TBMT gói thầu Kiểm định và hiệu chuẩn các thiết bị đo lường, thí nghiệm năm 2022

STT

Tên gói thầu

Bên mời thầu

Thời điểm đăng tải

Thời điểm phát hành HSMT

Thời điểm đóng thầu

1

Mua sắm Hệ thống giám sát online phân tích mẫu dầu, sắc tố khí máy biến thế chính Đồng Nai 4

Công ty Thủy điện Đồng Nai

06/01/2020 13:42

06/01/2020 13:42

21/01/2020 09:00

2 Mua sắm xe ô tô 10 chỗ đưa đón CBCNV Công ty Thủy điện Đồng Nai 04/02/2020 13:54 04/02/2020 13:54 14/02/2020 14:00

3

Mua sắm vỏ xe cho các phương tiện vận chuyển - Đợt 1 2020 Công ty Thủy điện Đồng Nai

20/02/2020 13:19

20/02/2020 13:19

25/02/2020 14:00

3

Mua sắm vật tư tiêu hao phục vụ SCTX - Đợt 1 2020 Công ty Thủy điện Đồng Nai

21/02/2020 09:36

21/02/2020 09:36

02/03/2020 10:00

4

Phòng chống mối khu vực Đồng Nai 3, Đồng Nai 4 và văn phòng Bảo Lộc Công ty Thủy điện Đồng Nai

25/02/2020 13:41

25/02/2020 13:41

28/02/2020 14:00

5

Mua sắm Công cụ, dụng cụ phục vụ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị Công ty Thủy điện Đồng Nai 27/02/2020 13:21 27/02/2020 13:21 05/03/2020 14:00
6 Mua bảo hiểm (BHDS và BH vật chất) cho các loại phương tiện vận chuyển Công ty Thủy điện Đồng Nai 13/03/2020 15:25 13/03/2020 15:25 18/03/2020 15:30
7 Cung cấp dịch vụ bảo vệ Công ty Thủy điện Đồng Nai 16/03/2020 10:41 16/03/2020 10:41  26/03/2020 15:30
8 Phát quang, bảo dưỡng đường vận hành nội bộ và bảo trì, chỉnh trang các công trình NMTĐ Đồng Nai 3 Công ty Thủy điện Đồng Nai 16/03/2020 - 14:27 16/03/2020 - 14:27 26/03/2020 - 15:00
9 Phát quang, bảo dưỡng đường vận hành nội bộ và bảo trì, chỉnh trang các công trình NMTĐ Đồng Nai 4 Công ty Thủy điện Đồng Nai 18/03/2020 - 13:50 18/03/2020 - 13:50

