Đảng ủy Công ty Thủy điện Bản Vẽ phát huy hiệu quả vai trò lãnh đạo

Ngày13/01/2021, Đảng ủy Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đảng năm 2021, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022. Hội nghị có sự tham gia của đồng chí Trần Quang Hoà - Phó bí thư Đảng uỷ Khối doanh nghiệp, đồng chí Nguyễn Thị Trà Giang - Phó Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối doanh nghiệp và toàn thể đảng viên thuộc Đảng uỷ Công ty.

Trong năm 2021, Công ty Thủy điện Bản Vẽ gặp nhiều khó khăn. Dịch bệnh Covid-19 bùng phát nhiều nơi, trong đó có địa bàn huyện Tương Dương. Tình hình khí tượng thủy văn không thuận lợi, lưu lượng nước về thấp hơn nhiều so với bình quân nhiều năm, mùa lũ chính vụ (tháng 8, 9) thấp hơn lưu lượng kế hoạch (tần suất 50%). Mặc dù vậy, nhưng được sự chỉ đạo sát sao của Tổng công ty Phát điện 1, sự quan tâm của chính quyền địa phương, và đặc biệt là sự chỉ đạo, hỗ trợ của Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, cùng với sự nỗ lực và tinh thần đoàn kết, Đảng ủy Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã phát huy hiệu quả vai trò lãnh đạo, đổi mới phương thức quản lý điều hành, ban hành các nghị quyết, kế hoạch, xây dựng các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện đối với các Chi bộ trực thuộc.

Năm 2021, Đảng ủy Công ty đã đạt được một số thành tích như: điều chỉnh nhu cầu cấp nước hạ du phù hợp với kế hoạch sử dụng nước hạ du nhằm sử dụng dung tích hiện hữu của hồ chứa hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ cấp nước hạ du trong mùa cạn và điều tiết hồ đúng theo Quy trình vận hành liên hồ chứa, tích nước cuối mùa lũ để đảm bảo cấp nước hạ du mùa cạn năm 2022. Năm vừa qua là năm thứ 4 liên tục Nhà máy thủy điện Bản Vẽ không có sự cố. Công tác thị trường điện thực hiện hiệu quả, các chỉ tiêu thị trường điện đều vượt so với kế hoạch đề ra, làm tốt công tác an sinh xã hội. Trong tình hình dịch bệnh diễn ra hết sức nguy hiểm và phức tạp, nhưng đơn vị đã hoàn thành “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa duy trì phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Toàn cảnh hội nghị

Trong năm qua, Đảng ủy đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết văn bản của Trung ương, của Đảng ủy cấp trên; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên. Trong Đảng bộ không có cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng. chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đảng ủy hoàn thành cơ bản các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ mà chương trình công tác năm 2021 đã đề ra.

Đồng chí Hoàng Văn Ngọc - Phó Bí thư Đảng uỷ phát biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Đảng ủy để thực hiện công tác xây dựng Đảng và các nhiệm vụ chính trị trong năm 2022 cũng được đưa ra và thảo luận. Các giải pháp phát triển được đổi mới triệt để, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ 4.0 trong hoạt động quản lý và sản xuất kinh doanh.

Trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, Đảng ủy luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng bộ theo tiêu chuẩn của tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, chú trọng công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên, nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu của Đảng viên. Đảng ủy đã phối hợp tốt với lãnh đạo Công ty và các tổ chức quần chúng lựa chọn và giáo dục các đồng chí quần chúng ưu tú để giới thiệu cho Đảng.

Đồng chí Trần Quang Hoà - Phó Bí thư Đảng uỷ Khối doanh nghiệp phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Trần Quang Hoà - Phó Bí thư Đảng uỷ Khối doanh nghiệp đã ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của Đảng uỷ Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ và mong muốn tập thể Công ty phát huy những thành quả đã đạt được, đoàn kết thống nhất sáng tạo để đưa Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ là một trong những đơn vị ưu tú, gương mẫu của Đảng uỷ khối doanh nghiệp tỉnh Nghệ An.


  • Trần Linh Chi