Giới thiệu EVN GENCO1

Tổng Công ty Phát điện 1 là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam sở hữu 100% vốn điều lệ, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

  • Tên gọi tiếng Việt: Tổng công ty Phát điện 1
  • Tên giao dịch tiếng Anh: POWER GENERATION CORPORATION 1
  • Tên viết tắt bằng tiếng Anh: EVNGENCO 1
  • Trụ sở chính: Tháp B, Tòa nhà EVN, 11 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
  • Điện thoại liên hệ: 04.669.41.324 
  • Fax: 04.669.41.345

Theo Quyết định 3023/QĐ-BCT của Bộ Công thương, Tổng công ty Phát điện 1 (EVN GENCO 1) đã được thành lập và chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

Là đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), do EVN sở hữu 100 % vốn điều lệ, EVN GENCO1 có nhiệm vụ: Tổ chức sản xuất điện một cách an toàn, ổn định và hiệu quả, vận hành thương mại trong thị trường phát điện cạnh tranh; Đầu tư các Dự án nguồn điện mới nhằm đảm bảo an ninh năng lượng cho phát triển kinh tế xã hội, đời sống sinh hoạt của nhân dân và sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

Tổng Công ty Phát điện 1 có tư cách pháp nhân có con dấu biểu tượng điều lệ tổ chức và hoạt động, có chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và các ngân hàng; trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất – kinh doanh và đầu tư vốn vào các công ty con, công ty liên kết; có trách nhiệm kế thừa các quyền và nghĩa vụ pháp lý của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhiệt điện Uông Bí, quyền và nghĩa vụ pháp lý của Tập đoàn Điện lực Việt Nam chuyển giao khi tiếp nhận các đơn vị liên quan và đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các Công tu phát điện; chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại Công ty mẹ và vốn đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết.

Tin tức khác