EVN đề xuất IPO EVNGenco1 và 2 vào đầu năm 2019

Kế hoạch trong tháng 9, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tiếp tục triển khai các bước cổ phần hóa các tổng công ty phát điện (EVN Genco) 1, 2 sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành liên quan; tiếp tục triển khai công tác thoái vốn Nhà nước tại các công ty cổ phần: Thiết bị điện Đông Anh, Tài chính Điện lực; Tư vấn xây dựng điện 3, 4 và Phong điện Thuận Bình.

Về công tác cổ phần hóa các tổng công ty phát điện EVNGenco1 và EVNGenco2, Tập đoàn đã báo cáo Bộ Công thương kế hoạch, tiến độ cổ phần hoá và Bộ đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép được thực hiện cổ phần hóa vào đầu năm 2019.

EVN đặt mục tiêu trong tháng 9, sản lượng tiêu thụ điện bình quân toàn hệ thống ở mức 616,9 triệu kWh/ngày, công suất phụ tải lớn nhất ước khoảng 32.100 MW.

Về công tác đầu tư xây dựng nguồn điện, EVN dự kiến trong tháng 9/2018 hoàn thành các hạng mục công trình đảm bảo đủ điều kiện cho tàu 50.000 tấn cập cảng và cấp PAC tổ máy 1 dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4; đồng thời, đẩy nhanh việc tiêu thụ tro xỉ tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân; đảm bảo tiến độ nhận điện thử nghiệm thiết bị dự án Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng…

Về lưới điện, trong tháng 9/2018, các đơn vị thuộc EVN sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp để đảm bảo mục tiêu tiến độ một số công trình lưới 500 kV, 220 kV, 110 kV như công trình giải tỏa công suất các nhà máy điện tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân; hoàn thành đường dây 110 kV Nghĩa Lộ - Ba Khe; hoàn thành trạm 220 kV Cần Đước và hoàn thiện các thủ tục để khởi công đường dây 220 kV Kiên Bình - Phú Quốc; đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo trạm 110 kV Yên Phụ và các tuyến cáp ngầm 110 kV Tây Hồ - Yên Phụ, Thành Công - Thượng Đình...


  • Theo Tin nhanh Chứng khoán