Thông tin đấu thầu Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh

STT

Tên gói thầu

Bên mời thầu

Thời điểm đăng tải

Thời điểm phát hành HSMT

Thời điểm đóng thầu

1 SXKD2019-PTV34: Kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị đo, thí nghiệm điện và CI Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh
07/01/2020 16:08
07/01/2020 16:08
17/01/2020 - 16:15

2

Cung cấp mỡ bánh răng chủ máy nghiền

Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh

14/01/2020 13:55
14/01/2020 13:55
03/02/2020 - 10:00

3

Cung cấp Ống sinh hơi

Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh

07/01/2020 17:28
07/01/2020 17:28
03/02/2020 - 10:00
4
Cung cấp hóa chất
Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh
14/01/2020 07:46
14/01/2020 07:46
03/02/2020 - 09:00
5
Cung cấp tật tư Tuabin, máy phát
Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh
09/01/2020 10:18
09/01/2020 10:18
20/01/2020 - 10:00
6 Cung cấp dầu, mỡ bôi trơn các loại Công ty CP Nhiệt điện Quảng Nin
07/01/2020 16:08
07/01/2020 16:08
17/01/2020 - 16:15
7 Cung cấp vật tư hệ thống PLC, DCS và Modul van điện Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh 14/02/2020 17:35 14/02/2020 17:35 28/02/2020 14:00
8 Cung cấp tật tư Tuabin, máy phát Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh 14/02/2020 10:49 14/02/2020 10:49 28/02/2020 10:00
9 Cung cấp bơm quạt và phụ kiện Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh 14/02/2020 17:04 14/02/2020 17:04 27/02/2020 14:00
10 Cung cấp thiết bị đo áp suất, lưu lượng và đo mức Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh 14/02/2020 13:49 14/02/2020 13:49 27/02/2020 10:00
11 Cung cấp vật tư tổng hợp Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh 16/02/2020 09:58 16/02/2020 09:58 24/02/2020 09:00
12 Cung cấp que hàn, dây hàn Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh 16/02/2020 09:34 16/02/2020 09:34 24/02/2020 09:00
13 Cung cấp và lắp đặt hệ thống barie tự động tại khu vực Cổng chính ra vào Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh 12/02/2020 14:03
12/02/2020 14:03
17/02/2020 14:00
14 Cung cấp và vận chuyển dầu FO N°2B (3,5%S) Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh 17/02/2020 08:30 17/02/2020 08:30 09/03/2020 14:00
15 Cung cấp vật tư gia công van, ống cút Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh 17/02/2020 14:06 17/02/2020 14:06 28/02/2020 14:00
16 Cung cấp hộp giảm tốc Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 17/02/2020 14:24 17/02/2020 14:24 21/02/2020 09:00
17 Cung cấp vật tư điện các loại Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 17/02/2020 14:45 17/02/2020 14:45 21/02/2020 08:00
18 Cung cấp công tắc và cảm biến Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 17/02/2020 15:14 17/02/2020 15:14 21/02/2020 10:00
19 Cung cấp vật tư gia công bánh răng, khớp nối, giãn nở thép Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 17/02/2020 15:32 17/02/2020 15:32 28/02/2020 09:00
20 Cung cấp vật tư tổng hợp, nhỏ lẻ Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 17/02/2020 16:45 17/02/2020 16:45 25/02/2020 09:00
21 Cung cấp bi nghiền than Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 17/02/2020 17:09 17/02/2020 17:09 10/03/2020 10:00
22 Cung cấp bulong, e cu, búa gõ các loại Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 17/02/2020 18:19 17/02/2020 18:19 03/03/2020 15:00
23 Cung cấp xích truyền động Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 17/02/2020 18:58 17/02/2020 18:58 02/03/2020 11:00
24 Tư vấn xây dựng phòng thí nghiệm Hóa hợp chuẩn đáp ứng ISO IEC 17025:201 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 18/02/2020 08:10
18/02/2020 08:10
09/03/2020 10:00
25 Cung cấp thiết bị đánh lửa vòi dầu Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 18/02/2020 09:03 18/02/2020 09:03 28/02/2020 10:00
26 Cung cấp vành chèn, pitong, thổi bụi Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 18/02/2020 09:16 18/02/2020 09:16 03/03/2020 10:00
27 Cung cấp vật tư gia công trường lọc bụi, tổng hợp Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 18/02/2020 13:40 18/02/2020 13:40 02/03/2020 09:00
28 Cung cấp vật tư gia công thuyền xỉ Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 18/02/2020 14:12 18/02/2020 14:12 02/03/2020 14:00
29 Cung cấp vật tư gia công bơm quạt Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 18/02/2020 15:52 18/02/2020 15:52 03/03/2020 09:00
30 Cung cấp thiết bị, công cụ CI Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 19/02/2020 10:22 19/02/2020 10:22 26/02/2020 09:00
31 Cung cấp côn, cút Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 19/02/2020 13:23 19/02/2020 13:23 28/02/2020 11:00
32

Cung cấp bi nghiền đá vôi

Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 20/02/2020 08:44 20/02/2020 08:44 16/03/2020 10:00
33 Cung cấp đá vôi Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 20/02/2020 08:51 20/02/2020 08:51 13/03/2020 14:30
34 Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự toán nạo vét kênh tuần hoàn Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 20/02/2020 13:56 20/02/2020 13:56 12/03/2020 10:00
35 Cung cấp van và màng van Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 20/02/2020 15:51 20/02/2020 15:51 03/03/2020 09:00
36 Cung cấp van điện từ và phụ kiện Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 20/02/2020 16:32 20/02/2020 16:32 04/03/2020 09:00
37 Cung cấp phin lọc Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 20/02/2020 16:48 20/02/2020 16:48 26/02/2020 09:00
38 Cung cấp khí các loại Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 20/02/2020 16:54 20/02/2020 16:54 26/02/2020 09:00
39 Cung cấp vật tư tổng hợp Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 20/02/2020 17:10 16/02/2020 09:58 26/02/2020 09:00
40 Kiểm kê than hàng quý Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 21/02/2020 09:30 21/02/2020 09:30 28/02/2020 14:00
41 Kiểm định, hiệu chỉnh cân băng tải than Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 21/02/2020 10:42 21/02/2020 10:42 04/03/2020 10:30
42 Cung cấp động cơ quạt tải bột Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 21/02/2020 14:04 21/02/2020 14:04 06/03/2020 10:00
43 Kiểm kê than hàng quý Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 21/02/2020 14:13 21/02/2020 09:30 28/02/2020 14:00
44 Cung cấp thiết bị đo áp suất, lưu lượng và đo mức Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 21/02/2020 14:47 21/02/2020 14:47 06/03/2020 14:00
45 Kiểm định, hiệu chỉnh cân băng tải than Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 21/02/2020 15:12 21/02/2020 10:42 04/03/2020 10:30

46

Cung cấp que hàn, dây hàn Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 24/02/2020 08:24 16/02/2020 09:34 28/02/2020 09:00
47 Cung cấp phần mềm và thiết bị công nghệ thông tin Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 24/02/2020 12:54 24/02/2020 12:54 09/03/2020 14:00
48 Cung cấp que hàn Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 24/02/2020 16:45 24/02/2020 16:45 02/03/2020 09:00
49 Cung cấp van điện từ và phụ kiện Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 24/02/2020 17:11 24/02/2020 17:11 06/03/2020 09:00
50 Tư vấn, khảo sát đánh giá các hệ thống trọng yếu 04 tổ máy Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 25/02/2020 15:40 25/02/2020 15:40 17/03/2020 10:00
51 Cung cấp van và màng van Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 26/02/2020 10:43 20/02/2020 15:51 03/03/2020 09:00
52 Cung cấp thép các loại Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 26/02/2020 16:23

26/02/2020 16:23

09/03/2020 10:00
53 Cung cấp vật tư gia công bánh răng, khớp nối, giãn nở thép Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 27/02/2020 14:50 27/02/2020 14:50 12/03/2020 09:00
54 Cung cấp vật tư gia công van, ống cút Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 27/02/2020 14:55 27/02/2020 14:55 12/03/2020 14:00
55 Cung cấp bơm quạt và phụ kiện Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 27/02/2020 15:03 27/02/2020 15:03 13/03/2020 10:00
56 Cung cấp hộp giảm tốc Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 27/02/2020 15:22 27/02/2020 15:22 04/03/2020 09:00
57 Cung cấp chổi than Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 27/02/2020 15:34 27/02/2020 15:34 04/03/2020 10:00
58 Cung cấp vật tư tổng hợp Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 27/02/2020 17:44 27/02/2020 17:44 09/03/2020 09:00
59 Cung cấp vành chèn, pitong thổi bụi Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 27/02/2020 18:52 27/02/2020 18:52 11/03/2020 10:00
60 Cung cấp công tắc và cảm biến Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 27/02/2020 19:31 27/02/2020 19:31 12/03/2020 10:00
61 Cung cấp van điện từ và phụ kiện Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 28/02/2020 14:27 24/02/2020 17:11 06/03/2020 09:00
62 Cung cấp van điện từ và phụ kiện Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 28/02/2020 14:30 20/02/2020 16:32 05/03/2020 09:00
63 Cung cấp cút các loại Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 28/02/2020 17:07 28/02/2020 17:07 09/03/2020 10:00
64 Cung cấp bông khoáng Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 29/02/2020 09:14 29/02/2020 09:14 12/03/2020 09:00
65 Cung cấp bê tông chịu nhiệt Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 29/02/2020 09:51 29/02/2020 09:51 12/03/2020 09:00
66 Thẩm tra thiết kế, dự toán nạo vét kênh tuần hoàn Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 29/02/2020 10:15 29/02/2020 10:15 20/03/2020 15:00
67 Cung cấp xích truyền động Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 29/02/2020 11:11 29/02/2020 11:11 10/03/2020 14:00
68 Cung cấp Túi lọc; vỏ khớp nối giãn nở phức hợp, giăng phớt, tết chèn Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 29/02/2020 11:37 29/02/2020 11:37 12/03/2020 09:00
69 Cung cấp băng tải, con lăn Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 29/02/2020 11:38 29/02/2020 11:38 10/03/2020 15:00
70 Cung cấp thép tấm Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 03/03/2020 14:03 03/03/2020 14:03 12/03/2020 09:00
70 Cung cấp bơm Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 03/03/2020 14:20 03/03/2020 14:20 13/03/2020 09:00
71 Cung cấp vật tư hệ thống PLC, DCS và Modul van điện Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 03/03/2020 15:04 03/03/2020 15:04 16/03/2020 09:00
72 Cung cấp van và màng van Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 05/03/2020 14:52 05/03/2020 14:52 18/03/2020 09:00
73 Cung cấp thép các loại Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 09/03/2020 08:51 26/02/2020 16:23 13/03/2020 11:00
74 Cung cấp bộ chia dầu thủy lực Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 09/03/2020 16:00 09/03/2020 16:00 17/03/2020 09:00
75 Cung cấp Túi lọc; vỏ khớp nối giãn nở phức hợp, giăng phớt, tết chèn Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 09/03/2020 16:31 09/03/2020 16:31 16/03/2020 09:00
76 Cung cấp phin lọc Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 09/03/2020 18:00 09/03/2020 18:00 18/03/2020 09:00
77 Cung cấp thiết bị đánh lửa vòi dầu Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 09/03/2020 18:05 09/03/2020 18:05 23/03/2020 10:00
78 Cung cấp vật tư Bơm tuần hoàn Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 11/03/2020 13:22 11/03/2020 13:22 02/04/2020 09:00
79 Cung cấp khí các loại Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 11/03/2020 15:01 11/03/2020 15:01 17/03/2020 09:00
80 Cung cấp bê tông chịu nhiệt Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 11/03/2020 15:39 11/03/2020 15:39 23/03/2020 09:00
81 Cung cấp vật tư điện các loại Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 11/03/2020 15:50 11/03/2020 15:50 18/03/2020 10:00
82 Cung cấp xích tải Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 11/03/2020 16:41 11/03/2020 16:41 20/03/2020 14:00
83 Cung cấp vật tư gia công thuyền xỉ, vòi đốt Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 11/03/2020 17:29 11/03/2020 17:29 20/03/2020 10:00
84 Cung cấp vật tư gia công trường lọc bụi Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 11/03/2020 17:43 11/03/2020 17:09 20/03/2020 15:00
85 Cung cấp vật tư gia công bơm quạt Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 12/03/2020 09:18 12/03/2020 09:18 27/03/2020 10:00
86 Cung cấp vật tư gia công bơm quạt Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 12/03/2020 09:29 12/03/2020 09:29 27/03/2020 08:30
87 Cung cấp hạt trao đổi ion Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 12/03/2020 09:56 12/03/2020 09:56 24/03/2020 10:00
88 Cung cấp bơm quạt và phụ kiện Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 12/03/2020 15:47 27/02/2020 15:03 18/03/2020 10:00

