• 22/09/2022

Với mục tiêu tận dụng sức mạnh của công nghệ số, dữ liệu số để gia tăng hiệu quả hoạt động, tối ưu hóa chi phí, Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh đã và đang triển khai nhiều giải pháp để xây dựng mô hình số hóa và chuyển đổi số (CĐS) trong hoạt động sản xuất kinh doang (SXKD). Riêng đối với công tác...


  • 22/09/2022

Ứng dụng mạnh mẽ, đồng bộ các hệ thống công nghệ thông tin, phục vụ quản lý trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là lĩnh vực kỹ thuật để vận hành các phần mềm quản lý góp phần đưa Công ty cơ bản trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025.


  • 15/09/2022

Trong những năm qua, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và nghiên cứu khoa học luôn được Lãnh đạo Công ty quan tâm, phát triển mạnh trong đơn vị.


  • 12/09/2022

Trong những năm gần đây, công cuộc chuyển đổi số đã tác động sâu rộng đến mọi khía cạnh của đời sống xã hội. Công ty Thủy điện Bản Vẽ cũng đã chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ứng dụng chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực.


  • 08/09/2022

Dữ liệu lớn (Big Data) là sự mở đầu cho hàng loạt các nghiên cứu, sáng kiến xây dựng Công ty thủy điện Đồng Nai trong thời đại công nghiệp 4.0 hiện nay. Các ứng dụng, phần mềm có thể sử dụng nguồn dữ liệu này để phân tích dữ liệu, úng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để phỏng đoán, nhận diện…giúp...


  • 02/09/2022

Ngày nay, sự lan toả của cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số đã trở thành xu hướng phát triển tất yếu để doanh nghiệp có thể thực sự phát triển bền vững. Trong bối cảnh đầy thách thức hiện nay, làn sóng chuyển đổi số thích nghi với tình hình sản xuất kinh doanh tại Công ty Nhiệt điện Uông Bí...


  • 31/08/2022

Thực hiện tốt các nhiệm vụ kế hoạch chủ đề năm 2022 của EVN, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đang nỗ lực duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo vận hành an toàn, sản xuất điện hiệu quả.


  • 26/08/2022

Với tầm nhìn đến năm 2025 trở thành Doanh nghiệp số có nền tảng vững chắc, Nhiệt điện Duyên Hải đã đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đồng thời, tận dụng sức mạnh của công nghệ số, dữ liệu số để nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả sản xuất kinh doanh,...


  • 01/08/2022

Bám sát Đề án Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp của EVN, công tác quản trị, điều hành của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã và đang thay đổi mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu xây dựng “Nhà máy số”, “Con người số”.


  • 01/08/2022

Nhìn vẻ giản dị, chất phác đặc trưng của dân kỹ thuật, ít ai biết rằng kỹ sư Lê Thành Long còn là một “cây sáng kiến” của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải với nhiều sáng kiến mang lại hiệu quả cao.


Số lượt truy cập 4.846.465

Đang trực tuyến 42