Chờ ý kiến bộ, ngành về phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa Genco 1

Bộ Công Thương đã gửi văn bản đến các Bộ, ngành liên quan về phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa của Tổng công ty Phát điện 1 (Genco 1).

Chờ ý kiến bộ, ngành về phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa Genco 1

Báo cáo của Tổng công ty Phát điện 1 (Genco 1) mới đây cho biết, tháng 8/2018, sản lượng điện Genco 1 sản xuất đạt 2.544 triệu kWh, tương đương 94% kế hoạch tháng 8 và bằng 106% so với cùng kỳ năm 2017. Tính chung 8 tháng đầu năm 2018, sản lượng điện sản xuất của Tổng công ty đạt 21.408 triệu kWh, tương đương 62.3% kế hoạch năm 2018, tăng 10.5% so với cùng kỳ năm 2017.

8 tháng đầu năm, các tổ máy thủy điện vận hành ổn định và phát vượt 763 triệu kWh so với kế hoạch. Các tổ máy thủy điện có tổng lượng nước về các hồ chứa trong 8 tháng đầu năm 2018 đều thấp hơn so với cùng kỳ năm 2017, ngoài trừ NMTĐ Bản Vẽ. Do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn trong tháng 8 tại khu vực thượng lưu nên đến ngày 31/08/2018, mực nước hồ Thủy điện Bản Vẽ đã đạt mực nước dâng bình thường và phải thực hiện xả tràn thoát lũ.

Các nhà máy thủy điện phía Bắc được huy động với sản lượng cao, vì vậy các tổ máy nhiệt điện được huy động với công suất trung bình thấp hơn so với kế hoạch, một số tổ máy nhiệt điện đã được đưa vào dự phòng công suất (như S2 Nghi Sơn, S4 Quảng Ninh).

Về đầu tư - xây dựngđối với các dự án do Genco 1 làm chủ đầu tư, giá trị khối lượng thực hiện trong tháng 8/2018 là 1.635 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng đầu năm, giá trị khối lượng thực hiện đầu tư xây dựng và giá trị giải ngân của Tổng công ty lần lượt là 8.911 tỷ đồng (tương đương 70% kế hoạch năm) và 9.023 tỷ đồng (tương đương 71% kế hoạch năm).

Đối với Dự án nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 Mở rộng (do EVN làm chủ đầu tư; Genco 1 và đại điện là Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3 là đơn vị tư vấn quản lý dự án), giá trị khối lượng thực hiện trong tháng 8/2018 ước đạt 260 tỷ đồng. 8 tháng đầu năm, giá trị khối lượng thực hiện và tổng giá trị giải ngân của dự án Duyên Hải 3 mở rộng lần lượt là 1.422 tỷ đồng (23%  kế hoạch năm) và 1.937 tỷ đồng (32% kế hoạch năm).

Genco 1 đã hoàn thành công tác quyết toán giai đoạn cuối của dự án Uông Bí mở rộng, tại các dự án khác đang bám sát tiến độ được giao. Công tác thu xếp vốn cho các dự án trọng điểm vẫn đang được Genco1 triển khai theo kế hoạch.

Đối với công tác cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã báo cáo Bộ Công Thương kế hoạch, tiến độ cổ phần hoá và Bộ Công Thương đã báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp sang ngày 01/01/2019. Bộ Công Thương cũng đã gửi văn bản đến các Bộ, Ngành liên quan về phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa của Genco 1.

Genco 1 cho biết,  trong tháng 9/2018, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất điện với sản lượng được giao là 2.764 triệu kWh.

Genco 1 đặc biệt quan tâm đến các giải pháp đảm bảo cấp đủ than phục vụ các nhà máy nhiệt điện. Trong đó, Tổng công ty sẽ bám sát TKV và Tổng công ty Đông Bắc để đảm bảo sản lượng và chất lượng nguồn than nội địa cấp cho Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1.

Đối với công tác đầu tư xây dựng, Genco 1 dự kiến sẽ tăng cường kiểm soát tiến độ và giám sát chất lượng công trình xây dựng theo quy định hiện hành tại các dự án đang triển khai thi công xây dựng.

Công tác cổ phần hóa cũng sẽ được Tổng công ty đặc biệt chú trọng. Trong đó, trọng tâm là bám sát Bộ Tài Chính phê duyệt phương án sử dụng đất của Tổng công ty sau cổ phần hóa và thực hiện các bước cổ phần hóa Tổng công ty theo chỉ đạo của EVN.

Ngoài ra, trong tháng 9/2018, Genco 1 cũng nỗ lực hoàn thành các công tác như: thực hiện đốt than trộn tại Tổ máy S2 Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1; Tổ chức giám sát thực hiện đề án Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động tại các đơn vị.

Triển khai đề án tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; Bám sát các đơn vị liên quan về giá điện và Hợp đồng mua bán điện dài hạn đối với Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1; Tăng cường công tác quản lý và tiêu thụ tro xỉ; xây dựng các giải pháp đẩy mạnh công tác tiêu thụ tro xỉ tại các nhà máy nhiệt điện; Xem xét các giải pháp thực hiện dự án Điện gió Bến Tre.


  • Theo Bizlive.vn