Lễ ký hợp đồng ủy quyền phần vốn và Công bố quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV, HĐTV và Tổng giám đốc EVNGENCO1 (Tháng 3/2019)

Cập nhật ngày 06-08-2019

Phạm Phương Thảo (VP)


Số lượt truy cập 4.163.841

Đang trực tuyến 57