Quy tắc ứng xử đối với bên ngoài

PHẦN II - QUY TẮC ỨNG XỬ ĐỐI VỚI BÊN NGOÀI

1. Ứng xử đối với cơ quan cấp trên, địa phương
1.1. Cam kết với Đảng và Chính phủ
EVNGENCO 1 cam kết thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Nghiêm chỉnh thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và các Nghị quyết của Đảng.
Thường xuyên báo cáo, trao đổi, giữ mối quan hệ tốt để tạo được sự ủng hộ và đồng thuận của Đảng và Chính phủ.

1.2. Cam kết với EVN, Bộ, ngành hữu quan
Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của EVN, của Bộ Công Thương và các quy địnhcủa Bộ ngành có liên quan. Phối hợp chặt chẽ và giữ mối quan hệ hài hòa, hợp tác với các cơ quan chức năng, các phòng ban chuyên môn của EVN, của bộ, ngành để thực hiện công việc một cách hiệu quả và thời gian nhanh nhất.
Chủ động, kịp thời đề xuất những vấn đề vướng mắc khi thực hiện các quy định của EVN, của bộ, ngành.

1.3. Cam kết với địa phương sở tại
Tuân thủ các quy định của chính quyền  địa  phương sở tại.  Động viên, khuyến khích CBCNV tham gia các hoạt động xã hội của địa phương. Phối hợp chặt chẽ với an ninh sở tại để giữ gìn an ninh trật tự cho Cơ quan EVNGENCO 1, cũng như toàn thể các đơn vị trong EVNGENCO 1.
Luôn giữ mối quan hệ thân thiện với địa phương khi làm việc.

2. Ứng xử với khách hàng, đối tác:
2.1. Ứng xử với khách hàng
Với phương châm “khách hàng là sự tồn tại của chúng tôi”. Mỗi CBCNV EVNGENCO 1 khi giao tiếp với khách hàng phải thể hiện được thái độ thân thiện, sự văn minh lịch sự, tôn trọng khách hàng, tác phong nhanh nhẹn, nhiệt tình, trách nhiệm và tận tâm.
Luôn giải quyết công việc đảm bảo đúng quy định của EVN và của  EVNGENCO 1. Tuyệt đối không phát ngôn tuỳ tiện, lời nói thiếu văn minh, doạ nạt, cửa quyền. Không gây khó khăn, tra hỏi vặn vẹo những điều kiện không có trong quy định khi giao tiếp với khách hàng.
Thường xuyên trau dồi và cập nhật những thông tin mới nhất về sản phẩm, dịch vụ và quy định của EVNGENCO 1 để đảm bảo cho khách hàng luôn nhận được thông tin chân thực và đầy đủ nhất khi cần trao đổi, ký kết.
Khi khách hàng có thắc mắc hoặc yêu cầu giải đáp về sử dụng sản phẩm, dịch vụ mà EVNGENCO 1 cung cấp thì mỗi CBCNV theo thẩm quyền kịp thời giải quyết thỏa đáng những yêu cầu đó, đồng thời có trách nhiệm kiểm tra kết quả đã được thực hiện.

2.2. Ứng xử với đối tác
Với phương châm “Hợp  tác cùng phát triển” xây dựng mối quan hệ với đối tác cũng như coi trọng các đối tác như những người bạn trên nguyên tắc hợp tác bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, hướng đến sự hợp tác dài lâu và cùng phát triển.
Luôn giải quyết công việc trên tinh thần tuân thủ luật pháp và tôn trọng quyền lợi giữa hai bên. Trường hợp xảy ra vướng mắc hay xung đột cần giải quyết trên nguyên tắc công bằng, thiện chí, hợp tác và tôn trọng lợi ích giữa các bên liên quan.
Thái độ ứng xử trọng thị, lịch thiệp đúng nghi thức.
Khi làm việc với các đối tác nước ngoài hay đi công tác ở nước ngoài, mỗi CBCNV EVNGENCO 1 tôn trọng, tuân thủ luật pháp, văn hóa của nước bạn, tôn trọng các Hiệp định, thỏa thuận, Biên bản ghi nhớ mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia.
Tuyệt đối không thực hiện các hành vi ép buộc, níu kéo, lợi dụng nhằm trục lợi cá nhân.


2.3. Ứng xử với truyền thông
* Đối với truyền thông:
Nghiêm túc thực hiện theo quy chế phát ngôn mà EVN đã ban hành. Mọi vấn đề liên quan đến EVNGENCO 1 thì chỉ người có thẩm quyền hoặc người được ủy quyền từ người có thẩm quyền của EVNGENCO 1 mới được phép cung cấp thông tin và phát ngôn cho truyền thông.
Mọi thông tin cung cấp cho truyền thông phải đảm bảo tính trung thực, kịp thời, đúng quy định của pháp luật, của EVN và của EVNGENCO 1. Nội dung truyền thông phải công khai, minh bạch, dễ hiểu tạo được sự đồng cảm của công luận và đảm bảo lợi ích của EVNGENCO 1.

* Đối với quảng cáo:
Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về công tác tuyên truyền quảng cáo.
Nội dung quảng cáo: Cung cấp thông tin cần thiết phục vụ cho việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chiến lược phát triển, chiến lược kinh doanh, nhiệm vụ trọng tâm và quảng bá cũng như tạo dựng hình ảnh của EVNGENCO 1 với trong nước và ngoài nước.

Tin tức khác