Thanh niên phải là lực lượng tiên phong trong mọi hoạt động của EVNGENCO1

Đó là chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) trong buổi làm việc với Đoàn thanh niên Tổng công ty vừa diễn ra sáng ngày 27/3 vừa qua.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Anh Lĩnh - Bí thư Đoàn thanh niên EVNGENCO1 đã báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty kết quả hoạt động năm 2023 và các tháng đầu năm 2024. Trong thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện hoạt động của các cấp Đảng, Đoàn cấp trên, sự phối hợp của các tổ chức công đoàn và đoàn thể, cùng với đó là sự cố gắng, nỗ lực, đoàn kết của tập thể Ban chấp hành và tất cả các đoàn viên, thanh niên trong Đoàn thanh niên Tổng công ty, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên trong thời gian vừa qua đã đạt được một số kết quả.

Đồng chí Trần Anh Lĩnh - Bí thư Đoàn thanh niên EVNGENCO1 báo cáo kết quả hoạt động

Cụ thể, Đoàn thanh niên Tổng công ty đã triển khai tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết và các Văn bản khác của cấp ủy Đảng cấp trên, chính sách pháp luật của nhà nước, phổ biến, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với đoàn viên tích cực cùng đơn vị và cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh, đồng thời đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Tổng công ty. BCH Đoàn thanh niên đã phát động tới các đoàn viên tích cực tham gia phong trào sáng kiến, sáng chế tại các đơn vị trong Tổng công ty nhằm mục đích đạt hiệu quả công việc cao nhất với 99 sáng kiến cải tiến kỹ thuật giúp tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, 7 ý tưởng tham gia và có 1 sáng kiến đạt giải của EVN về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

Đoàn viên thanh niên EVNGENCO1 tích cực tham gia phong trào sáng kiến...

... và các chương trình thiện nguyện

Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên EVNGENCO1 đã tích cực tham gia các chương trình thiện nguyện như Hội chợ từ thiện Xuân yêu thương năm 2023, thực hiện các công trình thanh niên với tinh thần kết nối cộng đồng, đồng thời góp phần lan tỏa niềm tin, tình yêu thương đến với những người có hoàn cảnh khó khăn.

Song song với các hoạt động phong trào, công tác phát triển Đảng viên được chú trọng, tập trung nâng cao chất lượng, tạo nguồn cán bộ trẻ có đủ phẩm chất, năng lực, triển vọng để góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chung của Tổng công ty.

Bí thư Đoàn thanh niên EVNGENCO1 cũng nêu ra một số hạn chế, khuyết điểm như các hoạt động Đoàn của các chi đoàn, đoàn bộ phận chưa thực sự chủ động, sáng tạo, công tác tổ chức các phong trào thanh niên còn nhiều hạn chế, tỷ lệ các đoàn viên tham gia các hoạt động do Đoàn thanh niên tổ chức không đồng đều, một số bộ phận đoàn viên thanh niên chưa nhiệt tình tham gia hoạt động Đoàn.

Đồng chí Nguyễn Tiến Khoa - Bí thư Đảng ủy EVNGENCO1 nhấn mạnh yêu cầu đổi mới trong hoạt động của Đoàn thanh niên

Trao đổi với các đoàn viên, đồng chí Nguyễn Tiến Khoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Phát điện 1 khẳng định luôn coi thế hệ thanh niên nói chung và lớp thanh niên trong EVNGENCO1 là lực lượng tiên phong trong mọi hoạt động của Tổng công ty và sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các bạn thanh niên phát huy năng lực trí tuệ và sức trẻ. Đồng chí cũng nhấn mạnh Đoàn Thanh niên phải đổi mới phương thức chỉ đạo, hoạt động để phù hợp với xu thế hiện tại. Đồng chí yêu cầu Đoàn thanh niên phải bám sát các nghị quyết, văn bản chỉ đạo để nội dung hoạt động của Đoàn bám sát chủ trương, thực sự là cánh tay phải đắc lực của Đảng. Đồng thời, đoàn viên thanh niên cần tìm tòi, nghiên cứu các giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, góp phần hoàn thành công việc nhanh gọn, tiết kiệm chi phí; tiếp tục phát huy vai trò xung kích trong tuyên truyền, phổ biến tài liệu văn hóa doanh nghiệp, các hoạt động văn nghệ, thể thao cũng như phong trào xanh - sạch - đẹp và các chương trình thiện nguyện của Tổng công ty.

Ban Thường vụ Đảng ủy EVNGENCO1 tặng hoa chúc mừng Đoàn thanh niên nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh


  • Thu Hà (VP)