Nhiệt điện Duyên Hải 3 tính phương án bổ sung than nhập khẩu

Theo EVNGENCO1, tính đến nay, Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã hoàn thành sớm kế hoạch sản lượng phát điện do EVN và EVNGENCO1 giao trong năm 2019.

Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) cho biết tình hình cung cấp than nhập khẩu trong tháng 11 hết sức khó khăn và không đảm bảo cho vận hành. Các tổ máy nhiệt điện Duyên Hải 3 phải giảm tải do nhà thầu cung cấp than không kịp tiến độ. Để duy trì kết quả tốt và khắc phục những khó khăn, EVNGENCO1 đã lập kế hoạch điều phối, tiếp nhận và nâng cao năng suất bốc dỡ than tại cảng biển Trung tâm Diện lực Duyên Hải; bám sát, đôn đốc các nhà cung cấp để đảm bảo sản lượng như hợp đồng đã ký kết. Đồng thời EVNGENCO1 cũng đã triển khai các thủ tục đấu thầu mua bổ sung than bù đắp lượng than thiếu hụt, đảm bảo lượng than tồn kho.

Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 và 3 

Tháng 12 này, EVNGENCO1 sẽ nhập khẩu than Anthracite từ Nam Phi để trộn thử nghiệm với than nội địa. EVNGENCO1 cũng sẽ ký hợp đồng mua bán than nhập khẩu trung và dài hạn để đảm bảo nguồn than cho nhiệt điện Duyên Hải 3 vận hành liên tục với công suất cao trong các năm 2019-2020.

Theo EVNGENCO1, tính đến nay, Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã hoàn thành sớm kế hoạch sản lượng phát điện do EVN và EVNGENCO1 giao trong năm 2019.

 


  • Theo Pháp luật TP.HCM