Tự hào công nhân ngành Điện

Bài viết tham dự cuộc thi viết Mini hưởng ứng tháng Công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động 2021 "Chúng tôi- Người Công nhân Điện lực Việt Nam” của anh Ngô Văn Quyền - Công ty Thủy điện Sông Tranh.

Tự hào công nhân ngành Điện!

Khuya lắm rồi con đã ngủ chưa?
Hay vẫn ngồi chờ ba bên cửa?
Ba vẫn còn tăng ca sửa chữa
Chờ ba thêm tháng nữa con ơi!

Nhớ giúp mẹ tưới dậu mồng tơi
Và đỡ bà chăm đàn lợn cỏ
À! Còn cả dạy em bài tập nhỏ
Gánh nặng này ba xin bỏ vai con

Con ba lớn nên con chắc hiểu
Thời gian ba ở nhà không nhiều
Đó chính là công việc với mục tiêu
Mang nguồn điện dựng xây đất nước

Khi nhớ ba con hãy nhìn phía trước
Đèn điện sáng là nơi đó có ba
Hãy tự hào kể với bạn con là
Ba Tao là công nhân thuỷ điện!


Công nhân Công ty Thủy điện Sông Tranh đang thao tác sửa chữa lớn Tổ máy H1 Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2


Công nhân Phân xưởng sửa chữa đang tao tác vệ sinh thiết bị Tổ máy H1


  • Ngô Văn Quyền