Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 1 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2020

Năm 2020 là một năm hết sức khó khăn, do ảnh hưởng của dịch Covid nên nhu cầu phụ tải hệ thống điện Quốc gia giảm, nhưng với sự quyết tâm, đoàn kết, đồng lòng của toàn thể CBCNV, Tổng Công ty Phát điện 1 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị do EVN giao.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy EVN, ông Nguyễn Tiến Khoa - Bí thư Đảng ủy EVNGENCO1 và ông Nguyễn Hữu Thịnh - Phó Bí thư Đảng ủy EVNGENCO1 chủ trì Hội nghị

Tổng Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất điện, sản xuất kinh doanh có lãi vượt kế hoạch đề ra, đảm bảo bảo toàn và phát triển vốn. Các mặt công tác xây dựng Đảng được duy trì nề nếp, cấp ủy các cấp đã kịp thời triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy Đảng cấp trên, chính sách pháp luật của nhà nước, đảm bảo yêu cầu. Các hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong Tổng công ty được triển khai sâu rộng, tích cực tới các cấp cơ sở, tạo khí thế thi đua trong công nhân viên chức, người lao động trong Tổng công ty.

Năm 2020, Tổng công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch được Tập đoàn giao và các nhiệm vụ liên quan khác như đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn, ổn định; đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng nhu cầu phụ tải cao của hệ thống; tham gia TTĐ có hiệu quả, kiểm soát tốt các yếu tố chi phí đầu vào; cơ bản cung ứng đủ than cho vận hành; hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi (lãi trong SXKD điện vượt chỉ tiêu Tập đoàn giao), bảo toàn và phát triển vốn, hoàn thành các nghĩa vụ đối với nhà nước, đảm bảo đời sống cho CBCNV… đều hoàn thành được nhiệm vụ, mục tiêu của năm.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy EVN ghi nhận những đóng góp lớn của Tổng công ty Phát điện 1 vào thành công chung của Tập đoàn trong thời gian vừa qua. Ông cũng lưu ý Đảng bộ Tổng công ty tiếp tục hoàn thiện những điểm còn hạn chế, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Tập đoàn giao.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Tiến Khoa - Bí thư Đảng ủy thay mặt Tổng công ty tiếp thu những chỉ đạo của ông Nguyễn Hữu Tuấn. Ông cũng dự báo năm 2021 sẽ là một năm rất khó khăn cho các nhà máy nhiệt điện đặc biệt là các nhà máy có chi phí sản xuất cao, khi hệ thống điện có mức tăng trưởng phụ tải thấp, các nguồn năng lượng mới tham gia vào hệ thống điệnĐể triển khai hoàn thành nhiệm vụ năm 2021, trong thời gian tới Đảng bộ Tổng công ty cần tiếp tục đổi mới nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng. Toàn thể Cán bộ, Đảng viên, người lao động cần đoàn kết, năng động, tập trung mọi nỗ lực phát huy sức mạnh, trí tuệ tập thể đề ra các giải pháp tốt nhất điều hành SXKD hiệu quả đảm bảo kinh doanh có lãi, đảm bảo thu nhập của người lao động, hoàn thành các chỉ tiêu trong kế hoạch được giao.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1 đã trao bằng khen và quà cho những tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2020.

 


  • Thu Hà (VP)