Năm 2019: EVNGENCO1 hoàn thành vượt mức sản lượng điện

Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2020.

 

Năm 2019: EVNGENCO1 hoàn thành vượt mức sản lượng điện

EVNGENCO1 cho biết tổng lượng điện sản xuất năm 2019 của toàn EVNGENCO1 đạt khoảng 37,5 tỉ kWh, đạt 101% so với kế hoạch và bằng 115,7% so với 2018; chiếm tỉ trọng 28,3% sản lượng điện sản xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); chiếm 16% sản lượng điện sản xuất của toàn hệ thống.

Năm 2019, dù gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ sự hỗ trợ kịp thời và chỉ đạo, lãnh đạo sát sao của EVN, tổng công ty đã hoàn thành chỉ tiêu về lợi nhuận, hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch giao: Đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn, ổn định; đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng nhu cầu phụ tải cao của hệ thống.

Về kế hoạch năm 2020, EVNGENCO1 cho hay năm 2020 sản lượng điện EVNGENCO1 được giao là 43 tỉ kWh, tăng 14,7% so với ước thực hiện 2019. Tổng công ty sẽ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao. 


  • Theo Pháp luật TP.HCM