Văn hóa EVNGENCO1

EVNGENCO1 góp phần quan trọng cùng EVN thắp sáng niềm tin.

EVNGENCO1 luôn coi con người là yếu tố trung tâm, là tài sản quý nhất giúp EVNGENCO1 đi đến thành công.

Mọi thành viên trong EVNGENCO1 cam kết hành động vì sự phát triển bền vững, vì lợi ích quốc gia.

Tin tức khác