Tổng công ty Phát điện 1 (GENCO1) cho biết: Công tác cổ phần hóa đang được Tổng công ty đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện. Cụ thể, GENCO1 sẽ phối hợp với Bộ Công Thương làm việc với UBND tỉnh Thanh Hóa và UBND thành phố Đà Nẵng thỏa thuận về kế hoạch sử dụng đất sau cổ phần hóa. Bên cạnh đó,...


Ngay trong quý I/2018, Đề án Nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và năng suất lao động với trọng tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đề ra trong năm 2018 đã được Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO 1) triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ.


Công tác cổ phần hóa tại Tổng công ty Phát điện 1 - EVN Genco1, đang được đặc biệt quan tâm giải quyết nhằm đảm bảo tiến độ công bố giá trị doanh nghiệp trong tháng 6/2018.


Sau 5 năm tham gia thị trường phát điện cạnh tranh (VCGM), Tổng công ty Phát điện 1 (GENCO 1) đã đảm bảo sản xuất điện an toàn ổn định, từng bước mở rộng đầu tư các dự án nguồn điện mới. Có thể nói, VCGM đã tạo cú huých cho GENCO 1 trong việc đổi mới, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường điện.


Mặc dù thời tiết diễn biến bất thường, gây bất lợi cho công tác sản xuất điện, song nhờ tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, 9 tháng đầu năm, Tổng công ty Phát điện 1 (GENCO1) đã hoàn thành vượt kế hoạch về sản lượng điện khi đạt 17.225 triệu kWh, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2015.


Tính đến hết quý III, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã sản xuất được 17.225 triệu kWh, vượt 30% so với cùng kỳ năm 2015, hoàn thành 74% kế hoạch năm 2016.


Tính đến hết tháng 9/2016, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã thực hiện khối lượng đầu tư xây dựng với tổng giá trị 13.945 tỷ đồng, đạt 71% kế hoạch năm 2016.


Số lượt truy cập 140.664

Đang trực tuyến 38