TCBC về việc Tổ máy H5 - Dự án mở rộng Nhà máy thủy điện Đa Nhim chính thức hòa lưới điện Quốc gia với công suất 80MW

Thông tin chi tiết tại đây.


  • Thu Hà (VP)