Xây dựng Đảng bộ EVNGENCO1 trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Trong thời gian qua, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 1 với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đã lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng ủy trực thuộc, các đơn vị chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn; triển khai quyết liệt các giải pháp để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đặc biệt, Đảng bộ EVNGENCO1 đã được trao tặng Giấy khen của Đảng ủy EVN cho tổ chức đảng đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021 tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025, đồng thời cũng là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đại biểu lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2026 của Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 1. Đảng bộ EVNGENCO1 đã nỗ lực để đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. 

Cụ thể là, trong năm 2021, Đảng uỷ tổng công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ/Chi bộ trực thuộc làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, người lao động tích cực cùng đơn vị và cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh, đồng thời đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của tổng công ty.
Trong sản xuất điện, sản lượng điện mùa khô năm 2021 của EVNGENCO1 là 19.025  triệu kWh, bằng 101,2% kế hoạch 6 tháng mùa khô EVN giao. Trong bối cảnh chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19 và phát triển nóng của nguồn năng lượng tái tạo, EVNGENCO1 là đơn vị duy nhất trong 03 Tổng công ty Phát điện hoàn thành vượt sản lượng điện 6 tháng mùa khô 2021.

Mặt khác, phần lớn các nhà máy điện của Tổng công ty đã phát vượt kế hoạch sản lượng 2021 được giao như: Nhà máy Thuỷ điện Sông Tranh 2, Nhà máy thuỷ điện Đại Ninh, Đồng Nai, Nhà máy Thuỷ điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi, Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn và Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam.

Cùng với các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Đảng ủy đã triển khai tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản khác của cấp ủy Đảng cấp trên, chính sách pháp luật của nhà nước. Kịp thời ban hành các văn bản, hướng dẫn, chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động để lãnh đạo hoạt động trong tổng công ty.

Trước đó, Hội nghị kiểm điểm Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 1, Đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN đã đánh giá Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 1 đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và là một trong những Đảng bộ xuất sắc trong các Đảng bộ thuộc Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Đảng bộ EVNGENCO1 có nhiều có gắng, nỗ lực trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện nghiêm túc đầy đủ các các văn bản, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên. Kết quả đạt được trong năm 2021 về công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đã khẳng định vai trò, vị trí của Ban chấp hành Đảng bộ. 
Năm 2022, với những khó khăn, thách thức không nhỏ, tuy nhiên với quyết tâm cao độ, Đảng bộ EVNGENCO1 sẽ lãnh đạo, chỉ đạo Tổng công ty Phát điện 1 phát triển bền vững cùng với sự phát triển chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.