Tổng Giám đốc EVN thăm Nhà máy điện mặt trời Đa Mi

Ngày 08/11, ông Trần Đình Nhân, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và một số cán bộ lãnh đạo đã thăm và làm việc với Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi tại Nhà máy điện mặt trời Đa Mi.

Tại khu vực thi công Dự án, đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (Công ty ĐHĐ) báo cáo tổng quan về Dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng đến khi hoàn thành toàn bộ công trình, đóng điện vận hành thương mại và công tác thu xếp vốn cho Dự án. Sau hơn một năm từ khi đưa vào vận hành thương mại ngày 01/6/2019 đến nay, hệ thống thiết bị công trình hoạt động ổn định, sản lượng điện và hiệu suất đều cao hơn thiết kế.

Ông Lê Văn Quang báo cáo quá trình thực hiện Dự án

Ông Lê Văn Quang, Tổng Giám đốc Công ty ĐHĐ cho biết hồ thủy điện Đa Mi có diện tích 600 ha. Dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi với tổng diện tích 56,65ha trong đó 6,65ha mặt đất để xây dựng các trạm inverter và đường dây truyền tải dài 3,5km; 50ha mặt nước dùng để lắp đặt hệ thống phao nổi và các mảng pin mặt trời. Với diện tích che phủ của các mảng pin chiếm chưa đến 10% tổng diện mặt hồ Đa Mi, Công ty ĐHĐ chưa ghi nhận những hiện tượng bất thường về tác động môi trường tại khu vực thực hiện Dự án. Theo kết quả giám sát môi trường do Công ty ĐHĐ thuê một đơn vị chuyên ngành thực hiện hàng quý, trong thời gian vừa qua, các chỉ số về vi sinh vật, chất lượng nước…tại hồ Đa Mi không có biến động đáng kể.

Theo thiết kế, sản lượng điện trong năm đầu tiên của Nhà máy điện mặt trời Đa Mi khoảng 70 triệu kWh. Trên thực tế, sau một năm vận hành, nhà máy đã sản xuất được 74,18 triệu kWh, đạt 106% sản lượng thiết kế; hiệu suất phát điện đạt 83,40% trong khi giá trị thiết kế là 81,43%.

Tổng Giám đốc Trần Đình Nhân tham quan các mảng pin lắp trên mặt hồ Đa Mi

Tổng Giám đốc Trần Đình Nhân đánh giá cao nỗ lực của tập thể Lãnh đạo và Người lao động trong Công ty ĐHĐ đã đưa dự án vào vận hành thương mại vượt tiến độ và thực hiện tốt công tác quản lý thiết bị, bảo vệ môi trường. Tổng Giám đốc EVN cũng ủng hộ chủ trương để các Tổng công ty Phát điện đầu tư phát triển nguồn điện trong đó có điện mặt trời trên các hồ thủy điện.

Theo Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi là mô hình cần được phát triển để góp phần cung cấp thêm nguồn năng lượng tái tạo lên hệ thống điện Quốc gia.


  • Nguyễn Ngọc Tuấn