• 10/05/2022

Ngày 10/5/2022, Công đoàn Công ty Thủy điện Sông Tranh đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Công ty khóa III, nhiệm kỳ 2022- 2027.