Xác định các nội dung trọng tâm của chiến lược Chuyển đổi số của EVNGENCO1

Trong không khí làm việc hối hả của những ngày cận Tết, Tổng công ty Phát điện 1 và Công ty Cổ phần FPT đã tổ chức buổi làm việc để Tổng kết và xác nhận định hướng, chiến lược chuyển đổi số của EVNGENCO1. Ông Nguyễn Tiến Khoa, Chủ tịch HĐTV, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và Ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Phát điện 1 (Ban chỉ đạo CĐS) đã chủ trì buổi làm việc.

Tham gia buổi làm việc, về phía EVNGENCO1 còn có các đồng chí lãnh đạo trong Ban Tổng giám đốc, Hội đồng thành viên và lãnh đạo các ban chuyên môn của EVNGENCO1. Về phía FPT, có các lãnh đạo và đội dự án thuộc Công ty hệ thống thông tin FPT (FIS)

Đại diện EVNGENCO1 và FPT tham gia buổi làm việc 

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo của FIS đã trình bày về kết quả và đánh giá bước 1: Định hướng và chiến lược số trong Lộ trình hợp tác lâu dài giữa hai bên. FIS đã hoàn thành Bước một của dự án tư vấn Chuyển đổi số EVNGENCO1 với các hạng mục công việc chính: Tổ chức các buổi trao đổi với ban lãnh đạo của EVNGENCO1 phụ trách các mảng chính; Ghi nhận định hướng và chiến lược đối với từng mảng và mức độ ưu tiên khi triển khai Chuyển đổi số; Tổng hợp và phân tích đưa ra báo cáo hoàn thành giai đoạn 1 và đề xuất kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo.

Trên nền tảng đánh giá, phân tích về các xu hướng Chuyển đổi số trên thế giới, trong ngành điện; đánh giá chung về hiện trạng CNTT/CĐS của EVNGENCO1 và kết quả phân tích thông tin, phỏng vấn Ban Lãnh đạo EVNGENCO1, hai bên đã đưa ra và thống nhất định hướng và chiến lược số của EVNGENCO1. Trong đó, nhấn mạnh các mục tiêu: Chương trình Chuyển đổi số của EVNGENCO1 được thúc đẩy bởi các sáng kiến số chuyển đổi Sản xuất- Kinh doanh được xác định trong bốn trụ cột chiến lược: Phát triển năng lực của lực lượng lao động số; Hoàn thiện hệ thống quản trị điều hành; Nâng cao hiệu quả quản trị tài sản; Tập trung vào vận hành sản xuất điện. Bên cạnh đó, vài trò của người đứng đầu trong việc gắn kết mỗi người lao động trong EVNGENCO1 cũng được nhấn mạnh.

Thống nhất cao với những nội dung trọng tâm của chiến lược Chuyển đổi số của EVNGENCO1 trong kết quả làm việc bước đầu tiên của dự án, hai bên thống nhất các bước tiếp theo tập trung vào việc khảo sát và đánh giá tổng thể đến từng đơn vị. Trên cơ sở phân tích dữ liệu tổng thể, tiếp tục đánh giá mức độ trưởng thành số và xây dựng các sáng kiến chuyển đổi số. 

Với nền tảng thành công trong bước đầu hợp tác, buổi làm việc kết thúc trong bầu không khí chân thành, cầu thị và hứa hẹn những bước phát triển đột phá trong những bước tiếp theo. 


  • Phạm Phương Thảo