Công ty cổ phần EVN Quốc tế

TÊN ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ

Địa chỉ: Phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

+ Tiền thân là Công ty cổ phần EVN Campuchia ; thành lập ngày 25/9/2008 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 0103019858 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

+ Đầu tư vốn và tư vấn giám sát thi công các công trình xây dựng, trong đó có dự án Thủy điện Hạ Sê San 2 với công suất 400MW.