Mua trong nước vật tư cấp bách phục vụ cho sản xuất điện

Tên Bên mời thầu: Công ty TNHH Một thành viên - Tổng Công ty Phát điện 3.
Tên gói thầu: Cung cấp vật tư dự phòng chiến lược phục vụ cho sản xuất điện (giai đoạn 1).
Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

Thời gian bán Hồ sơ yêu cầu (HSYC): từ 08 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 11 năm 2013 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 11 năm 2013 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán HSYC: Ban Kế hoạch, Công ty TNHH Một thành viên - Tổng Công ty Phát điện 3
Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
    Điện thoại liên lạc: 064. 2216 075
    Fax: 064. 3876 930

Giá bán một bộ HSYC: 600.000 đồng/01 bộ (Sáu trăm nghìn đồng, một bộ)
Hạn cuối tiếp nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) (báo giá): chậm nhất là trước 14 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 11 năm 2013 tại Ban Kế hoạch, Công ty TNHH Một thành viên - Tổng Công ty Phát điện 3, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tin tức khác