Video: Nâng cao hiệu quả công tác PCTT&TKCN các địa phương hạ du Nhà máy thủy điện sông Tranh 2

Ngày 10/6/2022 tại thành phó Đà Nẵng, Công ty thủy điện Sông Tranh đã phối hợp với Công ty Cổ phần thủy điện Sông Tranh 3 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác PCTT&TKCN năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai từ ngày 15 đến ngày 22/5/2022, đồng thời để triển khai tốt công tác phối hợp giữa các sở ban ngành tỉnh Quảng Nam nói chung và các địa phương thuộc khu vực hạ du Nhà máy nói riêng trong công tác vận hành điều tiết  hồ chứa công trình thủy điện Sông Tranh 2, đặc biệt là vận hành đảm bảo an toàn cho vùng hạ du và an toàn đập thủy điện Sông Tranh 2 trong mùa mưa, lũ hàng năm. Vừa qua tại thành phố Đà Nẵng, Công ty thủy điện Sông Tranh đã phối hợp với Công ty Cổ phần thủy điện Sông Tranh 3 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2021, triền khai nhiệm vụ năm 2022

Tham dự Hội nghị có đại diện các cơ quan:  Văn phòng Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Quảng Nam, Chi cục PCTT Miền trung - Tây nguyên, Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Nam, Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam, Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam, Sở Công thương Quảng Nam, Ban chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương: Bắc Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn; Đài khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung bộ, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam; Công ty Cổ phần thủy điện Sông Tranh 4

Báo cáo tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2021, Ông Lê Đình Phúc- Phó giám đốc Công ty Thủy điện Sông Tranh cho biết: Năm 2021 tình hình thời tiết khu vực miền núi tỉnh Quảng Nam diễn biến phức tạp, thuỷ văn không thuận lợi, tuy nhiên lưu lượng nước về hồ thủy điện Sông Tranh trong các tháng mùa cạn năm 2021 trung bình là: 39,4m3/s cao hơn trung bình cùng kỳ năm 2020 là 30,03m3/s và thấp hơn trung bình cùng kỳ nhiều năm các tháng mùa cạn là 49,1 m3/s;

Lưu lượng về hồ trong các tháng mùa lũ năm 2021 trung bình là: 376,68m3/s , cao hơn lưu lượng về hồ trung bình nhiều năm trong các tháng mùa lũ : 241,15m3/s.

Năm 2021 tổng lưu lượng nước về hồ xấp xỉ đạt 1,9 tỉ m3, tổng lưu lượng cắt lũ cho hạ du là 603 triệu m3, tổng lưu lượng hạ mực nước hồ để đón lũ đạt 402 triệu m3.

Với sự cố gắng và tập trung cao độ của tập thể Lãnh đạo và CBCNV công ty Thủy điện sông Tranh, công tác phối hợp với địa phương trong việc phòng tránh giảm nhẹ thiên tai Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận như:

  • Cập nhật diễn biến thiên tai thường xuyên, nhanh chóng phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó kịp thời với tình hình thiên tai, sự cố công trình và thiết bị.
  • Vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 theo đúng quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, đảm bảo hiệu quả phát điện và góp phần giảm nhẹ thiên tai cho vùng hạ du.
  • Thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiện trạng an toàn công trình thực hiện theo đúng quy định của Nghị định 114/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ và Thông tư 09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019 của Bộ Công thương, đảm bảo các hạng mục công trình làm việc an toàn, ổn định
  • Thực hiện chế độ trực 24/24h khi có cảnh báo bão, lũ xảy ra; Thường xuyên nắm bắt tình hình mưa, lũ để chủ động huy động nhân lực, phương tiện ứng phó nhanh chóng và  hiệu quả

Bên cạnh những kết quả đạt được, đại diện Công ty Thủy điện sông Tranh cũng nêu ra những khó khăn vướng mắc ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phòng tránh giảm nhệ thiên tai cho đơn vị như:

  • Do điều kiện địa hình dốc, nên trong một số trận lũ có lưu lượng nước về hồ lớn, thời gian xảy ra lũ nhanh và mực nước hồ tăng nhanh trong khoảng thời gian ngắn gây rất nhiều khó khăn trong việc tính toán điều tiết hồ chứa.
  • Trong khi xu thế mưa cục bộ ngày càng phổ biến, thời gian truyền lũ ngắn nên ảnh hưởng rất nhiều đến công tác dự báo, cảnh báo lũ. Các bản tin dự báo của các cơ quan khí tượng thủy văn thường có sai số lớn, không xác định được thời gian xảy ra đỉnh lũ, gây khó khăn cho việc vận hành hồ đón và cắt đỉnh lũ cho khu vực hạ du.
  • Trên cơ sở các bản tin dự báo khí tượng thủy văn phục vụ vận hành liên hồ được dự báo trên phạm vi rộng nên khi tổ chức vận hành điều tiết có khả năng làm ảnh hưởng đến việc tích nước đảm bảo phát điện và phục vụ sinh hoạt, tưới tiêu, đẩy mặn cho mùa kiệt năm sau.

Để công tác PCTT&TKCN trong thời gian đến được hiệu quả, giảm thiểu thấp nhất các thiệt hại trong mùa mưa lũ, Lãnh đạo Công ty Thủy điện sông Tranh kiến nghị:

  • Đối với Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Quảng Nam:  hỗ trợ Công ty kiến nghị với các cơ quan liên quan điều chỉnh Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu gia-Thu bồn cho phù hợp với tình hình thực tế đồng thời kiến nghị với các cấp xây dựng và sử dụng chung website quản lý vận hành hồ chứa cho tất cả các cơ quan chức năng/đơn vị liên quan trong công tác PCTT&TKCN để thuận lợi cho công tác báo cáo của các chủ hồ.
  • Đối với đài khí tượng thủy văn trung ương:

* Tăng cường độ chính xác của các bản tin dự báo KTTV để thực hiện các lệnh vận hành hồ chứa hiệu quả, an toàn, đảm bảo cắt giảm lũ cho khu vực hạ du, hạn chế thiệt hại.

* Các bản tin dự báo, cảnh báo phục vụ vận hành điều tiết hồ chứa theo quy trình vận hành liên hồ trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn cần thu hẹp phạm vi và cụ thể trên từng lưu vực sông nhằm giúp Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam, chủ hồ chủ động hơn trong công tác phòng, chống thiên tai trong mùa mưa, lũ

* Cung cấp bổ sung bản tin kết thúc các đợt mưa, lũ trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn để công ty chủ động hơn trong công tác vận hành điều tiết hồ chứa

Kết thúc Hội nghị, đại diện Ban chỉ huy PCTT & TKCN các địa phương: Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, Bắc Trà My đánh giá cao  Công ty Thủy điện Sông Tranh trong việc phối hợp với các địa phương thực hiện công tác PCTT&TKCN và là đơn vị thủy điện tiên phong trong hơn 19 chủ hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai.

Theo dõi video tại đây.

 


  • Hồ Thanh Thiên