Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng là Trưởng Ban chỉ đạo Cổ phần hóa EVNGENCO1

Ngày 15/3/2018, Bộ Công thương đã ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa công ty mẹ - Tổng công ty phát điện 1, trong đó, bổ nhiệm Ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương giữ chức Trưởng ban chỉ đạo và Ông Dương Quang Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam giữ chức Phó trưởng Ban.

Thứ trưởng bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng 

Cũng trong quyết định đã bổ nhiệm các thành viên Ban chỉ đạo đến từ các ban ngành liên quan của bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty phát điện 1. Đây là một bước cải cách, rút ra từ kinh nghiệm cổ phần hóa EVNGENCO 3, với mong muốn công tác chỉ đạo điều hành công tác cổ phần hóa tại EVNGENCO 1 quyết liệt và đạt hiệu quả cao. 

Tiếp theo đó, ngày 28/03/2018, Bộ Công Thương cũng ban hành quyết định thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Cổ phần hóa công ty mẹ - Tổng công ty phát điện 1 với việc bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Khoa, Chủ tịch Tổng công ty Phát điện 1 và ông Nguyễn Khắc Sơn, Tổng giám đốc Tổng công ty phát điện 1 là Tổ trưởng và tổ phó của tổ giúp việc. Tổ giúp việc ban chỉ đạo Cổ phần hóa công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1 cũng bao gồm các thành viên đến từ các ban ngành của Bộ công Thương, các Ban liên quan của Tập đoàn điện lực Việt Nam và giám đốc các đơn vị thành viên của Tổng công ty phát điện 1. 

Với việc thành lập Ban chỉ đạo và tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa công ty mẹ - Tổng công ty phát điện 1 kỳ vọng lộ trình cổ phần hóa của EVNGENCO 1 sẽ thuận lợi và đạt hiệu quả. 

 


  • Phạm Phương Thảo (VP)