Cung cấp vật tư, thiết bị điện năm 2013 (Đợt 2)
Tên Bên mời thầu: Công ty TNHH một thành viên - Tổng Công ty Phát điện.
Tên gói thầu: Cung cấp vật tư, thiết bị điện năm 2013 (Đợt 2).
Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh.
Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu (HSYC): từ 08 giờ 00 phút ngày 26 tháng 11 năm 2013 đến 14 giờ 00 ngày 17 tháng 12 năm 2013 (trong giờ hành chính).
Địa chỉ phát hành HSYC: Ban Kế hoạch, Công ty TNHH một thành viên - Tổng Công ty Phát điện 3 - Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, Thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
      Điện thoại liên lạc: 064. 2216 075
      Fax: 064. 3876 930
Giá bán HSYC: 200.000 đồng/ bộ hồ sơ.
Hạn cuối tiếp nhận HSĐX: chậm nhất là trước 14 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 12 năm 2013.

 

 

Tin tức khác