Khu nhà ở dành cho học sinh bán trú của Trường THCS Yên Na là công trình được Tổng công ty Phát điện 1 và chính quyền địa phương phối hợp xây dựng. Khu nhà 2 tầng khang trang gồm 16 phòng ở, 1 phòng bếp và 1 phòng ăn được kỳ vọng sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc dạy và học của thầy trò trường THCS Yên Na.

6 hộ dân được trao tặng nhà tình nghĩa đợt này, gồm: Hộ ông Lô Văn Nội (bản Cò Phảo, xã Yên Na), Lô Thị Móc (bản Vẽ, xã Yên Na), Lô Văn Tý (bản Vẽ, xã Yên Na), Cụt Văn Thân (bản Côi, xã Lượng Minh), Lô Thị Ba (bản Lạ, xã Lượng Minh), Lữ Mây Lâm (bản Chằm Puông, xã Lượng Minh).

Công ty Thủy điện Bản Vẽ - đơn vị đang hoạt động trên địa bàn - là đơn vị được EVNGENCO1 giao nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng công trình này. Các công trình được khởi công xây dựng từ tháng 7/2020, sau hơn 3 tháng thi công, đến nay đã hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng để tiến hành trao tặng cho các gia đình.

Huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An - một trong số những huyện nghèo nhất cả nước. Nơi đây, cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn vất vả. Vì thế, nhiều năm qua Tổng công ty Phát điện 1 mà trực tiếp là Công ty Thủy điện Bản Vẽ luôn xác định bên cạnh mục tiêu sản xuất điện năng phục vụ phát triển kinh tế xã hội thì một nhiệm vụ quan trọng khác chính là hướng về cộng đồng với các hoạt động an sinh xã hội.

Đây là một trong số nhiều hoạt động của Tổng công ty Phát điện 1 nhằm hưởng ứng “Tháng tri ân khách hàng năm 2020” được Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh – Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 1.

Về phía Đảng ủy bộ phận Công ty, có các đồng chí: Võ Mạnh Hà - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 1, Bí thư Đảng ủy Công ty, Giám đốc Công ty và các Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận Công ty.

Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ do đồng chí Võ Mạnh Hà – Bí thư Đảng ủy trình bày tại Hội nghị đã nêu bật những kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ trên các lĩnh vực quán triệt, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị kết luận của Đảng các cấp cũng như công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 về các chỉ tiêu sản lượng điện, kinh tế kỹ thuật. Năm 2020, đứng trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và yêu cầu huy động của các Tổ máy nhiệt điện trong mùa khô tăng cao, đơn vị đã gặp một số khó khăn nhưng Đảng bộ Công ty đã nỗ lực, đoàn kết nhất trí cao để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được Đảng ủy các cấp giao. Đảng ủy Công ty lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, triển khai các chủ trương, nghị quyết nhanh chóng và đạt hiệu quả cao. Đảng ủy Công ty đã đánh giá trung thực, khách quan và cụ thể kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra ở năm 2019. Báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Chấp hành cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế năm 2020 và phương hướng, biện pháp khắc phục, trong đó chú trọng công tác đào tạo nhân lực trên cơ sở mục tiêu của công việc, phấn đấu xây dựng Đảng bộ phát triển vững mạnh toàn diện.

  

Đồng chí Võ Mạnh Hà - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 1, Bí thư Đảng ủy Công ty, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kiểm điểm của Tập thể BCH Đảng bộ Công ty

Cho ý kiến thảo luận về dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể BCH trình bày tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành đã nhất trí cao về kết quả nổi bật của việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, từ đó thể hiện sự đồng thuận, đoàn kết cao trong cán bộ, đảng viên, NLĐ của đơn vị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá xếp loại, tổ chức đảng, đảng viên nghiêm túc, đúng quy trình, các bước theo quy định của Đảng. Trong quá trình kiểm điểm đã đánh giá đúng ưu điểm và khuyết điểm, nêu bật được giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sát thực tế và đề ra phương hướng giải quyết.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh đã đánh giá “Trong năm qua, tập thể BCH Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao đơn vị trên toàn diện các mặt, cùng với sự đoàn kết nhất trí cao của tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động đã tạo điều kiện để Đảng bộ Công ty hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được Đảng ủy Tổng công ty giao. Để phát huy hơn nữa những thành tích trên, đề nghị tập thể BCH Đảng bộ Công ty quan tâm chú trọng việc đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí và đạt hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh”.\.

 


Phong cách dân vận gần gũi và thiết thực của Bác Hồ là bài học nguyên giá trị trong thời đại ngày nay.

Gắn liền với chặng đường 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam công tác dân vận đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp giành độc lập dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trước những thay đổi của từng giai đoạn, Công ty Nhiệt điện Uông Bí đã tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chấn chỉnh lề lối, phong cách làm việc theo hướng trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với nhân dân; hướng mạnh về cơ sở, bám sát thực tiễn, kịp thời phát hiện, xử lý, tháo gỡ những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong CBCNV; đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu; phát huy dân chủ, đi liền giữ vững kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nói đi đôi với làm, tạo nhiều chuyển biến tích cực cụ thể như: Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và chuyên môn về công tác dân vận có nhiều đổi mới, góp phần phát huy vai trò là trung tâm khối đại đoàn kết toàn dân của Đảng. Căn cứ tình hình thực tế từng thời điểm, Đảng ủy xác định nhiệm vụ trọng tâm, nội dung trọng điểm, từ đó tập trung chỉ đạo quyết liệt, dứt điểm, hiệu quả, tạo chuyển biến trên các lĩnh vực sản xuất và đời sống xã hội, góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp CBCNV về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của công tác dân vận trong tình hình mới.

Cải tiến cách thức tổ chức các hoạt động, tạo khí thế thi đua sôi nổi, sức lan tỏa lớn, thu hút đông đảo CBCNV tham gia hưởng ứng. Tiêu biểu là: Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; "Sáng tạo trẻ", thực hiện quy tắc ứng xử, văn hóa doanh nghiệp... Hiệu quả và tác động tích cực của các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ngày càng rõ nét. Những mô hình tốt, các gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu được học tập, nhân rộng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Huy động đáng kể nguồn lực CBCNV góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch trong sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của Công ty. Nhiều năm liền Đảng bộ được thành ủy Uông Bí tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác Dân vận.

          Phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn với việc "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Đảng bộ Công ty đã luôn kịp thời tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nắm bắt tình hình an ninh chính trị trên địa bàn; tình hình Biển Đông; tình hình tôn giáo và những vấn đề bức xúc của CBCNV mới nảy sinh, tham mưu cho Đảng ủy, chuyên môn có biện pháp giải quyết kịp thời, hiệu quả, góp phần xây dựng Công ty Nhiệt điện Uông Bí phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng Công ty nói riêng và thành phố Uông Bí ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Bàn giao nhà tình nghĩa cho 3 hộ gia đình tại huyện Bắc Trà My

Sáng ngày 19/11/2020, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã tổ chức Lễ bàn giao 3 căn nhà tình nghĩa cho 3 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Trà Đốc, Trà Tân và Trà Bui (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam). Tham dự buổi lễ có ông Trần Doãn Thành - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, ông Vũ Đức Toàn - Giám đốc Công ty thuỷ điện Sông Tranh, bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh - Bí thư Huyện uỷ Bắc Trà My cùng các CBCNV của 2 đơn vị.

Với mỗi gia đình, EVNGENCO1 đã hỗ trợ 100 triệu đồng kinh phí xây nhà. Quá trình thi công dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 và các đợt mưa bão liên tiếp nhưng Công ty thuỷ điện Sông Tranh - đơn vị được EVNGENCO1 giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng - đã nỗ lực hoàn thành và bàn giao nhà cho người dân đúng kế hoạch.

Đây là 3 trong tổng số 20 căn nhà tình nghĩa được EVNGENCO1 hỗ trợ xây dựng trong năm 2020 với tổng kinh phí 1,9 tỷ đồng tại nhiều địa phương. Trước đó, Tổng công ty đã bàn giao nhà tình nghĩa tại tỉnh Đồng Nai. Trong tháng cuối năm 2020, Tổng công ty sẽ tiếp tục bàn giao nhà tình nghĩa cho các gia đình khó khăn tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Trà Vinh.

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác của EVNGENCO1 do ông Trần Doãn Thành - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty dẫn đầu - đã đến thăm hỏi, động viên và trao nhiều suất quà tới người dân tại 2 huyện Bắc Trà My và Nam Trà My - nơi chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ liên tiếp gây ra thời gian qua.

100 phần quà đã được trao tận tay người dân huyện Bắc Trà My

Tại huyện Bắc Trà My, đoàn đã hỗ trợ 10 hộ gia đình bị hư hại hoàn toàn nhà cửa với số tiền 5 triệu đồng/hộ. Đoàn cũng trao 100 phần quà (trị giá 1 triệu đồng/phần quà, bao gồm hiện vật và tiền mặt) tới các gia đình chịu thiệt hại nặng do mưa lũ của 3 xã Trà Tân, Trà Đốc và Trà Bui.

Đoàn trao số tiền hỗ trợ người dân huyện Nam Trà My thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện

Tại huyện Nam Trà My, đoàn hỗ trợ 16 hộ gia đình có nhà bị hư hại hoàn toàn số tiền 5 triệu đồng/hộ thông qua Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện.

Phát biểu trước chính quyền và bà con địa phương, ông Trần Doãn Thành đã xúc động trước những khó khăn mất mát của bà con vùng lũ và mong bà con nhanh chóng khắc phục được khó khăn ổn định cuộc sống. Đồng thời ông cũng thông tin cho bà con về những chuyến đi hướng về miền Trung của EVNGENCO1 với những phần quà được toàn bộ CBCNV của Tổng công ty đóng góp. 

Ông Trần Doãn Thành bày tỏ sự xúc động trước những khó khăn của bà con

Ô. Nguyễn Quang Vĩnh - Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Đồng Nai và Ô. Nguyễn Anh Tuấn – Quản đốc PXVH trao chứng chỉ vận hành cho các học viên

Đến dự buổi lễ bế giảng có Ô. Nguyễn Quang Vĩnh - Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Đồng Nai, Ô. Nguyễn Anh Tuấn - Quản đốc PXVH, Lãnh đạo các Phòng/PX, cán bộ đào tạo, hướng dẫn và các học viên khóa đào tạo vận hành nhà máy điện mặt trời Hồng Liêm 3 –tập đoàn T&T chủ đầu tư dự án, Công ty cổ phần HAWEE - xây dựng công nghiệp là nhà thầu EPC, tiếp nhận bảo dưỡng và vận hành dự án trong vòng 02 năm. Chương trình đào tạo được Công ty Thủy điện Đồng Nai bám sát với thực tế, từ lý thuyết đến thực hành và liên hệ trực tiếp đến sơ đồ hệ thống thiết bị của Nhà máy điện mặt trời Hồng Liêm 3, bao gồm các nội dung như: các chuyên đề về Máy biến thế, Trạm phân phối, hệ thống Scada; đào tạo lý thuyết và hướng dẫn thực tế tại hiện trường các quy trình vận hành và xử lý sự cố trạm, hệ thống rơ le bảo vệ trạm, các thông tư thao tác, điều độ, xử lý sự cố; hướng dẫn thực tế các thiết bị; viết các phiếu thao tác cô lập/khôi phục thiết bị theo sơ đồ nhà máy điện mặt trời Hồng Liêm 3; thực hành bảo dưỡng thiết bị máy cắt, dao cách ly, máy biến thế, tủ RMU… 

Ô. Nguyễn Quang Vĩnh – Phó Giám đốc Công ty phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Ô. Nguyễn Quang Vĩnh – Phó giám đốc Công ty Thủy điện Đồng Nai đã đánh giá cao tinh thần học tập của các học viên, mong các học viên vận dụng những kiến thức đã học vào công tác của mình tại đơn vị, đồng thời yêu cầu các học viên cần cố gắng học tập hơn nữa để góp phần đưa Nhà máy điện mặt trời Hồng Liêm 3 vào vận hành an toàn, chất lượng, phát huy hiệu quả kinh tế của dự án.

Tại buổi bế giảng, học viên Huỳnh Văn Phúc chia sẻ: "Sau 1 tháng học tập và sinh hoạt tại Công ty Thuỷ điện Đồng Nai các học viên đều cảm nhận được sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo Công ty Thủy điện Đồng Nai đã tạo điều kiện cho các học viên được học tập tại Nhà máy thủy điện Đồng Nai 3, chúng em cảm thấy có môi trường học tập và làm việc với tác phong chuyên nghiệp, kỷ luật, trang bị đầy đủ thiết bị thực hành, vận hành thực tế là tiền đề cho các em nắm bắt nhanh chóng vận hành thiết bị, các giảng viên đã truyền đạt những kiến thức và kinh nghiệm vận hành quý báu. Xin cám ơn chân thành đến Ban lãnh đạo Công ty Thủy điện Đồng Nai, các giảng viên đã nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ chúng tôi trong thời gian qua.

Học viên Huỳnh Văn Phúc - chia sẻ cảm nghĩ sau khoá học

Dự án Nhà máy Điện Mặt trời Hồng Liêm 3 có công suất 50MWp, kết nối lưới điện Quốc gia qua trạm biến áp 110 kV, được xây dựng tại xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận thuộc dự án đầu tư của Tập đoàn T&T. Tại dự án này, Tập đoàn Hawee là tổng thầu EPC, trở thành đơn vị bảo dưỡng và vận hành dự án trong vòng 02 năm.

 

STT

Tên gói thầu

Bên mời thầu

Thời điểm đăng tải

Thời điểm phát hành HSMT

Thời điểm đóng thầu

1

Gói thầu số 14: Thử nghiệm dầu máy biến thế năm 2020

Công ty Thủy điện Đại Ninh

06/04/2020 16:00

06/04/2020 16:00

09/04/2020 16:00

2

Gói thầu số 9: Mua bảo hiểm kết hợp con người cho

Công ty Thủy điện Đại Ninh

17/4/2020 09:30

17/04/2020 09:30

22/04/2020 09:30

3 Gói thầu số 11: Cung cấp dịch vụ diệt mối, chuột và côn trùng cho công trình và nhà xưởng Công ty Thủy điện Đại Ninh 09/4/2020 10:00 09/04/2020 10:00 16/04/2020 10:00
4 Gói thầu số 5: Mua sắm vật tư thiết bị điện phục vụ xử lý quá nhiệt mối nối thiết bị ngăn lộ 271, 272, 200 Công ty Thủy điện Đại Ninh 10/4/2020 16:00 10/4/2020 16:00 20/4/2020 16:00
5 Gói thầu số 13: Kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động năm 2020 Công ty Thủy điện Đại Ninh 13/4/2020 16:00 13/4/2020 16:00 17/4/2020 16:00
6 Gói thầu số 2: Trung tu đường ống áp lực Công ty Thủy điện Đại Ninh 13/4/2020 16:00 13/4/2020 16:00 23/4/2020 16:00
7 Gói thầu số 3: Sửa chữa lớn kênh nối hai hồ Công ty Thủy điện Đại Ninh 13/4/2020 16:10 13/4/2020 16:10 23/4/2020 16:30
8 Gói thầu số 10: Mua bảo hiểm xe ô tô Công ty Thủy điện Đại Ninh 17/4/2020 10:00 17/4/2020 10:00 22/4/2020 10:00
9 Gói thầu số 1: Cung cấp dịch vụ bảo vệ công trình Thủy điện Đại Ninh Công ty Thủy điện Đại Ninh 24/4/2020 14:30 24/4/2020 14:30 04/5/2020 15:00
10 Gói thầu số 26: Mua sắm xe điện phục vụ sản xuất kinh doanh Công ty Thủy điện Đại Ninh 27/4/2020 15:42 27/4/2020 15:42 05/5/2020 16:00
11 Gói thầu số 7: Cung cấp hóa chất xử lý nước phục vụ sửa chữa lớn năm 2020 Công ty Thủy điện Đại Ninh 08/5/2020 09:46 08/5/2020 09:46 13/5/2020 10:00
12 Gói thầu số 4: Cung cấp vật tư, thiết bị phần điện phục vụ sửa chữa lớn năm 2020 Công ty Thủy điện Đại Ninh 08/5/2020 15:32 08/5/2020 15:32 18/5/2020 16:00
13 Gói thầu số 4: Mua sắm phần mềm, vật tư thiết bị CNTT phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 Công ty Thủy điện Đại Ninh 11/5/2020 14:45 11/5/2020 14:45 21/5/2020 15:00
14 Gói thầu số 8: Cung cấp vật tư phụ phục vụ sửa chữa lớn năm 2020 Công ty Thủy điện Đại Ninh 15/5/2020 09:44 15/5/2020 09:44 20/5/2020 10:00
15 Gói thầu số 6: Cung cấp dịch vụ khảo sát phát hiện tổ mối và xử lý mối các đập thủy điện Đại Ninh năm 2020 Công ty Thủy điện Đại Ninh 21/5/2020 15:11 21/5/2020 15:11 01/6/2020 15:30
16 Gói thầu số 5: Cung cấp vật tư, thiết bị phần cơ phục vụ sửa chữa lớn năm 2020 Công ty Thủy điện Đại Ninh 26/5/2020 09:41 26/5/2020 09:41 29/5/2020 10:00
17 Gói thầu số 2: Phát quang, vét dọn đất mương thoát nước các hạng mục công trình thủy điện Đại Ninh. Công ty Thủy điện Đại Ninh 29/5/2020 08:57 29/5/2020 08:57 08/6/2020 09:00
18 Gói thầu số 27: Sửa chữa hàng rào bảo vệ trạm phân phối và bể chứa nước. Công ty Thủy điện Đại Ninh 29/5/2020 09:26 29/5/2020 09:26 08/6/2020 09:30
19 Gói thầu số 26: Mua sắm xe điện phục vụ sản xuất kinh doanh Công ty Thủy điện Đại Ninh 02/6/2020 14:39 02/6/2020 14:39 05/6/2020 15:00
20 Gói thầu số 5: Cung cấp vật tư, thiết bị phần cơ phục vụ sửa chữa lớn năm 2020 Công ty Thủy điện Đại Ninh 02/6/2020 15:42 02/6/2020 15:42 08/6/2020 16:00`
21 Gói thầu số 8: Cung cấp vật tư phụ phục vụ sửa chữa lớn năm 2020 Công ty Thủy điện Đại Ninh 03/6/2020 14:44 03/6/2020 14:44 08/6/2020 15:00
22 Gói thầu số 25: Trang bị lốp xe năm 2020 Công ty Thủy điện Đại Ninh 05/6/2020 09:50 05/6/2020 09:50 10/6/2020 10:00
23 Gói thầu số 9: Lặn kiểm tra, vớt rác và vệ sinh lưới chắn rác cửa nhận nước Công ty Thủy điện Đại Ninh 08/6/2020 14:37 08/6/2020 14:37 11/6/2020 15:00
24 Gói thầu số 20: Mua sắm thiết bị phục vụ sửa chữa hệ thống âm thanh hội trường Công ty Thủy điện Đại Ninh 10/6/2020 09:46 10/6/2020 09:46 15/6/2020 10:00
25 Gói thầu số 6: Cung cấp vật tư, thiết bị công nghệ thông tin phục vụ sửa chữa lớn năm 2020 Công ty Thủy điện Đại Ninh 12/6/2020 16:23 12/6/2020 16:23 22/6/2020 16:30
26 Gói thầu số 9: Lặn kiểm tra, vớt rác và vệ sinh lưới chắn rác cửa nhận nước Công ty Thủy điện Đại Ninh 16/6/2020 14:30 16/6/2020 14:30 19/6/2020 15:00
27 Gói thầu số 1: Sửa chữa, phục hồi 04 kim phun (kim phun số 5, 6 cho tổ máy H1; và kim phun số 1, 2 cho tổ máy H2) Công ty Thủy điện Đại Ninh 17/6/2020 10:24 17/6/2020 10:24 07/7/2020 10:30
27 Gói thầu số 16: Cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống quản lý an toàn thông tin theo ISO IEC 27001:2013 tại Công ty thủy điện Đại Ninh Công ty Thủy điện Đại Ninh 24/6/2020 14:40 24/6/2020 14:40 14/7/2020 15:00
28 Gói thầu số 24: Mua sắm dầu bôi trơn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 Công ty Thủy điện Đại Ninh 07/7/2020 14:47 07/7/2020 14:47 07/7/2020 15:00
29 Gói thầu số 22: Mua sắm vật tư thiết bị điện phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 Công ty Thủy điện Đại Ninh 08/7/2020 14:39 08/7/2020 14:39 15/7/2020 15:00
30 Gói thầu số 3: Sửa chữa, bảo dưỡng khu nhà vận hành đập tràn; các công trình kiến trúc khu vực Ninh Gia và nhà máy Công ty Thủy điện Đại Ninh 10/7/2020 08:40 10/7/2020 08:40 20/7/2020 09:00
31 Gói thầu số 13: Sửa chữa lớn đường giao thông vào nhà van (xử lý sạt trượt đường vào nhà van) Công ty Thủy điện Đại Ninh 10/7/2020 08:27 10/7/2020 08:27 20/7/2020 08:30
32 Gói thầu số 15: Cung cấp dịch vụ kiểm toán năng lượng nhà máy thủy điện Đại Ninh Công ty Thủy điện Đại Ninh 10/7/2020 09:34 10/7/2020 09:34 30/7/2020 10:00
33 Gói thầu số 18: Mua sắm công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 Công ty Thủy điện Đại Ninh 23/7/2020 14:59 23/7/2020 14:59 28/7/2020 15:00
34 Gói thầu số 23: Mua sắm vật tư thiệt bị cơ khí phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 Công ty Thủy điện Đại Ninh 30/7/2020 16:15 30/7/2020 16:15 04/8/2020 16:30
35 Gói thầu số 21: Mua sắm trang thiết bị văn phòng Công ty Thủy điện Đại Ninh 14/8/2020 09:42 14/8/2020 09:42 19/8/2020 10:00
36 Gói thầu số 7: Quan trắc biến dạng công trình chu kỳ 14 - Công trình thủy điện Đại Ninh Công ty Thủy điện Đại Ninh 09/09/2020 10:40 09/09/2020 10:40 29/09/2020 11:00
37 Gói thầu số 8: Quan trắc xói lở và bồi lắng lòng hồ thủy điện Đại Ninh chu kỳ 6 Công ty Thủy điện Đại Ninh 10/09/2020 10:52 10/09/2020 10:52 30/09/2020 11:00
38 Gói thầu số 10: Thử nghiệm CT, CVT, máy biến thế; kiểm định chống sét van Công ty Thủy điện Đại Ninh 28/09/2020 14:39 28/09/2020 14:39 08/10/2020 15:00
39 Gói thầu số 12: Sấy lọc và thử nghiệm dầu máy biến thế AT3, AT4 sau khi sấy lọc Công ty Thủy điện Đại Ninh 28/09/2020 14:46 28/09/2020 14:46 08/10/2020 15:30
40 Gói thầu số 17: Hiệu chuẩn, kiểm định các phương tiện đo cho nhà máy thủy điện Đại Ninh 2020. Công ty Thủy điện Đại Ninh 29/09/2020 09:36 29/09/2020 09:36 05/10/2020 - 10:00
41 Gói thầu số 36: Trang bị công tơ đo đếm điện năng Công ty Thủy điện Đại Ninh 12/10/2020 14:22 12/10/2020 14:22 15/10/2020 14:30
42 Gói thầu số 14: Đại tu xe Hyundai County 49X 3408 và Trung tu xe Hyundai County 49X 1706 Công ty Thủy điện Đại Ninh 12/10/2020 14:32 12/10/2020 14:32 12/10/2020 15:00
43
Gói thầu số 34: Mua sắm quần áo, giày bảo hộ lao động năm 2020
Công ty Thủy điện Đại Ninh 13/10/2020 14:58 13/10/2020 14:58 26/10/2020 - 09:00
44 Gói thầu số 35: Mua sắm trang phục làm việc năm 2020 Công ty Thủy điện Đại Ninh 13/10/2020 16:13 13/10/2020 16:13 23/10/2020 - 09:00

45

Gói thầu số 18: Mua sắm công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 Công ty Thủy điện Đại Ninh 20/10/2020 14:28 20/10/2020 14:28

23/10/2020 15:00

46

Gói thầu số 19: Mua sắm nội thất văn phòng làm việc Công ty Thủy điện Đại Ninh 02/11/2020 14:50 02/11/2020 14:50 06/11/2020 - 15:00
47 Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước tại Nhà máy thủy điện Đại Ninh Công ty Thủy điện Đại Ninh 05/11/2020 09:54 05/11/2020 09:54 16/11/2020 10:00
48 Gói thầu số 39: Sửa chữa bảo dưỡng hệ thống phòng cháy, chữa cháy khu vực nhà máy thủy điện Đại Ninh Công ty Thủy điện Đại Ninh 12/11/2020 14:34 12/11/2020 14:34 17/11/2020 15:00
49 Gói thầu số 37: Mua thép, vật tư cơ khí phục vụ sản xuất kinh doanh Công ty Thủy điện Đại Ninh 19/11/2020 13:56 19/11/2020 13:56

24/11/2020 14:00

CB.CNV Công ty DHD tham gia hiến máu với tinh thần “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”

Trong buổi sáng, CB.CNV Công ty ĐHĐ đã tham gia hiến hơn 30 đơn vị máu, danh sách đăng ký hiến máu tình nguyện còn tiếp tục đến hết ngày 17/11. Lượng máu trên được các y, bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận để vận chuyển về thành phố Hồ Chí Minh.

