Đảng ủy công ty CPNĐ Quảng Ninh: Lễ kết nạp đảng viên tại Khu nhà bia di tích lịch sử Cách mạng xã Sơn Dương

Ngày 31/8/2020, thực hiện kế hoạch của Thành ủy Hạ Long, Đảng ủy Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đã cử đại diện Đảng ủy và 04 Đảng viên ở các Chi bộ trực thuộc tham gia lễ kết nạp Đảng viên kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2020). Lễ kết nạp tổ chức tại Khu nhà bia Di tích lịch sử Cách mạng xã Sơn Dương (thôn Đồng Vang, xã Sơn Dương

 

Đ/c Vũ Văn Diện – Bí thư Thành ủy Hạ Long trao Quyết định cho Đảng viên mới

Thành ủy Hạ Long đã trao quyết định kết nạp Đảng cho 31 quần chúng ưu tú là công chức, viên chức, người lao động ở các chi Đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Các đảng viên mới bày tỏ sự vinh dự, tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng thời vô cùng xúc động khi được thực hiện lời thề dưới cờ Đảng, anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh; hứa sẽ không ngừng phấn đấu, tiếp tục phát huy lý tưởng Cách mạng, nâng cao trình độ chính trị, năng lực công tác để trở thành những đảng viên gương mẫu, tiêu biểu góp phần xây dựng thành phố Hạ Long, xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng  giàu đẹp, phát triển.

Các Đảng viên mới nhận Quyết định kết nạp Đảng

Những năm qua, Đảng bộ Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh luôn quan tâm đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Năm 2020, Đảng ủy Công ty đã cử 72 CBVNV đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, theo Quyết định số 1009-QĐ/NĐQN ngày 03/6/2020; tiếp tục cử các quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng dành cho đối tượng kết nạp Đảng.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đảng bộ Công ty đã chỉ đạo chuyên môn và các tổ chức đoàn thể tích cực tham gia các phong trào thi đua trong Công ty như: Phong trào thi đua cao điểm “Phấn đấu hoàn thành tốt công tác đại tu tổ máy 3 và thi đua tăng cường các giải pháp, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nhằm tối ưu hóa chi phí trong sản xuất”; phong trào “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà…..

Một số hình ảnh tại buổi lễ:


  • Phòng HCLĐ - QTP