Ban Thường vụ Đảng ủy EVNGENCO1 làm việc với Công đoàn Tổng công ty

Ngày 27/7/2020, Ban Thường vụ Đảng ủy đã có buổi làm việc với Công đoàn Tổng công ty về tình hình hoạt động của Công đoàn 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2020.

Ông Trần Doãn Thành báo cáo tình hình hoạt động của Công đoàn TCT 

Tại buổi làm việc, ông Trần Doãn Thành – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đã báo cáo ngắn gọn về tình hình hoạt động của Công đoàn 6 tháng đầu năm 2020. Vượt qua khó khăn do dịch bệnh Covid bùng phát trên diện rộng, các hoạt động của Công đoàn Tổng công ty đã liên tục đổi mới bám sát chỉ đạo của Công đoàn Điện lực Việt Nam và Lãnh đạo Tổng công ty; phối hợp chặt chẽ với chuyên môn đồng cấp động viên người lao động vượt qua khó khăn do dịch bệnh tổ chức tốt phong trào CNVCLĐ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất 06 tháng đầu năm. Công đoàn các cấp tích cực tham gia hoạt động tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, đại hội Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 1 nhiệm kỳ 2020-2025. Các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, các công trình chào mừng đại hội Đảng đã được triển khai tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, gắn kết mối quan hệ hài hòa giữa người lao động và đơn vị.

Ông Nguyễn Tiến Khoa phát biểu tại buổi làm việc

Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Khoa -Bí thư Đảng ủy Chủ tịch HĐTV Tổng công ty ghi nhận, đánh giá cao thành tích mà Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020, đồng thời chỉ đạo công đoàn cần sâu sát, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của CNVCLĐ để có những hoạt động thiết thực nhằm mang lại nhiều lợi ích cho công nhân lao động trong toàn Tổng công ty Phát điện 1 như: giải quyết về nhà ở cho đoàn viên người lao động, tạo điều kiện để cho các cháu là con CNVC lao động tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải có nơi học tập tốt hơn, công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật cần được phát huy, công tác môi trường, điều kiện làm việc … để người lao động yên tâm làm việc.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, trong thời gian tới, Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động CBCNV tạo sự đồng thuận trong quá trình tái cơ cấu sắp xếp lại lao động trong Tổng công ty; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, nâng cao vai trò người đại diện tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, thực hiện chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; phối hợp với chuyên môn phát động tổ chức hiệu quả, thiết thực các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, động viên CBCNV hăng hái thi đua trong lao động sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và nhiệm vụ được giao năm 2020; tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua Lao động giỏi, Lao động sáng tạo…

Cũng tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tặng hoa chúc mừng Công đoàn Tổng công ty nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 -28/7/2020).


  • Thu Hà (VP)