EVNGENCO1: Vừa bảo đảm nguồn điện vừa phòng dịch

Vượt qua những khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra, hoạt động sản xuất kinh doanh của EVNGENCO1 vẫn được hoàn thành tốt, đồng thời đảm bảo an toàn, sức khỏe cho CBCNV.

Trung tâm Truyền hình Nhân dân đã  thực hiện phóng sự "Vừa đảm bảo nguồn điện vừa phòng dịch" tại Công ty Thủy điện Sông Tranh và Công ty Nhiệt điện Uông Bí.

Link phóng sự: https://www.youtube.com/watch?v=InmR_YLfeME


  • TH Nhân dân