Giữ nét đẹp của Tết trồng cây

Sáng ngày 22/02/2022, tại Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3, Công ty Thủy điện Đồng Nai tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ".

Cách đây 63 năm, vào ngày 28/11/1959, Bác Hồ đã viết lời kêu gọi toàn dân tham gia trồng cây, trồng rừng và phát động “Tết trồng cây”. Từ đó “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đã trở thành một nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của nhân dân, mở đầu cho phong trào trồng cây gây rừng hàng năm.

Tại lễ phát động, ông Nguyễn Quang Vĩnh - Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công ty khẳng định việc trồng và bảo vệ cây xanh là một trong những việc làm hết sức thiết thực để thực hiện mục tiêu xanh-sạch-đẹp và phát triển sản xuất bền vững. Đặc biệt, những năm gần đây, biến đổi khí hậu toàn cầu, thiên tai đã và đang diễn ra ngày càng phức tạp, ảnh hưởng lớn đến các mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Thông qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, người lao động tại Công ty Thủy điện Đồng Nai trong việc trồng, bảo vệ cây xanh, bảo vệ cảnh quan môi trường thiên nhiên, bảo vệ tài nguyên nước. Chính vì vậy, việc trồng và bảo vệ rừng, phát triển cây xanh, bảo vệ môi trường càng có ý nghĩa chiến lược to lớn và hết sức quan trọng.

Ông Nguyễn Quang Vĩnh – Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công ty (người đội mũ trắng) trồng cây tại khuôn viên quanh trạm phân phối 220 kV Đồng Nai 3.

Ngay sau lễ phát động, Lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty đã trồng cây xanh tại nhiều vị trí tại khu vực Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3. Kế hoạch trong năm 2022, Công ty sẽ trồng thêm 1500 cây xanh tại các khu vực 02 Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4, cụ thể tại khu vực đồi khởi công, khu vực xung quanh nhà máy thủy điện Đồng Nai 3, khu vực xung quanh 2 hồ chứa Đồng Nai 3 và 4, các loại dây dự kiến trồng là thông ba lá, cây sao đen, cây phượng, cây bàng…

Trong 11 năm  qua, Công ty Thủy điện Đồng Nai đã trồng 60.710 cây tại nhiều vị trí trên khu vực công trình 2 Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4, thể hiện trách nhiệm của chúng ta đối với việc bảo vệ môi trường.

Cán bộ công nhân viên trông cây hưởng ứng lễ phát động

Hoạt động trồng cây xanh thường kỳ đã góp phần quan trọng vào việc đẩy mạnh phong trào xã hội hóa trồng cây xanh ở công trình các nhà máy thủy điện và các nơi làm việc; đồng thời để nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ công nhân viên Công ty và nhân dân địa phương trong  trong việc trồng, bảo vệ cây xanh, nhằm bảo vệ cảnh quan môi trường thiên nhiên, bảo vệ tài nguyên nước, đặc biệt góp phần bảo vệ rừng đầu nguồn, chủ động phòng, chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên. Bên cạnh nhiệm vụ lao động, sản xuất, Lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Thủy điện Đồng Nai quyết tâm cao sẽ thực hiện, hoàn thành mục tiêu trồng và chăm sóc cây xanh theo kế hoạch đề ra.


  • Trương Sỹ Khánh
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét