Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Trong những năn gần đây, tình hình thiên tai ở nước ta ngày càng diễn biến phức tạp, cực đoan, bất thường, gây tổn hại nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, đời sống, SXKD và sự phát triển bền vững của đất nước. Thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí Thư (Chỉ thị 42-CT/TW), Chỉ thị số 03-CT/ĐU ngày 16/6/2021 của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1 đã nghiêm túc triển khai lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị kịp thời, toàn diện đối với công tác này

Theo đó, Đảng Ủy Tổng công ty Phát điện 1 đã ban hành nhiều văn bản (Chương trình hành động số 05-CTr/ĐU, ngày 10/12/2020 về việc thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐU của Tập đoàn Điện lực Việt Nam chung tay cùng đồng bào cả nước khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung) để lãnh đạo đơn vị phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tập trung khắc phục hậu quả thiên tai; tích cực tham gia hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; đồng thời kịp thời chăm lo, hỗ trợ, sớm ổn định cuộc sống cho cán bộ, công nhân viên, người lao động và hỗ trợ bà con nhân dân tại địa phương khắc phục hậu quả ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt…

Tổng Công ty Phát điện 1 đã trao tặng 100 bộ máy vi tính cho 10 trường học bị ảnh hưởng do thiên tai của tỉnh Quảng Nam

Trực tiếp động viên và tặng quà cho bà con vùng lũ 

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai đã đạt được nhiều kết quả, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, góp phần cùng cả nước, từng bước xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai.

Trong thời gian tới, tình hình thời tiết, khí hậu, thủy văn được dự báo tiếp tục có những diễn biến bất thường, cực đoan và nhiều hiện tượng thời tiết nguy hiểm trên toàn quốc, đặc biệt trong các tháng cao điểm của mùa mưa bão hằng năm. Để chủ động hơn nữa trong công tác phòng ngừa, ứng phó hiệu quả với diễn biến bất thường của thiên tai trong thời gian tới, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra; thực hiện nghiêm Chỉ thị 42 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 03-CT/ĐU của Đảng ủy Tập đoàn, Ban Thường vụ Đảng ủy đoàn Tổng công ty đã ban hành Chỉ thị số 1-CT/ĐU về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Kiểm tra, thị sát công tác phòng chống thiên tai trước bão lũ 

Trong đó, yêu cầu các cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể trong toàn Tổng công ty, người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Thực hiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành trong công tác phòng ngừa, ứng phó giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty và đơn vị, nhấn mạnh việc phối hợp với chính quyền các cấp và đưa công tác phòng ngừa, ứng phó giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai vào kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm của đơn vị.... Nội dung tiếp theo là vấn đề huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, với việc xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai hàng năm của từng đơn vị và củng cố, kiện toàn lực lượng làm công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.


  • Phạm Phương Thảo