Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động sản xuất – kinh doanh

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải được thành lập ngày 29/01/2015 theo Quyết định số 27/QĐ-EVNGENCO1, của Tổng Công ty Phát điện 1. Công ty Nhiệt điện Duyên Hải được Tổng Công ty Phát điện 1 giao quản lý vận hành nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1, nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 và nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng với tổng công suất 3.178 MW và Cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải, đảm bảo cung cấp điện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Trà Vinh nói riêng và vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 được đưa vào vận hành thương mại từ tháng 01/2016, nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 được đưa vào vận hành thương mại từ tháng 3/2017, nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng đã được cấp PAC và bàn giao cho Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tiếp nhận vận hành thương mại từ ngày 29/4/2020.

 

Trung tâm Điện lực Duyên Hải (ảnh TPCDH)

Từ sau khi được thành lập, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã đảm bảo vận hành ổn định các nhà máy; sản lượng điện do Công ty sản xuất đã tăng từ 6,4 tỷ KWh/năm (năm 2015) lên đến 16.005 tỷ KWh/năm (năm 2019), Trong 9 tháng đầu năm 2020, sản lượng điện sản xuất của Công ty đạt  14.785 tỷ kWh điện điện góp phần quan trọng trong việc đảm bảo điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đặt biệt là khu vực miền Tây Nam bộ. Các chỉ tiêu hiệu quả sản xuất, năng suất lao động,… cũng được Công ty kiểm soát tốt, đảm bảo hiệu quả sản xuất điện. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Công ty cũng đã thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách hơn 5.140 tỷ đồng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 và Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3  là nhà máy nhiệt điện ngưng hơi truyền thống, sử dụng nhiên liệu than, thông số hơi cận tới hạn, công nghệ đốt hiện đại, đảm bảo các chỉ tiêu cao về độ sẵn sàng, hiệu suất, tính ổn định, an toàn và đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường do áp dụng các phương pháp lọc bụi, khử NOx và SOx thông qua các thiết bị hiện đại và tiên tiến hiện nay.

Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng là nhà máy nhiệt điện ngưng hơi truyền thống, sử dụng nhiên liệu than, thông số hơi siêu tới hạn, công nghệ đốt hiện đại, đảm bảo các chỉ tiêu cao về độ sẵn sàng, hiệu suất, tính ổn định, an toàn và đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường do áp dụng các phương pháp lọc bụi, khử NOx và SOx thông qua các thiết bị hiện đại và tiên tiến hiện nay.

 

Sơ đồ công nghệ NMNĐ Duyên Hải 1 (ảnh TPCDH)

Từ khi được thành lập đến nay, Công ty luôn chú trọng quan tâm việc ứng ụng khoa học công nghệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty đã triển khai triệt để việc chỉ đạo, quản lý, đánh giá kết quả thực hiện công việc thông qua hệ thống phần mềm Eoffice 3.0, HRMS, phần mềm quản lý công việc,…. Các kế hoạch công tác ngày/ tuần/ tháng được thông tin xuyên suốt và cập nhật hàng ngày thông qua hệ thống màn hình hiển thị nội bộ. Từ đó giúp cho việc triển khai, quản lý, đánh giá kết quả thực hiện công việc được chính xác, hiệu quả.

Công ty cũng đẩy mạnh ứng dụng CNTT và chuyển đổi số. Triển khai thực hiện có hiệu quả các hệ thống phần mềm dùng chung của EVN/ EVNGẸNCO1. Tất cả các văn bản của Công ty điều được phát hành điện tử, thực hiện chữ ký số, góp phần rút ngắn thời gian và giảm chi phí thực hiện. Trong năm 2020, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tiếp tục đẩy mạnh triển khai hệ thống hóa các công việc bằng lưu đồ, triển khai thực hiện chủ trương số hóa trong các cuộc họp, hạn chế tối đa sử dụng tài liệu giấy trong các cuộc họp.

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện công tác quản lý, vận hành các nhà máy, với sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công ty, đội ngủ kỹ sư, vận hành viên luôn quan tâm đẩy mạnh việc ứng dụng KHCN để nâng cao hiệu quả vận hành, kiểm soát tốt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

Công ty luôn đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học và đưa ra nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Từ khi tiếp nhận và vận hành các nhà máy đến nay Công ty đã có 95 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được EVN/ EVNGENCO1 công nhận và ứng dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả cao. Đặc biệt, trong năm 2019 Công ty có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý, vận hành nhà máy nhiệt điện, bốc dỡ than được EVN/ EVNGENCO1 công nhận và đang triển khai ứng dụng phổ biến ứng dụng, tiêu biểu như: (1) “Đề tài ứng dụng công nghệ AI vào việc điều chỉnh hệ thống cấp nhiên liệu ứng dụng cho Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 và Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3”, (2) “Đề tài Nghiên cứu hiệu chỉnh tham số các bộ điều khiển đối tượng quá trình nhiệt trong nhà máy nhiệt điện” (3) Nghiên cứu chỉnh định bền vững bộ điều khiển trong hệ thống điều khiển quá trình công nghệ của nhà máy nhiệt điện đốt than phun”, (4) Nghiên cứu cải tiến các chế độ vận hành nhập và cấp than NMNĐ Duyên Hải 1 thông qua các cải tiến trên máy đánh phá đống”….

 

Phòng ĐKTT NMNĐ Duyên Hải 3 (ảnh TPCDH)

Tất cả các dự án NMNĐ Duyên Hải đều được lắp đặt các hệ thống xử lý môi trường có công nghệ tiên tiến và được áp dụng phổ biến cho các NMNĐ đốt than trên thế giới, được giám sát chặt chẽ trong quá trình xây dựng và đưa vào vận hành.

Hệ thống xử lý khí thải, bụi: Duyên Hải 1 đã đầu tư hệ thống xử lý NOx (SCR), hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP), hệ thống xử lý SO2 (FGD); ống khói cao 210m, khí thải sau khi xử lý đáp ứng QCVN 22:2009/BTNMT.

Công ty đã chủ động áp dụng ngưỡng phát thải đối với khu vực đô thị có yêu cầu khắc khe hơn về thông số phát thải (khi điều chỉnh địa giới hành chánh của Huyện Duyên Hải thành lập Thị xã Duyên Hải). Đồng thời, nghiên cứu, cải tiến đưa hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP) các tổ máy S1, S2 của Duyên Hải 1 vận hành ngay từ thời điểm đốt lò đáp ứng quy chuẩn QCVN 22:2009/BTNMT ở mọi mức tải; Chuyển đổi nhiên liệu khởi động lò từ dầu FO sang dầu DO đối với lò hơi phụ.

Để đảm bảo môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất, Công ty luôn vận hành các hệ thống xử lý khí thải, nước thải, quản lý các chất thải phát sinh theo đúng quy định. Thực hiện giám sát môi trường định kỳ hàng quý theo đúng quy định với các thông số, chỉ tiêu giám sát đều đạt theo quy chuẩn môi trường. Đồng thời, thực hiện giám sát tự động liên tục khí thải, nước xả thải làm mát và truyền trực tiếp các số liệu các thông số môi trường về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh để theo dõi và giám sát liên tục.

Ngày 04/7/2020, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải vinh dự được nhận giải thưởng “Năng lượng bền vững năm 2019” tại Lễ vinh danh và trao Giải thưởng Năng lượng bền vững lần thứ I năm 2019 do Bộ Công Thương và Hội Khoa học công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam tổ chức.

 

Bãi thải xỉ TTĐL Duyên Hải

Từ khi các nhà máy tại Trung tâm điện lực Duyên Hải được đầu tư xây dựng thì hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ, cảng biển, đường thủy nội địa cũng đã được đầu tư đồng bộ. Hệ thống nguồn điện ổn định là điều kiện thiết yếu quan trọng cho phát triển công nghiệp, dịch vụ... từ đó đã thu hút được nguồn vốn trong nước và nước ngoài đầu tư các khu công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn, cũng như các tỉnh trong khu vực phía Nam. Chỉ tính riêng khu vực thị xã Duyên Hải đã có nhiều dự án lớn được đầu tư xây dựng như: Dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 2 (công suất 1.245MW) do Tập đoàn Janakuasa – Malaysya đầu tư, Nhà máy điện mặt trời (công suất 156MW) do tập đoàn Trung Nam đầu tư, dự án Nhà máy điện gió Trà Vinh 1 (công suất 48MW) do Hàn Quốc đầu tư,…nhiều Tập đoàn, Công ty lớn khác cũng có Văn phòng đại diện và đang đầu tư vào nhiều lĩnh vực trên địa bàn.

Đặc biệt hàng năm các Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải đã nộp ngân sách cho tỉnh Trà Vinh 1.300 tỷ đồng; đây là nguồn ngân sách rất lớn góp phần quan trọng để tỉnh Trà Vinh tự cân đối được ngân sách địa phương, giảm phụ thuộc ngân sách Trung ương cung cấp; có điều kiện kinh phí đầu tư xây dựng phát triển cở sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế, an sinh xã hội cho nhân dân.

Bên cạnh đó, trong suốt quá trình thi công xây dựng các nhà máy đã tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn người lao động tại địa phương. Từ khi được thành lập đến nay Công ty Nhiệt điện Duyên Hải cũng đã tạo việc làm ổn định cho hơn 1.200 CB.CNV của Công ty (trong đó có hơn 50% là người địa phương). Cơ cấu ngành nghề tại địa phương cũng được chuyển đổi dần từ nông – ngư nghiệp có thu nhập bấp bênh sang kinh doanh dịch vụ có thu nhập và lợi nhuận cao hơn.

Cùng với công tác sản xuất, kinh doanh Công ty Nhiệt điện Duyên Hải luôn đặc biệt quan tâm đến công tác an sinh xã hội và chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người dân tại địa phương bao gồm các hoạt động như: cải tạo và nâng cấp hương lộ 81, hỗ trợ chi phí xây dựng trường mẫu giáo tại xã Dân Thành, xây dựng tuyến đường hoa Hương lộ 81, hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà tình nghĩa trên địa bàn, trao quà tặng học sinh - sinh viên nghèo hiếu học; thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ người nghèo huyện Duyên Hải và thị xã Duyên Hải đón tết Nguyên Đán; ủng hộ Quỹ An sinh xã hội, quỹ Phòng chống thiên tai, quỹ vì người nghèo, phòng chống dịch Covid-19,… tính đến tháng 9/2020 đã hỗ trợ cho địa phương trên 43,7 tỉ đồng.

Sau hơn 10 năm triển khai xây dựng và vận hành các nhà máy thuộc Trung tâm điện lực Duyên Hải do Công ty Nhiệt điện Duyên Hải quản lý góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội tại địa phương; góp phần làm cho vùng đất hoang sơ ven biển của huyện Duyên Hải trở thành khu vực phát triển công nghiệp, dịch vụ sôi nổi bậc nhất trong tỉnh Trà Vinh nói riêng và khu vực ĐBSCL nói chung.  Khẳng định chủ trương xây dựng Trung tâm Điện lực Duyên Hải là một trong những quyết định đầu tư đúng đắn và sáng suốt.


  • Báo Cần Thơ