EVNGENCO1 là một trong những Đảng bộ xuất sắc của Đảng uỷ Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Nhận định trên được đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam đưa ra tại Hội nghị kiểm điểm, đánh giá tập thể, cá nhân Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 1 năm 2021 diễn ra ngày 30/11/2021. Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ Tập đoàn và các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ EVNGENCO1.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Khoa - Ủy viên BCH Đảng bộ EVN, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 cho biết chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ năm 2021 được xây dựng gồm 30 nội dung và đến nay đã hoàn thành 26/30 nội dung (04 nội dung còn lại tiếp tục hoàn thiện trong tháng 12/2021). Để có được kết quả đó, trên cơ sở nhiệm vụ công tác năm và chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, Đảng ủy Tổng công ty đã cụ thể hóa thành trên 500 văn bản các loại để lãnh đạo chỉ đạo. Ban chấp hành cũng đề ra các giải pháp kịp thời để thực hiện thắng lợi các chương trình kế hoạch, đồng thời chú trọng tạo khối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Đồng chí Nguyễn Tiến Khoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 báo cáo tại Hội nghị

Trước những diễn biến của dịch bệnh Covid – 19, Đảng uỷ Tổng công ty đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam nói chung và của Tổng công ty nói riêng. Các phương án, kịch bản phòng, chống dịch được xây dựng chi tiết, linh hoạt. Trong năm 2021, 100% các đơn vị đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch, Tổ an toàn COVID-19. Tổng số CBCNV trong Tổng công ty đã tiêm mũi 1 là 4.256 người, chiếm 97,37 % tổng số CBCNV đăng ký tiêm và 4.138 CBCNV đã tiêm mũi 2 đạt 97,23% trên tổng số CBCNV đã tiêm mũi 1. 

Công tác chuyển đổi số - chủ đề năm 2021 của EVN - cũng là một trong những điểm sáng của EVNGENCO1 trong năm qua. Nhận định chuyển đổi số là xu hướng phát triển tất yếu của thời đại kinh tế toàn cầu, EVNGENCO1 đã tích cực triển khai chuyển đổi số nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý vận hành. Việc triển khai các phần mềm ứng dụng phục vụ công tác chuyển đổi số được Tổng công ty thực hiện đồng bộ với hoạt động sản xuất kinh doanh trong đơn vị. Những phần mềm như chuẩn hoá cơ sở dữ liệu, áp dụng mã số mã vạch trong quản lý vật tư, phần mềm điều độ tàu than, nhật ký điện tử, app EVNGENCO1 đang ngày càng phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần rất lớn vào kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Có thể khẳng định rằng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, toàn diện của Đảng uỷ Tổng công ty, năm 2021 EVNGENCO1 đã vượt qua các khó khăn, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch: Hoạt động sản xuất đáp ứng nhu cầu huy động của Hệ thống điện quốc gia; các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tiếp tục được cải thiện. Sản xuất kinh doanh có lợi nhuận, hoàn thành các nghĩa vụ đối với nhà nước; làm tốt công tác an sinh xã hội. Các lĩnh vực về phòng chống tham nhũng; đào tạo phát triển nguồn nhân lực; xây dựng thực thi văn hóa doanh nghiệp; hoạt động truyền thông quan hệ cộng đồng hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN đánh giá cao kết quả Đảng bộ EVNGENCO1 đạt được trong năm 2021

Phát biểu tại hội nghị kiểm điểm, đồng chí Dương Quang Thành đánh giá công tác chuẩn bị kiểm điểm của Đảng bộ EVNGENCO1 rất nghiêm túc, đánh giá đầy đủ những mặt làm được, chưa làm được, những tồn tại, hạn chế và đưa ra biện pháp khắc phục. Đảng bộ có nhiều có gắng, nỗ lực trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Kết quả đạt được trong năm 2021 về công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đã khẳng định vai trò, vị trí của Ban chấp hành Đảng bộ. Nhìn chung, Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 1 đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và là một trong những Đảng bộ xuất sắc trong các Đảng bộ thuộc Đảng ủy Tập đoàn. Đối với những hạn chế, khuyết điểm trong năm 2021, đồng chí Dương Quang Thành đề nghị Đảng ủy Tổng công ty sớm có nghị quyết về công tác năm 2022 nhằm chỉ đạo các giải pháp, kế hoạch cụ thể để khắc phục.

Đồng chí Dương Quang Thành cũng nhấn mạnh, Đảng ủy tổng công ty cần tăng cường giáo dục cán bộ, đảng viên về tư tưởng chính trị, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục chỉ đạo đổi mới phương thức lãnh đạo nhằm nâng cao chất lượng các kỳ họp của ban chấp hành, ban thường vụ.

Những chỉ đạo của đồng chí Dương Quang Thành đã được người đứng đầu Đảng uỷ EVNGENCO1 – đồng chí Nguyễn Tiến Khoa – nghiêm túc ghi nhận và cam kết sẽ có kế hoạch cụ thể để triển khai trong thực tế.


  • Thu Hà