Người lao động EVNGENCO1 tham gia học tập Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 23/6/2021, Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 đã tổ chức cho hơn 370 đoàn viên Công đoàn trong toàn Tổng công ty tham dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức.

Để tạo điều kiện tốt nhất cho đoàn viên công đoàn và người lao động trong Tổng công ty cập nhật những nội dung của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Công đoàn EVNGENCO1 đã kết nối từ điểm cầu EVN do Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức theo hình thức trực tuyến tới các điểm cầu tại cơ quan Tổng công ty và các đơn vị thành viên, liên kết. Tham dự Hội nghị trực tuyến có trên 370 đoàn viên công đoàn các cấp trong Tổng công ty tham gia .

                                                        Toàn cảnh Hội nghị tại các điểm cầu EVNGENCO1

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã thông tin những nội dung cơ bản trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, giúp các đồng chí đoàn viên Công đoàn và người lao động trong Tổng công ty nắm được các nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam, báo cáo viên trình bày các nội dung chuyên đề trong Nghị quyết Đại hội Đảng XIII

Sau Hội nghị Công đoàn Tổng công ty đề nghị các Công đoàn cơ sở trực thuộc xây dựng chương trình hành động của đơn vị, tiếp tục tuyên truyền cho đoàn viên, CNVCLĐ triển khai, thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ góp phần tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân; cổ vũ, động viên đoàn viên, CNVCLĐ phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh Đại đoàn kết thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty.

Người lao động Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh hưởng ứng Chương trình " Nhắn tin toàn dân ủng hộ phòng chống dịch Covid 19"

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, hưởng ứng lời phát động của Ban tổ chức Hội nghị, các đoàn viên công đoàn và người lao động trong EVNGENCO1 tham giaChương trình “Nhắn tin toàn dân ủng hộ phòng chống dịch Covid 19”.

Một số hình ảnh khác tại các điểm cầu EVNGENCO1:

                                   Điểm cầu Nhà máy Thủy điện Sông Tranh

                               Điểm cầu Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

                   Điểm cầu Công ty CP Thủy điện Đa Nhim Hàm Thuận Đa Mi

                                Điểm cầu Công ty Nhiệt điện Uông Bí

                                Điểm cầu Công ty Thủy điện Đại Ninh