Toàn cảnh Hội nghị

Đến tham dự Hội nghị của Công ty có đồng chí Đặng Thị Kim Chung – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Phạm Anh Văn - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty cùng các đồng chí đại diện các Ban chức năng và Công đoàn Tổng công ty. Về phía Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty; đồng chí Ngô Sinh Nghĩa – Tổng Giám đốc Công ty; đồng chí Phạm Xuân Toàn - Chủ tịch Công đoàn Công ty cùng các đồng chí trong Ban Tổng Giám đốc, BCH Công đoàn và 189 đại biểu đại diện cho tập thể người lao động Công ty.

Đồng chí Ngô Sinh Nghĩa – Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tại Hội nghị

Thay mặt Ban điều hành, đồng chí Ngô Sinh Nghĩa – Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 và triển khai thực hiện chủ đề năm “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. Với ý nghĩa đó, Công ty phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, quyết toán Dự án, các dự án đầu tư, đại tu tổ máy số 2 và đảm bảo thu nhập cho người lao động và quyền lợi cho các Cổ đông.

Công ty đã hoàn thành Kế hoạch SXKD năm với nhiều kết quả tích cực: sản lượng điện sản xuất đạt 7,82 tỷ kWh, tổng sản lượng điện thương phẩm đạt 7.10 tỷ kWh, đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định; lợi nhuận trước thuế TNDN vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao. Trong công tác quản lý vận hành, Công ty đã chủ động thành lập từ sớm ban chỉ đạo công tác phát điện mùa khô. Ban chỉ đạo tổ chức họp định kỳ hàng tháng, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và các đơn vị trong Công ty rà soát, nghiên cứu tìm các giải pháp thực hiện, phương án ứng phó đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn, liên tục trong các tháng cao điểm mùa khô năm 2023. Trong công tác đầu tư xây dựng, Công ty đã triển khai từng bước một số dự án như: dự án nâng cấp cải tạo hệ thống xử lý khí thải Nhà máy, dự án chuyển đổi dầu FO – DO….

Về phương hướng nhiệm vụ, đồng chí Ngô Sinh Nghĩa cho biết: Năm 2024, Công ty cần tập trung thực hiện, hoàn thành các mục tiêu trọng tâm là đảm bảo vận hành sản xuất điện an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu của hệ thống, đảm bảo phát điện cao điểm mùa khô năm 2024. Cụ thể: sản lượng điện sản xuất ở mức 7,761 tỷ kWh; sản lượng điện bán ở mức 7,030 tỷ kWh; phấn đấu giảm tối đa nhất suất hao nhiệt/số lần sự cố; tối ưu hóa chi phí SXKD; hoàn thành công tác sửa chữa lớn Tổ máy số 3; duy trì đảm bảo thu nhập và các chế độ cho người lao động và nâng cao nhận thức, năng lực trong công tác Kiểm soát tuân thủ, quản trị rủi ro; chuyển đổi số ngay từ vị trí công tác của mỗi CBCNV... 

Đồng chí Phạm Xuân Toàn – Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo tình hình thực hiện chế độ chính sách tại Hội nghị

Tiếp đó, Hội nghị được nghe các báo cáo tình hình thực hiện chế độ chính sách, tình hình thực hiện Nội quy Lao động, Thỏa ước Lao động tập thể, các quy chế, quy định liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của người lao động; báo cáo việc trích lập sử dụng các loại quỹ phúc lợi, khen thưởng, tương trợ, việc trích nộp kinh phí công đoàn, đóng BHXH, BHYT; Báo cáo của thực hiện Quy chế dân chủ của Ban thanh tra Nhân dân…  

Đồng chí Nguyễn Quý Trọng – Trưởng ban Thanh tra nhân dân báo cáo tình hình thực hiện Quy chế dân chủ tại Hội nghị

 Với tinh thần dân chủ và xây dựng, tại Hội nghị, đại biểu các đơn vị đã trình bày các ý kiến tham luận, đề xuất về công tác kiểm soát suất hao nhiệt, các giải pháp ngăn ngừa sự cố phần điện tronh Nhà máy, công đoàn chỉ động phối hợp tổ chức Hội nghị Người lao động và đối thoại định kỳ tại nơi làm việc… Hội nghị đã cũng bầu ra Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024 – 2026 và Ban đối thoại định kỳ năm 2024.

Hội nghị bầu Ban đại diện tập thể NLĐ tham gia đối thoại định kỳ và Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024 – 2026

 

           

Các tham luận trình bày tại Hội nghị

Đại điện cho Lãnh đạo cấp trên đến dự Hội nghị, đồng chí Đặng Thị Kim Chung - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Ninh đã ghi nhận những đóng góp của Công ty trong năm qua và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể Lãnh đạo và CBCNV Công ty trong kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và động viên CBCNV Công ty tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa trong công tác vận hành tổ máy an toàn, quan tâm công tác chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Đồng chí Đặng Thị Kim Chung – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty nhấn mạnh năm 2023 đi qua với rất nhiều thách thức, nhiều sự kiện đáng ghi nhớ nhưng Công ty đã hoàn thành rất tốt kế hoạch, nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra: đảm bảo phát điện mùa khô (mùa nắng nóng 2023), hoàn thành vượt mức mục tiêu kế hoạch 2023 do Đại hội đồng cổ đông giao về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu chia sẻ tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty nhấn mạnh năm 2023 đi qua với rất nhiều thách thức, nhiều sự kiện đáng ghi nhớ nhưng Công ty đã hoàn thành rất tốt kế hoạch, nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra: đảm bảo phát điện mùa khô 2023, hoàn thành vượt mức mục tiêu kế hoạch 2023 do Đại hội đồng cổ đông giao về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận. Trên cở sở phân tích nguyên nhân, bài học kinh nghiệm được đúc kết và những khó khăn, thách thức, thời cơ và thuận lợi thời gian tới, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh đề nghị tập thể CBCNV, NLĐ Công ty thực hiện với quyết tâm cao nhất, tốt nhất, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu trong năm 2024, nhất là chỉ tiêu về sản lượng điện mùa khô năm 2024 với tinh thần "5 quyết tâm", "5 bảo đảm" và "5 đẩy mạnh".

Công ty Thủy điện Sông Tranh được Tổng Công ty Phát điện 1 giao quản lý vận hành Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2 tại xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. NMTĐ Sông Tranh 2 có công suất lắp đặt 190MW với hồ chứa nước có dung tích hữu ích 521,1 triệu m3. Nhà máy có nhiệm vụ chính theo thứ tự ưu tiên là: (i) đảm bảo an toàn công trình; (ii) góp phần giảm lũ cho hạ du trong mùa lũ và đảm bảo nhu cầu sử dụng nước tối thiểu ở hạ du trong mùa cạn và (iii) đảm bảo hiệu quả phát điện.

NMTĐ Sông Tranh 2 được đưa vào vận hành thương mại từ tháng 12/2010 và đến tháng 02/2016, sau khi Công ty Thủy điện Sông Tranh hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia thị trường điện theo quy định thì Nhà máy chính thức được Cục Điều tiết điện lực cho phép tham gia trực tiếp thị trường điện cạnh tranh Việt Nam tại Quyết định số 04/QĐ-ĐTĐL ngày 29/01/2016.

Hình 1. Cổng thông tin điện tử vận hành thị trường điện Việt Nam

Mặc dù đã chuẩn bị kỹ về nhiều mặt, tuy nhiên khi NMTĐ Sông Tranh 2 bắt đầu tham gia trực tiếp thị trường điện, công tác vận hành thị trường điện của Công ty cũng gặp không ít khó khăn, trở ngại. Khó khăn đầu tiên đó là vận hành thị trường điện là công tác mới, chưa có tiền lệ tại Công ty nên việc trực tiếp thực hiện các công việc như: Chào giá bán điện, thanh toán thị trường điện, vận hành các cổng thông tin điện tử thị trường điện… còn nhiều bỡ ngỡ và hạn chế. Đội ngũ CBCNV tham gia vận hành thị trường điện tại Công ty đa phần là các kỹ sư điện, chưa có hoặc có rất ít chuyên môn về tài chính, kế toán nên công tác tính toán chào giá, thanh toán thị trường điện vẫn còn chậm và chưa mang lại nhiều hiệu quả. Một khó khăn lớn nữa đối với Công ty đó là hạ tầng CNTT phục vụ công tác vận hành thị trường điện tuy đã được đầu tư, lắp đặt và thử nghiệm đủ điều kiện tuy nhiên hệ thống vận hành vẫn chưa ổn định và còn nhiều bất cập cần khắc phục. Mặt khác, thời điểm này, thị trường điện cạnh tranh Việt Nam cũng chưa có tính ổn định, các quy định vận hành thị trường điện thường xuyên thay đổi để phù hợp với thực tế nên việc thường xuyên nắm bắt, từ đó vận hành NMTĐ Sông Tranh 2 đảm bảo theo đúng các quy định mới gặp nhiều khó khăn.

Hình 2. Ca trực vận hành Nhà máy tại Phòng Điều khiển Trung tâm

Tuy nhiên, vượt qua tất cả, với sự cố gắng, nỗ lực không ngừng của tập thể Lãnh đạo và CBCNV của Công ty, công tác vận hành thị trường điện từng bước khắc phục được những khó khăn, phát huy những thế mạnh và ngày càng phát triển, mang lại hiệu quả trong hoạt động SXKD của Công ty.

Một trong những lợi ích to lớn mang lại đó là việc tham gia trực tiếp thị trường điện đã làm cho Công ty chủ động hơn rất nhiều trong việc vận hành các tổ máy phát điện thông qua cơ chế chào giá bán điện. Trước đây, việc huy động các tổ máy NMTĐ Sông Tranh 2 hoàn toàn do cấp điều độ điều khiển (Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc) quyết định dựa theo tính toán tối ưu toàn hệ thống điện, nhưng hiện nay, Nhà máy đã chủ động trong việc đưa ra quyết định kế hoạch vận hành ngày tới, chu kỳ tới liên quan đến việc lên, xuống, hòa lưới các tổ máy và thay đổi công suất thông qua các bản chào giá bán điện.

Việc tham gia trực tiếp thị trường điện cũng mang lại hiệu quả tích cực trong thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật được Tổng Công ty Phát điện 1 giao. Trong thị trường điện, công tác bảo dưỡng sửa chữa ngày càng được rút ngắn để nâng cao hơn nữa hệ số khả dụng của các tổ máy, qua đó tăng mức độ sẵn sàng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu hệ thống điện. Việc tham gia trực tiếp thị trường điện sẽ gián tiếp khiến Công ty thực hiện nhiều biện pháp để cắt giảm các chi phí trong vận hành, giảm tỉ lệ điện tự dùng, sử dụng hiệu quả nguồn nước phục vụ phát điện trong thị trường điện.

Hình 3. Ca trực vận hành thị trường điện tại trụ sở Công ty.

Qua thời gian trực tiếp tham gia thị trường điện, đội ngũ CBCNV tham gia vận hành thị trường điện của Công ty ngày càng được nâng cao tay nghề, trình độ, kinh nghiệm vận hành quá đó đáp ứng tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động SXKD của Công ty.

Hình 4. Biểu đồ tham gia thị trường điện – NMTĐ Sông Tranh 2

“Công tác vận hành thị trường điện đã và đang mang lại nhiều hiệu quả trong hoạt động SXKD của Công ty, góp phần cung cấp nguồn điện đảm bảo an ninh cung cấp điện hệ thống điện Quốc gia, đóng góp ngân sách phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Sau hơn 8 năm vận hành, tổng sản lượng tham gia bán điện trên thị trường của Nhà máy đạt 5,2 tỷ kWh; doanh thu trên thị trường điện đạt hơn 5.200 tỷ đồng và tổng ngân sách nộp cho nhà nước qua các khoản thuế, phí hơn 1.200 tỷ đồng”, ông Lê Đình Phúc - Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Tranh cho biết./.

Phóng sự thực hiện tháng 4 năm 2024 đã ghi nhận nỗ lực của Công ty Thủy điện Sông Tranh trong việc phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Quảng Nam trong việc tính toán, điều tiết cấp nước chống hạn cho hạ du một cách khoa học và tiết kiệm nguồn nước ngọt.

Kính mời Quý vị và các bạn đón xem nội dung tại địa chỉ:   https://youtu.be/-WLQ-1FmGNo  

Bàn giao trang thiết bị y tế

Gói thiết bị y tế được bàn giao bao gồm: 02 tủ thuốc, 03 giường bệnh inox, 03 tủ đựng hồ sơ, 02 bàn làm việc, 03 ghế băng chờ loại inox, 50 ghế nhựa, 01 máy in, 01 bộ máy tính để bàn.

Trang thiết bị y tế đã được bàn giao

Tại buổi lễ bàn giao, thay mặt Trạm y tế xã, Trưởng trạm ông  Njan Nhung cho rằng “đây là món quà vô cùng ý nghĩa không chỉ về giá trị vật chất mà còn có giá trị lớn về mặt tinh thần đối với không chỉ Trạm y tế xã mà cả người dân địa phương”

Trạm trưởng Trạm y tế  xã Lộc Bảo ông Njan Nhung phát biểu tại buổi lễ bàn giao

Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Lộc Bảo xã Lộc Bảo Bà  Ka Sen  chân thành cảm ơn Công ty Thủy điện Đồng Nai với món quà hết sức ý nghĩa lần này, cũng như những hoạt động an sinh xã hội mà công ty đã thực hiện trên địa phương trong những năm vừa qua như: xây dựng nhà tình nghĩa, trao học bổng cho các em học sinh nghèo, sửa chữa điện cho hộ gia đình chính sách, trao quà cho người nghèo các dịp xuân về.

Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Lộc Bảo bà Ka Sen phát biểu

Ông Nguyễn Quang Vĩnh – Quyền Giám đốc Công ty chia sẻ: “Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, hàng năm Công ty Thủy điện Đồng Nai luôn quan tâm và tích cực hỗ trợ, đồng hành với địa phương trong công tác An sinh xã hội như Trao quà tết cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ các cháu học sinh nghèo đến lớp, xây nhà tình nghĩa, sửa chữa điện cho hộ gia đình chính sách, trồng cây xanh, thả cá giống lòng hồ. Qua đợt hỗ trợ lần này, Công ty mong muốn cùng chung tay với Trạm y tế xã chăm sóc sức khỏe của bà con, cô bác được chu đáo hơn qua đó nâng cao chất lượng sống của bà con trên địa bàn xã Lộc Bảo”

Ông Nguyễn Quang Vĩnh – Quyền Giám đốc Công ty  phát biểu trong buổi lễ bàn giao

Bàn làm việc, bộ máy tính bàn và máy in

                          Hình ảnh Khai giảng Khóa huấn luyện quy trình an toàn năm 2024

CBCNV, Người lao động tham gia huấn luyện sẽ được trang bị những kiến thức an toàn khi làm việc bao gồm các nội dung: Văn hóa an toàn lao động; Đánh giá rủi ro về an toàn vệ sinh lao động; Quy trình an toàn điện và Quy trình an toàn thủy, cơ, nhiệt, hóa do Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành; Cứu chữa người bị tai nạn điện bằng phương pháp hối sinh tổng hợp; An toàn giao thông; Phổ biến, rút kinh nghiệm về tai nạn lao động; Các hành vi vi phạm An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.

Người lao động thực hành nhận diện mối nguy đánh giá rủi ro về an toàn vệ sinh lao động theo hình ảnh minh họa

Khóa huấn luyện an toàn định kỳ năm 2024 giúp CBCNV cũng cố kiến thức về an toàn, nhận thức tốt hơn nữa được tầm quan trọng của công tác an toàn trong thực hiện công việc từ đó chủ động, tự giác tuân thủ các quy trình, quy định về an toàn giúp phòng ngừa bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động.

                   Một số infographic Phổ biến tai nạn lao động do Công ty xây dựng

Để đảm bảo công tác cung ứng điện các tháng cao điểm mùa khô, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn tập trung, tăng cường công tác giám sát việc thực hiện đúng các quy định về An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và không để xảy ra các sự cố về môi trường, giúp các tổ máy phát điện an toàn và tin cậy./.

STT

Tên gói thầu

Bên mời thầu

Thời điểm đăng tải

Thời điểm phát hành HSMT

Thời điểm đóng thầu

1

Gói thầu số 2: Cung cấp sứ xuyên 110kV cho MBT AT4 Nhà máy thủy điện Đại Ninh

Công ty Thủy điện Đại Ninh

21/01/2021 14:37

21/01/2021 14:37

01/02/2021 - 09:00

2

Gói thầu số 1: Cung cấp bộ truyền động máy cắt 110kV và chi phí chuyên gia giám sát lắp đặt Công ty Thủy điện Đại Ninh 21/01/2021 15:49 21/01/2021 15:49 01/02/2021 - 11:00
3 Gói thầu số 1: Cung cấp bộ truyền động máy cắt 110kV và chi phí chuyên gia giám sát lắp đặt Công ty Thủy điện Đại Ninh 17/02/2021 14:31 17/02/2021 14:31

01/03/2021 09:00

4 Gói thầu số 1: Cung cấp vật tư, thiết bị phần điện phục vụ sửa chữa lớn năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 02/03/2021 13:39 02/03/2021 13:39 12/03/2021 - 14:00
5 Gói thầu số 6: Cung cấp dầu, mỡ kỹ thuật phục vụ sửa chữa lớn năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 05/03/2021 09:28 05/03/2021 09:28 10/03/2021 - 10:00
6 Gói thầu số 12: Sửa chữa lớn đập phụ số 1 Công ty Thủy điện Đại Ninh 05/03/2021 13:52 05/03/2021 13:52

15/03/2021 - 14:00

7 Gói thầu số 3: Cung cấp vật tư thiết bị phần cơ phục vụ sửa chữa lớn năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 09/03/2021 11:13 09/03/2021 11:13 16/03/2021 - 11:30
8 Gói thầu số 4: Cung cấp vật tư phụ phục vụ sửa chữa lớn năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh

 09/03/2021 14:04

09/03/2021 14:04 12/03/2021 - 15:00 
9 Gói thầu số 2: Cung cấp Board mạch điều tốc phục vụ sửa chữa lớn năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 1/03/2021 13:47 1/03/2021 13:47 22/03/2021 - 09:00
10 Gói thầu số 1: Cung cấp vật tư, thiết bị phần điện phục vụ sửa chữa lớn năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 15/03/2021 10:24 15/03/2021 10:24 25/03/2021 - 10:30
11 Gói thầu số 13: Cung cấp dịch vụ vệ sinh, nấu ăn tại Công ty Thủy điện Đại Ninh Công ty Thủy điện Đại Ninh 15/03/2021 15:46 15/03/2021 15:46 18/03/2021 16:00
12 Gói thầu số 23: Mua bảo hiểm xe ô tô năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 19/04/2021 16:21 19/04/2021 16:21 23/04/2021 16:30
12 Gói thầu số 12: Mua bảo hiểm kết hợp con người cho CBCNV Công ty Thủy điện Đại Ninh 22/03/2021 09:57 22/03/2021 09:57 26/03/2021 10:00
13 Gói thầu số 3: Cung cấp vật tư thiết bị phần điện phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 26/03/2021 10:29 26/03/2021 10:29 05/04/2021 10:30
14 Gói thầu số 5: Cung cấp board mạch điều tốc phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 29/03/2021 08:52 29/03/2021 08:52 08/04/2021 - 09:00
15 Gói thầu số 28: Cung cấp thiết bị và sửa chữa thang máy Công ty Thủy điện Đại Ninh

29/03/2021 13:31

29/03/2021 13:31

02/04/2021 14:00

16 Gói thầu số 21: Kiểm định công tơ đo đếm điện năng nhà máy thủy điện Đại Ninh năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 30/03/2021 08:59 30/03/2021 08:59 02/04/2021 15:00
17 Gói thầu số 5: Gia công trục kim phun phục vụ sửa chữa lớn năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 30/03/2021 13:57 30/03/2021 13:57 09/04/2021 - 14:00
18 Gói thầu số 40: Thử nghiệm CT, thử nghiệm máy biến thế T1 và kiểm định chống sét van Công ty Thủy điện Đại Ninh 08/04/2021 09:53 08/04/2021 09:53 13/04/2021 10:00
19 Gói thầu số 5: Gia công trục kim phun phục vụ sửa chữa lớn năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 13/04/2021 14:29 13/04/2021 14:29 23/04/2021 15:00
20 Gói thầu số 04: Cung cấp vật tư thiết bị phần cơ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 14/04/2021 10:26 14/04/2021 10:26 22/04/2021 10:30
21 Gói thầu số 32: Xử lý sạt lở mái taluy âm đường vào nhà van (đoạn tiếp giáp với đường QL28B) Công ty Thủy điện Đại Ninh 16/04/2021 10:22 16/04/2021 10:22 26/04/2021 10:30
22 Gói thầu số 14: Cung cấp dịch vụ diệt mối, chuột và côn trùng cho công trình và nhà xưởng Công ty Thủy điện Đại Ninh 16/04/2021 10:35 16/04/2021 10:35 26/04/2021 11:00
23 Gói thầu số 8: Phát quang, vét dọn đất mương thoát nước các hạng mục công trình thủy điện Đại Ninh Công ty Thủy điện Đại Ninh 16/04/2021 10:28 16/04/2021 10:28 26/04/2021 10:45
24

Gói thầu số 28: Cung cấp thiết bị và sửa chữa thang máy

Công ty Thủy điện Đại Ninh

29/03/2021 13:31 

29/03/2021 13:31

02/04/2021 - 14:00

25

Gói thầu số 40: Thử nghiệm CT, thử nghiệm máy biến thế T1 và kiểm định chống sét van

Công ty Thủy điện Đại Ninh

8/04/2021 09:53

08/04/2021 09:53

13/04/2021 - 10:00

26
Gói thầu số 27: Kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động năm 2021
Công ty Thủy điện Đại Ninh 22/04/2021 09:10 22/04/2021 09:10 27/04/2021 14:00
27 Gói thầu số 04: Cung cấp vật tư thiết bị phần cơ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 22/04/2021 15:12 22/04/2021 15:12 29/04/2021 16:00
28 Gói thầu số 7: Cung cấp dịch vụ bảo vệ công trình thủy điện Đại Ninh Công ty Thủy điện Đại Ninh 26/04/2021 10:18  26/04/2021 10:18 06/05/2021 10:30
29 Gói thầu số 23: Mua bảo hiểm xe ô tô năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 26/04/2021 14:56 26/04/2021 14:56 29/04/2021 15:00
30 Gói thầu số 15: Cung cấp dầu bôi trơn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 28/04/2021 15:23 28/04/2021 15:23 05/05/2021 15:30
31 Gói thầu số 17: Mua sắm vật tư phụ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 28/04/2021 15:55 28/04/2021 15:55 05/05/2021 16:00
32 Gói thầu số 17: Mua sắm vật tư phụ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 17/05/2021 13:41 17/05/2021 13:41 20/05/2021 14:00
33 Gói thầu số 17: Mua sắm vật tư phụ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 20/05/2021 15:28 20/05/2021 15:28 25/05/2021 15:30
34 Gói thầu số 22: Trang bị lốp xe năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 24/05/2021 14:20 24/05/2021 14:20 27/05/2021 14:30
35 Gói thầu số 9: Đo tổn thất điện môi cuộn dây Startor; Thử nghiệm CT, TU, máy biến thế và thử nghiệm chống sét van Công ty Thủy điện Đại Ninh 24/05/2021 14:25 24/05/2021 14:25 27/05/2021 15:00
36 Xây dựng hàng rào bảo vệ công trình thủy điện Đại Ninh Công ty Thủy điện Đại Ninh 25/05/2021 14:36 25/05/2021 14:36 04/06/2021 15:00
37 Gói thầu số 11: Sửa chữa, bảo dưỡng khu văn phòng trụ sở chính và nhà trực vận hành tại Ninh Gia Công ty Thủy điện Đại Ninh 25/05/2021 15:00 25/05/2021 15:00 04/06/2021 15:30
38 Gói thầu số 9: Đo tổn thất điện môi cuộn dây Startor; Thử nghiệm CT, TU, máy biến thế và thử nghiệm chống sét van Công ty Thủy điện Đại Ninh 28/05/2021 08:30 28/05/2021 08:30 02/06/2021 09:00
39 Gói thầu số 34: Lặn kiểm tra, vớt rác, vệ sinh cửa nhận nước và cống xả mực nước thấp Công ty Thủy điện Đại Ninh 28/05/2021 14:10 28/05/2021 14:10 02/06/2021 14:30
40 Gói thầu số 43: Mua sắm van, gioăng, phớt phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 07/06/2021 08:49 07/06/2021 08:49 10/06/2021 09:00
41 Gói thầu số 44: Mua sắm camera, cảm biến tầm xa Công ty Thủy điện Đại Ninh 07/06/2021 09:15 07/06/2021 09:15 10/06/2021 09:30
42 Gói thầu số 8: Bảo dưỡng đoạn đường dây từ máy biến thế T2 đến ngăn lộ 232, gia cố móng trụ và di dời đường dây 22kV Công ty Thủy điện Đại Ninh 11/06/2021 08:14 11/06/2021 08:14 21/06/2021 08:30
43 Gói thầu số 6: Cung cấp phần mềm, vật tư thiết bị CNTT phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 18/06/2021 13:20 18/06/2021 13:20 28/06/2021 14:00
44 Gói thầu số 30: Mua sắm vật tư thiết bị điện phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh

24/06/2021 09:43

24/06/2021 09:43

29/06/2021 10:00

45 Gói thầu số 18: Mua sắm công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 28/06/2021 14:02 28/06/2021 14:02 01/07/2021 15:00
46 Gói thầu số 20: Mua sắm nội thất văn phòng làm việc Công ty Thủy điện Đại Ninh 01/07/2021 14:15 01/07/2021 14:15 06/07/2021 15:00
47 Gói thầu số 19: Mua sắm trang thiết bị văn phòng phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 20/07/2021 09:47 20/07/2021 09:47 23/07/2021 10:00
48 Gói thầu số 52: Sửa chữa, bảo dưỡng mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ hồ chứa thủy điện Đại Ninh Công ty Thủy điện Đại Ninh 30/07/2021 13:43 30/07/2021 13:43 09/08/2021 14:00
49

Gói thầu số 16: Gia công trục kim phun, chốt cần gạt, thanh truyền phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021

Công ty Thủy điện Đại Ninh 03/08/2021 08:42 03/08/2021 08:42 06/08/2021 10:00
50 Gói thầu số 45: Kiểm định định kỳ máy biến điện áp (TU), máy biến dòng điện (TI) cho các công tơ đo đếm nhà máy thủy điện Đại Ninh Công ty Thủy điện Đại Ninh 03/08/2021 14:18 03/08/2021 14:18 06/08/2021 15:00
51 Gói thầu số 24: Mua sắm bảo hộ lao động năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 18/08/2021 10:39 18/08/2021 10:39 25/08/2021 11:00
52 Gói thầu số 25: Mua sắm trang phục làm việc năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 18/08/2021 10:20 18/08/2021 10:20 18/08/2021 11:00

53

Gói thầu số 46: Mua sắm vật tư thiết bị điện phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 (đợt 2) Công ty Thủy điện Đại Ninh

24/08/2021 09:37

24/08/2021 09:37 27/08/2021 10:00
54 Gói thầu số 48: Mua sắm công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 (đợt 2) Công ty Thủy điện Đại Ninh 26/08/2021 10:48 26/08/2021 10:48 31/08/2021 11:00
55 Gói thầu số 9: Quan trắc biến dạng công trình chu kỳ 15 Công trình thủy điện Đại Ninh Công ty Thủy điện Đại Ninh 31/08/2021 08:23 31/08/2021 08:23 20/09/2021 08:30
56 Gói thầu số 10: Quan trắc xói lở và bồi lắng lòng hồ thủy điện Đại Ninh chu kỳ 7 Công ty Thủy điện Đại Ninh 31/08/2021 08:47 31/08/2021 08:47 20/09/2021 09:00
57 Gói thầu số 13: Sửa chữa lớn các công trình kiến trúc khu vực nhà máy thủy điện Đại Ninh Công ty Thủy điện Đại Ninh 21/09/2021 15:25 21/09/2021 15:25 01/10/2021 15:30
58 Gói thầu số 50: Mua sắm dầu bôi trơn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 (đợt 2) Công ty Thủy điện Đại Ninh 22/09/2021 08:35 22/09/2021 08:35 27/09/2021 09:00
59 Gói thầu số 31: Hiệu chuẩn, kiểm định các phương tiện đo cho nhà máy thủy điện Đại Ninh năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 30/09/2021 10:03 30/09/2021 10:03 05/10/2021 10:30
60 Gói thầu số 47: Mua sắm gioăng làm kín, vật tư sắt thép phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 04/10/2021 09:23 04/10/2021 09:23 07/10/2021 09:30
61

Gói thầu số 49: Mua sắm vật tư thiết bị phụ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 (đợt 2)

Công ty Thủy điện Đại Ninh 04/10/2021 09:48 04/10/2021 09:48 07/10/2021 10:00
62 Gói thầu số 53: Mua sắm vật tư sắt, thép phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 (đợt 2) Công ty Thủy điện Đại Ninh 11/10/2021 14:57 11/10/2021 14:57 14/10/2021 15:00
63 Gói thầu số 55: Cung cấp máy, thiết bị văn phòng phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 (đợt 2) Công ty Thủy điện Đại Ninh 11/10/2021 15:01 11/10/2021 15:01 14/10/2021 15:30
64 Gói thầu số 54: Cung cấp máy đo, máy công cụ, dụng cụ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 (đợt 3) Công ty Thủy điện Đại Ninh 12/10/2021 14:09 12/10/2021 14:09 15/10/2021 14:30
65 Gói thầu số 33: Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống quan trắc đập thủy điện Đại Ninh Công ty Thủy điện Đại Ninh 15/10/2021 10:12 15/10/2021 10:12 25/10/2021 10:30
66 Gói thầu số 47: Mua sắm gioăng làm kín, vật tư sắt thép phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 28/10/2021 10:21 28/10/2021 10:21 02/11/2021 10:30
67 Gói thầu số 51: Cung cấp và lắp đặt vách ngăn phòng thiết bị kích từ nhà máy thủy điện Đại Ninh Công ty Thủy điện Đại Ninh 11/11/2021 13:18 11/11/2021 13:18 16/11/2021 13:30
68 Gói thầu số 19: Mua sắm trang thiết bị văn phòng phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 17/11/2021 14:47 17/11/2021 14:47 22/11/2021 15:00
69 Gói thầu số 1: Mua bảo hiểm sức khỏe cho CBCNV năm 2022 Công ty Thủy điện Đại Ninh 02/12/2021 16:04 02/12/2021 16:04 07/12/2021 16:30
70 Gói thầu số 7: Cung cấp thiết bị và sửa chữa thang máy Công ty Thủy điện Đại Ninh 16/12/2021 15:19 16/12/2021 15:19 21/12/2021 15:30
71 Gói thầu số 2: Cung cấp Board mạch điều tốc phục vụ sửa chữa lớn tổ máy H1 năm 2022 Công ty Thủy điện Đại Ninh 27/12/2021 09:49 27/12/2021 09:49 06/01/2022 10:00
72 Gói thầu số 3: Cung cấp vật tư thiết bị phần điện phục vụ sửa chữa lớn tổ máy H1 năm 2022 Công ty Thủy điện Đại Ninh 31/12/2021 10:00 31/12/2021 10:00 10/01/2022 10:00
73 Gói thầu số 4: Cung cấp vật tư thiết bị phần cơ phục vụ sửa chữa lớn tổ máy H1 năm 2022 Công ty Thủy điện Đại Ninh 20/01/2022 10:31 20/01/2022 10:31 27/01/2022 10:40
74 Gói thầu số 3: Cung cấp vật tư thiết bị phần điện phục vụ sửa chữa lớn tổ máy H1 năm 2022 Công ty Thủy điện Đại Ninh 16/02/2022 15:42 16/02/2022 15:42 28/02/2022 08:00
75 Gói thầu số 4: Cung cấp dịch vụ vệ sinh, nấu ăn tại khu vực nhà máy Thủy điện Đại Ninh
 
Công ty Thủy điện Đại Ninh 03/03/2022 09:31 03/03/2022 09:31 08/03/2022 10:00
76 Gói thầu số 3: Cung cấp dịch vụ vệ sinh, nấu ăn tại khu văn phòng trụ sở chính Công ty Thủy điện Đại Ninh Công ty Thủy điện Đại Ninh 03/03/2022 09:48 03/03/2022 09:48 03/03/2022 10:30
77 Gói thầu số 10: Gia công trục kim phun và chốt cần gạt phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 Công ty Thủy điện Đại Ninh 16/03/2022 14:39 16/03/2022 14:39 21/03/2022 14:40
78 Gói thầu số 8: Cung cấp vật tư thiết bị phần cơ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 Công ty Thủy điện Đại Ninh 24/03/2022 14:01 24/03/2022 14:01 31/03/2022 14:30
79 Gói thầu số 20: Cung cấp Board mạch điều khiển cửa Cabin và pin CMOS phục vụ sửa chữa thang máy Công ty Thủy điện Đại Ninh 01/04/2022 13:33 01/04/2022 13:33 06/04/2022 14:00
80 Gói thầu số 5: Cung cấp vật tư phụ phục vụ sửa chữa lớn tổ máy H1 năm 2022 Công ty Thủy điện Đại Ninh 04/04/2022 14:31 04/04/2022 14:31 07/04/2022 14:30
81

Gói thầu số 9: Cung cấp vật tư phụ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2022

Công ty Thủy điện Đại Ninh 21/04/2022 15:00 21/04/2022 15:00 28/04/2022 15:00
82 Gói thầu số 5: Cung cấp vật tư phụ phục vụ sửa chữa lớn tổ máy H1 năm 2022 Công ty Thủy điện Đại Ninh 22/04/2022 14:52 22/04/2022 14:52 27/04/2022 15:00
83 Gói thầu số 5: Cung cấp lốp xe ô tô năm 2022 Công ty Thủy điện Đại Ninh 22/04/2022 15:23 22/04/2022 15:23 27/04/2022 16:00
84 Gói thầu số 12: Mua sắm trang phục bảo hộ lao động năm 2022 Công ty Thủy điện Đại Ninh 22/04/2022 16:01 22/04/2022 16:01 05/05/2022 10:00
85 Gói thầu số 13: Mua sắm trang phục làm việc năm 2022 Công ty Thủy điện Đại Ninh 22/04/2022 16:05 22/04/2022 16:05 05/05/2022 10:30

86

Gói thầu số 14: Kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động năm 2022 Công ty Thủy điện Đại Ninh 26/04/2022 14:59 26/04/2022 14:59 29/04/2022 15:30
87 Gói thầu số 24: Cung cấp dịch vụ bảo vệ công trình Thủy điện Đại Ninh Công ty Thủy điện Đại Ninh 09/05/2022 15:03 09/05/2022 15:03 19/05/2022 15:30
88 Gói thầu số 25: Phát quang, vét dọn đất mương thoát nước các hạng mục công trình thủyđiện Đại Ninh Công ty thủy điện Đại Ninh 20/05/2022 08:30 20/05/2022 08:30 30/05/2022 08:30
89 Gói thầu số 22: Cung cấp vật tư thiết bị phần điện phục vụ SXKD năm 2022 Công ty thủy điện Đại Ninh 23/05/2022 09:08 23/05/2022 09:08 03/06/2022 09:00
90 Gói thầu số 13: Cung cấp vật tư thiết bị phần phần cơ phục vụ sửa chữa lớn trạm phân phối điện và máy biến áp năm 2022 Công ty thủy điện Đại Ninh 02/06/2022 09:46 02/06/2022 09:46 13/06/2022 10:00
91 Gói thầu số 13: Cung cấp vật tư thiết bị phần phần cơ phục vụ sửa chữa lớn trạm phân phối điện và máy biến áp năm 2022 Công ty thủy điện Đại Ninh 02/06/2022 09:55 02/06/2022 09:55 07/06/2022 10:30
92
Gói thầu số 16: Lặn kiểm tra, vớt rác, vệ sinh cửa nhận nước và cống xả mực nước thấp
Công ty thủy điện Đại Ninh 28/06/2022 16:46 28/06/2022 16:46 01/07/2022 17:00
93 Gói thầu số 17: Sấy lọc và thử nghiệm dầu máy biến áp T2 sau khi sấy lọc Công ty thủy điện Đại Ninh 29/06/2022 15:48 29/06/2022 15:48 04/07/2022 16:00
94 Gói thầu số 11: Mua sắm trang thiết bị an toàn năm 2022 Công ty thủy điện Đại Ninh 12/07/2022 08:48 12/07/2022 08:48 15/07/2022 09:00
94 Gói thầu số 16: Sửa chữa bộ đổi nấc máy biến áp AT4 Công ty thủy điện Đại Ninh 12/07/2022 15:12 12/07/2022 15:12 22/07/2022 16:00
95 Gói thầu số 19: Sửa chữa lớn đường ống áp lực Công ty thủy điện Đại Ninh 14/07/2022 08:34 14/07/2022 08:34 25/07/2022 09:00
96 Gói thầu số 23: Cung cấp vật tư thiết bị công nghệ thông tin và camera giám sát phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 Công ty thủy điện Đại Ninh 19/07/2022 14:26 19/07/2022 14:26 29/07/2022 15:00
97 Gói thầu số 28: Sửa chữa, bảo dưỡng đường vào nhà van Công ty thủy điện Đại Ninh 05/07/2022 08:58 05/07/2022 08:58 15/07/2022 09:00
98 Gói thầu số 20: Sửa chữa lớn đường kiểm tra vận hành hạ lưu đập chính Đa Nhim Công ty thủy điện Đại Ninh 22/07/2022 20:33 22/07/2022 20:33 02/08/2022 08:30
99 Gói thầu số 18: Sấy lọc và thử nghiệm dầu máy biến áp AT3, AT4 sau khi sấy lọc Công ty thủy điện Đại Ninh 14/09/2022 10:27 14/09/2022 10:27

19/09/2022 10:30

100
Gói thầu số 26: Quan trắc biến dạng công trình chu kỳ 16 - Công trình thủy điện Đại Ninh
Công ty thủy điện Đại Ninh
15/09/2022 17:42
15/09/2022 17:42
06/10/2022 - 09:00
101 Gói thầu số 27: Quan trắc xói lở và bồi lắng lòng hồ thủy điện Đại Ninh chu kỳ 8 Công ty thủy điện Đại Ninh 15/09/2022 17:51 15/09/2022 17:51 06/10/2022 10:00
102 Gói thầu số 15: Hiệu chuẩn, kiểm định các phương tiện đo cho nhà máy thủy điện Đại Ninh năm 2022 CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 20/10/2022 14:22 20/10/2022 14:22 25/10/2022 14:30
103 Gói thầu số 31: Mua sắm công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 25/10/2022 15:48 25/10/2022 15:48 28/10/2022 16:00
104 Gói thầu số 33: Mua sắm thiết bị, vật dụng văn phòng phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 28/10/2022 13:51 28/10/2022 13:51 02/11/2022 15:00
105 Gói thầu số 32: Mua sắm nội thất văn phòng làm việc CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 14/11/2022 16:00 14/11/2022 16:00 17/11/2022 16:00
106 Gói thầu số 1: Mua bảo hiểm sức khỏe cho CBCNV năm 2023 CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 20/12/2022 16:05 20/12/2022 16:05 23/12/2022 16:30
107 Gói thầu số 10: Sấy lọc và thử nghiệm dầu máy biến áp T1 sau khi sấy lọc CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 22/12/2022 14:02 22/12/2022 14:02 27/12/2022 14:30
108 Gói thầu số 30: Cung cấp dịch vụ diệt mối, chuột và côn trùng cho công trình và nhà xưởng CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 30/12/2022 15:45 30/12/2022 15:45 09/01/2023 16:00
109 Gói thầu số 2: Cung cấp dầu bôi trơn CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 01/03/2023 09:45 01/03/2023 09:45 06/03/2023 10:00
110 Gói thầu số 3: Cung cấp vật tư thiết bị sửa chữa kim phun CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 01/03/2023 09:06 01/03/2023 09:06 06/03/2023 10:00
111
Gói thầu số 18: Cung cấp dịch vụ vệ sinh, nấu ăn tại khu văn phòng trụ sở chính Công ty Thủy điện Đại Ninh
CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 23/03/2023 13:50 23/03/2023 13:50 28/03/2023 14:30
112
Gói thầu số 19: Cung cấp dịch vụ vệ sinh, nấu ăn tại khu vực nhà máy Thủy điện Đại Ninh
CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 23/03/2023 14:33 23/03/2023 14:33 28/03/2023 15:00
113 Gói thầu số 4: Cung cấp lốp xe ô tô năm 2023 CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 12/04/2023 13:30 12/04/2023 13:30 17/04/2023 14:00
114 Gói thầu số 8: Kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động năm 2023 CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 14/04/2023 14:02 14/04/2023 14:02 19/04/2023 14:00
115 Gói thầu số 20: Cung cấp Board mạch điều tốc phục vụ sửa chữa bảo dưỡng tổ máy H2 năm 2023 CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 05/05/2023 14:44 05/05/2023 14:44 15/05/2023 14:45
116 Gói thầu số 23: Cung cấp dịch vụ bảo vệ công trình Thủy điện Đại Ninh CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 05/05/2023 13:24 05/05/2023 13:24 15/05/2023 13:30
117 Gói thầu số 21: Cung cấp vật tư thiết bị điện phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 09/05/2023 15:30 09/05/2023 15:30 19/05/2023 16:00
118 Gói thầu số 22: Cung cấp vật tư thiết bị công nghệ thông tin, thông tin liên lạc, truyền dẫn, hệ thống an ninh, mạng và camera giám sát phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 17/05/2023 14:20 17/05/2023 14:20 29/05/2023 09:00
119 Gói thầu số 6: Mua sắm Bảo hộ lao động năm 2023 CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 07/06/2023 16:15 07/06/2023 16:15 16/06/2023 16:30
120 Gói thầu số 7: Mua sắm trang phục làm việc năm 2023 CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 07/06/2023 16:33 07/06/2023 16:33 16/06/2023 16:50
121 Gói thầu số 24: Phát quang, vét dọn đất mương thoát nước các hạng mục công trình thủy điện Đại Ninh CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 02/06/2023 16:49 02/06/2023 16:49 12/06/2023 17:00
122 Gói thầu số 27: Sửa chữa mái đá xây ốp bảo vệ móng trụ đường dây 220kV từ nhà máy đến trạm phân phối Đại Ninh, hệ thống rãnh thoát nước đường ống áp lực và mốc giới hành lang bảo vệ hồ chứa CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 02/06/2023 16:38 02/06/2023 16:38 12/06/2023 16:40
123 Gói thầu số 10: Lặn kiểm tra, vớt rác, vệ sinh cửa nhận nước và cống xả mực nước thấp CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH
26/06/2023 15:02

26/06/2023 15:02

26/06/2023 15:30
124 Gói thầu số 14: Sấy lọc và thử nghiệm dầu máy biến áp AT3 sau khi sấy lọc CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 26/06/2023 13:59 26/06/2023 13:59 29/06/2023 14:30
125 Gói thầu số 9: Hiệu chuẩn, kiểm định các phương tiện đo cho nhà máy thủy điện Đại Ninh năm 2023 CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 29/06/2023 14:00 29/06/2023 14:00 04/07/2023 14:30
126 Gói thầu số 15: Thí nghiệm các MC400 VAC thuộc hệ thống tự dùng nhà máy thủy điện Đại Ninh CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 30/06/2023 11:01 30/06/2023 11:01 05/07/2023 13:30
127 Gói thầu số 1: Sửa chữa lớn hợp bộ kim phun - cần gạt số 5, 6 cho tổ máy H2 CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 30/06/2023 15:29 30/06/2023 15:29 20/07/2023 15:00
128 Gói thầu số 40: Cung cấp số liệu khí tượng thủy văn phục vụ vận hành nhà máy thủy điện Đại Ninh CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 24/07/2023 16:48 24/07/2023 16:48 27/07/2023 16:50
129
Gói thầu số 35: Cung cấp vật tư thiết bị và sửa chữa hệ thống điều khiển thang máy
CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 22/08/2023 09:01 22/08/2023 09:01 25/08/2023 14:00
130 Gói thầu số 39: Xây dựng, triển khai việc đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ cho hệ thống điều khiển tại nhà máy thủy điện Đại Ninh CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 23/08/2023 09:20 23/08/2023 09:20 02/09/2023 09:30
131
Gói thầu số 29: Cung cấp vật tư thiết bị điện phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 (đợt 2)
CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 23/08/2023 14:00 23/08/2023 14:00 28/08/2023 14:30
132 01-ĐTPT-HH2023: Mua sắm xe ô tô chữa cháy cho nhà máy thủy điện Đại Ninh CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 25/08/2023 15:04 25/08/2023 15:04 04/09/2023 14:30
133 Gói thầu số 28: Cung cấp vật tư thiết bị cơ, sắt thép phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 25/08/2023 15:31 25/08/2023 15:31 05/09/2023 16:00
134
02-ĐTPT-HH2023: Mua sắm bộ bơm tạo áp lực, phụ kiện theo bơm, cờ lê lực (gồm ống và đầu nối) và thiết bị đo nội trở ắc quy cầm tay
CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 31/08/2023 14:07 31/08/2023 14:07 11/09/2023 14:30
145 03-ĐTPT-HH2023: Mua sắm xe ô tô chở người 29 chỗ ngồi CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 31/08/2023 14:30 31/08/2023 14:30 11/09/2023 15:30
146 Gói thầu số 30: Cung cấp máy đo, công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 14/09/2023 14:30 14/09/2023 14:30 19/09/2023 14:30
147 03-ĐTPT-HH2023: Mua sắm xe ô tô chở người 29 chỗ ngồi CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 14/09/2023 14:00 14/09/2023 14:00 25/09/2023 14:30
148
Gói thầu số 32: Cung cấp vật tư thiết bị CNTT, thiết bị đo mưa phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023
CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 22/09/2023 14:04 22/09/2023 14:04 27/09/2023 14:30
149 Gói thầu số 33: Mua sắm thiết bị văn phòng phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 28/09/2023 10:04 28/09/2023 10:04 03/10/2023 10:30
150 Gói thầu số 25: Quan trắc biến dạng công trình chu kỳ 17 - Công trình thủy điện Đại Ninh CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 22/09/2023 16:10 22/09/2023 16:10 02/10/2023 16:30
151 Gói thầu số 31: Cung cấp vật tư thiết bị an toàn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 29/09/2023 16:55 29/09/2023 16:55 04/109/2023 17:30
152 Gói thầu số 36: Cung cấp và lắp đặt vách ngăn phòng cho tủ điều khiển các tổ máy H1, H2 tại tầng B4 nhà máy thủy điện Đại Ninh CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 29/09/2023 16:33 29/09/2023 16:33 04/10/2023 16:45
153 Gói thầu số 26: Quan trắc xói lở và bồi lắng lòng hồ thủy điện Đại Ninh chu kỳ 9 CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 29/09/2023 16:38 29/09/2023 16:38 09/10/2023 16:45
154 Gói thầu số 34: Mua sắm nội thất văn phòng làm việc CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 29/09/2023 16:52 29/09/2023 16:52 04/10/2023 17:30
155 Gói thầu số 25: Quan trắc biến dạng công trình chu kỳ 17 - Công trình thủy điện Đại Ninh CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 01/11/2023 08:57 01/11/2023 08:57 11/11/2023 09:00
156 Gói thầu số 42MSHH-SXKD-2023: Cung cấp xe đạp để hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đức Trọng và huyện Bắc Bình CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 30/11/2023 13:23 30/11/2023 13:23 05/12/2023 14:30
157 Gói thầu số 41MSHH-SXKD-2023: Cung cấp vật tư thiết bị điện phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 (đợt 3) CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 01/12/2023 15:51 01/12/2023 15:51 06/12/2023 16:30
158 Gói thầu số 01MSHH-SXKD-2024: Mua sắm bộ gioăng D-ring van seal hạ lưu van cầu tổ máy H2 Nhà máy Thủy điện Đại Ninh CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 15/12/2023 16:30 15/12/2023 16:30 15/12/2023 16:45
159 Gói thầu số 02PTV-SXKD-2024: Mua bảo hiểm sức khỏe cho CBCNV năm 2024 CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 14/12/2023 15:33 14/12/2023 15:33 19/12/2023 16:00
160 Gói thầu 04MSHH-SXKD-2024: Cung cấp Bộ inverter thuộc hệ thống cấp nguồn tự dùng DC và Inverter tổ máy H1 CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 15/03/2024 14:07 15/03/2024 14:07 25/03/2024 14:00
161 Gói thầu số 26PTV-SXKD-2024: Cung cấp dịch vụ diệt mối, chuột và côn trùng cho công trình và nhà xưởng CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 18/03/2024 15:00 18/03/2024 15:00 25/03/2024 15:00
162 Gói thầu số 28PTV-SXKD-2024: Cung cấp dịch vụ nấu ăn, vệ sinh và chăm sóc cây cảnh tại Công ty Thủy điện đại Ninh CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 18/03/2024 15:15 18/03/2024 15:15 25/03/2024 15:15
163 Gói thầu 05MSHH-SXKD-2024: Cung cấp vật tư thiết bị cơ phục vụ sửa chữa thường xuyên năm 2024 CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 22/03/2024 15:03 22/03/2024 15:03 01/04/2024 15:30
164 Gói thầu số 20MSHH-SXKD-2024: Cung cấp trục kim phun phục vụ sửa chữa thường xuyên năm 2024 CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 22/03/2024 15:32 22/03/2024 15:32 29/03/2024 15:30
165 Gói thầu số 08PTV-SXKD-2024: Phát quang, vét dọn đất mương thoát nước các hạng mục công trình thủy điện Đại Ninh CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 28/03/2024 09:37

28/03/2024 09:37

06/04/2024 09:45
166 Gói thầu số 12XL-SXKD-2024: Sửa chữa thường xuyên năm 2024 Danh mục: Công trình xây dựng; Hạng mục:  Khu nhà quản lý vận hành tuyến đầu mối, đường vào trụ sở chính; Mục: Sửa chữa khuôn viên trụ sở chính và khu nhà trực vận hành; sửa chữa đường vào trụ sở chính CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 28/03/2024 09:25 28/03/2024 09:25 06/04/2024 09:30
167 Gói thầu số 24TV-SXKD-2024: Tư vấn lập hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt công trình Thủy điện Đại Ninh CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 28/03/2024 16:41 28/03/2024 16:41 15/04/2024 16:45
168 Gói thầu số 25TV-SXKD-2024: Tư vấn lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường cho công trình Thủy điện Đại Ninh CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 28/03/2024 16:53 28/03/2024 16:53 15/04/2024 17:00
169 Gói thầu số 15MSHH-SXKD-2024: Cung cấp bộ điều khiển vị trí hệ thống điều tốc CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 29/03/2024 14:33 29/03/2024 14:33 05/04/2024 15:00
170 Gói thầu số 19MSHH-SXKD-2024: Cung cấp vật tư phụ phục vụ sửa chữa thường xuyên năm 2024 CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 29/03/2024 16:30 29/03/2024 16:30 05/04/2024 15:35
171 Gói thầu số 17MSHH-SXKD-2024: Cung cấp dầu, mỡ, sơn, hóa chất lọc nước phục vụ sửa chữa thường xuyên năm 2024 CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 29/03/2024 17:02 29/03/2024 17:02 05/04/2024 16:50
172 Gói thầu số 18MSHH-SXKD-2024: Cung cấp dầu cách điện MBA phục vụ sửa chữa thường xuyên năm 2024 CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 29/03/2024 17:34 29/03/2024 17:34 05/04/2024 17:30
173 Gói thầu số 02MSHH-SCL-2024: Cung cấp vật tư, thiết bị và dịch vụ sửa chữa máy cắt đầu cực tổ máy H2 Nhà máy Thủy điện Đại Ninh CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 12/04/2024 10:00 12/04/2024 10:00 22/04/2024 14:00
 

Căn cứ Công điện số 1412/CĐ-TTg ngày 25/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện năm 2024 và các năm tiếp theo và Chỉ thị số 05/CT-BCT ngày 28/3/2024 của Bộ Công Thương về việc đảm bảo cung cấp điện các tháng cao điểm mùa khô năm 2024, EVNGENCO1 đã kịp thời, chủ động bám sát tình hình và triển khai một loạt các giải pháp trên nhiều lĩnh vực. Ban Chỉ đạo đảm bảo cung ứng điện năm 2024 của Tổng công ty được thành lập với mục đích điều phối việc thực hiện các giải pháp một cách toàn diện, hiệu quả.

Cụ thể, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ quyết định giải pháp, chỉ đạo thực hiện và kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các quyết định, chỉ đạo trong công tác điều hành sản xuất, thị trường điện, đảm bảo cung ứng điện trong năm 2024; chỉ đạo các Ban, đơn vị tập trung mọi nguồn lực đảm bảo: (i) cung cấp đủ than cho các nhà máy nhiệt điện trong Tổng công ty theo yêu cầu sản xuất điện; (ii) vận hành an toàn, tin cậy các tổ máy điện trong Tổng công ty; (iii) đảm bảo vệ sinh an toàn lao động, tuân thủ pháp luật về môi trường. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo sẽ quyết định giải pháp/chỉ tiêu, chỉ đạo toàn diện công tác sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Với thành phần tham gia Ban Chỉ đạo bao gồm lãnh đạo Tổng công ty và Trưởng các Ban, đơn vị, mỗi thành viên Ban Chỉ đạo đảm bảo cung ứng điện năm 2024 của EVNGENCO1 có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các công việc liên quan theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ động giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách nhằm đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt phải đảm bảo phản hồi ngay các đề xuất, kiến nghị, không quá 02 giờ làm việc sau khi tiếp nhận thông tin.

Trong thời gian qua, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31/01/2024 về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới (Kết luận số 70 - KL/TW); để kịp thời phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 70 -KL/TW trong toàn Tổng công ty Phát điện 1, Đảng ủy Tổng công ty yêu cầu Ban biên tập Trang thông tin điện tử đăng tải Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị.

Cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc, BCH Công đoàn, BCH Đoàn Thanh niên Tổng công ty Phát điện 1 tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08 -NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020. Căn cứ vào Kết luận số 70-KL/TW để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động về các nhiệm vụ trọng tâm được nêu trong Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị.

Chi tiết Kết luận số 70-KL/TW tại đây


Kiểm tra thực thi văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Nhiệt điện Uông Bí

Công ty Nhiệt điện Uông Bí tiền thân là Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí được khởi công xây dựng vào 19/5/1961 đúng vào dịp kỷ niệm 71 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, là đứa con đầu lòng của ngành Điện Việt Nam. Hiện nay, theo cơ cấu tổ chức, Công ty Nhiệt điện Uông Bí là chi nhánh của Tổng công ty Phát điện 1, đang quản lý, vận hành 02 tổ máy 300 và 330MW, hàng năm đóng góp hơn 3 tỷ kWh cho hệ thống điện Quốc gia, góp phần đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Công ty Nhiệt điện Uông Bí với truyền thống 63 năm xây dựng và phát triển đã có những dấu ấn và thành quả nhất định trong quá trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp, là kết tinh của sự nỗ lực phấn đấu, không ngừng lao động, sáng tạo của các thế hệ lãnh đạo, CBCNV Công ty qua các thời kỳ. Công ty Nhiệt điện Uông Bí tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa đặc trưng, nỗ lực xây dựng văn hóa doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ trên một nền văn hóa tiên phong và sáng tạo chung của EVN/EVNGENCO1 về các giá trị chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp là “An toàn- Đoàn kết-Nhân văn-Trung thực-Minh bạch” mang đậm nét văn hóa đặc trưng tiêu biểu “Nhân - Tâm - Đồng - Tiến - Trí - Bền”, để mỗi cán bộ, công nhân viên (CBCNV) luôn có niềm tin, lòng tự hào và có trách nhiệm giữ gìn, phát huy, góp phần đưa các giá trị bản sắc văn hóa tiêu biểu này lên tầm cao mới.

Công ty Nhiệt điện Uông Bí không chỉ tập trung cho sản xuất kinh doanh điện, mà còn luôn chú trọng vai trò, trách nhiệm trong xây dựng, thực thi văn hóa doanh nghiệp, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, đoàn kết; phòng chống bệnh quan liêu, bè phái, mất đoàn kết nội bộ. Công ty dành nhiều sự quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; đẩy mạnh hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh cho cán bộ, công nhân viên, người lao động. Bên cạnh đó, Công ty cũng chú trọng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động, có chế độ, chính sách để khuyến khích, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động tự nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; từ đó, xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn sâu, kỹ năng xử lý công việc linh hoạt, nhạy bén, có năng lực kỹ năng tham mưu, tư vấn tốt cho lãnh đạo cấp trên. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi văn hóa doanh nghiệp, đạo đức nghề nghiệp cũng được chú trọng và kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên và công nhân lao động.


Sân khấu hóa tuyên truyền văn hóa an toàn trong lao động sản xuất tại Công ty Nhiệt điện Uông Bí

Công ty đã có nhiều hình thức tuyên truyền tạo sự gắn kết để Văn hóa doanh nghiệp đi vào nề nếp như thông qua hội nghị, hội họp, tọa đàm, sân khấu hóa bằng các hội thi, hội diễn văn nghệ, cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến văn hóa EVNGENCO1… tạo tinh thần làm việc phấn khởi, tự giác, dân chủ, cởi mở, thói quen đúng giờ, tôn trọng lẫn nhau, xây dựng tinh thần đoàn kết, mọi người luôn sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong công việc. Xây dựng phong thái giao tiếp tự tin, nhã nhặn, lịch sự, ân cần, chu đáo và tận tâm trong công việc; tác phong làm việc chuyên nghiệp, nhanh nhẹn, linh hoạt … chấp hành tốt các nội quy lao động, quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh lao động, đồng phục, bảo hộ lao động, nghi thức hội nghị, văn hóa trong giao tiếp trực tiếp và gián tiếp…

Trong những năm qua, Công đoàn Công ty đã thực hiện tốt vai trò của mình, vừa là tổ chức chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, vừa là cầu nối giữa người sử dụng lao động và người lao động, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị người lao động hàng năm, nhằm thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở để người lao động được đối thoại trực tiếp với lãnh đạo, được chia sẻ khó khăn với Công ty, được bàn bạc các giải pháp để tháo gỡ khó khăn. Đảm bảo thực hiện tốt quyền lợi của người lao động theo quy định tại các văn bản pháp luật về lao động và Thỏa ước Lao động tập thể; Chú trọng rà soát Thỏa ước lao động tập thể và các quy chế/quy định quản lý nội bộ theo định kỳ để bổ sung và sửa đổi cho phù hợp với các quy định mới của pháp luật. Quá trình đánh giá hiệu quả công việc, xử lý kỷ luật, xây dựng quy chế tiền lương, tiền thưởng; quy chế quản lý và sử dụng quỹ phúc lợi tập thể… Tổ chức tổng kết và đề xuất tuyên dương, khen thưởng, nêu gương điển hình các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp, sáng tạo, thực hiện hiệu quả văn hóa doanh nghiệp và có thành tích xuất sắc trong thực hiện văn hóa doanh nghiệp.


