Công ty CPNĐ Quảng Ninh tổ chức Hội nghị giao ban công tác ATVSLĐ Quý IV năm 2020

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác ATVSLĐ hàng quý nhằm củng cố, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động ATVSLĐ trong Công ty.

Hội nghị giao ban công tác ATVSLĐ Quý IV năm 2020 của Công ty CPNĐ Quảng Ninh

     Chiều ngày 29/10/2020, Hội nghị giao ban công tác ATVSLĐ Quý IV năm 2020 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đã được tổ chức do ông Ngô Sinh Nghĩa – Tổng giám đốc và ông Phạm Xuân Toàn – Chủ tịch Công đoàn Công ty đồng chủ trì. Tham dự Hội nghị có 69 đại biểu là thành viên Hội đồng ATVSLĐ, Lãnh đạo Công ty, Ban chấp hành Công đoàn, cán bộ phụ trách công tác an toàn tại các đơn vị và 46 an toàn vệ sinh viên (ATVSV) Công ty.

      Đồng chí Ngô Sinh Nghĩa - Tổng giám đốc và đồng chí Phạm Xuân Toàn - Chủ tịch Công đoàn Công ty đồng chủ trì Hội nghị

      Theo các báo cáo trình bày tại Hội nghị, thời gian vừa qua, Chuyên môn, Công đoàn và mạng lưới ATVSV Công ty đã có nhiều nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng mọi mặt: hoạt động của mạng lưới ATVSV dần đi vào nề nếp; công tác ghi chép sổ sách, tổ chức họp được thực hiện định kỳ; tỷ lệ tham gia làm bài thi kiến thức an toàn trên mạng internet đạt mức cao; Công ty đã triển khai cải thiện điều kiện làm việc tại nhiều vị trí, bố trí cán bộ an toàn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác ATVSLĐ, Ban thường vụ Công đoàn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động NLĐ thực hiện tốt công tác ATVSLĐ… Tuy nhiên, hoạt động ATVSLĐ vẫn còn nhiều tồn tại: công tác vệ sinh thiết bị, mặt bằng tại nhiều vị trí làm việc chưa đạt yêu cầu đề ra, một bộ phận ATVSV còn chưa bao quát và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo phạm vi được phân giao…

      Trong Hội nghị, các cán bộ phụ trách công tác an toàn, ATVSV đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ các kinh nghiệm hay, những khó khăn vướng mắc để cùng giải quyết, tháo gỡ. Đại diện cho Chuyên môn, ông Ngô Sinh Nghĩa – Tổng giám đốc Công ty đã hoan nghênh tinh thần thẳng thắn, cởi mở của các đại biểu. Những ý kiến thiết thực về cải thiện điều kiện làm việc, bổ sung trang bị bảo hộ an toàn, giải pháp tăng cường vai trò của An toàn vệ sinh viên tại đơn vị … nêu tại Hội nghị được Lãnh đạo Công ty ghi nhận và giao các bộ phận chuyên môn đưa vào kế hoạch triển khai trong thời gian tới.

           Đại diện an toàn vệ sinh viên phát biểu ý kiến tại Hội nghị

      Sau thảo luận, Hội nghị giao ban công tác ATVSLĐ Quý IV năm 2020 Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đã thống nhất phương hướng thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động trong thời gian tới, bao gồm phân công cán bộ phòng An toàn và Môi trường cùng đại diện Ban thường vụ Công đoàn Công ty sẽ trực tiếp đến tham dự cuộc họp về công tác ATVSLĐ của  đơn vị nhằm nắm bắt sâu sát hoạt động, kiến nghị của cấp cơ sở; các hoạt động huấn luyện, tọa đàm cũng được dự kiến tổ chức để nâng cao kỹ năng, kiến thức cho các ATVSV./. 


  • Nguyễn Thị Nga - Phòng HCLĐ Công ty CPNĐ QN
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét