Đảng ủy EVNGENCO1 tham gia Hội nghị bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý theo Quy định số 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị diễn ra trong 02 ngày 30 và 31/3/2022 do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW tổ chức. Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến thành 4 điểm cầu với hơn 70 đại biểu tham dự.

Điểm cầu chính được đặt tại trụ sở Cơ quan Tổng công ty với sự tham gia của các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty, cấp ủy các chi bộ trực thuộc tại Cơ quan TCT, các đồng chí trong Ban lãnh đạo Tổng công ty, Trưởng các Ban/Chánh Văn phòng TCT, Trưởng các tổ chức chính trị xã hội trực thuộc. Các điểm cầu tại các đơn vị có sự tham gia của các đồng chí cấp ủy các Đảng bộ/chi bộ trực thuộc, Ban lãnh đạo đơn vị và Trưởng các tổ chức chính trị xã hội trực thuộc.

Hội nghị lần này tập trung vào 02 chuyên đề, đó là “Những định hướng, chính sách, giải pháp phục hồi kinh tế theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19” và “Hội nhập kinh tế quốc tế với các hiệp định thương mại tự do, hiệp định hợp tác mới - cơ hội và thách thức đặt ra đối với doanh nghiệp Nhà nước; tác động của tình hình thế giới hiện nay đến kinh tế Việt Nam”.

Các đại biểu dự hội nghị cũng sẽ tập trung thảo luận về các nội dung liên quan đến vấn đề phát triển kinh tế trong năm 2022. 

Một số hình ảnh tại Hội nghị:


  • Thu Hà (VP)