89

Cung cấp nước uống cho cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 16/03/2020 08:30 16/03/2020 08:30 19/03/2020 10:00
90 Cung cấp dầu Fyrquel EHC Plus Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 16/03/2020 15:36 16/03/2020 15:36 24/03/2020 09:00
91 Mua hiện vật để bồi dưỡng độc hại cho người lao động Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 19/03/2020 16:41 19/03/2020 16:41 03/04/2020 09:00
92 Đại tu các động cơ 6,6 kV TM3 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 24/03/2020 10:09 24/03/2020 10:09 07/04/2020 10:00
93 Cung cấp vòng bi, gối đỡ các loại Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 25/03/2020 16:40 25/03/2020 16:40 06/04/2020 09:00
94 Cung cấp dụng cụ cơ nhiệt Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 25/03/2020 17:28 25/03/2020 17:28 07/04/2020 09:00
95 Cung cấp thiết bị văn phòng Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 26/03/2020 17:10 26/03/2020 17:10 03/04/2020 10:00
96 Cung cấp vòng bi, gối đỡ các loại Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 31/03/2020 16:46 31/03/2020 16:46 13/04/2020 09:00
97 Cung cấp vật tư điện Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 31/03/2020 17:01 31/03/2020 17:01 10/04/2020 09:00
98 Cung cấp thiết bị, công cụ CI Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 31/03/2020 17:10 31/03/2020 17:10 07/04/2020 09:00
99 Cung cấp phin lọc Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 01/04/2020 16:40 01/04/2020 16:40 10/04/2020 08:00
100 Cung cấp khớp giãn nở Bơm tuần hoàn Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 03/04/2020 13:51 03/04/2020 13:51 14/04/2020 09:00
101 Cung cấp vật tư điện các loại Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 06/04/2020 17:14 06/04/2020 17:14 14/04/2020 09:00
102 Cung cấp dịch vụ bảo hiểm xe ôtô thời gian 1 năm Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 08/04/2020 15:17 08/04/2020 15:17 14/04/2020 08:00
103 Cung cấp vòng bi, gối đỡ các loại Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 09/04/2020 08:28 31/03/2020 16:46 15/04/2020 09:00
104 Đại tu hệ thống thiết bị điện TM3 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 09/04/2020 09:54 09/04/2020 09:54 20/04/2020 10:00
105 Đại tu màn hình lớn và phòng phần mềm Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 09/04/2020 10:38 09/04/2020 10:38 20/04/2020 14:00
106 Đại tu các động cơ 6,6 kV TM3 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 10/04/2020 15:31 10/04/2020 15:31 21/04/2020 10:00
107 Cung cấp phần mềm và thiết bị công nghệ thông tin Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 10/04/2020 16:26 10/04/2020 16:26 21/04/2020 14:00
108 Cung cấp Túi lọc; vỏ khớp nối giãn nở phức hợp, giăng phớt, tết chèn Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 11/04/2020 09:41 11/04/2020 09:41 22/04/2020 09:00
109 Đại tu hệ thống xử lý nước khử khoáng nhánh A Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 11/04/2020 09:44 11/04/2020 09:44 24/04/2020 14:00
110 Cung cấp băng tải, con lăn Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 11/04/2020 09:51 11/04/2020 09:51 21/04/2020 14:00
111 Đại tu hệ thống bơm Tuần hoàn số 1 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 11/04/2020 09:59 11/04/2020 08:56 24/04/2020 09:00
112 Cung cấp vật tư gia công miệng vòi đốt than Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 11/04/2020 11:10 11/04/2020 11:10 22/04/2020 10:00
113 Cung cấp bơm quạt và phụ kiện Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 13/04/2020 09:13 13/04/2020 09:13 24/04/2020 10:00
114 Cung cấp công tắc và cảm biến Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 16/04/2020 16:25 16/04/2020 16:25 27/04/2020 09:00
115 Đại tu hệ thống chế biến than bột TM3 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 18/04/2020 11:45 18/04/2020 11:45 04/05/2020 09:00
116 Đại tu hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh A Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 18/04/2020 12:02 18/04/2020 12:02 27/04/2020 09:00
117 Đại tu Thiết bị phụ Lò hơi TM3 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 18/04/2020 12:04 18/04/2020 12:04 04/05/2020 14:00
  Đại tu thiết bị phụ Tuabin TM3 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 18/04/2020 12:05 18/04/2020 12:05 04/05/2020 10:00
118 Đại tu hệ thống máy phá đống 2 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 18/04/2020 12:19 18/04/2020 12:19 25/04/2020 09:00
119 Đại tu hệ thống băng tải tuyến 12 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 18/04/2020 12:35 18/04/2020 12:35 25/04/2020 14:00
120 Đại tu hệ thống Tuabin, máy phát TM3 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 18/04/2020 12:49 18/04/2020 12:49 08/05/2020 14:00
121 Đại tu Lò hơi TM3 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 18/04/2020 13:03 18/04/2020 13:03 08/05/2020 15:00
122 Kiểm tra kim loại không phá hủy Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 20/04/2020 15:35 20/04/2020 15:35 08/05/2020 09:00
123 Cung cấp van Bơm tuần hoàn Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 20/04/2020 17:41 20/04/2020 17:41 14/05/2020 09:00
124 Đại tu hệ thống thiết bị điện TM3 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 22/04/2020 15:46 22/04/2020 15:46 06/05/2020 14:00
125 Đại tu các động cơ 6,6 kV TM3 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 23/04/2020 08:32 23/04/2020 08:32 06/05/2020 10:00
126 Đại tu hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh A Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 28/04/2020 08:42 28/04/2020 08:42 11/05/2020 09:00
127 Đại tu hệ thống xử lý nước khử khoáng nhánh A Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 28/04/2020 09:20 28/04/2020 09:20 15/05/2020 09:00
128 Cung cấp Công tơ đo đếm điện năng Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 05/05/2020 13:32 05/05/2020 13:32 11/05/2020 14:00
129 Đại tu hệ thống băng tải tuyến 12 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 06/05/2020 10:24 06/05/2020 10:24 15/05/2020 14:00
130 Cung cấp khí các loại Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 07/05/2020 09:02 07/05/2020 09:02 19/05/2020 09:00
131 Cung cấp thiết bị văn phòng Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 15/05/2020 08:53 15/05/2020 08:53 22/05/2020 09:00
132 Cung cấp nước uống cho cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 25/05/2020 10:48 25/05/2020 10:48 29/05/2020 09:00
133 Đào tạo giám sát hàn Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 26/05/2020 16:05 26/05/2020 16:05 03/06/2020 14:30
134 Cung cấp túi lọc Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 26/05/2020 16:22 26/05/2020 16:22 06/06/2020 09:00
135 Cung cấp cút các loại Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 01/06/2020 09:55 01/06/2020 09:55 09/06/2020 10:00
136 Gói thầu sửa chữa phục hồi HGT máy nghiền than và các loại Tang băng tải cho Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 01/06/2020 15:41 01/06/2020 15:41 12/06/2020 14:00
137 Cung cấp phần mềm đối soát thanh toán phục vụ công tác thanh toán Thị trường điện Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 02/06/2020 15:54 02/06/2020 15:54 08/06/2020 10:00
138 Thu gom, xử lý váng bọt cửa xả kênh nước làm mát Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 02/06/2020 16:49 02/06/2020 16:49 09/06/2020 14:00
139 Cung cấp bơm dầu Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 03/06/2020 15:58 03/06/2020 15:58 11/06/2020 10:00
140 Đại tu hệ thống bơm Tuần hoàn số 1 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 05/06/2020 09:45 05/06/2020 09:45 22/06/2020 09:00
141 Cung cấp vật tư gia công Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 08/06/2020 13:48 08/06/2020 13:48 15/06/2020 10:00
142 Cung cấp văn phòng phẩm Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 08/06/2020 16:04 08/06/2020 16:04 18/06/2020 09:00
143 Vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 11/06/2020 13:41 11/06/2020 13:41 22/06/2020 09:00
144 Sửa chữa động cơ Quạt tải bột 4A kiểu YKK560-6 (số máy Serial 72A79) Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 17/06/2020 16:09 17/06/2020 16:09 29/06/2020 10:00
145 Cung cấp biểu mẫu sổ sách vận hành Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 19/06/2020 09:20 19/06/2020 09:20 25/06/2020 09:00
146 Đo đặc tuyến Tổ máy số 3 sau đại tu năm 2020 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 29/06/2020 13:32 29/06/2020 13:32 08/07/2020 08:30
147 Đại tu hệ thống xử lý nước khử khoáng nhánh A Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 29/06/2020 15:08 29/06/2020 15:08 10/07/2020 09:00
148 may đồng phục BHLĐ năm 2020 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 29/06/2020 15:25 29/06/2020 15:25 08/08/2020 09:00
149 Mua sắm phương tiện bảo vệ cá nhân năm 2020 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 30/06/2020 08:59 30/06/2020 08:59 09/07/2020 09:00
150 May đồng phục BHLĐ năm 2020 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 30/06/2020 09:33 30/06/2020 09:33 09/07/2020 14:00
151 Đại tu hệ thống máy phá đống 2 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 30/06/2020 10:04 30/06/2020 10:04 08/07/2020 09:00
152 Đại tu hệ thống băng tải tuyến 12 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 30/06/2020 10:15 30/06/2020 10:15 08/07/2020 14:00
153 Sửa chữa động cơ Quạt tải bột 4A kiểu YKK560-6 (số máy Serial 72A79) Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 30/06/2020 10:58 30/06/2020 10:58 10/07/2020 14:00
154 Tư vấn, khảo sát đánh giá các hệ thống trọng yếu 04 tổ máy Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 30/06/2020 11:01 30/06/2020 11:01 20/07/2020 14:00
155 Cung cấp vật tư tổng hợp Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 04/07/2020 11:48 04/07/2020 11:48 14/07/2020 14:00
156 Khám sức khỏe, phát hiện bệnh nghề nghiệp cho CBCNV Công ty năm 2020 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 07/07/2020 14:36 07/07/2020 14:36 16/07/2020 10:00
157 Sửa chữa động cơ máy nghiền 2A kiểu YTM900-6TH (số máy 900Y81018-1) Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 09/07/2020 11:49 09/07/2020 11:49 20/07/2020 14:00
158 Sửa chữa động cơ Quạt tải bột 4A kiểu YKK560-6 (số máy Serial 72A79) Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 15/07/2020 08:08 15/07/2020 08:08 22/07/2020 10:00
159 cung cấp công tắc và cảm biến Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 17/07/2020 09:05 09/07/2020 11:36 22/07/2020 14:00
160 Sửa chữa động cơ máy nghiền 2A kiểu YTM900-6TH (số máy 900Y81018-1) Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 23/07/2020 08:13 23/07/2020 08:13 30/07/2020 10:00
161 Đo đặc tuyến Tổ máy số 3 sau đại tu năm 2020 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 27/07/2020 23:04 20/07/2020 14:33 31/07/2020 10:00
162 Cung cấp phần mềm kế toán, vật tư Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 31/07/2020 15:56 31/07/2020 15:56 13/08/2020 09:00
163 Thi công nạo vét kênh tuần hoàn Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 04/08/2020 14:40 04/08/2020 14:40 19/08/2020 10:00
164 Sửa chữa, phục hồi Hộp giảm tốc (HGT) máy nghiền than và các loại Tang băng tải của Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 06/08/2020 15:07 06/08/2020 15:07 17/08/2020 10:00
165 Cung cấp phin lọc Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 13/08/2020 10:27 13/08/2020 10:27 21/08/2020 10:00
166 Sửa chữa động cơ máy nghiền 2A kiểu YTM900-6TH (số máy 900Y81018-1) Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 14/08/2020 10:05 14/08/2020 10:05 21/08/2020 10:00
167 Giám sát công tác nạo vét kênh tuần hoàn Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 14/08/2020 10:20 14/08/2020 10:20 03/09/2020 11:00
168 Tư vấn xây dựng phòng thí nghiệm Hóa hợp chuẩn đáp ứng ISO IEC 17025:2017 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 18/08/2020 09:35 18/08/2020 09:35 07/09/2020 14:00
169 Sửa chữa động cơ Quạt tải bột 4A kiểu YKK560-6 (số máy Serial 72A79) Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 18/08/2020 10:18 18/08/2020 10:18 26/08/2020 10:00
170 Cung cấp vật tư tổng hợp Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 21/08/2020 09:34 21/08/2020 09:34 01/09/2020 09:00
171 Cung cấp vật tư điện Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 21/08/2020 10:07 21/08/2020 10:07 31/08/2020 09:00
172 Cung cấp vật tư lấy mẫu than Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 21/08/2020 10:20 21/08/2020 10:20 31/08/2020 09:00
173 Cung cấp và vận chuyển dầu DO (0,05S-II) Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 25/08/2020 10:10 25/08/2020 10:10 28/08/2020 14:00
174 Cung cấp dịch vụ kiểm toán xác định giá trị quyết toán công trình SCL năm 2019 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 26/08/2020 08:25 26/08/2020 08:25 16/09/2020 10:00
175 Sửa chữa động cơ máy nghiền 2A kiểu YTM900-6TH (số máy 900Y81018-1) Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 27/08/2020 08:39 27/08/2020 08:39 07/09/2020 10:00
176 Cung cấp vật tư tổng hợp 2 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 28/08/2020 18:25 28/08/2020 18:25 08/09/2020 14:00
177 Cung cấp vật tư tổng hợp 1 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 29/08/2020 08:29 28/08/2020 17:27 08/09/2020 10:00
178 Cung cấp và vận chuyển dầu DO (0,05S-II) Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 31/08/2020 07:45 31/08/2020 07:45 04/09/2020 09:00
179 Kiểm định thiết bị nâng hạ, áp lực và thiết bị phòng nổ Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 01/09/2020 10:03 01/09/2020 10:03 10/09/2020 09:00
180 May trang phục làm việc cho CBCNV Công ty Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 04/09/2020 09:15 24/08/2020 14:53 10/09/2020 09:00
181 Cung cấp và vận chuyển dầu DO (0,05S-II) Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 09/09/2020 09:13 09/09/2020 09:13 14/09/2020 14:00
182 Sửa chữa động cơ Quạt tải bột 4A số máy 560Y0920055 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 09/09/2020 15:36 09/09/2020 15:36 17/09/2020 10:00
183 Cung cấp vật tư tổng hợp 2 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 11/09/2020 17:17 11/09/2020 17:17 21/09/2020 10:00
184 Cung cấp dịch vụ kiểm toán xác định giá trị quyết toán công trình SCL năm 2019 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 18/09/2020 08:34 18/09/2020 08:34 08/10/2020 10:00
185 Tư vấn, khảo sát đánh giá các hệ thống trọng yếu 04 tổ máy Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 18/09/2020 08:43 18/09/2020 08:43 09/10/2020 10:00
186 Mua bảo hiểm tai nạn cho người lao động Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 21/09/2020 14:21 21/09/2020 14:21 29/09/2020 09:00
187 Tư vấn xây dựng phòng thí nghiệm Hóa hợp chuẩn đáp ứng ISO IEC 17025:2017 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 29/09/2020 08:14 29/09/2020 08:14 19/10/2020 10:00
188 Mua sắm vật tư y tế, thuốc khám chữa bệnh cho CBCNV năm 2020 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 29/09/2020 15:56 29/09/2020 15:56 05/10/2020 09:00
189 Cung cấp vật tư gia công Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 30/09/2020 19:21 30/09/2020 19:21 12/10/2020 14:00
190 Cung cấp bơm, quạt và hộp giảm tốc Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 30/09/2020 19:23 30/09/2020 19:23 12/10/2020 11:00
191 Cung cấp vòng bi Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 30/09/2020 19:25 30/09/2020 19:25 12/10/2020 10:00
192 Đại tu hệ thống khí nén Quảng Ninh 2 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 01/10/2020 08:56 01/10/2020 08:56 12/10/2020 10:00
193 Đại tu hệ thống bơm Tuần hoàn số 1 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 06/10/2020 09:23 06/10/2020 09:23 19/10/2020 09:00
194 Cung cấp dịch vụ kiểm toán xác định giá trị quyết toán công trình SCL năm 2019 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 12/10/2020 08:02 12/10/2020 08:02 02/11/2020 10:00
195 cung cấp vật tư phát sinh của hạng mục đại tu hệ thống điều hòa trung tâm Quảng Ninh 2 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 13/10/2020 14:36 13/10/2020 14:36 20/10/2020 15:00
196 Tư vấn xây dựng phòng thí nghiệm Hóa hợp chuẩn đáp ứng ISO IEC 17025:2017 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 22/10/2020 08:57 22/10/2020 08:57 11/11/2020 10:00
197 Cung cấp dịch vụ đo, kiểm tra môi trường lao động Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 23/10/2020 15:45 23/10/2020 15:45 29/10/2020 15:00
198 Đại tu hệ thống máy phá đống 2 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 27/10/2020 11:19 27/10/2020 11:19 06/11/2020 09:00
199 Đại tu hệ thống băng tải tuyến 12 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 27/10/2020 11:30 27/10/2020 11:30 06/11/2020 14:00
200 Cung cấp biểu mẫu sổ sách vận hành Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 28/10/2020 09:53 28/10/2020 09:53 03/11/2020 09:00
201 Đại tu hệ thống bơm Tuần hoàn số 1 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 30/10/2020 09:55 30/10/2020 09:55 10/11/2020 09:00
202 Cung cấp dịch vụ phun thuốc diệt côn trùng năm 2020 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 03/11/2020 08:46 03/11/2020 08:46 12/11/2020 09:00
203 Kết nối tín hiệu quan trắc môi trường Online vào phần mềm quản lý kỹ thuật PMIS Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 10/11/2020 08:22 10/11/2020 08:22 13/11/2020 09:00
204 Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục khu nhà điều khiển trung tâm Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 10/11/2020 12:42 10/11/2020 12:42 21/11/2020 09:00
205 Kiểm toán năng lượng Tổ máy số 2 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 11/11/2020 15:45 11/11/2020 15:45 02/12/2020 10:00
206 Cung cấp thiết bị tường lửa FIREWALL ASA 5525X Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 17/11/2020 10:31 17/11/2020 10:31 27/11/2020 14:00
207 Cung cấp vật tư phục vụ sửa chữa Bơm tuần hoàn Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 17/11/2020 16:03 17/11/2020 16:03 30/11/2020 10:00
208 Mua sắm lịch để bàn, lịch treo tường năm 2021 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 24/11/2020 13:54 24/11/2020 13:54 27/11/2020 14:00
209 Kết nối tín hiệu quan trắc môi trường Online vào phần mềm quản lý kỹ thuật PMIS Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 03/12/2020 10:09 03/12/2020 10:09 08/12/2020 10:30
210 Cung cấp trang thiết bị văn phòng Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 09/12/2020 09:59 09/12/2020 09:59 15/12/2020 15:00
211 Cung cấp vật tư tổng hợp Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 21/12/2020 08:35 21/12/2020 08:35 05/01/2021 09:00
212 Gói thầu số 58: Đại tu hệ thống khí nén Quảng Ninh 1 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 14/01/2021 15:08 14/01/2021 15:08 04/02/2021 10:00
213 Gói thầu số 57: Đại tu hệ thống Clo trạm tuần hoàn Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 18/01/2021 15:52 18/01/2021 15:52 08/02/2021 10:00
214 Đại tu hệ thống điều hoà trung tâm Quảng Ninh 1 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 18/01/2021 16:53 18/01/2021 16:53 01/02/2021 10:00
215 Cung cấp gói quà tết Nguyên đán và hàng hóa phục vụ trực Tết cho CBCNV Công ty năm 2021 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 19/01/2021 15:38 19/01/2021 15:38 22/01/2021 15:45
216 Sửa chữa, cải tạo và lợp mái tôn Nhà điều hành Công ty Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 20/01/2021 08:59 20/01/2021 08:59 01/02/2021 10:00
217 Sửa chữa chống thấm dột Nhà điều khiển trung tâm Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 21/01/2021 08:48 21/01/2021 08:48 02/02/2021 10:00
218 Tư vấn, khảo sát đánh giá các hệ thống trọng yếu 04 tổ máy Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 25/01/2021 15:11 25/01/2021 15:11 23/02/2021 10:00
219 Cung cấp vật tư điện Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 24/02/2021 14:05 24/02/2021 14:05 08/03/2021 09:00
220 Cung cấp vật tư tổng hợp Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 25/02/2021 15:04 25/02/2021 13:49 08/03/2021 09:00
221 Cung cấp vật tư Tuabin, máy phát Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 24/03/2021 08:37 24/03/2021 08:37 05/04/2021 10:00
222 Đại tu hệ thống thiết bị điện tổ máy số 4. Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 24/03/2021 09:29 24/03/2021 09:29 06/04/2021 10:00
223 Thí nghiệm hiệu chỉnh tổ máy số 4 trước, trong và sau khi đại tu. Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 25/03/2021 14:34 25/03/2021 14:34 07/04/2021 10:00
224 Cung cấp dầu mỡ các loại Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 30/03/2021 09:40 30/03/2021 09:40 12/04/2021 09:00
225 Đại tu thang máy lò hơi tổ máy 1; 2; 3; 4. Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 30/03/2021 15:54 30/03/2021 11:10 12/04/2021 09:00
226 Đại tu các động cơ 6,6 KV tổ máy số 4. Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 31/03/2021 10:41 31/03/2021 10:41 12/04/2021 10:00
227 Cung cấp vật tư tổng hợp Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 02/04/2021 10:59 02/04/2021 10:59 15/04/2021 09:00
228 Kiểm định áp lực lò hơi và các van an toàn tổ máy số 4. Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 14/04/2021 11:35 14/04/2021 11:35 22/04/2021 14:30
229 Đại tu hệ thống cảnh báo rò rỉ lò hơi số 4. Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 14/04/2021 16:42 14/04/2021 16:42 26/04/2021 14:00
230 Cung cấp bộ chuyển đổi, bộ dẫn động, thiết bị đo, súng đánh lửa, cặp nhiệt các loại Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 15/04/2021 08:48 15/04/2021 08:48 05/05/2021 09:00
231 Đại tu hệ thống lọc dầu cố định và các máy lọc dầu di động dầu bôi trơn tuabin. Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 15/04/2021 08:52 15/04/2021 08:52 26/04/2021 09:00
232 Đại tu Hệ thống van bypass HP,LP Tổ máy số 4 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 15/04/2021 09:09 15/04/2021 09:09 26/04/2021 10:00
233 Cung cấp vật tư đúc cho hệ thống nghiền Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 15/04/2021 10:02 15/04/2021 10:02 26/04/2021 10:00
234 Đại tu Hệ thống bơm cấp TM4 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 15/04/2021 10:08 15/04/2021 10:08 26/04/2021 10:00
235 Cung cấp bơm quạt, hộp giảm tốc và phụ kiện các loại Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 15/04/2021 10:58 15/04/2021 10:58 26/04/2021 10:00
236 Đại tu Hệ thống xử lý nước lò tổ máy số 4. Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 15/04/2021 15:34 15/04/2021 15:34 28/04/2021 10:00
237 Đại tu hệ thống PCCC (Đại tu hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy FM200 phòng ĐKTT, phòng Controller, hệ thống chữa cháy CO2) Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 16/04/2021 10:06 16/04/2021 10:06 27/04/2021 10:00
238 Cung cấp con lăn, băng tải Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 17/04/2021 10:05 17/04/2021 10:05 28/04/2021 09:00
239 Đại tu hệ thống chế biến than bột tổ máy số 4. Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 17/04/2021 11:01 17/04/2021 11:01 03/05/2021 09:00
240 Cung cấp phần tử trao đổi nhiệt, tấm chèn Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 9/04/2021 14:14 9/04/2021 14:14 10/05/2021 09:00
241 Cung cấp phần tử trao đổi nhiệt, tấm chèn Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 19/04/2021 14:19 19/04/2021 14:19 03/05/2021 10:00
242 Cung cấp vật tư gia công cơ khí Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 19/04/2021 14:19 19/04/2021 14:19 03/05/2021 10:00
243 Đại tu hệ thống thiết bị phụ lò hơi tổ máy số 4. Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 19/04/2021 14:25 19/04/2021 14:25 03/05/2021 15:00
244 Đại tu lọc bui tĩnh điện (ESP) tổ máy số 4. Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 19/04/2021 14:30 19/04/2021 14:30 03/05/2021 14:00
245 Đại tu tuabin máy phát và thiết bị phụ tổ máy số 4. Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 20/04/2021 11:08 20/04/2021 11:08 12/05/2021 10:00
246 Đại tu lò hơi tổ máy số 4. Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 20/04/2021 10:47 20/04/2021 10:47 10/05/2021 14:00
247 Cung cấp vòng bi, thép, bulong, van các loại Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 20/04/2021 13:32 20/04/2021 13:32 11/05/2021 09:00
248 Đại tu Hệ thống tuần hoàn gian máy TM4 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 20/04/2021 13:38 20/04/2021 13:38 11/05/2021 09:00
249 Thí nghiệm hệ thống kích từ, điều tốc tổ máy số 4 sau đại tu. Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 22/04/2021 11:12 22/04/2021 11:12 03/05/2021 14:30
250 Đại tu Hệ thống bơm cấp TM4 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 15/04/2021 10:08 15/04/2021 10:08 28/04/2021 10:00
251 Mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với Nhà máy giai đoạn năm 2021-2023 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 23/04/2021 13:38 23/04/2021 13:38 06/05/2021 09:00
252 Đại tu hệ thống thiết bị điện tổ máy số 4. Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 04/05/2021 07:59

