Đoàn đại biểu Công đoàn EVNGENCO1 báo công dâng Bác

Sáng ngày 08/12/2022, Đoàn lãnh đạo và đại biểu Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đại diện cho hơn 4000 cán bộ, công nhân viên, đoàn viên công đoàn đã tham dự Lễ báo công dâng Bác về thành tích của Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 đã đạt được trong gần 10 năm qua. Đây là một trong những hoạt động mở đầu cho Đại hội Công đoàn Tổng công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2014 với vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động Tổng công ty. Từ khi thành lập đến nay, Công đoàn EVNGENCO1 đã có nhiều đổi mới trong chỉ đạo và triển khai hoạt động, gắn hoạt động công đoàn với chuyên môn, phát huy tinh thần trách nhiệm, hướng về cơ sở và có nhiều giải pháp đột phá, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn.

Với tinh thần đoàn kết, không ngừng phấn đấu, nỗ lực vượt lên mọi khó khăn, các thế hệ cán bộ Công đoàn và công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) đã xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh. Nhiều năm liền Công đoàn EVNGENCO1 được công nhận là Công đoàn vững mạnh xuất sắc. Đặc biệt, năm 2020, Công đoàn EVNGENCO1 được Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc và Công đoàn Điện lực Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc giai đoạn 2014 - 2019. 

Đoàn đại biểu Công đoàn EVNGENCO1 vào lăng viếng Bác

Ông Trần Doãn Thành - Chủ tịch Công đoàn EVNGENCO1 thay mặt Đoàn đại biểu đọc báo công với Bác

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đoàn đại biểu Công đoàn EVNGENCO1 xin hứa sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, vượt qua khó khăn thách thách, xứng đáng với niềm tin cậy mà các cấp ủy Đảng và cấp trên giao phó. Công đoàn Tổng công ty sẽ không ngừng đổi mới và lớn mạnh, thực sự là người đại diện cho sức mạnh, tài năng, trí tuệ và lợi ích của đoàn viên CNVCLĐ, cùng với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn cả nước thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng và Nghị quyết của Công đoàn Việt Nam.

Mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn dù ở vị trí nào cũng luôn ghi lòng, tạc dạ những lời dạy của Bác, đoàn kết, hăng hái thi đua học tập, lao động, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm về những việc chỉ đạo, thực hiện của mình, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh.

Đoàn đại biểu tham gia Lễ báo công


  • Thu Hà (VP)