Theo quy trình hiến máu được cơ quan y tế cung cấp, máu của người hiến được bảo quản theo đúng quy định và đưa về trung tâm, bệnh viện chuyên khoa về huyết học. Tại đây, máu được xét nghiệm các vi sinh vật nhằm loại trừ các bệnh lý mắc phải qua đường truyền máu như HIV, viêm gan siêu vi B, C,…Sau khi xét nghiệm, máu sẽ được chia thành nhóm máu O, A, B hoặc AB, phân tách thành các thành phần riêng lẻ như huyết tương, hồng cầu, bạch cầu và tiểu câu, được lưu trữ trong điều kiện tương ứng và sẵn sàng đáp ứng khi bệnh nhân có nhu cầu.

Trong nhiều năm qua, Công ty DHD luôn hưởng ứng lời lêu gọi của Hội Chữ thập đỏ thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng trong công tác hiến máu cứu người. Theo ghi nhận của Hội Chữ thập đỏ thành phố Bảo Lộc, Công ty DHD là một trong những đơn vị hiến nhiều máu nhất trên địa bàn thành phố. Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ năm 2020 với chủ đề “Hiến máu tình nguyện - Xin hiến thường xuyên”, CB.CNV Công ty ĐHĐ sẽ tiếp tục tham gia các chương trình tiếp theo, chia sẻ những giọt máu đào vì một cộng đồng nhân ái.

Một số hình ảnh CB.CNV Công ty DHD tham gia hiến máu tình nguyện

Kiểm tra tổng quát trước khi hiến máu

Y, bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM thực hiện lấy máu

Niềm vui khi được đóng góp cho cộng đồng

Hiện nay, Tổng công ty Phát điện 1 có nhu cầu tuyển dụng nhân sự Quản trị hệ thống VT&CNTT theo một số nội dung như sau:

1. Đối tượng dự tuyển

- Là cán bộ công nhân viên trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, có lý lịch rõ ràng, không có thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị các biện pháp giáo dục tại địa phương nơi cư trú hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trong thời gian cấm hành nghề hoặc làm các công việc liên quan đến các công tác tuyển dụng.

2. Yêu cầu tuyển dụng

* Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy loại khá trở lên, thuộc một trong các chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Hệ thống thông tin; Hệ thống mạng máy tính; Điện tử viễn thông hoặc các chuyên ngành tương đương.

- Ngoại ngữ: tiếng Anh trình độ tương đương A2 trở lên.

- Vi tính: Có kỹ năng sử dụng các ứng dụng trên máy tính như Word, Exel, AutoVAD, Viso, Presentation.

- Kinh nghiệm: có ít nhất 05 năm kinh nghiệm về lĩnh vực Quản trị mạng, Quản trị hệ thống; 03 năm kinh nghiệm về quản lý hệ thống Viễn thông, đo đếm và SCADA. 

- Hiểu biết về hệ thống đo đếm và giao nhận điện năng;

- Hiểu biết về hệ thống an ninh bảo mật cho hệ thống mạng IT và OT;

- Có khả năng thích ứng nhanh với công việc, với các kỹ thuật mới;

- Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm;

- Chịu được áp lực công việc cao, có khả năng đi công tác xa dài ngày;

- Sức khỏe: Đạt sức khỏe loại 3 trở lên theo quy định của Bộ Y tế;

- Tuổi đời: dưới 40 tuổi.

* Ưu tiên:

- Có các chứng chỉ Quản trị mạng, an ninh bảo mật…như METI, CISM, CRISC, MCSA, MCSE, CCNA, CCNP, Cyber Security…

- Ưu tiên người đã từng làm về VT&CNTT, Tự động hóa, đo đếm và giao nhận điện năng trong thị trường điện tại các đơn vị trực thuộc EVN. Hiểu biết về các văn bản pháp lý; các quy chế, quy định, quy trình hiện hành của Nhà nước, EVN và EVNGENCO1 có liên quan đến lĩnh vực công việc được giao.

- Trình độ tiếng Anh đạt B1 trở lên.

* Mô tả công việc:

        + Quản trị mạng, Quản lý vận hành hệ thống CNTT đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, tin cậy, đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong Tổng công ty;

        + Lập kế hoạch, phân tích xử lý sự cố hệ thống mạng, hệ thống máy chủ, máy trạm và các hệ thống liên quan;

        + Quản trị hệ thống SCADA/EMS, hệ thống đo đếm và giao nhận điện năng trong Tổng công ty;

        + Quản trị hệ thống ATTT, nghiên cứu các giải pháp, công nghệ trong lĩnh vực ANBM, triển khai, áp dụng các giải pháp, công nghệ, biện pháp kỹ thuật ATTT vào hệ thống CNTT, khắc phục các điểm yếu để tăng cường ANBM.

3. Quyền lợi và chế độ

- Ký hợp đồng lao động theo quy định của Tổng công ty và Bộ luật Lao động (sau khi đã hoàn thành thời gian thử việc).

- Mức lương, thu nhập: Theo chế độ chính sách của Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước.

- Địa điểm làm việc: Cơ quan Tổng công ty Phát điện 1, Tháp B, tòa nhà EVN, số 11, Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội

- Thời gian làm việc: Theo quy định của Bộ luật Lao động.

4. Hồ sơ tham gia dự tuyển: (phong bì ngoài ghi rõ họ tên, số điện thoại và địa chỉ email để liên lạc);

- Sơ yếu lý lịch rõ ràng, đầy đủ thông tin nhân thân, quá trình học tập, công tác (bản chính), có dán ảnh (4x6), xác nhận của địa phương hoặc cơ quan nơi công tác (có giá trị trong vòng 6 tháng);

- Đơn xin việc viết tay (tiếng Việt) nêu rõ khả năng, kinh nghiệm, quá trình học tập, công tác;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện cấp huyện hoặc tương đương trở lên cấp, có giá trị trong vòng 6 tháng;

- Bản sao các văn bằng tốt nghiệp kèm theo bảng điểm có công chứng;

- Bản sao giấy khai sinh, chứng minh nhân dân có công chứng;

- Bản sao các văn bằng chứng chỉ có liên quan (nếu có);

- Các giấy tờ xác nhận có ưu tiên, 02 phong bì ghi rõ tên, địa chỉ người nhận;

02 ảnh 4x6 (không quá 6 tháng).

Cá nhân phải chịu trách nhiệm về tính trung thực trong hồ sơ đã khai.

5. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian: Trong giờ hành chính, từ ngày 17 tháng 11 năm 2020 đến hết ngày 23 tháng 11 năm 2020.

- Địa điểm: Nộp trực tiếp tại trụ sở Tổng công ty Phát điện 1

- Địa chỉ: Ban Tổ chức và Nhân sự, Phòng 18.15, tầng 18, tòa tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội.

- Người nhận: bà Nguyễn Thị Hường - Chuyên viên Ban Tổ chức và Nhân sự Tổng công ty Phát điện 1.

6. Hình thức thi tuyển:

- Vòng 1: Sơ tuyển dựa trên Hồ sơ.

- Vòng 2: Phỏng vấn trực tiếp các ứng viên đạt bước sơ tuyển Hồ sơ.

Mọi thông tin xin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Hường - Chuyên viên Ban Tổ chức và Nhân sự Tổng công ty Phát điện 1. Điện thoại: 0977.376.669./.

Tham dự hội nghị còn có ông Nguyễn Anh Sơn - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương; bà Nguyễn Thị Tố Nga – Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng, Bộ Tư pháp; bà Vũ Thị Nhung – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Kiểm soát nội bộ, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Về phía EVN có ông Trần Đình Nhân - Tổng Giám đốc EVN, ông Cao Quang Quỳnh – Thành viên HĐTV EVN, ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc EVN. Ông Nguyễn Hữu Thịnh - Tổng giám đốc EVNGENCO1 cùng đại diện các cán bộ thực hiện công tác pháp chế của các đơn vị thành viên cũng tham dự Hội nghị trên. 

Ban Pháp chế của EVNGENCO1 được thành lập từ ngày 01/7/2017. Kể từ khi thành lập, nhân sự Ban Pháp chế luôn trong tình trạng mỏng, đến ngày 01/12/2019 Ban mới có Lãnh đạo Ban chuyên trách. Trong các năm gần đây, được sự quan tâm của Lãnh đạo Tổng công ty, Ban Pháp chế đã dần kiện toàn tổ chức hoạt động và có những kết quả thực hiện được EVN ghi nhận tại Hội nghị, điển hình: (i) Hoàn thành cơ bản việc rà soát hệ thống Quy chế quản lý nội bộ tại Tổng công ty (tính đến nay hệ thống QCQLNB của TCT bao gồm 56 QCQLNB, trong đó TCT ban hành 18 QCQLNB); (ii) Thực hiện tốt và có hiệu quả công tác cải cách hành chính, ban hành 137 lưu đồ công việc, xây dựng 5 hợp đồng mẫu áp dụng chung trong TCT, phát động phong trào đăng ký ý tưởng cải cách hành chính, áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015; (iii) công tác tư vấn pháp lý cho Lãnh đạo EVNGENCO1, Thủ trưởng đơn vị liên quan đến các hoạt động của đơn vị như công tác tổ chức; công tác ký kết và thực hiện hợp đồng; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong các vụ tranh chấp, khiếu kiện,…

Tại Hội nghị, các cán bộ làm công tác pháp chế EVNGENCO1 đã có 01 tham luận và tọa đàm về công tác: “Kiện toàn tổ chức và kết quả hoạt động pháp chế trong Tổng công ty Phát điện 1” qua đó trao đổi kinh nghiệm đối với các bộ làm công tác pháp chế tại các Tổng công ty/ Đơn vị khác trong Tập đoàn.

Các bằng khen EVNGENCO1 được trao gồm có:

- Bằng khen Bộ Công Thương cho Ban Pháp chế EVNGENCO1;

- Bằng khen Bộ Công Thương cho Đ/c Phùng Văn Sinh, Thành viên HĐTV EVNGENCO1;

- Bằng khen EVN cho Phòng HCLĐ thuộc Công ty Thủy điện Đại Ninh;

- Bằng khen EVN cho Đ/c Nguyễn Viết Tùng, CV Ban Pháp chế.

Tại cuộc họp, Tổng Giám đốc Lê Văn Quang chỉ đạo Phòng Kỹ thuật và An toàn, các Phân xưởng vận hành Hàm Thuận - Đa Mi và Đa Nhim - Sông Pha, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật  kiểm tra tình trạng thiết bị công trình, chuẩn bị các phương tiện, dụng cụ phục vụ công tác phòng chống lụt bão theo phương án, kịp thời gia cố các vị trí xung yếu có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Tổng Giám đốc chỉ đạo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Công ty bố trí nhân lực, sẵn sàng ứng phó với bão lũ theo lệnh điều động của Công ty.

Hồ Đơn Dương chuẩn bị xả nước điều tiết qua đập tràn

Trong điều kiện mực nước hồ Đơn Dương đang ở cao trình 1040,360m, thấp hơn mực nước dâng bình thường chỉ 1,64m, Tổng Giám đốc Lê Văn Quang chỉ đạo Phòng Kỹ thuật và An toàn thông báo kế hoạch xả điều tiết qua đập tràn Đơn Dương gửi đến các cơ quan liên quan từ Trung ương đến địa phương để phối hợp. Theo văn bản đã phát đi cùng ngày, từ 08 giờ 00 ngày 10/11/2020, Công ty ĐHĐ sẽ tiến hành xả nước qua đập tràn Đơn Dương với lưu lượng 25m3/s, lưu lượng xả qua đập tràn có thể điều chỉnh tăng thêm tùy theo tình hình diễn biến thời tiết trên lưu vực hồ chứa.

Đường đi của cơn bão số 12 (Nguồn: https://nchmf.gov.vn)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 10 giờ ngày 09/11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận khoảng 360km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh nên từ chiều ngày 09/11 đến ngày 12/11, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến phía Bắc Khánh Hòa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, có nơi trên 400mm; Quảng Bình, phía Nam Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt.

Tại khu vực thi công Dự án, đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (Công ty ĐHĐ) báo cáo tổng quan về Dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng đến khi hoàn thành toàn bộ công trình, đóng điện vận hành thương mại và công tác thu xếp vốn cho Dự án. Sau hơn một năm từ khi đưa vào vận hành thương mại ngày 01/6/2019 đến nay, hệ thống thiết bị công trình hoạt động ổn định, sản lượng điện và hiệu suất đều cao hơn thiết kế.

Ông Lê Văn Quang báo cáo quá trình thực hiện Dự án

Ông Lê Văn Quang, Tổng Giám đốc Công ty ĐHĐ cho biết hồ thủy điện Đa Mi có diện tích 600 ha. Dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi với tổng diện tích 56,65ha trong đó 6,65ha mặt đất để xây dựng các trạm inverter và đường dây truyền tải dài 3,5km; 50ha mặt nước dùng để lắp đặt hệ thống phao nổi và các mảng pin mặt trời. Với diện tích che phủ của các mảng pin chiếm chưa đến 10% tổng diện mặt hồ Đa Mi, Công ty ĐHĐ chưa ghi nhận những hiện tượng bất thường về tác động môi trường tại khu vực thực hiện Dự án. Theo kết quả giám sát môi trường do Công ty ĐHĐ thuê một đơn vị chuyên ngành thực hiện hàng quý, trong thời gian vừa qua, các chỉ số về vi sinh vật, chất lượng nước…tại hồ Đa Mi không có biến động đáng kể.

Theo thiết kế, sản lượng điện trong năm đầu tiên của Nhà máy điện mặt trời Đa Mi khoảng 70 triệu kWh. Trên thực tế, sau một năm vận hành, nhà máy đã sản xuất được 74,18 triệu kWh, đạt 106% sản lượng thiết kế; hiệu suất phát điện đạt 83,40% trong khi giá trị thiết kế là 81,43%.

Tổng Giám đốc Trần Đình Nhân tham quan các mảng pin lắp trên mặt hồ Đa Mi

Tổng Giám đốc Trần Đình Nhân đánh giá cao nỗ lực của tập thể Lãnh đạo và Người lao động trong Công ty ĐHĐ đã đưa dự án vào vận hành thương mại vượt tiến độ và thực hiện tốt công tác quản lý thiết bị, bảo vệ môi trường. Tổng Giám đốc EVN cũng ủng hộ chủ trương để các Tổng công ty Phát điện đầu tư phát triển nguồn điện trong đó có điện mặt trời trên các hồ thủy điện.

Theo Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi là mô hình cần được phát triển để góp phần cung cấp thêm nguồn năng lượng tái tạo lên hệ thống điện Quốc gia.

Công tác sửa chữa lớn Tổ máy S1 được Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn thực hiện với nỗ lực và quyết tâm cao

Sau 58 ngày đêm với nỗ lực và quyết tâm cao Tổ máy S1 đã hoàn thành công tác sửa chữa vào ngày 31/10/2020 đảm bảo chất lượng, an toàn và vượt tiến độ 02 ngày so với kế hoạch đề ra. Nhà máy đã hòa lưới thành công vào lúc 9h43'58'' ngày 01/11/2020, hệ thống thiết bị đã đưa vào vận hành ổn định, các thông số vận hành nằm trong giá trị cho phép của nhà sản xuất, kết thúc kỳ sửa chữa lớn tổ máy số 1 năm 2020.

Đ/c  Nguyễn Tiến Khoa – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Phát điện 1 phát biểu chỉ đạo

Đến dự và chỉ đạo Lễ tổng kết có ông Nguyễn Tiến Khoa – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty; ông Phạm Viết Hùng – Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty; ông Lê Hải Đăng – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty và đại diện lãnh đạo các Ban của Tổng công ty. Về phía nhà máy, ông Võ Mạnh Hà – Giám đốc Công ty, cùng toàn thể lãnh đạo các Phòng, Phân xưởng, các CBCNV Công ty và đại diện các nhà thầu tham gia các gói thầu sửa chữa lớn năm 2020.

Năm 2020 là một năm hết sức khó khăn trong công tác mua sắm vật tư sửa chữa lớn cũng như quá trình triển khai thực hiện sửa chữa tổ máy S1 do phải chịu ảnh hưởng trực tiếp của đại dịch Covid-19 và biến đổi khí hậu. Sự bùng phát của đại dịch Covid-19 ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng và tiếp tục có diễn biến phức tạp, khó lường; Biến đổi khí hậu, thiên tai, lũ lụt, sạt lở, giông lốc, dịch bệnh diễn ra ở nhiều nơi.

Bên cạnh đó, quá trình triển khai công tác sửa chữa gặp nhiều khó khăn khi khối lượng công việc hệ thống nghiền than và hệ thống áp lực rất lớn. Không gian làm việc khu vực lò hơi và thùng nghiền chật hẹp khó thực hiện nhiều công việc đồng thời, vật tư tấm lót nặng (400kg/ tấm), khó căn chỉnh lắp đặt, số lượng ống lò hơi thay thế lớn, cùng nhiều nội dung phát sinh dẫn đến nguy cơ chậm tiến độ rất cao.

Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, ngày 01/11/2020 tổ máy sẵn sàng khởi động lò đáp ứng nhu cầu của hệ thống, Công ty đã phối hợp tốt với nhà thầu xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công; lập kế hoạch chi tiết về trình tự cắt thay thế ống lò theo khu vực đảm bảo các nhóm công tác không ảnh hưởng đến nhau; lập sơ đồ kiểm soát theo dõi mối hàn ống lò, tránh sai sót khi đồng bộ kết quả chụp phim; yêu cầu nhà thầu cung cấp nhân lực chất lượng cao…. Bám sát công việc, nghiệm thu giai đoạn công việc để nhà thầu triển khai được các công việc tiếp theo một cách nhanh chóng.

Bên cạnh việc đảm bảo chất lượng và tiến độ sửa chữa lớn Tổ máy S1, Công ty cũng đã làm tốt công tác vận hành an toàn, tin cậy cho Tổ máy S2 và đại diện Tổng công ty trực tiếp làm việc với Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) và các bên liên quan để thực hiện tốt công tác đấu nối giai đoạn 1 Trạm biến áp 500kV Nghi Sơn với Sân phân phối 220kV Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1.

Phát biểu chỉ đạo Lễ tổng kết, ông Nguyễn Tiến Khoa – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Phát điện 1 nhiệt liệt biểu dương những thành tích đạt được của tập thể CBCNV Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn trong phong trào thi đua Sửa chữa lớn vừa qua đồng thời nêu ra một số tồn tại để Công ty khắc phục và thực hiện tốt hơn trong những đợt sửa chữa lớn tiếp theo. Ông Võ Mạnh Hà – Giám đốc Công ty tiếp thu những ý kiến chỉ đạo đó và cam kết tập thể CBCNV Công ty sẽ nỗ lực, đoàn kết, ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được cấp trên giao.

          Đ/c Võ Mạnh Hà – Giám đốc Công ty phát biểu tại Lễ tổng kết

Để đánh giá các tồn tại và rút kinh nghiệm trong công tác sửa chữa lớn, các Phòng, Phân xưởng đã phát biểu nhiều ý kiến thiết thực, có giá trị như công tác triển khai sửa chữa lớn, công tác nghiệm thu vật tư, công tác giám sát, nghiệm thu kỹ thuật; công tác đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường, những mặt làm tốt, những điểm tồn tại và biện pháp khắc phục cho các đợt sửa chữa tiếp theo.

Đại diện nhà thầu đánh giá chất lượng sau sửa chữa, đánh giá nhân lực sửa chữa của nhà thầu, công tác phối hợp với chủ đầu tư

Tại buổi lễ, để ghi nhận và khích lệ tinh thần của các CBCNV, Tổng công ty Phát điện 1 và Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã tổ chức trao thưởng cho các Phòng, Phân xưởng và nhóm cá nhân có thành tích xuất sắc góp phần tạo nên thành công trong công tác sửa chữa lớn năm 2020.

Ông Nguyễn Tiến Khoa – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty trao thưởng cho các Phòng, Phân xưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong đợt Sửa chữa lớn năm 2020

Đ/c Võ Mạnh Hà – Giám đốc Công ty trao thưởng cho Tiểu ban nghiệm thu cơ sở đạt giải Nhất trong phong trào thi đua Sửa chữa lớn năm 2020

Ông Vũ Trọng Đức – Phó giám đốc Công ty trao thưởng cho các Tiểu ban nghiệm thu cơ sở đạt giải Nhì trong phong trào thi đua Sửa chữa lớn năm 2020

Ông Hồ Sỹ Nam – Phó giám đốc Công ty trao thưởng cho các Tiểu ban nghiệm thu cơ sở và Phòng đạt giải Ba trong phong trào thi đua Sửa chữa lớn năm 2020

Ông Nguyễn Thanh Sơn –Chủ tịch Công đoàn trao thưởng cho các tổ, kíp vận hành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Lãnh đạo Tổng công ty Phát điện 1, Tập thể CBCNV Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn và các Nhà thầu chụp ảnh lưu niệm

 

 

Ông Lê Văn Quang - TGĐ Công ty ĐHĐ báo cáo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, ông Lê Văn Quang - Tổng Giám đốc Công ty ĐHĐ thay mặt Lãnh đạo Công ty ĐHĐ báo cao kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng của Công ty trong 10 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2020. Trong 10 tháng đầu năm, tình hình thủy văn hồ Đơn Dương tương đối tốt với lưu lượng bình quân nước về hồ Đơn Dương đạt 20,47 m3/s, cao hơn cùng kỳ năm 2019 và trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, lưu lượng bình quân nước về hồ Hàm Thuận chỉ  đạt 38,07 m3/s, thấp hơn cùng kỳ năm 2019 và trung bình nhiều năm; tần suất nước về hồ trong 10 tháng năm 2020 chỉ đạt 99%, thấp nhất từ khi đưa vào vận hành năm 2001 và thấp nhất trong toàn bộ chuỗi thủy văn theo thiết kế từ năm 1952 đến nay. Trong công tác sản xuất kinh doanh điện, Công ty ĐHĐ đang gặp khó khăn vì trong các tháng mùa khô năm 2020, Nhà máy Thuỷ điện Đa Nhim phải giảm phát điện vào giờ cao điểm ngày do nhiều dự án điện mặt trời đưa vào vận hành gây quá tải đường dây 230kV Đa Nhim - Đức Trọng và lưới điện truyền tải khu vực, đã ảnh hưởng đáng kể đến kết quả sản xuất điện, doanh thu và lợi nhuận của Công ty. Trong 10 tháng đầu năm 2020, Công ty ĐHĐ sản xuất được 2.095,7 triệu kWh, đạt 81,5% kế hoạch năm. Với tình hình không được thuận lợi như trên, Công ty ĐHĐ ước đạt sản lượng điện 2.095,7 triệu kWh, tương đương 97,35% kế hoạch năm 2020.

Liên quan đến Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim, Nhà máy Thủy điện Đa Nhim mở rộng đã vận hành thương mại giai đoạn 1 (45MW) từ ngày 22/4/2019 và đã phát được 324 triệu kWh. Trong đó, năm 2019 tổ máy H5 phát được 144 triệu kWh và năm 2019 phát được180 triệu kWh. Hiện tại, Công ty ĐHĐ đang cùng với nhà thầu nỗ lực thi công đoạn hầm còn lại để hoàn thiện toàn bộ công trình, phát đủ công suất 80MW vào quý III/2021.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Đình Nhân bày tỏ niềm vui mừng sau hơn 35 năm trở lại thăm Nhà máy thủy điện Đa Nhim, thấy được Công ty ĐHĐ ngày càng phát triển với sự hoạt động ổn định của hệ thống thiết bị công trình cũ bên cạnh Nhà máy Thủy điện Đa Nhim mở rộng và Nhà máy Điện mặt trời đang hoạt động hiệu quả, vượt thông số thiết kế. Ông Tổng Giám đốc EVN chúc tập thể cán bộ và người lao động tại Công ty ĐHĐ tiếp tục nỗ lực trong công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng để hoàn thành kế hoạch được giao, đáp ứng mong muốn của cổ đông.

Tổng Giám đốc EVN và đoàn công tác thăm Nhà máy Thủy điện Đa Nhim

Tại cuộc họp, ông Tổng Giám đốc EVN chỉ đạo các Ban chuyên môn của EVN và Tổng công ty Phát điện 1 hỗ trợ Công ty ĐHĐ tháo gỡ những khó khăn trong việc gia hạn và phân bổ lại vốn dự phòng của Hiệp định vay vốn ODA của JICA để thực hiện Dự án mở rộng Đa Nhim.

Về công tác đầu tư các dự án phát triển nguồn điện mới Công ty ĐHĐ đang thực hiện, ông Tổng Giám đốc EVN rất ủng hộ và chỉ đạo Tổng công ty Phát điện 1 phối hợp với Công ty ĐHĐ thực hiện các thủ tục trình duyệt theo quy định để EVN có ý kiến chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời.

Tổng Giám đốc EVN tặng quà ca vận hành Nhà máy Thủy điện Đa Nhim

Ghé thăm phòng vận hành Nhà máy Thủy điện Đa Nhim, ông Tổng Giám đốc EVN tặng quà cho ca vận hành và động viên cán bộ vận hành cùng toàn thể Công ty ĐHĐ tiếp tục năng động sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Địa điểm tiếp theo trong hành trình của đoàn công tác là tỉnh Quảng Trị, với hoạt động thăm hỏi tri ân gia đình 22 liệt sỹ của đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã hi sinh trong khi làm nhiệm vụ giúp đỡ đồng bào khi bão lũ. Đoàn đã đến thăm hỏi gia đình chị Lê Thị Thủy, cán bộ Công ty Thủy điện Quảng Trị, là vợ của liệt sỹ Lê Cao Cường. Thắp nén hương cho liệt sỹ Lê Cao Cường, ông Phùng Văn Sinh,Trưởng đoàn công tác đã bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn chia sẻ nỗi mất mát không thể bù đắp đến gia đình. Trò chuyện động viên chị Thủy cũng như các thành viên gia đình, các thành viên đoàn công tác vô cùng xúc động khi nghe chị Thủy chia sẻ về chồng mình, liệt sỹ Lê Cao Cường, rằng anh đã hoãn kỳ nghỉ phép để tham gia nhiệm vụ, để rồi bỏ lại mẹ già, người vợ tần tảo và 2 đứa con thơ ra đi mãi mãi khi đang làm nhiệm vụ vì nhân dân. Cùng là những cán bộ trong ngành Điện, đoàn công tác đều mong chị Thủy nén đau thương, mất mát để tiếp tục vươn lên, xứng đáng với sự hy sinh của liệt sỹ Cường.

Đoàn công tác chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình liệt sỹ Lê Cao Cường 

Địa điểm cuối cùng trong lịch trình của đoàn công tác là trung đoàn 830, một trong những đơn vị của đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 để thông qua đơn vị giúp trao những phần quà tri ân đến gia đình 21 liệt sỹ còn lại trong đoàn. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thượng tá Lê Đức Lưu, Trung đoàn trưởng đã chia sẻ với đoàn về hoàn cảnh và sự hi sinh của 22 liệt sỹ. 

Trước tình hình mưa lớn, dài ngày, gây ngập lụt, sạt lở đất nghiêm trọng, từ ngày 15/10/2020, cán bộ, chiến sỹ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã hành quân về xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn giúp Nhân dân. Sau những ngày dầm mình trong mưa gió, với bao khó khăn, gian khổ, hiểm nguy giúp đỡ Nhân dân khắc phục hậu quả, cán bộ, chiến sĩ trở về doanh trại tiếp tục làm công tác ứng phó với mưa lũ thì vào lúc 01h10 phút ngày 18/10, một vụ sụt lở núi nghiêm trọng làm 22 đồng chí cán bộ, nhân viên chiên sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 hy sinh.

Đoàn công tác thông qua đơn vị gửi món quà tri ân đến gia đình 21 liệt sỹ 

Đây là một tổn thất vô cùng to lớn, để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với Quân khu 4, cán bộ, chiến sỹ toàn quân và nhân dân cả nước; đồng thời là nỗi đau, sự mất mát không gì bù đắp được của gia đình và người thân các đồng chí đã hy sinh.

Xin kính cẩn nghiêng mình trước sự hi sinh vì nhân dân của các anh.

Tiếp sau chuyến công tác này, Tổng công ty Phát điện 1 sẽ tiếp tục tổ chức chương trình hỗ trợ bà con vùng Quảng Nam, một trong những địa bàn có đơn vị của Tổng công ty để hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả mưa lũ. 


Đoàn thanh niên Công ty Nhiệt điện Uông Bí tặng áo phao cho các em nhỏ thành phố Uông Bí

Đoàn Thanh niên Công ty Nhiệt điện Uông Bí là tổ chức Đoàn trực thuộc Thành đoàn Uông Bí, hiện có 136 đoàn viên, thanh niên trong Công ty (trong đó: số Đoàn viên có trình độ đại học và trên đại học chiếm khoảng 55%, số đoàn viên là Đảng viên 41 đồng chí). Đội ngũ đoàn viên, thanh niên Công ty được đào tạo cơ bản, có trình độ và lòng nhiệt huyết với ngành, với nghề, phát huy tinh thần xung kích sáng tạo, tự rèn luyện nâng cao trình độ và đạo đức bản thân, khẳng định vị trí của mình trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.

Trong bối cảnh thuận lợi, thời cơ đan xen thách thức dưới tác động của tình hình thế giới, trong nước; cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, giá cả thị trường tăng cao. Mặt khác, tình trạng biến đổi khí hậu kéo theo dịch bệnh, thiên tai như động đất, bão lụt, hạn hán khắc nghiệt kéo dài, đặc biệt năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid diễn biến nhiều phức tạp...  Để chủ động ứng phó, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Công ty, Đoàn thanh niên Công ty luôn  tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, phát huy lợi thế, cùng Công ty vượt qua khó khăn thách thức, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh và đạt được những kết quả nhất định, ngày càng khẳng định vai trò quan trọng đối với Ban Giám đốc, Đảng ủy của Công ty, là nòng cốt trong quá trình sản xuất, kinh doanh và tổ chức thực hiện các chương trình, hoạt động của các phong trào trong Công ty.


Đoàn thanh niên Công ty Nhiệt điện Uông Bí dọn vệ sinh môi trường

Đoàn thanh niên Công ty Nhiệt điện Uông Bí luôn tích cực trong  các hoạt động tình nguyện, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Hoạt động được coi là trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình triển khai các hoạt động của Đoàn thanh niên Công ty là việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với nhiều tấm gương tuổi trẻ tiêu biểu trong lao động và học tập, phong cách sống đẹp trong tuổi trẻ được phát huy; tính kỷ cương, nền nếp, phong cách, lề lối làm việc của Đoàn được cải thiện rõ rệt.

Phát huy lợi thế của tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp, các cấp bộ Đoàn trong Công ty đã chủ động lôi cuốn Đoàn viên thanh niên triển khai các công trình, phần việc thanh niên gắn liền với công tác chuyên môn nghiệp vụ; lấy việc nâng cao chất lượng công trình phần việc thanh niên để phát huy việc Đoàn xung kích thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong các đối tượng thanh niên như: "Thanh niên lập nghiệp", "Tuổi trẻ giữ nước", "Thanh niên tình nguyện"… Đoàn Thanh niên Công ty luôn xác định "Xung kích trong hoạt động, sáng tạo trong công việc, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của thanh niên trong sản xuất kinh doanh, vì sự phát triển bền vững của Công ty Nhiệt điện Uông Bí…"

Phong trào thi đua học tập, nghiên cứu, lao động sáng tạo của đoàn viên thanh niên được củng cố và phát triển. Phong trào tuổi trẻ sáng tạo đã thúc đẩy các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học vào hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó có sự đóng góp của lực lượng đoàn viên thanh niên là không nhỏ. Nhiều sáng kiến kinh nghiệm của các đồng chí đoàn viên thanh niên với kết quả nghiên cứu có tính ứng dụng cao; đi đầu trong nhiệm vụ sản xuất, khẳng định sự toả sáng về trí tuệ của Đoàn viên thanh niên thể hiện trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. 


Đoàn thanh niên Công ty Nhiệt điện Uông Bí tham gia hiến máu tình nguyện

Cùng với hoạt động chuyên môn, tuổi trẻ Công ty Nhiệt điện Uông Bí tích cực học tập, có ý thức và trách nhiệm tham gia các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.Với khẩu hiệu "Vạn trái tim, một tấm lòng", phong trào hiến máu nhân đạo đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên Công ty tích cực tham gia, mỗi năm đóng góp hàng chục đơn vị máu với thông điệp "Mỗi giọt máu trao đi, một cuộc đời ở lại" đoàn viên thanh niên Công ty mong muốn chung tay cùng cộng đồng, góp phần giúp đỡ cứu chữa người bệnh. Hằng năm, Đoàn thanh niên Công ty tham gia Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ. Thường xuyên đỡ đầu 3 trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố, tặng  quà cho một số thí sinh có hoàn cảnh khó khăn tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, tặng quà tết cho các gia đình Đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty, tặng nhiều áo Phao cứu hộ cho trẻ em phường Trưng Vương trong buổi lễ tuyên truyền phòng chống tai nạn đuối nước do Thành đoàn và phường Trưng Vương tổ chức. Đồng thời, tổ chức tập huấn cho ĐVTN về tác hại của rượu bia khi tham gia giao thông,  thực hiện công trình thanh niên, cải tạo và bảo vệ môi trường, chung tay cùng Công ty đẩy lùi dịch bệnh Covid. Đoàn thanh niên Công ty tiếp tục đảm nhiệm tốt công trình Thanh niên quản lý vệ sinh hồ khử trùng sinh học. Vệ sinh nhổ cỏ tuyến kênh đầu vào Trạm bơm tuần hoàn và treo biển cảnh báo khu vực Hồ nước ngọt và kênh tuần hoàn của Công ty…  Các hoạt động tình nguyện khẳng định tính chuyên nghiệp, sức lan toả rộng và nội dung hoạt động thiết thực và vô cùng ý nghĩa.


Đoàn thanh niên Công ty Nhiệt điện Uông Bí tổ chức giao hữu bóng đá giữa các đơn vị trong Công ty

Để tạo không gian gắn kết, nâng cao đời sống tinh thần sau giờ làm việc đồng thời cũng đẩy mạnh hoạt động văn hóa, thể dục thể thao tại công ty, Đoàn Thanh niên Công ty đã thành lập Câu lạc bộ bóng đá. Với số lượng  gần 40 CBCNV Công ty tham gia tập luyện định kỳ vào chiều thứ 3 và thứ 5 hàng tuần. Phối hợp với Chi đoàn phân xưởng Sửa chữa Điện- Tự động tổ chức giao lưu bóng đá nội bộ chào mừng Công ty hoàn thành sản lượng điện 6 tháng mùa khô.


Công nhân Vận hành tại Phòng điều khiển trung tâm Công ty Nhiệt điện Uông Bí

Đặc biệt, để tạo được hình ảnh, phát huy được vai trò tích cực của lực lượng thanh niên trong mọi hoạt động của Công ty và phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt của đoàn viên thanh niên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn Công ty luôn năng động sáng tạo, chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chuyên môn trong việc tổ chức các phong trào, hoạt động. Xây dựng được những hoạt động có tính khả thi, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng đơn vị, phù hợp với tâm tư nguyện vọng của đoàn viên thanh niên, từ đó thu hút, tập hợp đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến để đoàn viên thanh niên học tập và noi theo. Đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giáo dục bồi dưỡng để các đồng chí đoàn viên luôn là những nhân tố tích cực vừa hồng vừa chuyên, có đủ trình độ năng lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng, chiếm lĩnh đỉnh cao khoa học công nghệ, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn cán bộ của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế thế giới để thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình, xứng đáng với vai trò xung kích, là lực lượng nóng cốt đi đầu trong sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty.


Đoàn thanh niên Công ty tham gia tặng học bổng tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Uông Bí

 

Địa điểm tiếp theo trong hành trình chia sẻ yêu thương của đoàn công tác Tổng công ty phát điện 1 là các xã Liên Trường, Phù Hóa, huyện Quảng Trạch và xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Đây là các địa phương chịu thiệt hại nặng nề của mưa lũ. 

Phát biểu trước chính quyền và bà con địa phương, ông Phùng Văn Sinh, Thành viên Hội đồng Thành viên EVNGENCO1 đã xúc động trước những khó khăn mất mát của bà con vùng lũ và mong bà con nhanh chóng khắc phục được khó khăn ổn định cuộc sống. Đồng thời ông cũng thông tin cho bà con về những chuyến đi hướng về miền Trung của EVNGENCO1 với những phần quà được toàn bộ CBCNV của EVNGENCO1 đóng góp. 

Nhìn những rặng cây vàng úa, những mép nước trên tường, những bộ bàn ghế chưa kịp khô hoàn toàn tại hội trường xã, các thành viên trong đoàn không khỏi xót xa thương cảm. 

Tại xã Liên Trường, Phù Hóa, huyện Quảng Trạch đoàn đã trao tặng mỗi xã 50 phần quà, bao gồm hiện vật và tiền mặt. 

Tại xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh đoàn đã trao tặng 100 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn nhất. Buổi chiều tại Tân Ninh, mưa rất to nhưng cũng không làm ảnh hưởng tới những tình cảm ấm áp của Tổng công ty Phát điện 1 gửi tới bà con. 

Sau đây là các hình ảnh trong Chương trình: 

Những con số trên được công bố tại Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 11 của EVNGENCO1 diễn ra ngày 03/11/2020 vừa qua. Công tác cung ứng than đáp ứng yêu cầu cho vận hành và nâng tồn kho; lưu lượng nước về các hồ tốt, đặc biệt là Sông Tranh 2, Đại Ninh và Đa Nhim giúp các nhà máy thủy điện và một số tổ máy nhiệt điện vận hành ổn định. 

Ông Nguyễn Hữu Thịnh - Tổng giám đốc EVNGENCO1 đánh giá kết quả hoạt động tháng 10/2020

Ông Nguyễn Hữu Thịnh - Tổng giám đốc EVNGENCO1, cũng là người chủ trì Hội nghị đánh giá cao công tác sữa chữa, bảo dưỡng thời gian qua. Các đơn vị thủy điện, nhiệt điện đã tổ chức tốt và hoàn thành tiểu tu, đại tu theo kế hoạch, chất lượng và tiến độ đáp ứng yêu cầu. Đặc biệt, Công ty nhiệt điện Nghi Sơn đã hoàn thành đại tu tổ máy S1 vượt kế hoạch gần 02 ngày.

Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn hoàn thành đại tu Tổ máy S1 trước thời hạn

Công tác cung cấp than đáp ứng đủ cho nhu cầu vận hành và nâng tồn kho tại các nhà máy, đảm bảo an toàn cho các tháng cuối năm và mùa khô 2021. Tính đến ngày 31/10/2020, lượng than tồn kho tại các nhà máy đạt trên 90% so với thiết kế).

Về ĐTXD, đối với các dự án do EVNGENCO1 làm chủ đầu tư, giá trị khối lượng thực hiện tháng 10/2020 đạt trên 294 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng, giá trị khối lượng ước thực hiện đạt 72,66% và giá trị giải ngân đạt 72,75% kế hoạch năm. Đối với Dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng (do EVN làm chủ đầu tư; EVNGENCO1 và đại điện là Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3 là đơn vị tư vấn quản lý dự án), lũy kế 10 tháng đầu năm 2020, giá trị thực hiện của Dự án đạt trên 685,3 tỷ đồng (tương đương 31,99% kế hoạch năm); giá trị giải ngân ước đạt trên 651 tỷ đồng (tương đương 30,4% kế hoạch năm).

Tình hình triển khai các dự án đầu tư xây dựng tháng 10/2020 được thực hiện đúng tiến độ. Tổng khối lượng đào hầm cả 2 hướng trong tháng 10/2020 của Dự án Nhà máy thủy điện Đa Nhim mở rộng là 854/929m, (đạt 91,9%). Các dự án khác đang được EVNGENCO1 khẩn trương triển khai các trình tự thủ tục theo quy định.

Về công tác cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1, EVNGENCO1 đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch. Tổng công ty đang tiếp tục bám sát các cấp có thẩm quyền để sớm hoàn thành công tác xác định giá đất phục vụ xác định giá trị doanh nghiệp.

Bên cạnh các nhiệm vụ chuyên môn, EVNGENCO1 tích cực tổ chức các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng. Ngay khi tình hình mưa bão, lũ lụt ở các tỉnh miền Trung diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, Tổng công ty đã kịp thời triển khai một loạt các hoạt động hỗ trợ người dân như quyên góp 500 triệu đồng thông qua Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời tổ chức Đoàn công tác đến thăm hỏi và trao quà động viên người dân tại 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Quảng Nam.

Cũng trong tháng 10, tại Lễ trao giải Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards (VDA) 2020, EVNGENCO1 đã vinh dự đạt giải thưởng “Doanh nghiệp Chuyển đổi số xuất sắc” với sản phẩm “Phần mềm chỉnh tham số bộ điều khiển đối tượng quá trình nhiệt trong nhà máy nhiệt điện” và các giải pháp số ứng dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh điện năng. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực không ngừng của EVNGENCO1 trong ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào sản xuất kinh doanh.

Bước sang tháng 11/2020, nhiệm vụ được EVNGENCO1 đặt lên hàng đầu là hoàn thành sản lượng điện được giao 2.980 triệu kWh, trong đó sản lượng của dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng là 209,06 triệu kWh, từ đó đảm bảo vượt sản lượng kế hoạch được giao, vận hành các tổ máy an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động hệ thống. Các nhà máy nhiệt điện đảm bảo năng lực cung ứng điện. Các nhà máy thủy điện vận hành hồ chứa an toàn trong mùa mưa lũ, chủ động trong công tác dự báo lũ và điều tiết hồ chứa, đảm bảo cấp nước hạ du và mức nước giới hạn.

Về các giải pháp để đảm bảo nguồn than, Tổng công ty đặt mục tiêu cung ứng đủ than cho vận hành, nâng tồn kho các tháng cuối năm 2020 và đảm bảo an toàn cho vận hành mùa khô 2021; tiếp tục nâng cao năng suất bốc dỡ Cảng Duyên Hải, phấn đấu trung bình đạt 30 ngàn tấn/ngày.

Về ĐTXD, EVNGENCO1 tiếp tục bám sát tiến độ thực hiện theo kế hoạch đã đề ra. Dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng hoàn thành việc cấp FAC1 cho hạng mục Cảng. Dự án Nhà máy Thủy điện Đa Nhim mở rộng đẩy nhanh thi công đường hầm dẫn nước bằng khoan nổ, thông hầm trong tháng 11/2020. Các dự án khác tích cực thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư.

Công tác cổ phần vẫn tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của EVNGENCO1. Tổng công ty sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo hoàn thành các mốc tiến độ cổ phần hóa hiệu chỉnh đã báo cáo đã báo cáo Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

TỔNG HỢP ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN NĂM 2020

STT

Đơn vị

Tiêu đề giải pháp

Tác giả

 

 
   

1

Công ty Thủy điện Bản Vẽ

Vận hành tối ưu nhà máy thuỷ điện Bản Vẽ trong thị trường bán buôn điện cạnh tranh giai đoạn cuối tuần và nghỉ lễ

Nguyễn Việt Dũng

   

2

Công ty Thủy điện Bản Vẽ

Cải tiến tín hiệu giám sát điện áp các máy biến áp tự dùng trạm phân phối 220Kv (TD35, TD36) và CNN (TD37, TD38)

Nguyễn Thành Luân
Nguyễn Hữu Tiến
Bùi Công Nguyên

   

3

Công ty Thủy điện Bản Vẽ

Cải tạo nguồn cấp mồi từ cho tổ máy H1, H2, đảm bảo làm việc an toàn tin cậy và thuận lợi trong vận hành và bảo dưỡng, sửa chữa

Nguyễn Xuân Minh
Nguyễn Hữu Nghị
Hoàng Ngọc Tuệ

   

4

Công ty Thủy điện Bản Vẽ

Bổ sung thiết kế, đồng bộ thời gian thực các rơ le số bảo vệ đường dây, thanh cái tại PP 220kV – Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ qua GPS

Đinh Anh Dũng
Nguyễn Mạnh Thông
Trần Văn Anh

   

5

Công ty Thủy điện Bản Vẽ

Thiết kế, chế tạo bộ tời vận chuyển dụng cụ phục vụ sửa chữa kiểm tra khe phai sự cố

Cao Huy Phương
Nguyễn Thế Phương
Ngô Trí Phượng

   

6

Công ty Thủy điện Bản Vẽ

Thiết kế, gia công, lắp đặt thay thế các bộ hút hơi dầu tổ máy, tiết kiệm chi phí đầu tư

Đậu Ngọc Dũng
Nguyễn Xuân Hiếu
Võ Văn Hưng

   

7

Công ty Thủy điện Bản Vẽ

Gia công, chế tạo lưới lọc rác chữ Y hệ thống NKT các tổ máy, kéo dài tuổi thọ vận hành

Nguyễn Xuân Hiếu
Đậu Công Lãm
Hà Đình Dũng

   

8

Công ty Thủy điện Bản Vẽ

Cải tạo hệ thống điện tự dùng xoay chiều  35kV

Trần Văn Thảo
Nguyễn Tiến Giáp
Lê Trung Kỷ

   

9

Công ty Thủy điện Bản Vẽ

Cải tạo, nâng cấp hệ thống giám sát, điều khiển máy lọc dầu chân không - nâng cao hiệu quả công tác lọc dầu

Nguyễn Thị Phú
Nguyễn Dương Khánh
Lê Anh Quân

   

1

Công ty
Thủy điện Đại Ninh

Thiết kế, thi công lắp bổ sung bơm dầu nâng trục dự phòng cho tổ máy H1 và H2

Đặng Văn Cường
Nguyễn Viết Tài
Mạc Tư Khoa
Trương Phan Văn Trung

   

2

Công ty
Thủy điện Đại Ninh

Ứng dụng MS Office và MS Outlook trong việc thanh toán và thông tin lương đến từng CBCNV

Bùi Thị Châm

   

1

Công ty
 Thủy điện Đồng Nai

Thiết kế điều khiển, giám sát hệ thống thông gió, chiều sáng hành lang đập tràn tại phòng điều khiển trung tâm nhà máy Đồng Nai 3

Ngô Văn Dũng

   

2

Công ty
 Thủy điện Đồng Nai

Thay thế và thí nghiệm biến tần cẩu trục 250T nhà máy thủy điện Đồng Nai 3 từ hãng Emerson sang hãng Allen-Bradley

Nguyễn Đình Trung

   

1

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Giải pháp chống lệch băng tải trung chuyển RC1A/B tháp T0

Lê Thành Long
Phan Văn Đa

   

2

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Cải tiến “Bộ hút bụi của hệ thống thải tro khô-silo tro bay Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1

Trần Hữu Nhã
Võ Văn Tiền

   

3

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Giải pháp nâng cao tuổi thọ gạt than mâm cấp CSU

Võ Văn Tiền
Lê Thành Long

   

4

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Giải pháp an toàn cho con người và thiết bị tại khu vực đuôi băng tải BC1B

Nguyễn Văn Tròn

   

5

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Giải pháp căng dây bảo hiểm cho vận hành viên máy CSU khi đánh tín hiệu trên thành tàu, phục vụ công tác bốc dỡ than đảm bảo an toàn cho con người

Bùi Thanh Hảo
Nguyễn Thanh Hải
Trương Vũ Trường

   

6

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Phương án cải tiến vệ sinh đường rail máy đánh phá đống A/B bằng nước tái sử dụng

Đào Ngọc Văn
Võ Văn Tiền

   

7

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Cải tiến van 1 chiều của đường ống nước nhiễm than tháp T4, T5 và tháp MSMN

Nguyễn Đình Thủy
Trần Tiến Dũng
Nguyễn Văn Thích

   

8

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Cải tiến logic đưa chế độ điều khiển tổ máy Boiler Follow (BF) vào hoạt động

Hứa Văn Tài
Âu Nguyễn Đình Thảo

   

9

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Chỉnh sửa Logic để đưa quạt làm mát bồn dầu SSC hoạt động auto

Lâm Quang Hiền
Nguyễn Văn Thú

   

10

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Hiệu chỉnh mạch logic liên động các trạm dầu máy nghiền DH1

Trần Duy Khang
Lê Anh Tiến

   

11

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Nâng cao độ tin cậy các máy server hệ thống DCS DH1

Nguyễn Khắc Bảo
Lê Anh Tiến
Huỳnh Bảo Thắng

   

12

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Hiện tín hiệu dòng điện động cơ vần trục turbine chính về DCS

Nguyễn Khắc Bảo
Trương Trần Hoàng Huân
Nguyễn Văn Long

   

13

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Thiết kế mạch liên động điều chỉnh lưu lượng châm hóa chất (NH3 và Hydrazin) cho hệ thống cấp hóa chất nước lò hơi

Nguyễn Ngọc Yên
Châu Văn Khoa
Nguyễn Văn Long

   

14

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Thiết kế mạch giám sát nguồn tủ bảo vệ TUABIN chính (DEH), TUABIN bơm cấp (MEH)

Châu Văn Khoa
Lê Anh Tiến
Trương Trần Hoàng Huân

   

15

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Thiết kế đường ống khí nén dự phòng trích từ đường tăng áp khí nén vận chuyển tro bay cấp đến bồn đệm của hệ thống khí nén điều khiển các tổ máy Duyên Hải 3

Phạm  Quốc Đạt
Phạm Trung Dũng

   

16

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Thiết kế mạch giám sát và cảnh báo tắc than sớm tại tổ máy S1 - DH3

Phan Xuân Huy
Đoàn Ngọc Sơn
Lê Nguyễn Hồng Ân
Nguyễn Văn Long

   

17

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Chế tạo đồ gá máy doa lỗ di động

Vũ Văn Loãn
Lường Lâm Vũ
Nguyễn Hoàng Lâm

   

18

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Gia công cải tiến tấm lượn sóng #4 máy nghiền DH1

Nguyễn Thanh Bàng
Nguyễn Quốc Khanh
Trương Hoàng Hải

   

19

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Phục hồi vị trí lắp vòng bi trục bánh răng chủ động máy nghiền DH1

Vũ Văn Loãn
Hồ Ngọc Thành
Lương Phước Lợi

   

20

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Lắp khớp nối giãn nở cho dầu vào bơm rửa cao áp để phun rửa cho bộ GGH FGD-DH1

Nguyễn Lê Sáng
Huỳnh Hữu Nhơn
Nguyễn Đình Bình

   

21

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Giải pháp giảm ôn cách nhiệt đường ống than xuống máy nghiền DH1

Lê Đình Phước
Nguyễn Văn Cường

   

22

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Lắp đặt role ngắt mát bảo vệ bình accu xe chuyên dùng trong Công ty

Nguyễn Văn Hòa
Trần Ngọc Giang
Lê Thanh Hữu

   

23

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Cải tạo, lắp thêm bulong định vị vít tải cho máy nghiền DH1

Võ Văn Chiến
Nguyễn Thanh Toàn
Nguyễn Văn Út

   

24

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Cải tiến công tắc cam sang công tắc hành trình cho động cơ cánh lật silo thải sỉ DH3

Nguyễn Duy Thịnh
Nguyễn Minh Phúc

   

25

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Cải tiến nguồn động lực và mạch điều khiển palang CSU

Lâm Minh Quân
Nguyễn Minh Phúc

   

26

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Cải tiến ống xuống than DH3

Nguyễn Văn Thú
Tạ Đức Dũng
Phạm Bá Danh

   

27

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Thay mới thiết bị đo Clo dư hệ thống quan trắc nước thải FGD-DH3

Lê Anh Khoa
Trương Đức Thiện

   

28

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Cải tiến thiết bị phân tích Nitơ tổng DH3

Lê Thành Đông
Trương Võ Trọng Tuyên

   

29

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Cải tiến đèn không lưu ống khói DH1

Trang Thái Bình
Phạm Đông Phước

   

30

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Cải tiến lắp đặt các van solenoid xả đọng nhà máy nén khí tro bay DH3

Lê Thanh Tùng
Phạm Đông Phước

   

31

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Gia công giá đỡ sửa chữa tháo lắp rotor động cơ bơm nước ngưng

Bùi Tiến Dũng
Hồ Thanh Mỹ
Huỳnh Văn Hiếu

   

32

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Gia công giá đỡ rút ruột rotor động cơ quay gàu CSU

Lâm Minh Quân
Huỳnh Văn Hiếu

   

1

Công ty
Nhiệt điện Nghi Sơn

Cải tiến thay thế oline băng tải xích thuyền xỉ

Hồ Ngọc Trang

   

2

Công ty
Nhiệt điện Nghi Sơn

Cải tiến hệ thống thổi bụi bộ sấy không khí

Nguyễn Quốc Cường

   

3

Công ty
Nhiệt điện Nghi Sơn

Nghiên cứu phương án chống tác, kẹt buồng bơm bơm thải thạch cao

Mai Xuân Hiếu

   

4

Công ty
Nhiệt điện Nghi Sơn

Chuẩn hóa dữ liệu, Áp dụng mã số -mã vạch trong công tác quản lý vật tư

Nguyễn Thị Huyền

   

5

Công ty
Nhiệt điện Nghi Sơn

Cải tiến thêm tín hiệu đóng cắt các máy cắt 6.6kV vào các rơ le

Lương Minh Tuấn
Lê Ngọc Vượng
Nguyễn Quốc Hoàng

   

6

Công ty
Nhiệt điện Nghi Sơn

Cải tiến mạch điều khiển quạt làm mát máy biến áp kích từ và tủ thyristor kích từ

Lý Văn Hoàn
Nguyễn Ngọc Tài

   

7

Công ty
Nhiệt điện Nghi Sơn

Thiết kế mạch xác định sự cố bảo vệ điện khi không có lịch sử lỗi phục vụ công tác điều tra sự cố

Mai Văn Tiệp
Lương Văn Tân

   

8

Công ty
Nhiệt điện Nghi Sơn

Phương án chống tự khởi động lại của phụ tải 6,6kV

Mai Văn Tiệp
Nguyễn Quốc Hoàng
Nguyễn Như Tình

   

9

Công ty
Nhiệt điện Nghi Sơn

Cải tiến hệ thống điều khiển và bảo vệ bơm trạm lắng

Đậu Trường Lâm
Lê Trọng Huấn

   

10

Công ty
Nhiệt điện Nghi Sơn

Giải pháp thay thế cáp điều khiển tại các máy đánh đống và máy phá đống bằng mạng truyền thông không dây

Đậu Trường Lâm
Bùi Trung Đô
Lê Văn Dũng

   

11

Công ty
Nhiệt điện Nghi Sơn

Chuyển nguồn tự động cho bộ Rada chống va chạm máy đánh đống và phá đống

Bùi Trung Đô
Lê Trọng Huấn

   

12

Công ty
Nhiệt điện Nghi Sơn

Thiết kế và lắp đặt hệ thống giám sát nhiệt độ cho các phòng điện hệ thống nhiên liệu

Đậu Trường Lâm
Lý Văn Hoàn

   

13

Công ty
Nhiệt điện Nghi Sơn

Cải tiến công tắc chống chùng cáp tang cuốn cáp cẩu trục bốc than

Lê Vinh Quý
Mai Thành Long

   

14

Công ty
Nhiệt điện Nghi Sơn

Thiết kế hệ thống bypass quay trục Tuabin

Cao Thế Bảo
Lê Văn Lai

   

15

Công ty
Nhiệt điện Nghi Sơn

Quản lý tình trạng của các thiết bị chính qua cảnh báo biểu tượng nhóm

Đặng Văn Minh
Lê Văn Dũng
Đặng Đình Phấn

   

16

Công ty
Nhiệt điện Nghi Sơn

Cải tiến đường nước cấp cho bơm tăng áp Clo lấy từ hệ thống bơm rửa lươi quay

Nguyễn Tiến Dũng
Nguyễn Minh Hải
Nguyễn Công Hào

   

17

Công ty
Nhiệt điện Nghi Sơn

Cải tiến đường liên thông giữa bơm service và bơm nước thô của hệ thống nhà bơm chung

Nguyễn Văn Bình
Trịnh Đồng Tâm
Nguyễn Đăng Văn

   

18

Công ty
Nhiệt điện Nghi Sơn

Cải tiến dụng cụ đổ bổ sung bi máy nghiền than

Đặng Tuấn Ngọc
Nguyễn Hải Cường

   

19

Công ty
Nhiệt điện Nghi Sơn

Cải tiến mở trích các đường hút tro thành các đường hút vệ sinh di động

Lê Tiến Tú
Lê Viết Lĩnh
Hoàng Gia Lộc

   

20

Công ty
Nhiệt điện Nghi Sơn

Cải tiến đường xả sự cố thủng ống bộ hâm

Cao Đức Thành

   

21

Công ty
Nhiệt điện Nghi Sơn

Nghiên cứu giảm thiểu sự ảnh hưởng của Hệ thống thổi bụi Lò hơi đến sự mài mòn của các đường ống áp lực Lò hơi

Phạm Đức Huyện

   

1

Công ty Nhiệt điện Uông Bí

Thiết kế mạch điều khiển chế độ làm việc tại chỗ và báo lỗi của động cơ bơm khuấy tháp hấp thụ A, B, C hệ thống FGD Tổ máy 330MW

Trần Minh Tuân
Nguyễn Thị Anh Thương

   

2

Công ty Nhiệt điện Uông Bí

Xử lý mất áp bơm tràn A hệ thống thải xỉ Tổ máy 330MW

Trần Tuấn Bắc
Vũ Mạnh Hùng

   

3

Công ty Nhiệt điện Uông Bí

Cải tiến sử dụng bạc cao su thay cho bạc đồng bơm đọng LFC43AP001 Tổ máy 300MW

Vũ Anh Tuấn
Lại Văn Hạnh

   

4

Công ty Nhiệt điện Uông Bí

Giải pháp dùng ống bao sử lý xì hở vòi gió làm mát vòi đốt phụ B2, D1 Tổ máy 330MW

Nguyễn Hữu Thể
Lê Thành Quân

   

5

Công ty Nhiệt điện Uông Bí

Cải tiến lắp thêm 02 đường ống xuống than Φ219mm tại vị trí 2 đầu vít tải bột tổ máy 300MW tránh tình trạng than bị nén xì than ra đầu vít tải hoặc dẫn đến sự cố gẫy trục vít tải bột

Nguyễn Huy Hữu
Dương Đức Thuấn

   

6

Công ty Nhiệt điện Uông Bí

Gia công đấu nối mới hệ thống đường ống dẫn khí nén để sử dụng thay thế cho các máy nén khí phun dầu bôi trơn vành răng lớn các máy nghiền Tổ máy 330MW

Lương Thế Chiến

   

7

Công ty Nhiệt điện Uông Bí

Gia công cải tạo lắp đặt thêm ổ đỡ mặt chính xác động bằng vòng bi tì đỡ để chống mòn xệ hở mặt chính xác van chặn silo hệ thống thu hồi tro bay tổ máy 330MW

Vũ Hồng Huy
Phạm Viết Hùng

   

8

Công ty Nhiệt điện Uông Bí

Giải pháp thực hiện bắc giáo sử lý bục ống sinh hơi cốt 32m lò hơi số 10m, Tổ máy 330MW

Phạm Hải Đăng
Nguyễn Vũ Hải

   

9

Công ty Nhiệt điện Uông Bí

Giải pháp kỹ thuật cải tiến hệ thống SCADA Uông Bí mở rộng về trung tâm điều độ HTĐ Quốc gia (Ao) và điều độ HTĐ Miền Bắc (A1)

Nguyễn Chí Dũng
Vũ Xuân Nghiêm

   

10

Công ty Nhiệt điện Uông Bí

Phương pháp cấp điện áp đo lường 06 lộ đường dây cho Rơle bảo vệ máy cắt 100 (MC100) phục vụ chức năng tự đóng lại khi MC100 thay cho MC các đường dây 171 đến 176 trạm 110kV, công ty Nhiệt điện Uông Bí

Nguyễn Xuân Quang
Dương Xuân Hoàn
Nguyễn Trọng Hoàng

   

11

Công ty Nhiệt điện Uông Bí

Thực hiện bổ sung chế độ vận hành tại chỗ hệ thống thông gió hầm băng tải 10EAC10, 10EAC05/15, 10EAC 04/14 và 10EAC08 thuộc hệ thống nhiên liệu Tổ máy 300MW

Nguyễn Xuân Quang
Nguyễn Đức Hà

   

12

Công ty Nhiệt điện Uông Bí

Thiết kế, lắp đặt chổi than diệt điện áp trục rotor động cơ bơm tuần hoàn 2 Tổ máy 300MW, Công ty Nhiệt điện Uông Bí

Hoàng Sỹ Hiệp
Nguyễn Thanh Tùng
Đặng Văn Vinh

   

13

Công ty Nhiệt điện Uông Bí

Gia công cải tiến mặt chính xác động van KIX, Tổ máy 300MW

Lê Tân Thái

   

14

Công ty Nhiệt điện Uông Bí

Gia công cải tạo lắp đặt thêm mặt bích chặn chống xoay, trôi và cố định ty van với củ van của van điều chỉnh đường nước cấp chính Tổ máy 300MW

Nguyễn Văn Ánh
Nguyễn Quốc Phương
Đinh Huy Bình

   

15

Công ty Nhiệt điện Uông Bí

Cải tạo lắp mới lưới chắn túi lọc tro trên các khóa khí Silo không cho túi lọc tro rơi vào silo tro gây kẹt khóa khí đẫn đến sự cố hệ thống thu tro - Tổ máy 300MW

Nguyễn Mạnh Hùng
Hoàng Văn Thu
Đỗ Đình Đạt

   

16

Công ty Nhiệt điện Uông Bí

Lắp van tay đầu đẩy bơm dầu bôi trơn ổ đỡ động cơ quạt khói để tách xử lý kẹt van một chiều khi vận hành – Tổ máy 330 MW

Vũ Hoàng Phan
Hoàng Văn Hiểu
Vũ Mạnh Hùng

   

17

Công ty Nhiệt điện Uông Bí

Cải tạo gối đỡ vít truyền than bột tổ máy 300 MW

Vũ Anh Tuấn
Nguyễn Hữu Thể

   

18

Công ty Nhiệt điện Uông Bí

Thay thế bạc bằng vòng bi cho máy cấp than bột tổ máy 330 MW

Vũ Mạnh Hùng
Nguyễn Công Nghĩa

   

19

Công ty Nhiệt điện Uông Bí

Xử lý lệch hành trình gầu quay thu rác đầu vào bình ngưng nhánh B tổ máy 330 MW

Vũ Mạnh Hùng
Trần Tuấn Bắc

   

1

Công ty TĐ Sông Tranh

Giải pháp xử lý bộ điều khiển lập trình (PLC) cầu trục chân dê Đập tràn Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 bị mất nguồn nuôi và khóa chương trình khi cắt nguồn chính

Đoàn Thanh Long

   

2

Công ty TĐ Sông Tranh

Giải pháp kỹ thuật cải tạo hệ thống mạch cảnh báo tín hiệu trạng thái phanh tổ máy H1, H2 phục vụ công tác vận hành, sửa chữa thiết bị - Nhà máy thủy điện Sông tranh 2

Đoàn Thanh Long

   

Kết quả SXKD & ĐTXD  tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2020

Tháng 10/2020, công tác cung ứng than đáp ứng yêu cầu cho vận hành và nâng tồn kho. Lưu lượng nước về các hồ tốt, đặc biệt là Sông Tranh 2, Đại Ninh và Đa Nhim. Nhờ vậy, các nhà máy thủy điện và một số tổ máy nhiệt điện vận hành ổn định. Tổng sản lượng điện EVNGENCO1 sản xuất được trong tháng 10 là 2.131 triệu kWh. Lũy kế 10 tháng đầu năm, sản lượng điện sản xuất của Tổng công ty đạt 31.252 triệu kWh, bằng 106,1% kế hoạch 10 tháng và 81,4% kế hoạch năm EVN giao.

Đối với công tác sữa chữa, bảo dưỡng, các đơn vị thủy điện, nhiệt điện đã tổ chức tốt và hoàn thành tiểu tu, đại tu theo kế hoạch, chất lượng và tiến độ đáp ứng yêu cầu. Đặc biệt, Công ty nhiệt điện Nghi Sơn đã hoàn thành đại tu tổ máy S1 vượt kế hoạch gần 02 ngày.

Công tác cung cấp than đáp ứng đủ cho nhu cầu vận hành và nâng tồn kho tại các nhà máy, đảm bảo an toàn cho các tháng cuối năm và mùa khô 2021. Tính đến ngày 31/10/2020, lượng than tồn kho tại các nhà máy đạt trên 90% so với thiết kế).

Về ĐTXD, đối với các dự án do EVNGENCO1 làm chủ đầu tư, giá trị khối lượng thực hiện tháng 10/2020 đạt trên 294 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng, giá trị khối lượng ước thực hiện đạt 72,66% và giá trị giải ngân đạt 72,75% kế hoạch năm. Đối với Dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng (do EVN làm chủ đầu tư; EVNGENCO1 và đại điện là Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3 là đơn vị tư vấn quản lý dự án), lũy kế 10 tháng đầu năm 2020, giá trị thực hiện của Dự án đạt trên 685,3 tỷ đồng (tương đương 31,99% kế hoạch năm); giá trị giải ngân ước đạt trên 651 tỷ đồng (tương đương 30,4% kế hoạch năm).

Tình hình triển khai các dự án đầu tư xây dựng tháng 10/2020 được thực hiện đúng tiến độ. Tổng khối lượng đào hầm cả 2 hướng trong tháng 10/2020 của Dự án Nhà máy thủy điện Đa Nhim mở rộng là 854/929m, (đạt 91,9%). Các dự án khác đang được EVNGENCO1 khẩn trương triển khai các trình tự thủ tục theo quy định.

Về công tác cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1, EVNGENCO1 đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch. Tổng công ty đang tiếp tục bám sát các cấp có thẩm quyền để sớm hoàn thành công tác xác định giá đất phục vụ xác định giá trị doanh nghiệp.

Các công tác khác được EVNGENCO1 thực hiện tốt. Đặc biệt, ngay khi tình hình mưa bão, lũ lụt ở các tỉnh miền Trung diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, Tổng công ty đã kịp thời triển khai một loạt các hoạt động hỗ trợ người dân như quyên góp 500 triệu đồng thông qua Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức Đoàn công tác đến thăm hỏi và trao quà động viên người dân tại 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Quảng Nam.

Cũng trong tháng 10, tại Lễ trao giải Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards (VDA) 2020, EVNGENCO1 đã vinh dự đạt giải thưởng “Doanh nghiệp Chuyển đổi số xuất sắc” với sản phẩm “Phần mềm chỉnh tham số bộ điều khiển đối tượng quá trình nhiệt trong nhà máy nhiệt điện” và các giải pháp số ứng dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh điện năng.

Nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2020

Tháng 10/2020, nhiệm vụ được EVNGENCO1 đặt lên hàng đầu là hoàn thành sản lượng điện được giao 2.980 triệu kWh, trong đó sản lượng của dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng là 209,06 triệu kWh, từ đó đảm bảo vượt sản lượng kế hoạch được giao, vận hành các tổ máy an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động hệ thống. Các nhà máy nhiệt điện đảm bảo năng lực cung ứng điện. Các nhà máy thủy điện vận hành hồ chứa an toàn trong mùa mưa lũ, chủ động trong công tác dự báo lũ và điều tiết hồ chứa, đảm bảo cấp nước hạ du và mức nước giới hạn.

Về các giải pháp để đảm bảo nguồn than, Tổng công ty đặt mục tiêu cung ứng đủ than cho vận hành, nâng tồn kho các tháng cuối năm 2020 và đảm bảo an toàn cho vận hành mùa khô 2021; tiếp tục nâng cao năng suất bốc dỡ Cảng Duyên Hải, phấn đấu trung bình đạt 30 ngàn tấn/ngày.

Về ĐTXD, EVNGENCO1 tiếp tục bám sát tiến độ thực hiện theo kế hoạch đã đề ra. Dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng hoàn thành việc cấp FAC1 cho hạng mục Cảng. Dự án Nhà máy Thủy điện Đa Nhim mở rộng đẩy nhanh thi công đường hầm dẫn nước bằng khoan nổ, thông hầm trong tháng 11/2020. Các dự án khác tích cực thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư.

Công tác cổ phần vẫn tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của EVNGENCO1. Tổng công ty sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo hoàn thành các mốc tiến độ cổ phần hóa hiệu chỉnh đã báo cáo đã báo cáo Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng - Tổng công ty Phát điện 1

Điện thoại:  024.66 941.324      Fax: 024.66 941.235

Địa chỉ: Tầng 17 - tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, Hà Nội

Đây là hoạt động đầu tiên nằm trong khuôn khổ chương trình Hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ của Tổng công ty Phát điện 1. Đoàn công tác do ông Phùng Văn Sinh - thành viên HĐTV dẫn đầu. Tham gia đoàn công tác có ông Trần Doãn Thành, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, đại diện Công đoàn Tổng công ty, đại diện Hội cựu chiến binh và đoàn Thanh Niên Tổng công ty. 


 
Ông Phùng Văn Sinh, trưởng đoàn EVNGENCO1 trao quà cho bà con

Phát biểu tại chương trình, ông Phùng Văn Sinh, Thành viên HĐTV, trưởng đoàn công tác đã gửi tới bà con lời động viên, chúc bà con mau chóng khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời, ông cũng khẳng định mỗi món quà là tấm lòng của CBCNV Tổng công ty Phát điện 1 hướng về đông bào miền Trung nói chung và tại huyện Cẩm Xuyên nói riêng. 


Ông Trần Doãn Thành, đại diện Công đoàn TCT tặng quà cho bà con

Tại mỗi địa phương, EVNGENCO1 đã thăm hỏi bà con và trao 100 phần quà bao gồm hiện vật và tiền mặt cho các hộ gia đình khó khăn.

Xã Cẩm Quang và thị trấn Cẩm Xuyên - hai địa phương chịu thiệt hại nặng nhất của cơn bão số 9 của tỉnh Hà Tĩnh - là hai địa điểm đầu tiên trong hành trình lần này của EVNGENCO1. Trong những ngày tới, Đoàn sẽ tiếp tục di chuyển đến các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Quảng Nam để hỗ trợ người dân và tri ân các liệt sỹ đã ngã xuống trong khi hỗ trợ người dân chống lũ. 
Trước đó, dưới sự chỉ đạo của Đảng Uỷ, EVNGENCO1 cũng phát động chương trình chung tay ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng mưu lũ miền Trung trong toàn TCT và thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao 500 triệu đến với đồng bào.