04/05/2021 07:59

14/05/2021 10:00
253 Đại tu thang máy lò hơi tổ máy 1; 2; 3; 4. Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 04/05/2021 09:53 04/05/2021 09:53 15/05/2021 09:00
254 Cung cấp dịch vụ bảo hiểm xe ôtô thời gian 1 năm Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 04/05/2021 16:13 04/05/2021 16:13 11/05/2021 09:00
255 Đại tu hệ thống cảnh báo rò rỉ lò hơi số 4. Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 07/05/2021 13:51 07/05/2021 13:51 14/05/2021 14:00
256 Mua bảo hiểm cháy nổ Khu QLVHSC Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 07/05/2021 15:37 07/05/2021 15:37 14/05/2021 09:00
257 Cung cấp và lắp đặt 02 cân băng tải than Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 07/05/2021 17:22 07/05/2021 17:22 18/05/2021 09:00
258 Đại tu các động cơ 6,6 KV tổ máy số 4. Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 18/05/2021 09:00 18/05/2021 09:00 21/05/2021 14:00
259 Thí nghiệm hệ thống kích từ, điều tốc tổ máy số 4 sau đại tu. Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 11/05/2021 13:26 11/05/2021 13:26 24/05/2021 14:00
260 Kiểm định áp lực lò hơi và các van an toàn tổ máy số 4. Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 15/05/2021 10:56 15/05/2021 10:56 24/05/2021 09:00
261 Cung cấp vật tư tổng hợp Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 17/05/2021 10:32 17/05/2021 10:32 25/05/2021 10:00
262 Thí nghiệm dầu máy biến áp Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 18/05/2021 11:37 18/05/2021 11:37 25/05/2021 14:00
263 Thí nghiệm đo đặc tuyến tổ máy sau đại tu Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 19/05/2021 16:21 19/05/2021 16:21 31/05/2021 10:00
264 Kiểm kê than hàng quý Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 20/05/2021 08:07 20/05/2021 08:07 27/05/2021 14:00
265 Cung cấp động cơ và hộp giảm tốc các loại Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 21/05/2021 16:07 21/05/2021 16:07 01/06/2021 10:00
266 Cung cấp sổ sách vận hành Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 27/05/2021 | 09:27 01/06/2021 10:00 01/06/2021 10:00
267 Cung cấp phần mềm và thiết bị công nghệ thông tin văn phòng Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 29/05/2021 11:16 09/06/2021 10:00 09/06/2021 10:00
268 Vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 31/05/2021 16:54 08/06/2021 09:00 08/06/2021 09:00
269 Cung cấp bê tông chịu nhiệt, bông gốm, túi lọc, vỏ khớp giãn nở Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 25/05/2021 07:55 14/06/2021 09:00 14/06/2021 09:00
270 Mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với Nhà máy giai đoạn năm 2021-2023 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 03/06/2021 09:50 14/06/2021 09:00 14/06/2021 09:00
271 Đại tu hệ thống chế biến than bột tổ máy số 4. Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 03/06/2021 14:26 15/06/2021 09:00 15/06/2021 09:00
272 Cung cấp dịch vụ kiểm toán xác định giá trị quyết toán công trình SCL năm 2020 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 03/06/2021 18:36 24/06/2021 10:00 24/06/2021 10:00
273 Đại tu lò hơi tổ máy số 4. Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 07/06/2021 14:36 28/06/2021 09:00 28/06/2021 09:00
274 Bảo trì hệ thống mạng và thiết bị văn phòng Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 09/06/2021 09:28 21/06/2021 10:00 21/06/2021 10:00
275 Cung cấp dịch vụ kiểm toán xác định giá trị quyết toán công trình SCL năm 2020 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 03/06/2021 18:36 03/06/2021 18:36 24/06/2021 10:00
276 Đại tu lò hơi tổ máy số 4. Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 07/06/2021 14:36 07/06/2021 14:36 28/06/2021 09:00
277 Cung cấp động cơ và hộp giảm tốc các loại Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 15/06/2021 15:55 15/06/2021 15:55 28/06/2021 10:00
278 Mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với Nhà máy giai đoạn năm 2021-2023 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 16/06/2021 08:35 16/06/2021 08:35 26/06/2021 09:00
279 Cung cấp bi nghiền than Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 17/06/2021 10:11 17/06/2021 10:11 07/07/2021 11:00
280 Cung cấp phin lọc Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 11/06/2021 13:08 11/06/2021 13:08 24/06/2021 10:00
281 Đại tu hệ thống thiết bị điện tổ máy số 4. Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 22/06/2021 14:13 22/06/2021 14:13 02/07/2021 15:00
282 Cung cấp khí các loại Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 23/06/2021 09:22 23/06/2021 09:22 05/07/2021 09:00
283 Cung cấp bi nghiền than Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 17/06/2021 10:11 17/06/2021 10:11 07/07/2021 11:00
284 Cung cấp gioăng, phớt, tết chèn và dây curoa các loại Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 01/07/2021 11:25 01/07/2021 11:25 12/07/2021 14:00
285 Kiểm toán năng lượng Tổ máy Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 02/07/2021 08:04 02/07/2021 08:04 22/07/2021 10:00
286 Mua hiện vật để bồi dưỡng độc hại cho người lao động Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 01/07/2021 16:28 01/07/2021 16:28 22/07/2021 09:00
287 Cung cấp ống sinh hơi và ống quá nhiệt các loại Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 07/07/2021 11:01 07/07/2021 11:01 21/07/2021 10:00
288 Thi công hàng rào bảo vệ tuyến ống tuần hoàn dọc tỉnh lộ 337 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 09/07/2021 09:46 09/07/2021 09:46 19/07/2021 15:00
289 Cung cấp hóa chất Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 09/07/2021 11:14 09/07/2021 11:14 19/07/2021 15:30
290 Cung cấp gioăng, phớt, tết chèn và dây curoa các loại Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 01/07/2021 11:25 01/07/2021 11:25 15/07/2021 14:00
291 Cung cấp máy móc và vật tư thiết bị điện các loại Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 10/07/2021 10:42 10/07/2021 10:42 30/07/2021 14:00
292 Cung cấp vật tư tổng hợp Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 12/07/2021 17:21 12/07/2021 17:21 20/07/2021 10:00
293 Cung cấp công tắc áp suất, đồng hồ đo tại chỗ, van điện từ và cảm biến vị trí các loại Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 13/07/2021 09:18 13/07/2021 09:18 26/07/2021 09:00
294 Cung cấp vật tư tổng hợp phát sinh đợt 1 năm 2021 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 14/07/2021 08:13 14/07/2021 08:13 26/07/2021 09:00
295 Cung cấp máy móc và vật tư thiết bị điện các loại Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 10/07/2021 10:42 10/07/2021 10:42 30/07/2021 14:00
296 Cung cấp van và màng van Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 13/07/2021 09:20 13/07/2021 09:20 03/08/2021 09:00
297 Cung cấp vật tư báo cháy và thiết bị phân tích khói thải Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 14/07/2021 10:44 14/07/2021 10:44 28/07/2021 10:00
298 Cung cấp phin lọc tinh tuần hoàn và phụ kiện Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 20/07/2021 16:08 20/07/2021 16:08 10/08/2021 09:00
299 Đại tu hệ thống sản xuất hydro. Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 21/07/2021 15:16 21/07/2021 15:16 11/08/2021 10:00
300 Cung cấp vòng bi, gối đỡ, bulong và sắt thép các loại Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 15/07/2021 14:45 15/07/2021 14:45 29/07/2021 14:00
301 Đại tu hệ thống xử lý nước sơ bộ và hệ thống xử lý nước khử khoáng nhánh B Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 23/07/2021 09:36 23/07/2021 09:36 12/08/2021 15:00
302 Cung cấp phương tiện bảo vệ cá nhân năm 2021 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 29/07/2021 10:38 29/07/2021 10:38 09/08/2021 09:00
303 Cung cấp đồng phục bảo hộ lao động năm 2021 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 29/07/2021 11:25 29/07/2021 11:25 09/08/2021 10:00
304 Cung cấp vật tư đánh lửa vòi dầu và bộ lọc khí Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 03/08/2021 10:10 03/08/2021 10:10 13/08/2021 14:00
305 Cung cấp thổi bụi, vành chèn, pittong và phụ kiện Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 03/08/2021 12:11 03/08/2021 12:11 13/08/2021 14:30
306 Cung cấp văn phòng phẩm Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 11/08/2021 18:38 11/08/2021 18:38 19/08/2021 09:00
307 Cung cấp dầu, mỡ bôi trơn các loại Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 02/08/2021 14:14 02/08/2021 14:14 23/08/2021 09:00
308 Đại tu hệ thống bơm tuần hoàn số 2 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 04/08/2021 15:54 04/08/2021 15:54 25/08/2021 09:00
309 Cung cấp vật tư tổng hợp Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 05/08/2021 08:55 05/08/2021 08:55 25/08/2021 10:00
310 Cung cấp vật tư bơm tuần hoàn nước lò Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 05/08/2021 11:22 05/08/2021 11:22 25/08/2021 14:00
311 Cung cấp vật tư gia công bánh răng, trục răng và quạt tải Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 09/08/2021 15:47 09/08/2021 15:47 30/08/2021 14:00
312 Giám sát, đánh giá tổng thể an toàn thông tin đối với hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 12/08/2021 14:51 12/08/2021 14:51 03/09/2021 10:00
313 Sửa chữa động cơ Quạt tải bột 1B số serial 560Y0920055 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 13/08/2021 09:09 13/08/2021 09:09 24/08/2021 10:00
314 Cải tạo cảnh quan khu vực cổng vào Công ty Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 20/08/2021 15:32 20/08/2021 15:32 31/08/2021 10:00
315 Đại tu hệ thống Camera nhà máy Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 24/08/2021 11:11 24/08/2021 11:11 06/09/2021 10:00
316 Cung cấp nước uống cho cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 26/08/2021 12:03 26/08/2021 12:03 06/09/2021 09:00
317 Chấm công nhận diện khuôn mặt (Face ID) bằng Camera AI Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 30/08/2021 11:09 30/08/2021 11:09 09/09/2021 09:00
318 Cung cấp Ô tô 07 chỗ, 16 chỗ Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 06/09/2021 09:03 06/09/2021 09:03 16/09/2021 10:00
319 Cung cấp xe Ô tô điện Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 08/09/2021 09:40 08/09/2021 09:40 20/09/2021 10:00
320 Kiểm soát chất lượng hệ thống giám sát môi trường tự động Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 20/09/2021 15:04 20/09/2021 15:04 01/10/2021 15:00
321 Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự toán nạo vét kênh tuần hoàn Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 15/09/2021 09:20 15/09/2021 09:20 05/10/2021 10:00
322 Cung cấp xe Ô tô điện Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 22/09/2021 09:45 22/09/2021 09:45 04/10/2021 10:00
323 Kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, thiết bị phòng nổ; Thiết bị đo Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 28/09/2021 09:09 28/09/2021 09:09 08/10/2021 09:00
324 Cung cấp hệ thống phao chắn rác kênh tuần hoàn Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 01/10/2021 15:38 01/10/2021 15:38 12/10/2021 09:00
325 Cung cấp vật tư gia công tấm lót, ghi sàng máy nghiền và xích tải Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 04/10/2021 10:57 04/10/2021 10:57 24/10/2021 14:00
326 Cung cấp dầu, mỡ bôi trơn các loại Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 05/10/2021 09:56 05/10/2021 09:56 26/10/2021 09:00
327 Kiểm soát chất lượng hệ thống giám sát môi trường tự động Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 05/10/2021 14:54 05/10/2021 14:54 18/10/2021 09:00
328 Cung cấp vật tư gia công tổng hợp Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 07/10/2021 14:01 07/10/2021 14:01 20/10/2021 15:00
329 Mua bảo hiểm tai nạn cho người lao động Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 12/10/2021 15:24 12/10/2021 15:24 19/10/2021 09:00
330 Giám sát, đánh giá tổng thể an toàn thông tin đối với hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 14/10/2021 09:33 14/10/2021 09:33 04/11/2021 10:00
331 Cung cấp công tắc áp suất, đồng hồ đo tại chỗ, van điện từ và cảm biến vị trí các loại Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 15/10/2021 13:25 15/10/2021 13:25 26/10/2021 09:00
332 Cung cấp vật tư gia công tấm lót, ghi sàng máy nghiền và xích tải Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 04/10/2021 10:57 04/10/2021 10:57 29/10/2021 14:00
333 Cung cấp vật tư DCS, PLC và mô đun van điện Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 13/10/2021 14:06 13/10/2021 14:06 28/10/2021 09:00
334 Cung cấp dịch vụ đo, kiểm tra môi trường lao động Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 03/11/2021 13:29 03/11/2021 13:29 12/11/2021 09:00
335 Mua sắm lịch để bàn, lịch treo tường năm 2021 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 09/11/2021 17:03 09/11/2021 17:03 16/11/2021 09:00
336 Cung cấp bơm, quạt và phụ kiện Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 18/11/2021 13:44 18/11/2021 13:44 02/12/2021 10:00
337 Cung cấp và lắp đặt máy sấy khí A cho hệ thống khí nén Quảng Ninh 1 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 06/12/2021 10:02 06/12/2021 10:02 17/12/2021 10:00
338 Sửa chữa trạm bơm nước Cao Vân và khu nhà nghỉ công nhân trực trạm bơm Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 09/12/2021 12:33 09/12/2021 12:33 17/12/2021 09:00
339 Sân bê tông sau nhà kho vật tư Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 30/12/2021 15:30 30/12/2021 15:30 12/01/2022 09:00
  Cung cấp gói quà tết Nguyên đán và hàng hóa phục vụ trực Tết CBCNV Công ty năm 2022        
  Đại tu hệ thống bơm tuần hoàn số 2        
1 Cung cấp trang thiết bị máy tính phục vụ công việc Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh
10/01/2022 15:32
10/01/2022 15:32
21/01/2022 10:00
2 Sửa chữa, phục hồi các Thiết bị cho Công ty Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 13/01/2022 14:14 13/01/2022 14:14 24/01/2022 09:00
3 Tư vấn quan trắc lún và lập quy trình bảo trì công trình xây dựng Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 13/01/2022 15:28 13/01/2022 15:28 09/02/2022 09:00
4 Cung cấp rèm, bàn ghế Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 22/02/2022 08:32 22/02/2022 08:32 02/03/2022 09:00
5 Cung cấp vật tư thiết bị sửa chữa bản thể Tuabin - Máy phát Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 11/03/2022 10:31 11/03/2022 10:31 21/03/2022 13:30
6 Cung cấp vành chèn, gioăng phớt và tết chèn các loại Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 29/03/2022 09:46 29/03/2022 09:46 11/04/2022 10:00
7 Tư vấn khảo sát, lập phương án sửa chữa, cải tạo các hạng mục công trình xây dựng Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 29/03/2022 13:24 29/03/2022 13:24 19/04/2022 10:00
8 Cung cấp con lăn, băng tải Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 30/03/2022 08:30 30/03/2022 08:30 12/04/2022 10:00
9 Cung cấp vật tư và dịch vụ sửa chữa động cơ 6,6kV Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 02/04/2022 09:37 02/04/2022 09:37 12/04/2022 10:00
10 Cung cấp ống áp lực lò hơi Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 02/04/2022 09:59 02/04/2022 09:59 22/04/2022 10:00
11 Cung cấp vật tư tổng hợp các loại Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 04/04/2022 12:56 04/04/2022 12:56 15/04/2022 09:00
12 Cung cấp vật tư sửa chữa bơm cấp Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 07/04/2022 13:31 07/04/2022 13:31 27/04/2022 14:00
13 Cung cấp khí, ga công nghiệp phục vụ công tác đại tu Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 12/04/2022 09:44 12/04/2022 09:44 22/04/2022 10:00
14 Cung cấp vật tư và dịch vụ thí nghiệm hệ thống kích từ, điều tốc Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 14/04/2022 15:42 14/04/2022 15:42 26/04/2022 10:00
15 Cung cấp các vật tư khác của hệ thống nghiền than Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 14/04/2022 15:54 14/04/2022 15:54 05/05/2022 10:00
16 Cung cấp vật tư và dịch vụ sửa chữa hệ thống cầu trục và các loại palăng điện các loại Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 14/04/2022 16:50 14/04/2022 16:50 28/04/2022 10:00
17 Cung cấp dịch vụ sửa chữa, thí nghiệm hệ thống thiết bị điện (bao gồm vật tư tiêu hao) Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 16/04/2022 10:31 16/04/2022 10:31 27/04/2022 10:00
18 Cung cấp vật tư và dịch vụ sửa chữa hệ thống giám sát đo lường điều khiển (DCS) Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 16/04/2022 11:25 16/04/2022 11:25 28/04/2022 10:00
19 Cung cấp các vật tư khác của hệ thống nghiền than Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 14/04/2022 15:54 14/04/2022 15:54 05/05/2022 10:00
20 Cung cấp vật tư chống dính kho than nguyên Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 18/04/2022 09:24 18/04/2022 09:24 29/04/2022 14:00
21 Cung cấp van và màng van Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 19/04/2022 08:08 19/04/2022 08:08 10/05/2022 09:00
22 Cung cấp bi máy nghiền than Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 19/04/2022 13:47 19/04/2022 13:47 10/05/2022 10:00
23 Cung cấp vòng bi, gối đỡ Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 19/04/2022 14:21 19/04/2022 14:21 04/05/2022 09:00
24 Cung cấp vật tư và dịch vụ thí nghiệm kiểm tra không phá hủy NDT Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 20/04/2022 10:58 20/04/2022 10:58 03/05/2022 10:00
25 Cung cấp vật tư và dịch vụ sửa chữa hệ thống cầu trục và các loại palăng điện các loại Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 14/04/2022 16:50 14/04/2022 16:50 04/05/2022 10:00
26 Sửa chữa động cơ Quạt tải bột 2B serial 72A80 và động cơ bơm tống xỉ số 2 (Quảng Ninh 1) kiểu YK315-L4 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 27/04/2022 14:31 27/04/2022 14:31 10/05/2022 10:00
27 Cung cấp dịch vụ thí nghiệm hiệu chỉnh trước, trong, sau khi đại tu và đo đặc tuyến tổ máy Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 28/04/2022 11:33 28/04/2022 11:33 10/05/2022 10:00
28 Tư vấn khảo sát, lập phương án sửa chữa, cải tạo các hạng mục công trình xây dựng Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 29/03/2022 13:24 29/03/2022 13:24 06/05/2022 10:00
29 Cung cấp vật tư và dịch vụ sửa chữa hệ thống cảnh báo xì (bục) ống lò hơi Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 28/04/2022 15:26 28/04/2022 15:26 12/05/2022 10:00

30

Cung cấp dịch vụ kiểm kê than Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 29/04/2022 09:40 29/04/2022 09:40 11/05/2022 09:00
31 Cung cấp trang thiết bị máy tính phục vụ công việc Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 29/04/2022 15:40 29/04/2022 15:40 12/05/2022 10:00
32 Cung cấp vòng bi, gối đỡ Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 19/04/2022 14:21 19/04/2022 14:21 09/05/2022 09:00
33 Cung cấp vật tư và dịch vụ sửa chữa động cơ 6,6kV Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 04/05/2022 15:40 04/05/2022 15:40 16/05/2022 10:00
34 Cung cấp cân bằng tải và con lăn Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 05/05/2022 08:14 05/05/2022 08:14 18/05/2022 09:00
35 Cung cấp vật tư thiết bị đo lường điều khiển, tự động hóa (CI) Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 05/05/2022 11:11 05/05/2022 11:11 26/05/2022 10:00
36 Cung cấp vật tư thiết bị điện Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 05/05/2022 13:51 05/05/2022 13:51 16/05/2022 10:00
37 Cung cấp và vận chuyển dầu FO N°2B (3,5%S) Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 05/05/2022 14:32 05/05/2022 14:32 26/05/2022 10:00
38 Cung cấp dịch vụ sửa chữa Tuabin -Máy phát phần bản thể và thiết bị phụ (bao gồm vật tư tiêu hao) Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 05/05/2022 15:29 05/05/2022 15:29 27/05/2022 10:00
39 Cung cấp vật tư sửa chữa van Bybass Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 05/05/2022 17:09 05/05/2022 17:09 18/05/2022 10:00
40 Cung cấp vật tư thiết bị cho hệ thống cấp than Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 06/05/2022 15:03 06/05/2022 15:03 18/05/2022 14:00

41

Cung cấp vật tư và dịch vụ thí nghiệm hệ thống kích từ, điều tốc Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 11/05/2022 13:48 11/05/2022 13:48 26/05/2022 10:00
42 Cung cấp phin lọc tinh tuần hoàn và phụ kiện Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 12/05/2022 16:14 12/05/2022 16:14 02/06/2022 09:00
43 Cung cấp vật tư thiết bị bơm, quạt và hộp giảm tốc các loại Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 12/05/2022 16:50 12/05/2022 16:50 27/05/2022 10:00
44

Cung cấp vật tư kim khí

Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 13/05/2022 13:43 13/05/2022 13:43 02/06/2022 14:00
45 Cung cấp thiết bị điện Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 16/05/2022 09:18 16/05/2022 09:18 31/05/2022 10:00
46 Lắp đặt điều hòa và thay thế hệ thống cửa Tòa nhà vận hành Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 16/05/2022 22:19 16/05/2022 22:19 27/05/2022 09:00
47 Cung cấp Hệ thống thu rác và Hệ thống làm sạch bình ngưng (bao gồm dịch vụ nhân công lắp đặt) Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 21/05/2022 10:05 21/05/2022 10:05 13/06/2022 09:00
48 Cung cấp vật tư hệ thống tro, xỉ Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 23/05/2022 10:40 23/05/2022 10:40 06/06/2022 14:00
49 Cung cấp vật tư đúc hệ thống nghiền than Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 23/05/2022 10:42 23/05/2022 10:42 06/06/2022 09:00
50 Cung cấp thép Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 23/05/2022 11:02 23/05/2022 11:02 06/06/2022 10:00
51 Cung cấp dịch vụ sửa chữa lò hơi và thiết bị phụ tổ máy số 1 (bao gồm vật tư tiêu hao) Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 23/05/2022 18:32 23/05/2022 18:32 14/06/2022 10:00
52 Cung cấp vật tư và dịch vụ sửa chữa hệ thống quan trắc khí thải Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 23/05/2022 19:12 23/05/2022 19:12 06/06/2022 10:00
53 Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống DCS Quảng Ninh 2. Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 24/05/2022 09:38 24/05/2022 09:38 08/06/2022 10:00
54 Cung cấp van các loại Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 26/05/2022 17:37 26/05/2022 17:37 06/06/2022 09:00
55 Cung cấp vật tư, vật liệu chịu nhiệt Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 27/05/2022 17:00 27/05/2022 17:00 07/06/2022 09:00
56 Cung cấp vật tư thiết bị đo lường điều khiển, tự động hóa (CI) Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 05/05/2022 11:11 05/05/2022 11:11 03/06/2022 10:00
57 Cải tạo, sửa chữa Tòa nhà vận hành của Công ty Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 30/05/2022 19:07 30/05/2022 19:07 13/06/2022 09:00
58 Sửa chữa động cơ Quạt tải bột 2B serial 72A80 và động cơ bơm tống xỉ số 2 (Quảng Ninh 1) kiểu YK315-L4 Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 02/06/2022 11:12 02/06/2022 11:12 13/06/2022 10:00
59 Cung cấp vật tư và dịch vụ sửa chữa động cơ 6,6kV Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh 04/06/2022 08:37 04/06/2022 08:37 15/06/2022 10:00
    Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh      
    Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh      
    Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh      
    Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh      
    Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh      
    Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh      
    Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh      
    Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh      
    Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh      
    Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh      
    Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh      
    Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh      
    Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh      
    Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh      
    Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh      
    Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh      
    Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh      
    Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh      
    Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh