EVNGENCO 1 sẵn sàng đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp theo mô hình mới

Ngày 10/5/2018, tại Trụ sở cơ quan, Tổng công ty phát điện 1 đã tổ chức Khóa đào tạo Quản trị doah nghiệp. Học viên về dự khóa đào tạo là các thành viên Ban Tổng giám đốc Tổng công ty; các cán bộ quản lý đương nhiệm và diện quy hoạch các Ban, Văn phòng và các đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty. Khóa học được kỳ vọng sẽ đem lại bước chuyển biến tích cực trong công tác quản lý và điều hành của Tổng công ty Phát điện 1.

TS Phan Đăng Tuất, Giảng viên cao cấp, Nguyên Chủ tịch HĐQT SABECO, Nguyên Vụ trưởng – Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Công Thương

Khóa học diễn ra trong bối cảnh Tổng công ty phát điện 1 đang thực hiện tiến trình Cổ phần hóa theo quy định của Pháp luật Việt Nam và sẽ góp phần nâng cao kiến thức và kỹ năng về quản trị doanh nghiệp cho các học viên là các cán bộ quản lý của cơ quan Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu quản trị doanh nghiệp theo mô hình mới. Tổng công ty Phát điện 1 cũng đã mời đơn vị đào tạo là Công ty Cổ phần phát triển Nhân trí Brainwork Việt Nam, một đơn vị có tiếng tăm trong công tác đào tạo quản trị doanh nghiệp. Đặc biệt, giảng viên của khóa đào tạo là TS Phan Đăng Tuất, Giảng viên cao cấp, Nguyên Chủ tịch HĐQT SABECO, Nguyên Vụ trưởng – Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Công Thương và Bà Vũ Thị Hồng Loan, Nguyên Phó trưởng Ban Chính sách Tổng hợp, Cục Tài chính Doanh nghiệp, Bộ Tài chính. Đó là những giảng viên kỳ cựu với kinh nghiệm và năng lực chuyên môn xuất sắc đến để giảng dạy và chia sẻ kiến thức và thông tin tới tất cả các cán bộ quản lý của Tổng công ty Phát điện 1.

Ông Nguyễn Tiến Khoa, Chủ tịch Tổng công ty Phát điện 1 phát biểu khai giảng khóa đào tạo.

Phát biểu khai mạc khóa đào tạo, ông Nguyễn Tiến Khoa, Chủ tịch Tổng công ty Phát điện 1 đã rất kỳ vọng vào chất lượng và kết quả của khóa học. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng và vai trò của Quản trị doanh nghiệp trước bước chuyển mình lớn lao của toàn bộ Tổng công ty trong tiến trình Cổ phần hóa. 

Chương trình khóa học Quản trị doanh nghiệp năm 2018 của Tổng công ty phát điện 1 có tổng thời lượng là 12,5 ngày, chia làm 5 đợt học. Đây là đợt học đầu tiên kéo dài 2 ngày. 


  • Phạm Phương Thảo (VP)