Chủ động ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất kinh doanh

(LĐ online) - Cuộc Cách mạng khoa học công nghệ 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, sâu rộng ở tất cả các lĩnh vực trên thế giới, với việc khoa học công nghệ phát triển vô cùng nhanh chóng được ứng dụng vào các hoạt động của nền công nghiệp đã đem lại rất nhiều thành tựu mà con người chưa từng chứng kiến trong lịch sử.

Hệ thống giám sát khí hòa tan trong MBA Đồng Nai 4Công ty Thủy điện Đồng Nai là đơn vị tiên phong trong Tổng Công ty Phát điện 1 cũng như trong ngành điện đã chủ động để nghiên cứu khoa học công nghệ, chủ động ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ngay từ ban đầu, lãnh đạo Công ty đã xác định ưu tiên cho công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học công nghệ trong Công ty. Bằng việc xây dựng các mô hình học tập nghiên cứu trên các thiết bị tương tự trong dây chuyền sản xuất điện, các cán bộ kỹ thuật của Công ty đã nhanh chóng nắm bắt và làm chủ công nghệ hiện đại của 2 nhà máy thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4. Điển hình là các mô hình học tập thí nghiệm về hệ thống rơ le bảo vệ, hệ thống điều khiển, hệ thống kích từ, sửa chữa biến tần... Đây là các mô hình được sử dụng để đào tạo cho cán bộ, công nhân viên của Công ty thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng các hệ thống mang lại hiệu quả rất lớn trong việc tự đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề cho cán bộ, công nhân viên của Công ty.

Ngoài việc không ngừng học tập nâng cao trình độ, Công ty Thủy điện Đồng Nai cũng chủ động phối hợp với các hãng sản xuất thiết bị lớn như ABB, Schneider, Siemens để tìm hiểu các công nghệ mới tìm giải pháp khắc phục các hạn chế, tồn tại của các thiết bị đang vận hành nhằm nâng cao tính ổn định trong sản xuất kinh doanh.

Để tiến tới thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng theo độ tin cậy thiết bị (RCM), Công ty đã chủ động đầu tư lắp đặt các hệ thống cảnh báo sớm các bất thường trong máy phát, máy biến, như: Hệ thống giám sát phóng điện PD online trong máy phát Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 4, hệ thống giám sát khí online trong các máy biến thế chính Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 4, các hệ thống thực hiện giám sát online máy phát và máy biến thế 24/24 để phán đoán và đưa ra các cảnh báo về tình trạng phóng điện PD trong máy phát, hàm lượng khí hòa tan trong MBA một cách trực tuyến, liên tục; từ đó có phương hướng để đưa thiết bị ra kiểm tra, sửa chữa không để xảy ra sự cố gây hư hỏng thiết bị.

Năm 2019, Công ty được giao thực hiện đề tài khoa học công nghệ: “Hệ thống điều khiển nhà máy điện thông minh, trung tâm quản lý vận hành Smart OCC tại cụm nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3, Đồng Nai 4”. Bằng trí tuệ tập thể, đề tài đã được Tổng Công ty nghiệm thu và công nhận. Đối với việc xây dựng trung tâm vận hành OCC, hiện nay, trên cả nước cũng rất ít đơn vị thực hiện được. Đối với đề tài của Công ty Thủy điện Đồng Nai thì “Smart OCC” càng thể hiện trí tuệ và sự tiến bộ của cán bộ, công nhân viên Công ty. 

Hiện nay, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các ngành sản xuất đã trở nên phổ biến và mang lại hiệu quả rất lớn. Để hiện thực hóa đưa AI vào dây chuyền sản xuất điện năng, Công ty đã phát triển các phân hệ để tích hợp vào trung tâm Smart OCC. Đó là sử dụng AI để dự báo sự cố trong quản lý vận hành thiết bị, ứng dụng AI vào tối ưu hóa bảng chào giá và sẽ tiếp tục phát triển các chức năng khác nhằm tối ưu hóa vận hành các tổ máy và hồ chứa Đồng Nai 3, Đồng Nai 4.

 


  • Theo Báo Lâm Đồng