Ảnh Hội nghị người lao động tại Công ty Nhiệt điện Uông Bí năm 2023

Tổ chức Công đoàn thường xuyên thăm hỏi CBCNV bằng việc quan tâm cụ thể về đời sống, gia đình, lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động để đưa ra nhiều hình thức hỗ trợ người lao động gặp khó khăn. Những dịp Lễ, Tết hoặc vào dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của ngành, của đất nước, mọi thành viên của Công ty đều được chăm lo tốt về vật chất lẫn tinh thần, con của người lao động luôn được hưởng những chế độ động viên, khuyến khích khi học giỏi và đạt thành tích cao, được quan tâm tặng quà nhân dịp Tết trung thu, Tết thiếu nhi. Nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10), Công đoàn tổ chức cho chị em nghe nói chuyện chuyên đề “Phụ nữ thời đại 4.0”; tổ chức hội hội thi cắm hoa, nấu ăn, giao lưu thể thao tạo không khí phấn khởi, đoàn kết trong nội bộ Công ty, từ đó mỗi người lao động thêm yêu Công ty và gắn bó hơn, nỗ lực nhiều hơn để góp phần hoàn thành các mục tiêu chung của Công ty.


Đoàn cán bộ công nhân viên là con liệt sĩ đã và đang công tác tại Công ty và các thân nhân gia đình liệt sĩ đã tổ chức chương trình tri ân tại nghĩa trang TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Công ty tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, tri ân người có công với cách mạng, thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ kinh phí, phương tiện đi thăm quan các di tích lịch sử cho các thân nhân gia đình liệt sỹ hy sinh khi bảo vệ nhà máy nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh-Liệt sỹ, tổ chức gặp mặt tri ân, trân trọng các lãnh đạo lớp đàn anh, đàn chị thế hệ trước đã đóng góp công sức vào quá trình phát triển của Công ty vào các dịp Lễ, Tết, khi ốm đau, nằm viện… là truyền thống văn hóa “uống nước nhớ nguồn” một nét văn hóa tốt đẹp của Công ty được duy trì qua nhiều thế hệ lãnh đạo.


Công ty Nhiệt điện Uông Bí chung tay ủng hộ những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố Uông Bí ,tỉnh Quảng Ninh

Đặc biệt, Công ty Nhiệt điện Uông Bí luôn tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội, hoạt động nhân đạo, hoạt động bảo vệ môi trường thể hiện trách nhiệm và sự sẻ chia của Công ty đối với cộng đồng như: ủng hộ quỹ vì người nghèo, đỡ đầu trẻ em nghèo, giúp đỡ cụ già neo đơn, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiến máu nhân đạo hưởng ứng tuần lễ hồng EVN, Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Ngày chủ nhật xanh, phong trào thi đua Xanh – Sạch- Đẹp -An toàn tại nơi làm việc…Những hoạt động đầy tính nhân văn này đã trở thành hoạt động có ý nghĩa và không thể thiếu trong hành trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp của Công ty Nhiệt điện Uông Bí góp phần đưa hình ảnh, thương hiệu của EVN/EVNGENCO1 và Công ty đến gần hơn với cộng đồng, xã hội.


Hiến máu nhân đạo hưởng ứng Tuần lễ Hồng EVN lần thứ IX tại Công ty Nhiệt điện Uông Bí

Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục tăng cường tuyên truyền về thực hiện Văn hóa doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ công nhân viên để từng bước chuẩn hóa các hành vi ứng xử trong giao tiếp và giải quyết công việc hàng ngày, để CBCNV thấy mình luôn được tôn trọng, khơi dậy lòng tin, niềm tự hào và cùng chung tay gìn giữ truyền thống văn hóa tốt đẹp của Công ty.

Thực hiện Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 08/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện (DSM) giai đoạn 2018 – 2020, định hướng tới năm 2030, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 – 2025 và các năm tiếp theo (Chỉ thị 20/CT-TTg), Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 14/02/2024 về việc đảm bảo cung ứng điện, cung ứng than, khí cho sản xuất điện trong thời gian tới của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 05/CT-BCT ngày 28/3/2024 của Bộ Công Thương về việc đảm bảo cung cấp điện các tháng cao điểm mùa khô năm 2024, Tập đoàn yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai ngay các chương trình DSM năm 2024 như sau:

1. Tất cả các đơn vị thành viên

- Quán triệt việc thực hiện nghiêm, quyết liệt và hiệu quả Văn bản số 2616/EVN-KD ngày 19/5/2023 về đẩy mạnh tiết kiệm điện và Văn bản số 4046/EVN-KD ngày 14/7/2023 về việc kế hoạch thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg.

- Thành lập Ban Chỉ đạo cung ứng điện, tiết kiệm điện để điều hành công tác tiết kiệm điện do đồng chí Tổng giám đốc/Giám đốc đơn vị làm Trưởng ban.

- Áp dụng triệt để mọi biện pháp để sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại cơ quan, tiết kiệm điện tối thiểu 10% tổng điện năng tiêu thụ trong năm; riêng trong các tháng cao điểm (tháng 4, 5, 6, 7) tiết kiệm tối thiểu 15% tổng điện năng tiêu thụ. Đặt nhiệt độ điều hòa tối thiểu từ 27 độ C trở lên.

- Thường xuyên sử dụng website https://sudungdien.evn.com.vn để theo dõi, giám sát tình hình tiêu thụ điện của đơn vị; gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo và thực hiện việc tiết kiệm điện tại đơn vị. Đưa nội dung tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và thi đua khen thưởng hàng năm của người đứng đầu đơn vj,...

2. Các Tổng công ty Điện lực/Công ty Điện lực

a. Về công tác tuyên truyền tiết kiệm điện:

- Tiếp tục đổi mới các hình thức tuyên truyền về các chương trình DSM, tận dụng tối đa trên các kênh truyền thông có sẵn; phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và các Hội ngành nghề để truyền thông sâu rộng về tình hình cung ứng điện và sử dụng điện an toàn, hiệu quả và tiết kiệm tới các nhóm khách hàng sử dụng điện theo Chỉ thị 20/CT-TTg.

- Nghiên cứu, phát động các chương trình “Hộ gia đình tiết kiệm điện”, “Gia đình xanh”, các cuộc thi tìm hiểu, thực hành tiết kiệm điện... tới các đối tượng khách hàng (đặc biệt là khách hàng sử dụng điện sinh hoạt) tham gia trên môi trường số Website, App, mạng xã hội...

- Vận động các nhà sản xuất thiết bị điện, các đơn vị tư vấn, các đơn vị cung cấp các giải pháp tiết kiệm điện, khách hàng sử dụng điện lớn... đồng hành và tham gia tích cực các Chương trình DSM.

- Làm việc trực tiếp với các đơn vị quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, công ty quảng cáo có biển quảng cáo cỡ lớn để đề nghị thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện, đảm bảo tối thiểu tiết kiệm 30% tổng điện năng tiêu thụ.

- Thường xuyên sử dụng website https://sudungdien.evn.com.vn để theo dõi điện năng tiêu thụ các nhóm khách hàng sử dụng điện, đặc biệt là các nhóm khách hàng: sản xuất công nghiệp (SXCN), hành chính sự nghiệp (HCSN), chiếu sáng công cộng (CSCC)... Hàng tháng, tổng hợp, gửi báo cáo bằng văn bản tới các đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh/thành phố, các đơn vị quản lý Nhà nước tại địaphương báo cáo về tình hình tiêu thụ điện của các nhóm khách hàng trên, kèm theo đề xuất, kiến nghị để UBND tỉnh/thành phố chỉ đạo, điều hành công tác tiết kiệm điện trên địa bàn theo Chỉ thị 20/CT-TTg.

- Tham mưu Sở Công Thương, UBND tỉnh/thành phố thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra tình hình sử dụng điện đối với các nhóm khách hàng quy định tại Chỉ thị 20/CT-TTg, đặc biệt là nhóm khách hàng: HCSN, CSCC, Chiếu sáng quảng cáo, SXCN...

b. Về công tác quản lý nhu cầu phụ tải và dự báo phụ tải:

- Thường xuyên theo dõi sát phụ tải, nghiên cứu và dự báo phụ tải chính xác đối với các thành phần sử dụng điện để triển khai các Chương trình DSM với mục tiêu thực hiện đúng công suất khả dụng đã được Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia công bố và thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn quản lý của các đơn vị.

- Từ tháng 4/2024 thường xuyên theo dõi, quản lý chặt chẽ biểu đồ phụ tải điện của khách hàng đã ký cam kết năm 2024 (đặc biệt là các tháng 4, 5, 6, 7), thông báo khách hàng khi công suất sử dụng vượt biểu đồ phụ tải đã cam kết (đặc biệt là trong các khung giờ cao điểm), đề nghị khách hàng thực hiện theo cam kết đã ký.

- Đưa các khách hàng đã ký các cam kết, thỏa thuận về DSM như: tiết kiệm điện, thực hiện điều chỉnh phụ tải điện tự nguyên phi thương mại (DR), tiết giảm khi hệ thống có yêu cầu, dịch chuyển phụ tải điện và huy động máy phát điện tại chỗ... vào danh sách khách hàng ưu tiên đồng thời có chính sách chăm sóc khách hàng phù hợp để tạo sự ủng hộ cao từ phía khách hàng khi thực hiện các Chương trình DSM.

- Thực hiện các Chương trình Điều chỉnh phụ tải điện tự nguyện phi thương mại (DR) khi có yêu cầu và cập nhật trên phần mềm DRMS.

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật số liệu tiêu thụ điện đối với các nhóm khách hàng trên phần mềm CMIS. Phối hợp với Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin cập nhật dữ liệu trên website https://sudungdien.evn.com.vn và phần mềm quản lý chương trình Điều chỉnh phụ tải điện (DRMS).

3. Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin

Thường xuyên theo dõi, cập nhật, xử lý kịp thời các vấn đề liên quan tới website https://sudungdien.evn.com.vn và phần mềm DRMS.

4. Công đoàn Điện lực Việt Nam và Đoàn Thanh niên EVN

Đề nghị Công đoàn Điện lực Việt Nam và Đoàn Thanh niên Tập đoàn chỉ đạo các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên tại cơ sở tổ chức tuyên truyền, kêu gọi các đoàn viên cơ sở chủ động tham gia, triển khai các hoạt động, chương trình tiết kiệm điện tại trụ sở, cơ quan đơn vị và gia đình, phấn đấu tiết kiệm 10% tổng điện năng tiêu thụ năm 2024.

Xem chi tiết chỉ thị 1902/CT-EVN tại đây

Chương trình nằm trong Kế hoạch thực thi Văn hóa doanh nghiệp của EVNGENCO1 giai đoạn 2022 - 2025 theo chỉ đạo của EVN, trong các chương trình đào tạo thuộc Đề án Xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ công chức giai đoạn 2021 - 2030 của Tổng công ty. Chương trình sẽ diễn ra trong 02 ngày, 11 và 12/4/2024 với điểm cầu chính tại Hà Nội và kết nối trực tuyến đến từng đơn vị.

Các học viên tham gia chương trình đào tạo tại điểm cầu Cơ quan Tổng công ty

Chương trình đào tạo gồm 3 chuyên đề chính: (i) Một số mô hình đào tạo phát triển nguồn nhân lực hiện đại; (ii) Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực và (iii) Một số kỹ năng quan trọng giúp cán bộ quản lý nâng cao khả năng quản trị và phát triển chất lượng nguồn nhân lực.

Chương trình được lãnh đạo EVNGENCO1 kỳ vọng sẽ giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý có nhận thức sâu sắc hơn về công tác quản trị nguồn nhân lực; hiểu một cách có tính hệ thống thông qua những vấn đề cụ thể, giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý biết cách quản lý công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực thông qua hiểu rõ các chức năng nhiệm vụ, nhóm giải pháp, từ đó có nhận thức sâu sắc hơn và hiểu rõ về nâng cao chất lượng đào tạo nhân viên hướng đến hiệu quả công việc và nâng cao năng suất lao động tại Tổng công ty. Bên cạnh đó, chương trình đào tạo cũng sẽ trang bị các kỹ năng quan trọng, cần thiết cho đội ngũ cán bộ quản lý các cấp làm công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực như kỹ năng kèm cặp, huấn luyện và gắn kết nhân viên cấp dưới đồng thời hiểu cách phát triển mô hình đào tạo nội bộ mạnh.

Phần thảo luận đóng vai tình huống của các học viên

1. Tên Chương trình đào tạo: Hiệu chỉnh lò hơi trong nhà máy nhiệt điện than.

Chi tiết đề cương các chương trình đào tạo tại đây.

Nội dung và thứ tự sắp xếp bản chào giá tại đây.

II/ Nhà thầu tìm hiểu thông tin, vui lòng liên hệ:

• Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chuyên viên Ban Tổ chức và Nhân sự, Tổng công ty Phát điện 1, điện thoại: 0904818739, email: huongntt@evngenco1.vn;

• Ông Nguyễn Quang Phú, Chuyên viên Ban Tổ chức và Nhân sự, Tổng công ty Phát điện 1, điện thoại: 0982199210, email: phunq@evngenco1.vn.

Năm 2024, trong bối cảnh dự báo nhu cầu phụ tải tăng trưởng cao so với năm 2023, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc đảm bảo cung ứng điện mùa khô năm 2024, Công ty đã tập trung nâng cao tính khả dụng, sẵn sàng của các tổ máy trong thực hiện kế hoạch sản lượng được giao và đáp ứng tốt nhất nhu cầu huy động mùa khô và điều độ của Hệ thống điện.

Năm 2024, Công ty được Bộ Công Thương/Cục Điều tiết điện lực giao sản lượng điện sản xuất là 7,727 tỷ kWh. Với mức sản lượng điện này, Công ty đã xây dựng Phương án kế hoạch vận hành hàng tháng và cho cả năm 2024, trong đó, sản lượng điện sản xuất mùa khô là 4,152 tỷ kWh. Để có được kết quả của Quý I nói trên, ngay từ đầu năm, Công ty đã triển khai thực hiện tốt công tác tổ chức sản xuất, trong đó trọng tâm vào các khâu: chuẩn bị đầy đủ nguyên, nhiên, vật liệu cho sản xuất; tăng cường kỷ cương, kỷ luật vận hành; kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật; bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời các hư hỏng, khắc phục các khiếm khuyết, duy trì các tổ máy vận hành ổn định, tin cậy…

Công nhân vận hành Công ty thường xuyên kiểm tra, giám sát thiết bị

Công ty phối hợp chặt chẽ với các Nhà cung cấp than để đáp ứng đủ than phục vụ cho các tổ máy vận hành theo điều độ, duy trì lượng than tồn kho theo định mức quy định; tiến hành kiểm kê than định kỳ; và chủ động đăng ký kế hoạch cấp than hàng tháng và cho mùa khô năm 2024. Trong công tác sửa chữa, các bộ phận sửa chữa tích cực thực hiện việc sửa chữa, bảo dưỡng, đảm bảo rút ngắn thời gian sửa chữa tối ưu nhất. Công ty cũng đã lập danh mục vật tư quan trọng, cần thiết, chuẩn bị sẵn sàng khi có khiếm khuyết cần thay thế.

Các đơn vị ký cam kết thi đua giảm sự cố đảm bảo sẵn sáng phát điện mùa khô năm 2024

Công ty thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo phát điện mùa khô năm 2024, định kỳ tổ chức họp quán triệt nhiệm vụ cũng như đánh giá, rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ. Các đơn vị trong Công ty đã thực hiện ký cam kết thi đua giảm sự cố đảm bảo sẵn sàng phát điện mùa khô năm 2024.

Cùng với đó, Chuyên môn và Công đoàn Công ty cũng tổ chức các đoàn kiểm tra, tăng cường kỷ luật lao động và tuyên truyền, động viên NLĐ Công ty nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua lao động sản xuất.

Đoàn kiểm tra kỷ luật lao động đi kiểm tra các ca làm việc ban đêm

Kết quả hoạt động Quý I năm 2024 đạt được như trên là tiền đề quan trọng để Công ty phấn đấu hoàn thành sản lượng điện mùa khô năm 2024 và kế hoạch cả năm của Công ty./.

Từ khi nhận được thông báo của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Ninh Sơn ngày 23/03/2024 về việc vận động đoàn viên, cán bộ công nhân viên lao động tham gia Hiến máu tình nguyện quý II năm 2024, các Đoàn viên khu vực Đa Nhim đã vận động CB.CNV tham gia hiến máu.

Trong sáng ngày 5/4/2024, CB.CNV khu vực Đa Nhim - Sông Pha đã hiến 07/60 đơn vị máu theo kế hoạch huy động trên toàn huyện của Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.

Sáng ngày 5/4/2024, CB.CNV Công ty ĐHĐ đã hiến 07 đơn vị máu tại Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận.

Anh Nguyễn Minh Khanh - Phân xưởng vận hành Đa Nhim - Sông Pha chia sẻ: “Hiến máu là hành động mang tính nhân văn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của dân tộc ta nên cần được tiếp tục phát huy. Đặc biệt hôm nay, tôi thực sự vui mừng khi hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4. Tôi hi vọng chương trình này sẽ giúp nhiều bệnh nhân đang cần máu để vượt qua nguy hiểm trong quá trình điều trị. Những giọt máu hồng sẽ tiếp thêm hi vọng và nguồn sống cho những bệnh nhân. Chúng tôi thực sự tự hào vì hành động này”.

Anh Nguyễn Minh Khanh - Phân xưởng vận hành Đa Nhim - Sông Pha

Hiến máu tình nguyện là một nghĩa cử cao đẹp, xuất phát từ trách nhiệm và lòng nhân ái của công dân đối với cộng đồng, nêu cao tinh thần “tương thân tương ái”, là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Truyền thống tốt đẹp đó đã được Chính phủ cụ thể hóa tại Quyết định số 43/2000/QĐ-TTg ngày 7/4/2000 về việc Vận động và khuyến khích nhân dân hiến máu tình nguyện, đồng thời lấy ngày 07/4 hằng năm là ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện”.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN, đồng chí Võ Thanh Bình - Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy EVN.

Về phía EVNGENCO1 có đồng chí Nguyễn Tiến Khoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty.

Tại hội nghị, đồng chí Võ Thanh Bình - Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy EVN đã công bố Quyết định số 1743-QĐ/ĐUK ngày 26/1/2024 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho Đảng ủy cơ sở Tổng công ty Phát điện 1; Quyết định của Đảng ủy EVN về phê duyệt phương án sắp xếp tổ chức bộ máy của đảng uỷ cơ sở được thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở theo Quy định số 113-QĐ/TW ngày 10/7/2023 của Ban Bí thư.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN thừa ủy quyền trao quyết định của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương về thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho Đảng ủy EVNGENCO1

Hội nghị cũng công bố các quyết định của Đảng ủy EVNGENCO1 về việc thành lập các đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ EVNGENCO1, trên cơ sở nâng cấp từ các Đảng bộ, chi bộ bộ phận.

Đồng thời, công bố các quyết định của Đảng ủy EVNGENCO1 về việc thành lập Văn phòng, Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty; các quyết định nhân sự liên quan.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN chúc mừng Đảng ủy EVNGENCO1 với bước phát triển mới. Sau khi được thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở theo Quy định số 113-QĐ/TW của Ban Bí thư, Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1 sẽ được thực hiện 5 quyền, gồm: Được lập các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc; được quyết định thành lập tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm của đảng ủy được giao quyền cấp trên cơ sở về công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định của Đảng; Ban thường vụ Đảng ủy được quyết định kết nạp đảng viên, kỷ luật khai trừ đảng viên, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên, chuyển sinh hoạt cho tổ chức đảng và đảng viên trực tiếp đến các đảng bộ cấp trên cơ sở; quản lý hồ sơ, dữ liệu đảng viên; Ban thường vụ Đảng ủy mỗi tháng họp một lần, đảng ủy họp thường lệ ba tháng một lần, họp bất thường khi cần.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn phát biểu

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN yêu cầu, Đảng ủy EVNGENCO1 và các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1 cần nhanh chóng ổn định công tác tổ chức, kiện toàn cấp ủy và phân công nhiệm vụ trong cấp ủy; thực hiện đúng, thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức đảng được thí điểm giao quyền theo quy định của Trung ương và của Đảng ủy EVN.

Trong thời gian tới, Đảng ủy EVNGENCO1 cần tiếp tục nâng cao vai trò của cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các hoạt động của Tổng công ty. Đảm bảo Tổng công ty thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị, đưa Tổng công ty trở thành lá cờ đầu trong khối phát điện nói riêng và trong Tập đoàn nói chung.

Đồng chí Nguyễn Tiến Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 trao các quyết định về tổ chức, nhân sự liên quan việc thành lập các Ban tham mưu của Đảng ủy EVNGENCO1

Đồng chí Nguyễn Tiến Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 cho biết, Đảng ủy EVNGENCO1 tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Tập đoàn và sẽ đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Hiện nay, toàn thể đảng bộ, chi bộ thuộc Đảng bộ EVNGENCO1 quyết tâm tập trung lãnh đạo đơn vị vận hành các tổ máy ổn định, tin cậy, nỗ lực đảm bảo sản xuất điện theo kế hoạch năm 2024. Đảng ủy EVNGENCO1 mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Đảng ủy EVN để nhanh chóng kiện toàn tổ chức, thực hiện tốt công tác xây dựng đảng và nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

Do ảnh hưởng của El Nino, từ đầu năm đến nay lượng mưa ở nhiều vùng trên cả nước bị thiếu hụt, nền nhiệt độ cao, nắng nóng kéo dài, tại khu vực duyên hải Trung bộ , hiện tượng thiếu nước, xâm ngập mặn đã xảy ra cục bộ tại một số địa phương, trong đó có địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Trước tình hình đó, để hạn chế thiệt hại đối với sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân các khu vực Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2,  ngay  từ cuối năm 2023  hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 đã tích lượng nước đạt mức dâng bình thường (cao trình 175m). Lượng nước này kết hợp nước về hồ chứa thời gian đến sẽ góp phần vào việc sản xuất điện an toàn và cấp nước phục vụ sản xuất và góp phần vào việc đẩy mặn hạ du trong mùa khô năm 2024.

Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2

Theo đó, Công ty Thủy điện Sông Tranh  đã chủ động  làm việc với  tỉnh Quảng Nam để xây dựng và thống nhất kế hoạch cấp nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt mùa khô năm 2024, đặc biệt là giai đoạn cao điểm trong  các tháng 5, 6 và 7. Lãnh đạo Công ty đã báo cáo tình hình vận hành vận hành hệ thống điện, phối hợp chặt chẽ với địa phương, đồng hành chia sẻ những khó khăn trong công tác vận hành Thủy điện mùa khô, có kế hoạch sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước cung cấp  từ hồ Thủy điện Sông Tranh 2.

Mực nước hồ thủy điện Sông Tranh 2 đang ở cao trình 171,7m (tương ứng dung tích 675,2 triệu m3) cao hơn khoảng mực nước quy định của Quy trình vận hành hành liên hồ chứa cùng thời kỳ (169,1 m -171,3m)

Ông Lê Trung Nam, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Duy Phước, huyện Duy Xuyên cho biết: Vụ Đông Xuân, toàn xã có hơn 400 héc ta lúa đang trong mùa trổ đòng, ngậm sữa, từ đầu năm đến nay, do hiện tượng nắng nóng kéo dài, trong khu vực xuất hiện xâm ngập mặn, cánh đồng lúa của xã có nguy cơ thiếu nước, bên cạnh việc lên kế hoạch bơm lách triều. Bên cạnh việc bơm lách triều, nhờ có sự phối hợp, điều tiết cấp nước về hạ du của Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2, cánh đồng lúa xã Duy Phước, một phần xã Duy Vinh và Cẩm Kim đảm bảo nước, vụ Đông Xuân năm nay được mùa, dự kiến đạt từ 75-80 tạ/ha.

Ông Lê Trung Nam - Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Duy Phước, huyện Duy Xuyên (ngoài cùng bên phải) đang phối hợp lấy mẫu nước hạ lưu sông Thu bồn để kiểm tra độ mặn

Chia sẻ với các cơ quan truyền thông, Ông Lê Đình Phúc - Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Tranh cho biết:  Công ty luôn vận hành tuân thủ theo đúng Quy trình vận hành liên hồ chứa thủy điện  trên lưu vực sông Vu Gia -Thu Bồn. Đến thời điểm hiện tại, mực nước hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 đang ở cao trình 171,7m, cao hơn khoảng mực nước quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa cùng thời kỳ (169,1m – 171,3m). Lượng nước này sẽ góp phần rất lớn trong việc đảm bảo cung cấp điện cho hệ thống điện Quốc gia và cấp nước hạ du phục vụ chống hạn, góp phần đẩy mặn cho hạ du giai đoạn cao điểm mùa khô năm 2024.

Ông Lê Đình Phúc - Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Tranh

Bên cạnh đó, để đảm bảo phát điện an toàn, Công ty đã chủ động trong công tác duy tu, bảo dưỡng hệ thống thiết bị công trình để các tổ máy luôn sẵn sàng đáp ứng phương thức vận hành hệ thống điện của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia./.

 

Tham gia đoàn công tác còn có ông Lê Việt Hùng, Trưởng Ban Kỹ thuật - Sản xuất EVN, ông Uông Quang Huy - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam; đại diện một số ban chuyên môn của EVN; đại diện các ban tham mưu của Công đoàn Điện lực Việt Nam.


Giám đốc Công ty Nhiệt Nghi Sơn Võ Mạnh Hà, báo cáo đoàn công tác về công tác đảm bảo điện mùa khô năm 2024.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Võ Mạnh Hà, Giám đốc Công ty Nhiệt Nghi Sơn (đơn vị quản lý, vận hành Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1) cho biết cho biết, trong 3 tháng đầu năm sản lượng điện sản xuất của nhà máy đạt 964,29 triệu kWh, đạt 108,46% kế hoạch 03 tháng và đạt 24,92% kế hoạch năm của Bộ Công Thương; đạt 144,86% phương thức 03 tháng của Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện quốc gia.

Tính đến hết tháng 3/2024, các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật như hệ số khả dụng, tỷ lệ điện tự dùng, suất tiêu hao nhiệt… đều đạt kế hoạch. Trong Quý I/2024, hai tổ máy vận hành ổn định, không xảy ra sự cố. 

Về công tác chăm lo cho cán bộ công nhân viên, Công đoàn Công ty đã chủ động phối hợp chặt chẽ với chuyên môn và các đoàn thể đa dạng hóa các hình thức hoạt động, đề cao trách nhiệm trong việc chăm lo, tăng cường công tác bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động (NLĐ); kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc của NLĐ nhằm xây dựng đơn vị đoàn kết và vững mạnh.

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện các ban chuyên môn của EVN đã trao đổi, khuyến nghị những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác vận hành tại Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Nghi Sơn 1.

Ông Lê Việt Hùng, Trưởng ban Kỹ thuật - Sản xuất EVN cho biết, ngày 01/11/2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Chỉ thị liên tịch số 6506/CTLT-EVN-CĐĐVN về việc phát động phong trào thi đua giảm sự cố, đảm bảo sẵn sàng phát điện các nhà máy nhiệt điện than giai đoạn mùa khô 2023-2024. Thời gian phát động thi đua từ ngày 01/11/2023 đến ngày 31/7/2024.

Tính đến nay, 12 đơn vị tham gia phong trào đều có các chỉ tiêu: hệ số đáp ứng nhà máy điện; suất sự cố nhà máy điện; tỷ lệ ngừng máy sửa chữa bảo dưỡng tốt hơn so với cùng kỳ năm 2022. Đặc biệt, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đang là một trong những đơn vị thực hiện tốt phong trào.


Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam thăm hỏi, động viên người lao động Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam ghi nhận công tác chuẩn bị và tinh thần sẵn sàng “vào cuộc” cung ứng điện cho cao điểm mùa khô năm 2024 của Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn, đồng thời đánh giá cao nỗ lực của đơn vị trong việc tham gia phong trào thi đua giảm sự cố, đảm bảo sẵn sàng phát điện các nhà máy nhiệt điện than giai đoạn mùa khô 2023-2024 trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

Lãnh đạo Công đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu Công ty cần phải quán triệt đến từng CBCNV về vai trò của nhà máy trong việc góp phần cung ứng điện cho miền Bắc, đề nghị toàn thể CBCNV, người lao động Công ty duy trì kết quả của phong trào thi đua, nhất là trong 120 ngày nỗ lực cao nhất đảm bảo đủ điện mùa khô năm 2024. 


Đoàn công tác tặng quả động viên CBCNV Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn.

Giám đốc Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn xin hứa sẽ phát huy những kết quả đạt được, làm tốt công tác quản lý kỹ thuật, chuẩn bị đầy đủ vật tư thiết bị để kịp thời thay thế khi có khiếm khuyết, đảm bảo sản lượng, đóng góp tích cực cho nguồn điện và an ninh năng lượng quốc gia.

Để đảm bảo cung ứng đủ điện trong mùa khô năm 2024, là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất mà Đảng và Chính phủ giao cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Văn bản số 164/CĐĐVN-CSPL&QHLĐ ngày 1/4/2024 về việc hưởng ứng thi đua “120 ngày nỗ lực cao nhất đảm bảo đủ điện mùa khô năm 2024” từ ngày 01/4/2024 đến hết ngày 31/7/2024. 

Tháng 3/2024, tần suất nước về các hồ thủy điện của EVNGENCO1 khu vực Tây Nguyên – Nam Trung Bộ có xu hướng tốt hơn (trừ hồ thủy điện Đại Ninh và Bắc Bình), trong khi các hồ thủy điện khu vực Bắc Trung Bộ tần suất nước về kém. Công tác cung ứng nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện đáp ứng đủ cho nhu cầu vận hành và duy trì khối lượng dự trữ theo quy định.

Bên cạnh việc triển khai các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2024, nỗ lực vận hành các nhà máy đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia, EVNGENCO1 đã cùng các đơn vị làm việc với địa phương để có kế hoạch cấp nước tiết kiệm, hiệu quả, làm cơ sở cấp đủ nước phục vụ nhu cầu của hạ du đến hết mùa cạn. Kết quả, tháng 3/2024, EVNGENCO1 đã sản xuất được 3,19 tỷ kWh, đạt 97,6% kế hoạch được giao.

Tần suất nước về các hồ thủy điện của EVNGENCO1 khu vực Tây Nguyên – Nam Trung Bộ có xu hướng tốt hơn

Về đầu tư xây dựng (ĐTXD), các dự án ĐTXD đang được Tổng công ty triển khai theo tiến độ được giao. Tính đến hết tháng 3, khối lượng thực hiện ĐTXD đạt 40,5% và giá trị giải ngân đạt 41,5% kế hoạch năm 2024 (bao gồm giá trị giải ngân cho giá trị thực hiện của các năm trước).

Bên cạnh đó, công tác chuyển đổi số tiếp tục được EVNGENCO1 tích cực thực hiện với mục tiêu đến năm 2025 trở thành doanh nghiệp số. Công tác bảo vệ môi trường được chú trọng và triển khai nhiều biện pháp nghiêm ngặt, hiệu quả.

Trong tháng 3, Tổng công ty đã trao 20 nhà Đại đoàn kết tại cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Nghệ An. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực đã được EVNGENCO1 triển khai thực hiện nhân dịp kỷ niệm Ngày quốc tế Phụ nữ và Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh như tổ chức sửa điện cho các gia đình khó khăn, các điểm trường học trên địa bàn, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó...

EVNGENCO1 trao nhà Đại đoàn kết cho các gia đình khó khăn tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

Tháng 4/2024, EVNGENCO1 tập trung cao độ hướng tới mục tiêu hoàn thành sản lượng điện được giao 3,27 tỷ kWh. Cụ thể, khối nhiệt điện duy trì các tổ máy vận hành liên tục, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong chương trình nâng cao độ tin cậy và vận hành giai đoạn 2024 – 2025 theo chỉ đạo của EVN. Khối thủy điện phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo vận hành nhà máy ổn định và cấp nước đủ nhu cầu thực tế của địa phương đến cuối mùa khô. Công tác bảo dưỡng sửa chữa tiếp tục thực hiện theo kế hoạch. 

Công tác ĐTXD, chuyển đổi số và các công tác khác vẫn sẽ được EVNGENCO1 triển khai theo kế hoạch, duy trì bền vững và ổn định hoạt động sản xuất trong toàn Tổng công ty.

Theo thông tin dự báo khí tượng thủy văn, hiện tượng El Nino diễn ra mạnh gây nắng nóng gay gắt, hạn hán có thể kéo dài đến giữa năm 2024. Nhằm đảm bảo hài hòa giữa mục tiêu phát điện và đảm bảo cấp nước, ngay từ đầu mùa khô, Công ty đã chủ động làm việc với địa phương để thống nhất kế hoạch cấp nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong giai đoạn mùa khô năm 2024. Thông qua cuộc họp, Lãnh đạo Công ty đã báo cáo tình hình vận hành vận hành hệ thống điện, diễn biến thời tiết trong các tháng đầu năm 2024; đồng thời mong chính quyền, nhân dân các địa phương thấu hiểu, chia sẻ những khó khăn trong công tác vận hành thủy điện mùa khô, có kế hoạch sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước.

Công ty ĐHĐ họp với Sở NN&PTNT tỉnh Bình Thuận và các huyện Đức Linh, Tánh Linh về kế hoạch cấp nước năm 2024

Theo đó, Công ty đã vận hành các tổ máy phát điện để cấp nước cho đồng bằng tỉnh Ninh Thuận từ tháng 01 đến tháng 03/2024 với lưu lượng trung bình ngày khoảng 13-15m3/s, xả dòng chảy tối thiểu về huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng khoảng 2,1m3/s và cấp cho đồng bằng tỉnh Bình Thuận với lưu lượng khoảng 32 - 40 m3/s.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, trong suốt thời gian qua, Công ty đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc trao đổi, cung cấp thông tin kịp thời về kế hoạch chạy máy, cấp nước hàng ngày. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Công ty và chính quyền địa phương, người dân vùng hạ du đã chủ động hơn trong sản xuất nông nghiệp, sử dụng hiệu quả nguồn nước cung cấp từ các nhà máy thủy điện của Công ty.

Bên cạnh đó, Công ty đã chủ động trong công tác duy tu, bảo dưỡng hệ thống thiết bị công trình để các tổ máy luôn sẵn sàng đáp ứng phương thức vận hành hệ thống điện của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia.