EVNGENCO1: Vững tin bước vào năm 2018

Năm 2017, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song, Tổng công ty phát điện 1 (EVNGENCO1) đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao. Những kết quả đạt được là tiền đề, nền tảng vững chắc để EVNGENCO1 vững tin phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch năm 2018. Phóng viên Tạp chí Công Thương đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tiến Khoa - Chủ tịch EVNGENCO1 xung quanh vấn đề này.

Ông Nguyễn Tiến Khoa - Chủ tịch EVNGENCO1

PV: Thưa ông, năm 2017 EVNGENCO1 đã hoàn thành mọi chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Ông có thể cho biết những yếu tố căn bản giúp Tổng công ty đạt kết quả này?.

Ông Nguyễn Tiến Khoa: Năm 2017, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức song với sự đoàn kết, đồng lòng của Tập thể Lãnh đạo Tổng công ty, các Ban chức năng và Lãnh đạo các đơn vị thành viên đã chủ động, chỉ đạo triển khai, thực hiện sớm các kế hoạch được giao.

Một nhân tố cơ bản là EVNGENCO1 tiếp tục chỉ đạo, thực hiện tốt việc tối ưu hóa chi phí, tăng năng suất lao động. EVNGENCO1 bám sát tình hình diễn biến thủy văn, khai thác tối ưu lượng nước về hồ để vận hành các tổ máy thủy điện và đảm bảo an toàn cho hạ du; đảm bảo việc cung cấp đủ than phục vụ cho các nhà máy nhiệt điện; cân đối giao chỉ tiêu sản xuất kinh doanh phù hợp với đặc thù, khả năng và điều kiện thực tế của các đơn vị. Tổng công ty và các đơn vị thành viên thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm chi phí, nâng cao chất lượng, rút ngắn thời gian bảo dưỡng sửa chữa lớn các tổ máy, đảm bảo các tổ máy có độ khả dụng cao. Bên cạnh đó, một số giải pháp khác như tập trung công tác quyết toán các dự án hoàn thành nhằm phản ánh đầy đủ các chi phí trong đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh vào giá bán điện trong hợp đồng; thực hiện vận hành thị trường điện có hiệu quả... Nhờ đó, EVNGENCO1 đã hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được EVN giao.

PV: Được biết, Tổng công ty đã và đang đẩy mạnh việc tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới mô hình quản trị doanh nghiệp. Vậy, ông có thể cho biết công tác này của Tổng công ty đã đạt được những kết quả như thế nào?.

Ông Nguyễn Tiến Khoa: Đầu tiên phải kể đến là tái cấu trúc mô hình tổ chức, bộ máy, hiện các đơn vị phát điện trực thuộc đang rà soát mô hình tổ chức của các công ty thủy điện, nhiệt điện để thống nhất mô hình tổ chức chung theo định hướng của EVN; Tổng Công ty cũng đã nghiên cứu xây dựng và trình EVN đề án sắp xếp, tổ chức lại và nâng cao năng lực của các Ban Quản lý dự án trong EVNGENCO1. Ngày 31/12/2017, Tổng công ty đã tiếp nhận Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1 thành đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty từ EVN.

Về mô hình đơn vị dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, trước mắt vẫn duy trì bộ phận sửa chữa tại các nhà máy thuộc EVNGENCO1, sau khi cổ phần hóa thực hiện nghiên cứu mô hình dịch vụ sửa chữa phù hợp với định hướng phát triển và đảm hoạt động chung của Công ty cổ phần.

Trong công tác thoái vốn tại các công ty CP, Tổng công ty đã thực hiện thoái toàn bộ vốn tại Công ty CP Thủy điện miền Trung, Công ty Thủy điện A Vương; Tổng công ty đã lập và trình EVN phương án thoái vốn Công ty CP Phát triển Ðiện lực Việt Nam; Công ty CP Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc;Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh; Công ty CP Thủy điện Ða Nhim - Hàm Thuận - Ða Mi; Công ty CP Thủy điện Thác Mơ.

Công tác Cổ phần hóa cũng đang được Tổng Công ty tập trung thực hiện, đảm bảo hoàn thành mục tiêu trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án Cổ phần hóa trong năm 2018.

Bên cạnh đó, Tổng công ty tiến hành tổng hợp, rà soát sửa đổi Hệ thống thang bảng lương, các quy chế, quy định nội bộ. Đặc biệt, Tổng công ty ban hành Quy chế trợ cấp, hỗ trợ kinh phí đối với người lao động bị mất việc làm, qua đó thực hiện thành công giải quyết chế độ cho 289 lao động nghỉ việc tại Công ty Nhiệt điện Uông Bí mà không xảy ra khiếu kiện.

PV: Việc cắt giảm, giải quyết lao động dôi dư luôn là bài toán khó, ông có thể cho biết những kinh nghiệm để thực hiện công tác này tốt hơn trong thời gian tới?.

Ông Nguyễn Tiến Khoa: Đến nay, Tổng công ty đã thực hiện 02 đợt sắp xếp, bố trí lại lao động và giải quyết chế độ cho 290 lao động tại Công ty nhiệt điện Uông Bí và Ban QLDA nhiệt điện 3 nghỉ việc. Để làm được điều này, trước hết cần có sự tham gia của toàn thể hệ thống chính trị khi triển khai thực hiện việc bố trí sắp xếp lao động, hỗ trợ cho lao động dôi dư mất việc làm. Đối tượng áp dụng của Quy chế phải là lao động dôi dư mất việc làm, cần thống nhất nhận thức rõ ràng, không áp dụng đối với người lao động nghỉ việc vì nhu cầu cá nhân. Khi đó, việc bố trí sắp xếp lao động mới phù hợp với mục tiêu nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công việc. Công tác tuyên truyền vận động người lao động, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, kịp thời giải đáp những kiến nghị thắc mắc của người lao động cũng là một công việc quan trọng mà Tổng công ty luôn chú ý tới. Bên cạnh đó, việc xây dựng cơ chế hỗ trợ cũng cần nghiên cứu kỹ trên cơ sở chế độ và chính sách của Nhà nước sự hỗ trợ của EVN và thực lực của đơn vị nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người lao động thuộc diện dôi dư.

PV: Năm 2018, một nhiệm vụ quan trọng EVNGENCO1 sẽ thực hiện là đẩy mạnh công tác cổ phần hóa. Vậy để thu hút các nhà đầu tư và thu được lợi ích cao nhất từ cổ phần hóa. Ông có thể cho biết những thế mạnh để EVNGENCO1 thực hiện tốt nhiệm vụ này?.

Ông Nguyễn Tiến Khoa: Năm 2018, EVNGENCO1 phải hoàn thành phê duyệt phương án cổ phần hóa Tổng Công ty để bán cổ phần lần đầu ra công chúng. Tổng công ty sẽ phát huy thế mạnh mọi mặt của mình để thu hút các nhà đầu tư, với các thế mạnh nổi bật đó là, các nhà máy điện thuộc EVNGENCO1 là các nhà máy điện mới được đầu tư và đưa vào vận hành sau năm 2008, đã vận hành ổn định, có hiệu suất cao và có giá thành cạnh tranh trong hệ thống điện Việt Nam. Hiện nay các nhà máy điện thuộc Tổng công ty có cơ cấu nguồn điện 1.972 MW thủy điện, 3.720 MW nhiệt điện và đều đã tham gia thị trường điện. Các nhà máy nhiệt điện của EVNGENCO1 nằm ở khu vực trung tâm phụ tải có khả năng cạnh tranh cao khi tham gia thị trường điện. Trong kế hoạch đầu tư phát triển đến năm 2030, Tổng công ty dự kiến triển khai các dự án về năng lượng tái tạo trong Tổng công ty như điện gió Bến Tre (250 MW), điện gió mặt trời trên hồ Đồng Nai 4 (50 MW), và các dự án điện gió tại Trà Vinh nhằm đáp ứng cơ cấu nguồn năng lượng tái tạo trong Tổng nguồn điện của Tổng công ty.

Một yếu tố quan trọng nữa là Tổng công ty có một đội ngũ chuyên gia đầu ngành và công nhân kỹ thuật lành nghề. Cùng với đó, Tập thể ban Lãnh đạocủa EVNGENCO1 đoàn kết, đồng lòng, luôn nhận thức cổ phần hóa là xu thế tất yếu vì sự phát triển vững mạnh của EVNGENCO1.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!