Video: Công ty Thủy điện Sông Tranh tổ chức thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản và phát động Tết trồng cây năm 2022

150.000 con cá trắm cỏ và cá mè đã được thả xuống lòng hồ Thủy điện Sông Tranh 2, nâng tổng số cá đã thả xuống hồ là 550.000 con, góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản ngày càng suy kiệt và góp phần bảo vệ môi trường.

Ngày 15/02/2122 tại xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, Công ty Thủy điện Sông Tranh thuộc Tổng Công ty Phát điện 1 phối hợp với UBND huyện Bắc Trà My tổ chức chương trình thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản Lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 lần thứ VII năm 2022.

Liên tục trong 7 năm qua, ngoài nhiệm vụ quản lý, vận hành Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2, Công ty Thủy điện Sông Tranh luôn xác định công tác an sinh xã hội, đảm bảo môi trường và từng bước góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân trong vùng dự án là nhiệm vụ trọng tâm cho các hoạt động của Công ty. Hằng năm, Công ty Thủy điện Sông Tranh phối hợp với UBND huyện Bắc Trà My thực hiện chương trình thả cá giống nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản lòng hồ Thủy điện Sông Tranh 2.

Trong đợt này, Công ty Thủy điện Sông Tranh tổ chức thả 150.000 con cá giống xuống lòng hồ gồm cá Trắm cỏ và cá Mè. Tính đến nay, qua 7 đợt thả, số lượng cá đã thả xuống lòng hồ là 550.000 con, trị giá hơn 340 triệu đồng. Đây là hoạt động thường niên của Công ty Thủy điện Sông Tranh nhằm góp phần tạo sinh kế cho người dân huyện Bắc Trà My và Nam Trà My nói chung, người dân trong vùng dự án nói riêng, đặc biệt là các hộ dân thuộc diện di dời, tái định cư Công trình thủy điện Sông Tranh 2.

Ở một diễn biến khác, Công ty Thủy điện Sông Tranh tổ chức phát động phong trào " Tết Trồng cây " đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2022 với hơn 250 cây xanh được trồng, nâng tổng số cây được trồng và chăm sóc đến thời điểm này gần hơn 700 cây, hoạt động này góp phần cải tạo cảnh quan và bảo vệ môi trường.

Song song với việc tập trung sản xuất điện, Công tác an sinh xã hội  của Công ty Thủy điện Sông Tranh trong những năm qua  đã tạo được sự đồng cảm, chia sẻ và ủng hộ của các cơ quan thông tấn báo chí,  các cấp chính quyền địa phương và người dân trong khu vực

Xin mời xem tin video tại địa chỉ: https://www.youtube.com/watch?v=uej3idg8nIc

 


  • Hồ Thanh Thiên - Công ty Thủy điện Sông Tranh