Tên đơn vị: CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN UÔNG BÍ

Địa chỉ: Khu 6, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

+ Khởi công xây dựng ngày 19/05/1961 và là công trình nhiệt điện lớn nhất miền Bắc lúc bấy giờ.

+ Công suất ban đầu của Nhà máy là 48 MW (gồm 4 tổ máy 12 MW). Đến nay, tổng công suất của Nhà máy là 630 MW. Sản lượng điện sản xuất hằng năm theo thiết kế là 3,78 tỷ kwh.

+ Là “đứa con đầu lòng” của ngành Điện, Công ty Nhiệt điện Uông Bí luôn tự hào về truyền thống đơn vị hai lần được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng.

Tên đầy đủ: Công ty Nhiệt điện Duyên Hải 

Địa chỉ:   Ấp Mù U, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

+ Thành lập ngày 29/1/2015 theo Quyết định số 27/QĐ-EVNGENCO1 của Tổng Công ty Phát điện 1.

+ Quản lý vận hành 03 nhà máy thuộc Trung tâm Điện lực Duyên Hải gồm Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 công suất 1.245 MW (2x622.5 MW), Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 công suất 1.245 MW (2x622.5 MW) và Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng công suất 688 MW (1x 688 MW); tổng sản lượng điện bình quân hàng năm theo thiết kế đạt trên 18,89 tỷ KWh.

Tên đơn vị: CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI

Địa chỉ: 254 Trần Phú, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng

+ Thành lập theo Quyết định số 71/QĐ-EVN ngày 14/2/2011 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

+ Quản lý vận hành Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 (180 MW) và Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 4 (340 MW), sản lượng điện bình quân hàng năm của hai nhà máy đạt 1,61 tỷ kWh.

+ Góp phần quan trọng trong việc cắt, giảm lũ và cấp nước cho khu vực hạ du.

Tên đơn vị: CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN NGHI SƠN 

Địa chỉ: Km 11, đường 513, xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

+ Thành lập ngày 11/01/2018 theo Quyết định số 07/QĐ-EVNGENCO1 của Tổng Công ty Phát điện 1 trên cơ sở chuyển giao nguyên trạng cơ sở vật chất và con người của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam về Tổng công ty Phát điện 1.

+ Quản lý vận hành Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 - dự án đầu tiên nằm trong Trung tâm Điện lực Nghi Sơn, gồm hai tổ máy với tổng công suất lắp đặt 600 MW (2x300MW) ; sản lượng điện bình quân hàng năm theo thiết kế là 3,6 tỷ kWh.

 

Tên đơn vị: CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ 

Địa chỉ: Đường Lê Nin, phường Hưng Phúc, thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

+ Thành lập theo Quyết định số  228/QĐ-EVN ngày 22/4/2011 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

+ Quản lý vận hành Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ với tổng công suất đặt là 320 MW, sản lượng điện trung bình năm đạt 0,838 tỷ kWh.

+ Góp phần quan trọng trong việc cắt, giảm lũ và cấp nước cho khu vực hạ du.

Tên đơn vị: CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH

Địa chỉ: Xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

+ Thành lập theo Quyết định số 634/QĐ-EVN-HĐQT ngày 30/7/2007 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

+ Quản lý vận hành Nhà máy Thủy điện Đại Ninh với công suất 300 MW; sản lượng điện bình quân hàng năm đạt 1,076 tỷ kWh.

+ Góp phần quan trọng trong việc cắt, giảm lũ và cấp nước cho khu vực hạ du.

Tên đơn vị: CÔNG TY THỦY ĐIỆN SÔNG TRANH

Địa chỉ: 04 Quy Mỹ, Phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

+ Thành lập theo Quyết định số 230/QĐ-EVN ngày 22/4/2011 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam trên cơ sở nhân lực và tài sản của Ban Quản lý Dự án Thủy điện 3.

+ Quản lý vận hành Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2 với tổng công suất 190 MW (2x95MW), sản lượng điện trung bình năm đạt 0,574 tỷ kWh.

+ Góp phần quan trọng trong việc cắt, giảm lũ và cấp nước cho khu vực hạ du.

Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

Địa chỉ: 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Ðồng

+ Tiền thân là Nhà máy Thủy điện Đa Nhim được khởi công ngày 01/4/1961; thành lập theo Quyết định số 18/QĐ-BCN ngày 30/03/2005 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) và chính thức chuyển thành Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi ngày 07/10/2011.

+ Quản lý vận hành cụm nhà máy Thủy điện Đa Nhim - Sông Pha (247,5 MW), Hàm Thuận - Đa Mi (475 MW) và Nhà máy điện mặt trời Đa Mi (42 MW) ; sản lượng điện bình quân hàng năm đạt 2,77 tỷ kWh.

+ Góp phần quan trọng trong việc cắt, giảm lũ và cấp nước cho khu vực hạ du.

Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH

Địa chỉ: Phường Hà Khánh, TP.Hạ Long, Quảng Ninh

+ Thành lập ngày 16/12/2002 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 22.03.000081 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh.

+ Quản lý vận hành Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh với 4 tổ máy sử dụng công nghệ lò than phun siêu dưới tới hạn với tổng công suất 1.200 MW ; sản lượng điện bình quân hàng năm đạt 7,2 tỷ kWh.

Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 2 - CT2 - Số 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội

+ Thành lập ngày 03/06/2002 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101264520 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

+ Quản lý vận hành Nhà máy Thủy điện Bắc Bình công suất 33 MW, Nhà máy Thủy điện Khe Bố công suất 100 MW và Nhà máy Thủy điện Nậm Má công suất 3,2 MW; tổng sản lượng điện bình quân hàng năm đạt 0,508 tỷ kWh.

+ Góp phần quan trọng trong việc cắt, giảm lũ và cấp nước cho khu vực hạ du.

TÊN ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ

Địa chỉ: Phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

+ Tiền thân là Công ty cổ phần EVN Campuchia ; thành lập ngày 25/9/2008 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 0103019858 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

+ Đầu tư vốn và tư vấn giám sát thi công các công trình xây dựng, trong đó có dự án Thủy điện Hạ Sê San 2 với công suất 400MW.

Trung tâm Điện lực Duyên Hải - một trong nhiều dự án Ban QLDA Nhiệt điện 3 đã và đang quản lý

Tên đơn vị: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN 3

Địa chỉ: Số 3, Đường Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

+ Thành lập theo Quyết định số 88/QĐ- EVN-HĐQT ngày 14/4/2003 của Tổng công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam).

+ Thực hiện đầu tư xây dựng  hơn 20 dự án lớn như Trung tâm Nhiệt điện Phú Mỹ, Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3, Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng, Cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải…