Lợi nhuận của EVNGENCO 1 tăng mạnh

Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) vừa công bố báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2017. Đáng chú ý trong báo cáo tài chính này đã ghi nhận khoản lãi lớn của EVNGENCO1 so với năm 2016.

Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1

Vào ngày 27/3/2018, EVNGENCO 1 đã trình EVN sửa đổi, bổ sung kế hoạch cổ phần hóa Công ty mẹ -  EVNGENCO 1. Tổng công ty Phát điện 1 cũng đã hoàn thành công tác xác định giá trị doanh nghiệp Công ty mẹ và ngày 30/3/2018 đã trình EVN về việc bổ sung phương án xử lý tài chính và kết quả xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 0h ngày 1/1/2018. 

Hiện tại, EVNGENCO 1 đang tiếp tục hoàn thiện phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và trình Bộ Tài chính theo quy định; tiếp tục phối hợp với liên danh tư vấn để thực hiện công tác giải trình về phương án xử lý tài chính, kết quả xác định giá trị doanh nghiệp với EVN và các bộ ngành liên quan, đảm bảo tiến độ Bộ Công Thương công bố giá trị doanh nghiệp Công ty mẹ -  1 trong tháng 6/2018 cũng như hoàn thiện phương án sử dụng lao động và phương án sản xuất kinh doanh của Tổng công ty sau cổ phần hóa.

Hiện tại Tổng công ty vẫn đang tiếp tục thực hiện các biện pháp lành mạnh hóa tài chính theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công thương, Tập đoàn điện lực Việt Nam để đảm bảo hấp dẫn được các nhà đầu tư trong và ngoài nước khi IPO, làm tiền đề để cổ phần hóa thành công Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu thuần năm 2017 đạt 25.476 tỷ đồng, tăng 41% so với năm 2016. Nguyên nhân doanh thu tăng mạnh có thể do ghi nhận thêm doanh thu từ Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 sau khi nhận bàn giao từ EVN. Biên lợi nhuận gộp cũng tăng từ 18,7% lên 22,6%. Tính đến thời điểm cuối năm 2017, tổng dư nợ vay (bao gồm cả vay ngắn hạn và dài hạn) của Genco 1 là gần 94.124 tỷ đồng, tăng 20% so với thời điểm đầu năm. Nguyên nhân vay nợ tăng mạnh là do tăng khoản vay 15.838 tỷ đồng do nhận bàn giao Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 từ EVN. 

Như vậy, việc EVN bàn giao Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 về EVNGENCO1 là một trong những nỗ lực quan trọng của EVN và EVNGENCO1 trong việc cải thiện tình hình tài chính của EVNGENCO1 trước thềm cổ phần hóa, thực tế là tình hình tài chính của EVNGENCO1 đến cuối năm 2017 đã cải thiện vượt bậc so với thời gian trước.

Trong năm 2017, chi phí tài chính vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng phí hoạt động của EVNGENCO 1, đạt 4.544 tỷ đồng, tăng 45% so với năm 2016. Trong đó, chi phí lãi vay chiếm 97,8%, lên tới 4.447 tỷ đồng. Đáng chú ý trong chi phí tài chính của EVNGENCO 1 là khoản lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối năm các năm trước phân bổ vào chi phí trong năm 2017 là 0 đồng, trong khi năm 2016 Tổng công ty ghi nhận khoản chi phí này là 625 tỷ đồng. 

Kết quả, cả năm 2017, EVNGENCO 1 ghi nhận lãi ròng 442,3 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm 2016. 


  • Phạm Phương Thảo (VP)