28/03/2020 - 15:00

10 Mua sắm vật tư, thiết bị CNTT - Đợt 1 2020 Công ty Thủy điện Đồng Nai 16/03/2020 13:22 16/03/2020 13:22 26/03/2020 14:00
11 Sửa chữa Hợp bộ thử nghiệm đo độ ẩm và độ tinh khiết khí SF6 Công ty Thủy điện Đồng Nai 12/03/2020 13:24 12/03/2020 13:24 17/03/2020 15:00
12 Kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động Công ty Thủy điện Đồng Nai 03/03/2020 08:32 03/03/2020 08:32 06/03/2020 10:00
13 Sửa chữa Hợp bộ thí nghiệm rơ le 3 pha đa chức năng Công ty Thủy điện Đồng Nai 28/02/2020 14:42 28/02/2020 14:42 04/03/2020 15:00
14 Mua sắm vật tư, thiết bị cơ khí phục vụ SCTX - Đợt 1 2020 Công ty Thủy điện Đồng Nai 20/03/2020 09:16 20/03/2020 09:16 30/03/2020 10:00
15 Mua sắm vật tư, thiết bị điện phục vụ SCTX - Đợt 1 2020 Công ty Thủy điện Đồng Nai 30/03/2020 13:41 30/03/2020 13:41 09/04/2020 14:00
16 Đánh giá tác động môi trường định kỳ (ĐTM) quan trắc nước mặt hồ Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4  Công ty Thủy điện Đồng Nai 30/03/2020 14:59 30/03/2020 14:59 03/04/2020 15:00
17 Đánh giá suy giảm sản lượng điện NMTĐ Đồng Nai 3 Đồng Nai 4 Công ty Thủy điện Đồng Nai 31/03/2020 16:18 31/03/2020 16:18 22/04/2020 15:30
18 Cung cấp vật tư, thiết bị CNTT phục vụ SCL tự làm các công trình thuộc NMTĐ ĐN3 và ĐN4 Công ty Thủy điện Đồng Nai 07/04/2020 08:55 07/04/2020 08:55 17/04/2020 10:00
19 Cung cấp vật tư, thiết bị Điện phục vụ SCL tự làm các công trình thuộc NMTĐ ĐN3 và ĐN4 Công ty Thủy điện Đồng Nai 07/04/2020 13:21 07/04/2020 13:21 17/04/2020 14:00
20 Cung cấp vật tư, thiết bị cơ khí phục vụ SCL tự làm các công trình thuộc NMTĐ ĐN3 và ĐN4 Công ty Thủy điện Đồng Nai 09/04/2020 08:42 09/04/2020 08:42 20/04/2020 10:00
21 Cung cấp vật tư tiêu hao phục vụ SCL tự làm các công trình thuộc NMTĐ ĐN3 và ĐN4 Công ty Thủy điện Đồng Nai 10/04/2020 08:22 10/04/2020 08:22 20/04/2020 09:00
22 Cung cấp VTTB điện phục vụ xử lý tụt thanh dẫn Stator Tổ máy H1 - NMTĐ Đồng Nai Công ty Thủy điện Đồng Nai 10/04/2020 13:26 10/04/2020 13:26 21/04/2020 10:00
23 Lưu trữ và chỉnh lý tài liệu tại Công ty Thủy điện Đồng Nai Công ty Thủy điện Đồng Nai 29/04/2020 - 17:24 12/05/2020 - 15:00 12/05/2020 - 15:00
24 Thuê máy thi công thực hiện công tác SCL đường hầm dẫn nước ĐN3 và ĐN4 Công ty Thủy điện Đồng Nai 19/05/2020 09:47 19/05/2020 09:47 29/05/2020 10:00
25 Mua sắm trang phục BHLĐ năm 2020 Công ty Thủy điện Đồng Nai 29/05/2020 08:13 29/05/2020 08:13 03/06/2020 09:00
26 Mua sắm trang phục công sở năm 2020 Công ty Thủy điện Đồng Nai 17/06/2020 14:48 17/06/2020 14:48 24/06/2020 15:00
27 Mua sắm vật tư, thiết bị KTAT và PCCN Công ty Thủy điện Đồng Nai 30/06/2020 09:11 30/06/2020 09:11 03/07/2020 10:00
