Power plant branches

Nhà máy trực thuộc

1. Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh
- Quang Ninh Thermal Power Plant

2. Trụ sở chính EVNGENCO1/ Nhà máy điện Uông Bí
- Head office of EVNGENCO1/ Uong Bi Thermal Power Plant

3. Dự án Nhiệt điện Nghi Sơn
- Nghi Son Thermal Power Plant Project

4. Trụ sở Ban QLDA Thủy điện 2
- Head office of Hydropower PMB 2

5. Công ty Thủy điện Bản Vẽ
- Ban Ve Hydropower Company

6. Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ
- Ban Ve Hydropower Plant

7. Nhà máy Thủy điện A Lưới
- A Luoi Hydropower Plant

8. Công ty Thủy điện Sông Tranh, Công ty EVN quốc tế, và Công ty CP Thủy điện Miền Trung
- Song Tranh Hydropower Company, EVN International JSC, Central Hydropower JSC.

9. Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2
- Song Tranh Hydropower Plant No. 2

10. Nhà máy Thủy điện Đại Ninh
- Dai Ninh Hydropower Plant

11. CTCP Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
- Da Nhim - Ham Thuan - Da Mi JSC

12. Công ty Thủy điện Đồng Nai
- Dong Nai Hydropower Company

13. Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3, 4
- Dong Nai Hydropower Plant No. 3, 4

14. Ban QLDA Thủy điện 6
- Hydropower PMB No. 6

15. Ban QLDA Nhiệt điện 3 - Trung tâm điện lực Duyên Hải

INSTALLED CAPACITY OF EVNGENCO1 'S POWER PLANTS

Total capacity of the power plants, which have already been put into operation and the projects which are in progress of construction investment of EVNGENCO1, is now 7898.7 MW; details as follows:

 • Uong Bi Thermal Power Plant - 740 MW
 • Ban Ve Hydropower Plant - 320 MW
 • Dai Ninh Hydropower Plant - 300 MW
 • Dong Nai Hydropower Plant No. 3, 4 - 520 MW
 • Song Tranh Hydropower Plant No. 2 - 190 MW
 • Da Nhim - Ham Thuan - Da Mi Hydropower Plant - 642.5 MW
 • Quang Ninh Thermal Power Plant No. 1, 2 - 1200 MW
 • Plants of Vietnam Power Development JSC. - 36.2 MW
 • A Luoi Hydropower Plant - 170 MW

The projects, which are in progress of construction or in progress of implementing investment procedures, consist of:

 • Nghi Son Thermal Power Plant Project No. 1 - 1200 MW
 • Duyen Hai Thermal Power Plant Project No. 1 - 1200 MW
 • Duyen Hai Thermal Power Plant Project No. 3 - 1200 MW
 • Duyen Hai Thermal Power Extension Plant Project No. 3 - 600 MW
 • Khe Bo Hydropower Plant Project - 100 MW
 • Da Nhim Hydropower Extension Plant Project - 80 MW

Tin tức khác