Tập huấn công tác cổ phần hóa và nghiệp vụ công đoàn năm 2018

Ngày 17/4/2018 tại Hà Nội, Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 1 đã tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác Cổ phần hóa và nghiệp vụ Công đoàn năm 2018 với mục đích nhằm hỗ trợ cán bộ công đoàn cơ sở tích cực, chủ động tham gia vào quá trình cổ phần hóa tại đơn vị, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng quản lý tài chính, tài sản Công đoàn.

Tham dự Hội nghị tập huấn có Bà  Đinh Thị Thanh Bình - Ủy viên BCH, Trưởng Ban TCKT Công đoàn Điện lực Việt Nam, Ông Nguyễn Tiến Khoa- Chủ tịch Tổng công ty Phát điện 1; Ông Trần Doãn Thành- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; đại diện đơn vị Tư vấn CPH (CTCP Chứng khoán Bảo Việt); cùng trên 70 đại biểu các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ông Trần Doãn Thành- Chủ tịch Công đoàn TCT đã nêu rõ mục đích và nội dung của Hội nghị, trong đó thảo luận các chuyên đề liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm của người lao động trong công tác Cổ phần hóa, những nội dung về nghiệp vụ tài chính công đoàn mà các đơn vị quan tâm.

Ông Trần Doãn Thành- Chủ tịch Công đoàn TCT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, Ông Nguyễn Tiến Khoa - Chủ tịch Tổng Công ty đã có bài phát biểu và cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của Tổng công ty, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai công tác Cổ phần hóa; những quan điểm chỉ đạo, những mục tiêu, nhiệm vụ về công tác sắp xếp, bố trí lao động giải quyết việc làm của Tổng công ty trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Tiến Khoa - Chủ tịch Tổng Công ty Phát điện 1 phát biểu 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được tìm hiểu cụ thể hơn về quy trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, ưu đãi mua cổ phần khi CPH DNNN, chính sách về việc làm, giải quyết lao động dôi dư khi CPH DNNN; những quy định mới trong Nghị định số 126/NĐ/2017-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển Doanh nghiệp nhà nước và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần. Một số vấn đề đại biểu quan tâm đã được đại diện CTCP chứng khoán Bảo Việt (đơn vị tư vấn CPH của TCT) giải thích làm rõ như: Đối tượng, thời gian để tính mua cổ phần ưu đãi của người lao động, tổ chức Công đoàn; việc phân chia quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng khi CPH......;

Về dự chỉ đạo và trực tiếp truyền đạt những nội dung liên quan đến nghiệp vụ tài chính Công đoàn, Bà Đinh Thị Thanh Bình – Ủy viên BCH, Trưởng ban Tài chính Công đoàn Điện lực Việt Nam đã phổ biến các văn bản quy định về tài chính Công đoàn, phân tích làm rõ các Quy định về thu, chi tài chính công đoàn, quy định về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn, những kinh nghiệm từ các Công đoàn Bạn, đông thời, giải đáp những kiến nghị vướng mắc của các Công đoàn cơ sở. Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm để Công đoàn Tổng Công ty cũng như các công đoàn cơ sở trực thuộc tiếp tục hoàn thành tốt nhất công tác tài chính Công đoàn trong những năm tiếp theo.

Hội nghị không chỉ cung cấp cho đội ngũ cán bộ công đoàn chủ chốt trong Tổng công ty hiểu rõ những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ về công tác sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp. Đồng thời, cũng nâng cao chất lượng công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn, cùng Lãnh đạo Chuyên môn đơn vị và Tổng Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất kinh doanh.


  • Khuất Thị Minh Phương (VP Công đoàn)