Tin tức

Đảng bộ CQ GENCO1 triển khai học tập, quán triệt NQ hội nghị TW 5

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 87-KH/ĐU ngày 15/8/2017 về việc tổ chức triển học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 Khóa XII, Ngày 21/8, Đảng ủy cơ quan Tổng công ty Phát điện 1 đã hoàn thành Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XII) cho toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ.


Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị được triển khai với hình thức trực tuyến, Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Phát điện 1 tham gia với 02 điểm cầu truyền hình (Chi bộ EVN Quốc tế tham dự tại điểm cầu Ban quản lý dự án Thủy điện Miền Trung với 11 Đảng viên; 13 chi bộ trực thuộc tham gia tại điểm cầu Cơ quan Tổng công ty Phát điện 1 với 71 Đảngviên)

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo viên PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt các chuyên đề: Nghị quyết số 10 về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11 về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12 về “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.

Thông qua Hội nghị này, mỗi cán bộ, Đảng viên nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảngvề hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đ/c Phùng Văn Sinh - Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty phát biểu giao nhiệm vụ

Kết thúc chương trình làm việc, đồng chí Phùng Văn Sinh - Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty giao nhiệm vụ sớm hoàn thành bài thu hoạch đến toàn thể Đảng viên. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế, nguyên nhân), những điểm mới, thời cơ và thách thức, mục tiêu, giải pháp. Đặc biệt là kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân.

Trong thời gian qua, Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty Phát điện 1 luôn xác định, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là bộ phận đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng bộ, luôn song hành với việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng cũng như việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đảng và Đảng viên trong toàn Đảng bộ. Không những thế, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng còn phải đi trước, mở đường cho việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là đối với những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp

Theo NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

<< Quay lại

Tin tức khác