Đơn vị thành viên

Nhà máy trực thuộc

1. Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh
- Quang Ninh Thermal Power Plant

2. Trụ sở chính EVNGENCO1/ Nhà máy điện Uông Bí
- Head office of EVNGENCO1/ Uong Bi Thermal Power Plant

3. Dự án Nhiệt điện Nghi Sơn
- Nghi Son Thermal Power Plant Project

4. Trụ sở Ban QLDA Thủy điện 2
- Head office of Hydropower PMB 2

5. Công ty Thủy điện Bản Vẽ
- Ban Ve Hydropower Company

6. Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ
- Ban Ve Hydropower Plant

7. Nhà máy Thủy điện A Lưới
- A Luoi Hydropower Plant

8. Công ty Thủy điện Sông Tranh, Công ty EVN quốc tế, và Công ty CP Thủy điện Miền Trung
- Song Tranh Hydropower Company, EVN International JSC, Central Hydropower JSC.

9. Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2
- Song Tranh Hydropower Plant No. 2

10. Nhà máy Thủy điện Đại Ninh
- Dai Ninh Hydropower Plant

11. CTCP Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
- Da Nhim - Ham Thuan - Da Mi JSC

12. Công ty Thủy điện Đồng Nai
- Dong Nai Hydropower Company

13. Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3, 4
- Dong Nai Hydropower Plant No. 3, 4

14. Ban QLDA Thủy điện 6
- Hydropower PMB No. 6

15. Ban QLDA Nhiệt điện 3 - Trung tâm điện lực Duyên Hải

Tin tức khác