28 Mua sắm trang thiết bị văn phòng cho Công ty Công ty Thủy điện Đồng Nai 26/06/2020 08:53 26/06/2020 08:53 01/07/2020 10:00
29 Nạo vét kênh dẫn Cửa nhận nước Đồng Nai 4 Công ty Thủy điện Đồng Nai 27/06/2020 - 14:42 27/06/2020 - 14:42 07/07/2020 - 15:00
30 Thử nghiệm và kích hoạt bộ ổn định công suất PSS các tổ máy phát điện NMTĐ Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 Công ty Thủy điện Đồng Nai 30/06/2020 13:27 30/06/2020 13:27 10/07/2020 14:00
31 Tư vấn Lập PA ứng phó với tình huống khẩn cấp NMTĐ Đồng Nai 3 Đồng Nai 4 Công ty Thủy điện Đồng Nai 04/09/2020 - 14:17 04/09/2020 - 14:17 24/09/2020 - 15:00
32 Xử lý chất thải nguy hại NMTĐ Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 Công ty Thủy điện Đồng Nai 21/08/2020 13:21 21/08/2020 13:21 26/08/2020 14:00
33 Bảo trì định kỳ thang máy NM Đồng Nai 3,4, nhà ở cho CBCNV quản lý vận hành VP 254 Trần Phú - Bảo Lộc Công ty Thủy điện Đồng Nai 05/08/2020 14:36 05/08/2020 14:36 10/08/2020 15:00
34 Mua sắm vật tư, thiết bị điện phục vụ SCTX - Đợt 2 2020 Công ty Thủy điện Đồng Nai 31/08/2020 14:45 31/08/2020 14:45 10/09/2020 15:00
35 Mua sắm vỏ xe cho các phương tiện vận chuyển - Đợt 2 2020 Công ty Thủy điện Đồng Nai 03/09/2020 13:27 03/09/2020 13:27 08/09/2020 15:00
36 Sửa chữa máy siết bu lông thủy lực Công ty Thủy điện Đồng Nai 09/10/2020 08:00 09/10/2020 08:00 14/10/2020 10:00
37 Cắt cỏ chống cháy mùa khô, nạo vét mương rãnh Nhà máy Đồng Nai 3, Đồng Nai 4 Công ty Thủy điện Đồng Nai 23/10/2020 09:23 23/10/2020 09:23 03/11/2020 10:00
38 Khắc phục sự cố do mưa bão Công trình Thủy điện Đồng Nai 3 Công ty Thủy điện Đồng Nai 23/10/2020 14:58 23/10/2020 14:58 03/11/2020 15:00
39 Sửa chữa hư hỏng đường vận hành đi cơ mái đào Cửa nhận nước Đồng Nai 4 Công ty Thủy điện Đồng Nai 23/10/2020 15:29 23/10/2020 15:29 03/11/2020 15:30
40 Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán Nâng cấp, cải tạo hệ thống ống xả môi trường đập Đồng Nai 4 Công ty Thủy điện Đồng Nai 26/11/2020 11:21 26/11/2020 11:21 16/12/2020 15:00
41 Tư vấn lập phương án kỹ thuật và dự toán chống thấm mặt thượng lưu Đập Đồng Nai 3 dưới mực nước chết (570m) Công ty Thủy điện Đồng Nai 15/01/2021 10:31 15/01/2021 10:31 04/02/2021 15:00
42 Mua sắm vật tư, thiết bị điện phục vụ SCTX - Đợt 1 2021 Công ty Thủy điện Đồng Nai 15/01/2021 09:01 15/01/2021 09:01 25/01/2021 10:00
43 Mua sắm vật tư tiêu hao phục vụ SCTX - Đợt 1 2021 Công ty Thủy điện Đồng Nai 18/01/2021 13:39 18/01/2021 13:39 28/01/2021 15:00
44 Mua sắm vật tư, thiết bị cơ khí phục vụ SCTX - Đợt 1 2021 Công ty Thủy điện Đồng Nai 22/01/2021 08:45 22/01/2021 08:45 01/02/2021 10:00
45 Đánh giá tác động môi trường định kỳ (ĐTM) và Quan trắc nước mặt hồ Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 Công ty Thủy điện Đồng Nai 29/01/2021 10:31 29/01/2021 10:31 18/02/2021 10:00
46 Mua bảo hiểm (BHDS và BH vật chất) cho các loại phương tiện vận chuyển Công ty Thủy điện Đồng Nai 30/01/2021 08:12 30/01/2021 08:12 23/02/2021 15:00
47 Bảo trì các công trình xây dựng, đường vận hành nội bộ - NMTĐ Đồng Nai 3 Công ty Thủy điện Đồng Nai 26/02/2021 16:23 26/02/2021 16:23 09/03/2021 15:00
48 Bảo trì các công trình xây dựng, đường vận hành nội bộ - NMTĐ Đồng Nai 4 Công ty Thủy điện Đồng Nai 27/02/2021 15:25 27/02/2021 15:25 10/03/2021 15:00
49 Cung cấp vật tư, thiết bị CNTT phục vụ SCL các công trình thuộc NMTĐ ĐN3 và ĐN4 Công ty Thủy điện Đồng Nai 28/02/2021 08:15 28/02/2021 08:15 10/03/2021 09:30
50 Cung cấp vật tư tiêu hao phục vụ SCL các công trình thuộc NMTĐ ĐN3 và ĐN4 Công ty Thủy điện Đồng Nai 28/02/2021 08:32 28/02/2021 08:32 04/03/2021 10:00
51 Cung cấp vật tư, thiết bị cơ khí phục vụ SCL các công trình thuộc NMTĐ ĐN3 và ĐN4 Công ty Thủy điện Đồng Nai 28/02/2021 13:15 28/02/2021 13:15 10/03/2021 15:00
52 Cung cấp vật tư, thiết bị Điện phục vụ SCL các công trình thuộc NMTĐ ĐN3 và ĐN4 Công ty Thủy điện Đồng Nai 10/03/2021 13:41 10/03/2021 13:41 22/03/2021 10:00
53 Cung cấp VTTB điện phục vụ xử lý tụt thanh dẫn Stator Tổ máy H2 - NMTĐ Đồng Nai 4 Công ty Thủy điện Đồng Nai 12/03/2021 14:44 12/03/2021 14:44 22/03/2021 15:00
54 Kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động Công ty Thủy điện Đồng Nai 23/03/2021 09:08 23/03/2021 09:08 26/03/2021 10:00
55 Mua sắm Công cụ, dụng cụ phục vụ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị Công ty Thủy điện Đồng Nai 31/03/2021 14:05 31/03/2021 14:05 12/04/2021 15:00
56 MUA SẮM TRANG PHỤC BHLĐ NĂM 2021 Công ty Thủy điện Đồng Nai 18/05/2021 08:36 21/05/2021 10:00 21/05/2021 10:00
57 SỬA CHỮA VÀ HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ CP TD1 CỦA THIẾT BỊ ĐA CHỨC NĂNG CPC 100 Công ty Thủy điện Đồng Nai 18/05/2021 13:15 18/05/2021 13:15 21/05/2021 14:00
58 MUA SẮM TRANG PHỤC CÔNG SỞ NĂM 2021 Công ty Thủy điện Đồng Nai 20/05/2021 08:44 20/05/2021 08:44 31/05/2021 10:00
59 MUA SẮM VỎ XE CHO CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN ĐỢT 1/2021 Công ty Thủy điện Đồng Nai 25/05/2021 13:29 25/05/2021 13:29 28/05/2021 14:00
60 MUA SẮM VẬT TƯ, THIẾT BỊ KTAT VÀ PCCN Công ty Thủy điện Đồng Nai 31/05/2021 | 14:02 31/05/2021 | 14:02 07/06/2021 | 15:00
61 TX-MS.21-14: MUA SẮM BIẾN DÒNG ĐIỆN VÀ BIẾN ĐIỆN ÁP 220KV Công ty Thủy điện Đồng Nai 15/06/2021 | 13:42 15/06/2021 | 13:42 25/06/2021 | 15:00
62

KIỂM TRA, HIỆU CHỈNH VÀ ĐÀO TẠO HỆ THỐNG THU THẬP DỮ LIỆU, GIÁM SÁT VÀ PHÂN TÍCH TÌNH TRẠNG PHÓNG ĐIỆN CỤC BỘ MÁY PHÁT

Công ty Thủy điện Đồng Nai 18/06/2021 | 14:44 18/06/2021 | 14:44 28/06/2021 | 15:00
63 TX-MS.21-15: MUA SẮM CÁC CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ Công ty Thủy điện Đồng Nai 24/06/2021 | 14:05 24/06/2021 | 14:05 01/07/2021 | 15:00
64 MUA SẮM TRANG PHỤC CÔNG SỞ NĂM 2021 Công ty Thủy điện Đồng Nai 25/06/2021 | 13:55 25/06/2021 | 13:55 05/07/2021 | 15:00
65 MUA SẮM VẬT TƯ, THIẾT BỊ ĐIỆN PHỤC VỤ SCTX - ĐỢT 2 2021 Công ty Thủy điện Đồng Nai 30/06/2021 | 09:41 30/06/2021 | 09:41 12/07/2021 | 10:00
66 MUA SẮM VẬT TƯ, THIẾT BỊ CƠ KHÍ VÀ VẬT TƯ TIÊU HAO PHỤC VỤ SCTX - ĐỢT 2 2021 Công ty Thủy điện Đồng Nai 30/06/2021 | 14:24 30/06/2021 | 14:24 12/07/2021 | 15:00
67 KIỂM TRA, HIỆU CHỈNH VÀ ĐÀO TẠO HỆ THỐNG THU THẬP DỮ LIỆU, GIÁM SÁT VÀ PHÂN TÍCH TÌNH TRẠNG PHÓNG ĐIỆN CỤC BỘ MÁY PHÁT Công ty Thủy điện Đồng Nai 16/07/2021 | 15:42 16/07/2021 | 15:42 26/07/2021 | 16:00
68 BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ THANG MÁY NM ĐỒNG NAI 3,4, NHÀ Ở CHO CBCNV QUẢN LÝ VẬN HÀNH VP 254 TRẦN PHÚ - BẢO LỘC Công ty Thủy điện Đồng Nai 29/07/2021 | 14:15 29/07/2021 | 14:15 04/08/2021 | 15:00
69 BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ THANG MÁY NM ĐỒNG NAI 3,4, NHÀ Ở CHO CBCNV QUẢN LÝ VẬN HÀNH VP 254 TRẦN PHÚ - BẢO LỘC Công ty Thủy điện Đồng Nai 06/08/2021 | 09:05 06/08/2021 | 09:05 11/08/2021 | 10:00
70 SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG MÁY ĐO CAO ÁP (GỒM KHỐI NÂNG VÀ KHỐI ĐIỀU KHIỂN) - HỢP BỘ THỬ CAO ÁP XOAY CHIỀU Công ty Thủy điện Đồng Nai 17/08/2021 | 08:30 17/08/2021 | 08:30 23/08/2021 | 10:00
71

SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG HỢP BỘ THÍ NGHIỆM ROLE SMRT

Công ty Thủy điện Đồng Nai 27/08/2021 | 14:46 27/08/2021 | 14:46 06/09/2021 | 15:00
72

MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ VĂN PHÒNG NĂM 2021

Công ty Thủy điện Đồng Nai 31/08/2021 | 13:56 31/08/2021 | 13:56 07/09/2021 | 15:00
73 MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ VĂN PHÒNG NĂM 2021 Công ty Thủy điện Đồng Nai 08/09/2021 | 13:37 08/09/2021 | 13:37 13/09/2021 | 15:00
74 MUA SẮM VỎ XE CHO CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN - ĐỢT 2 2021 Công ty Thủy điện Đồng Nai 15/09/2021 | 08:43 15/09/2021 | 08:43 20/09/2021 | 10:00
75 TX-MS.21-12: MUA SẮM VẬT TƯ, THIẾT BỊ CNTT NĂM 2021 Công ty Thủy điện Đồng Nai 20/09/2021 | 13:22 20/09/2021 | 13:22 30/09/2021 | 14:00
76 MUA SẮM VỎ XE CHO CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN - ĐỢT 2 2021 Công ty Thủy điện Đồng Nai 21/09/2021 | 09:17 21/09/2021 | 09:17 24/09/2021 | 10:00
77 TX-MS.21-12: MUA SẮM VẬT TƯ, THIẾT BỊ CNTT NĂM 2021 Công ty Thủy điện Đồng Nai 04/10/2021 | 14:16 04/10/2021 | 14:16 14/10/2021 | 15:00
78 MUA SẮM VẬT TƯ, THIẾT BỊ ĐIỆN PHỤC VỤ SCTX - ĐỢT 1 2022 Công ty Thủy điện Đồng Nai 20/01/2022 | 09:28 10/02/2022 | 10:00 10/02/2022 | 10:00
79

SCL-2022-02: CUNG CẤP VẬT TƯ, THIẾT BỊ CƠ KHÍ PHỤC VỤ SCL ĐỢT 1-2022 CÁC CÔNG TRÌNH THUỘC NMTĐ ĐN3 VÀ ĐN4

Công ty Thủy điện Đồng Nai 25/01/2022 | 13:07 14/02/2022 | 14:00 14/02/2022 | 14:00
79 SCL-2022-03: CUNG CẤP VẬT TƯ, THIẾT BỊ ĐIỆN PHỤC VỤ SCL ĐỢT 1-2022 CÁC CÔNG TRÌNH THUỘC NMTĐ ĐN3 VÀ ĐN4 Công ty Thủy điện Đồng Nai 26/01/2022 | 13:08 14/02/2022 | 15:00 14/02/2022 | 15:00
80 SCL-2022-04: CUNG CẤP VẬT TƯ TIÊU HAO PHỤC VỤ SCL ĐỢT 1-2022 CÁC CÔNG TRÌNH THUỘC NMTĐ ĐN3 VÀ ĐN4 Công ty Thủy điện Đồng Nai 27/01/2022 | 08:16 15/02/2022 | 10:00 15/02/2022 | 10:00
81 MUA SẮM VẬT TƯ, THIẾT BỊ CƠ KHÍ PHỤC VỤ SCTX - ĐỢT 1 2022 Công ty Thủy điện Đồng Nai 27/01/2022 | 13:03 15/02/2022 | 14:00 15/02/2022 | 14:00
82 Bảo trì các công trình xây dựng, đường vận hành nội bộ NMTĐ Đồng Nai 3 Công ty Thủy điện Đồng Nai 18/02/2022 14:33 28/02/2022 15:30 28/02/2022 15:30
83 Bảo trì các công trình xây dựng, đường vận hành nội bộ NMTĐ Đồng Nai 4 Công ty Thủy điện Đồng Nai 18/02/2022 15:58 28/02/2022 16:30 28/02/2022 16:30
84

Đánh giá tác động môi trường định kỳ (ĐTM)Và quan trắc nước mặt hồ Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4

Công ty Thủy điện Đồng Nai 21/02/2022 13:59 01/03/2022 15:00 01/03/2022 15:00
85 SCL-2022-01: Thi công xử lý tăng khả năng chống thấm mặt thượng lưu đập Đồng Nai 3 dưới mực nước chết 570m (giai đoạn 1) Công ty Thủy điện Đồng Nai 22/02/2022 17:38 15/03/2022 09:00 15/03/2022 09:00
86 Đo điện trở động máy cắt đầu cực NMTĐ Đồng Nai 3 Công ty Thủy điện Đồng Nai 25/02/2022 16:08 03/03/2022 15:00 03/03/2022 15:00
87 MUA SẮM VẬT TƯ TIÊU HAO PHỤC VỤ SCTX - ĐỢT 1 2022 Công ty Thủy điện Đồng Nai 28/02/2022 | 14:04 08/03/2022 | 15:00 08/03/2022 | 15:00
88 SCL-2022-02: CUNG CẤP VẬT TƯ, THIẾT BỊ CƠ KHÍ PHỤC VỤ SCL ĐỢT 1-2022 CÁC CÔNG TRÌNH THUỘC NMTĐ ĐN3 VÀ ĐN4 Công ty Thủy điện Đồng Nai 07/03/2022 | 13:22 17/03/2022 | 14:00 17/03/2022 | 14:00
89 Cung cấp dịch vụ bảo vệ Công ty Thủy điện Đồng Nai 28/02/2022 15:33 10/03/2022 16:00 10/03/2022 16:00
90 MUA SẮM VẬT TƯ, THIẾT BỊ CƠ KHÍ PHỤC VỤ SCTX - ĐỢT 1 2022 Công ty Thủy điện Đồng Nai 11/03/2022 | 13:41 18/03/2022 | 14:00 18/03/2022 | 14:00
91

MUA SẮM VỎ XE CHO CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN NĂM 2022

Công ty Thủy điện Đồng Nai 14/03/2022 | 14:41 17/03/2022 | 15:00 17/03/2022 | 15:00
92 KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG NĂM 2022 Công ty Thủy điện Đồng Nai 25/03/2022 | 13:24 25/03/2022 | 13:24 30/03/2022 | 14:00
93 Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị PCCC của Công ty TĐĐN năm 2022 Công ty Thủy điện Đồng Nai 29/03/2022 10:46 01/04/2022 15:00 01/04/2022 15:00
94 Kiểm định và hiệu chuẩn các thiết bị đo lường, thí nghiệm năm 2022 Công ty Thủy điện Đồng Nai 29/03/2022 14:50 01/04/2022 15:30 01/04/2022 15:30
95 PHÒNG TRỪ MỐI, DIỆT CHUỘT KHU VỰC ĐỒNG NAI 3, ĐỒNG NAI 4 VÀ VĂN PHÒNG BẢO LỘC Công ty Thủy điện Đồng Nai 31/03/2022 | 09:35 31/03/2022 | 09:35 05/4/2022 | 10:00
96 MUA SẮM CÔNG CỤ, DỤNG CỤ PHỤC VỤ BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ Công ty Thủy điện Đồng Nai 31/03/2022 | 13:34 31/03/2022 | 13:34 07/04/2022 | 15:00
97 Cung cấp dịch vụ nấu ăn tập thể Công ty Thủy điện Đồng Nai 19/04/2022 14:03 22/04/2022 15:00 22/04/2022 15:00
98

MUA SẮM VẬT TƯ, THIẾT BỊ CNTT NĂM 2022

Công ty Thủy điện Đồng Nai 28/04/2022 | 13:23 28/04/2022 | 13:23 09/05/2022 | 14:00
99 SCL-2022-08: THUÊ MÁY THI CÔNG HỖ TRỢ ĐẠI TU TỔ MÁY H2 ĐỒNG NAI 3 Công ty Thủy điện Đồng Nai 27/05/2022 | 12:55 27/05/2022 | 12:55 03/06/2022 | 15:00
100

MUA SẮM TRANG PHỤC BHLĐ NĂM 2022

Công ty Thủy điện Đồng Nai 31/05/2022 | 09:05 31/05/2022 | 09:05 03/06/2022 | 10:00
101 SCL-2022-06: CUNG CẤP VẬT TƯ, THIẾT BỊ PHỤC VỤ SCL HỆ THỐNG QUAN TRẮC ĐẬP, HỆ THỐNG THÔNG GIÓ, CHIẾU SÁNG HÀNH LANG ĐẬP ĐỒNG NAI 4 Công ty Thủy điện Đồng Nai 07/06/2022 | 13:48 07/06/2022 | 13:48 14/06/2022 14:00
102 MUA SẮM VẬT TƯ, THIẾT BỊ KTAT VÀ PCCN Công ty Thủy điện Đồng Nai 03/06/2022 | 08:59 03/06/2022 | 08:59 10/06/2022 | 10:00


  • Phạm Văn Phi
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét