Thông cáo báo chí về kết quả SXKD - ĐTXD năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Ngày 06/01/2022, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2022.

Thông tin chi tiết tại đây.


  • Thu Hà (VP)