Thủy điện Bản Vẽ chưa phải xả điều tiết lũ sau bão số 4

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4, mấy ngày qua lưu lượng nước đổ về hồ thủy điện Bản Vẽ có xu hướng tăng nhanh. Hiện nay, mức nước hồ Bản Vẽ đạt 196.4m, trên mực nước dâng bình thường là 200m theo quy trình vận hành liên hồ chứa. Do đó thời điểm này, Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ chưa phải tiến hành xả điều tiết lũ.

Hình ảnh các khu vực đầu mối Nhà máy Thuỷ điện Bản Vẽ (ảnh Camera PCLB)

Trong những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4, một số huyện ở hạ lưu sông Cả trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã bị ngập lụt trên diện rộng, vì vậy nhà máy thủy điện Bản Vẽ đã hạn chế phát điện nhằm cắt giảm lũ cho hạ du. Chỉ tính từ ngày 30/9 đến ngày 2/10, tổng lượng nước về hồ là 120 triệu m3, nhà máy chỉ vận hành tổ máy phát điện mà không xả nước qua tràn. Tỉ lệ cắt giảm lũ cho hạ du lên đến 90%.

Bảng đo mực nước thượng lưu - Nhà máy Thuỷ điện Bản Vẽ

Trước đó, để chủ động phòng, chống, hạn chế thiệt hại do bão và hoàn lưu sau bão số 4 gây ra, Công ty thủy điện Bản Vẽ thường xuyên theo dõi và cập nhật diễn biến của bão, dự báo, tính toán lượng nước về hồ; thực hiện chế độ thông tin báo cáo đến các cơ quan chức năng theo quy định; cập nhật đầy đủ các thông tin khi tượng thủy văn, vận hành hồ chứa lên các trang web của Bộ Công Thương, EVN để tham mưu cho lãnh đạo các cấp có thẩm quyền để có các phương án vận hành hồ chứa hợp lý, hiệu quả.

Cán bộ vận hành rà soát các hạng mục đảm bảo vận hành an toàn, ổn định trong mùa mưa bão

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ thì trong thời gian tới lưu lượng về hồ thủy điện Bản Vẽ có xu hướng tăng nhanh, dự kiến khoảng 700m3/s. Với lưu lượng nước về hồ như dự báo thì Thủy điện Bản Vẽ sẽ không xả điều tiết. Nhưng để đảm bảo duy trì dung tích phòng lũ cho hạ du và an toàn công trình, Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ sẽ vận hành phát điện để giảm nguy cơ phải xả tràn, lượng nước qua tổ máy phát điện sẽ nhỏ hơn lượng nước về hồ.

Lượng mưa đo được tại các trạm mưa thuộc lưu vực lòng hồ - Nhà máy Thuỷ điện Bản Vẽ


  • Trần Linh Chi - Cao Thanh Liêm